Домашнє завдання
2.14M
Category: mathematicsmathematics

Матриці та дії над ними

1.

2.

Поняття
і види матриць
Рядки, стовпчики, елементи і розмір
матриць
Дії над матрицями

3.

4.

Матрицею
називається упорядкована по
рядках та стовпцях таблиця елементів:
букв, чисел, функцій тощо.
Числа, що заповнюють матрицю
називаються елементами матриці.
Матриці позначають великими латинськими
літерами А, В, С тощо.

5.

6.

Рядки
нумеруються зверху вниз,
починаючи з №1.
Стовпці нумеруються зліва направо,
починаючи з №1.

7.

8.

(3-й рядок, 2-й стовпець)

9.

Матриця,
яка має m рядків і n стовпців,
називається матрицею розміру m на n.
(3 рядки, 2 стовпці)

10.

11.

12.

13.

(під головною діагоналлю стоять нулі)
(над головною діагоналлю стоять нулі)

14.

15.

16.

Любу
матрицю можна помножити на число

17.

18.

Кожен
рядок матриці множимо на стовпець

19.

Матрицю
A, записану зліва, можна
помножити на матрицю B, записану справа,
тоді і тільки тоді, коли кількість стовпців
матриці А дорівнює числу рядків матриці В.

20.

Кожен
рядок лівої матриці множиться на
стовпчик правої матриці

21.

22.

23. Домашнє завдання

Опрацювати
теоретичний матеріал
Дати відповіді на запитання (усно)
Записати в зошит приклади розглянутих
завдань
Виконати самостійну роботу №1.
English     Русский Rules