Матриці та дії над ними
План
Поняття і види матриць
Визначення
Види матриць
Рядки, стовпчики, елементи і розмір матриць
Принципи нумерації рядків і стовпців
Рядок і стовпець
Розмір матриці
Загальний вигляд матриці розміром m на n
Елемент матриці
Діагоналі квадратних матриць
Трикутні матриці
Дії над матрицями
Матриці однакового розміру можна віднімати і додовати
Транспонування матриць
Множення рядка на стовпець
Множення матриці на стовпець
Можливість множення матриці на матрицю
Правило множення матриці на матрицю
Приклад множення матриць
Важливі типи квадратних матриць
Властивості одиничної матриці
2.08M
Category: mathematicsmathematics

Матриці та дії над ними

1. Матриці та дії над ними

2. План

Поняття
і види матриць
Рядки, стовпчики, елементи і розмір
матриць
Дії над матрицями

3. Поняття і види матриць

4. Визначення

Матрицею
називається упорядкована по
рядках та стовпцях таблиця елементів:
букв, чисел, функцій тощо.
Числа, що заповнюють матрицю
називаються елементами матриці.
Матриці позначають великими латинськими
літерами А, В, С тощо.

5. Види матриць

6. Рядки, стовпчики, елементи і розмір матриць

7. Принципи нумерації рядків і стовпців

Рядки
нумеруються зверху вниз,
починаючи з №1.
Стовпці нумеруються зліва направо,
починаючи з №1.

8. Рядок і стовпець

9. Розмір матриці

Матриця,
яка має m рядків і n стовпців,
називається матрицею розміру m на n.
(3 рядки, 2 стовпці)

10. Загальний вигляд матриці розміром m на n

11. Елемент матриці

(3-й рядок, 2-й стовпець)

12. Діагоналі квадратних матриць

13. Трикутні матриці

(під головною діагоналлю стоять нулі)
(над головною діагоналлю стоять нулі)

14. Дії над матрицями

Любу
матрицю можна помножити на число

15. Матриці однакового розміру можна віднімати і додовати

16. Транспонування матриць

17. Множення рядка на стовпець

18. Множення матриці на стовпець

Кожен
рядок матриці множимо на стовпець

19. Можливість множення матриці на матрицю

Матрицю
A, записану зліва, можна
помножити на матрицю B, записану справа,
тоді і тільки тоді, коли кількість стовпців
матриці А дорівнює числу рядків матриці В.

20. Правило множення матриці на матрицю

Кожен
рядок лівої матриці множиться на
стовпчик правої матриці
English     Русский Rules