6.98M
Category: warfarewarfare
Similar presentations:

Організація виховної роботи в бойових умовах

1.

“Організація виховної роботи
в бойових умовах’’

2.

Тема заняття
ТЕМА № 3 ЗАНЯТТЯ №1:
Організація морально- психологічного
забезпечення різних видів бою

3.

Навчальна та виховна мета
1. Ознайомити студентів з поняттям морально психологічного забезпечення різних видів бою.
2. Формувати погляди щодо роботи командира
підрозділу та його заступника по роботі з особовим
складом по організації та здійсненню МПЗ наступу
та оборонного бою.
3. Виховати розуміння необхідності здійснення
МПЗ для успішного виконання завдань різних
видів бою.

4.

Навчальні питання
1. Основи організації МПЗ під час
підготовки та в ході наступу підрозділу.
2. Організація МПЗ оборонного бою.

5.

Перше питання
Сучасний бій це суворе
випробування фізичних і духовних сил
воїна, його здатності активно
протистояти дії екстремальних, вкрай
несприятливих для життя факторів,
зберігати волю і рішучість до кінця
виконати поставлене йому бойове
завдання.
Одночасно він являє собою запеклу
боротьбу цілей, мотивів, переконань,
настроїв, волі, думок
військовослужбовців обох сторін.

6.

Перше питання
Підготовка військовослужбовців до сучасної
війни може будуватися лише на основі глибокого
пізнання закономірностей функціонування психіки воїна
та його поведінки в конкретній бойовій ситуації, тобто з
урахуванням специфіки цілей, завдань, засобів і способів
діяльності в різних видах бою.
Вітчизняна військова наука виділяє два види
бою: наступ і оборону.
Врахування психологічних особливостей видів
бойових дій - важлива умова їх доцільною організації і
досягнення перемоги над противником.

7.

Перше питання
Під час підготовки і ведення наступу основні зусилля
МПЗ зосереджуються на таких напрямках роботи:
формування та підтримка високої морально-психологічної
готовності до виконання завдань наступу особовим складом військових
частин і підрозділів, його бойової активності;
створення високого наступального пориву особового складу;
досягнення та утримання морально-психологічної переваги над
противником, максимальне його морально-психологічне придушення;
їх мобілізація на рішучі, ініціативні дії по знищенню противника, з
урахуванням його слабких сторін;
забезпечення безперервності морально-психологічного впливу на
особовий склад частин і підрозділів, досягнення стійкості управління
системою МПЗ на напрямку виконання найбільш важливих завдань;
виявлення об’єктів ефективного інформаційно-психологічного
впливу на війська противника;
підтримання високого бойового духу у особового складу, який
виконує завдання у другому ешелоні, резерві, розвідці, передовому загоні.

8.

Перше питання
Завдання МПЗ на наступ:
•організація бойового інформування;
•роз’яснення звернень командування до особового складу, бойових
завдань на наступальний бій;
•планування і проведення спеціальної та цільової психологічної
підготовки, особливо нещодавно призваних солдатів, залучення для
цього військовослужбовців, які мають бойовий досвід;
•організація пропагування бойового досвіду військовослужбовців і
підрозділів, які відзначились у боях;
•проведення заходів по вивченню дій противника, бойових можливостей
і слабких сторін його техніки та озброєння;
•організація та проведення заходів правової роботи, спрямованих на
укріплення єдиноначальності, безумовне виконання наказів командирів,
та їх захист;

9.

Перше питання
проведення роботи щодо протидії впливу матеріалів листівок та інших
пропагандистських матеріалів противника, викриттю та показу їх дійсного
підривного змісту і смислу;
забезпечення об’єктивної оцінки морально-психологічного стану
особового складу перед боєм;
планування і ведення, безперервний аналіз морально-психологічної
обстановки;
забезпечення всіма формами культурно-виховної роботи відпочинку
особового складу перед наступом, зняття та послаблення зайвої напруги,
підвищення морально-психологічної переваги над ворогом;
організація та проведення заходів по навчанню військовослужбовців
навичкам зняття стресового стану, саморегуляції та вольової мобілізації,
підтримка настанов на безумовне виконання бойової задачі, підвищення
психологічного настрою;
підсилення контролю за станом втоми особового складу в бою;
проведення напередодні бою мітингів і зборів особового складу, зустрічі
з учасниками бойових дій.

10.

Перше питання
Сили та засоби,
які залучаються до проведення МПЗ
Сили
• командири, штаби
• органи по роботі з
особовим складом
• військові психологи
• військові медпрацівники
• військові юристи
• військові колективи
• громадські організації
• бойовий актив
Засоби
бойова підготовка
ідеологічна підготовка
психологічна підготовка
дисциплінарна практика
саморегуляція
психопрофілактика
технічні засоби
засоби масової інформації
наочна агітація

11.

Етапи МПЗ
Підготовка до
ведення
бойових дій
Супроводження
бойових дій
Після завершення
бойових дій

12.

Перше питання
Підготовка
до ведення бойових дій
•психологічна підготовка;
•інформаційно психологічне
забезпечення;
•культурно - виховна
робота;
•військово - соціальна
робота;
•спеціальні соціологічні
дослідження;
•інформаційно психологічна протидія.

13.

Перше питання
Супроводження бойових дій
• психологічне супроводження;
• інформаційно-пропагандистське
забезпечення;
• здійснення кадрового
забезпечення;
• інформаційно - психологічна
протидія.

14.

Перше питання
Після закінчення
бойових дій
психологічна
реабілітація;
інформаційної пропагандистське
забезпечення;
здійснення кадрового
забезпечення;
культурно - виховна
робота;
організація забезпечення
ТЗВ і П.

15.

Друге питання
Основні напрямки МПЗ оборони
• формування й підтримання постійної моральнопсихологічної
стійкості
та
готовності
військовослужбовців до виконання завдань оборонного
бою;
• нарощування морально-психологічного потенціалу
особового складу;
• перехоплення та утримання морально-психологічної
ініціативи у першому ешелоні військ на напрямку
головного удару;
• забезпечення
психологічної
готовності
щодо
утримання рубежу оборони, рішучих дій при проведенні
контратак та вирішенні інших завдань.

16.

Висновки:
1. Під час підготовки і ведення наступу основні зусилля МПЗ
зосереджуються на таких напрямках роботи: формування та підтримка
високої морально-психологічної готовності до виконання завдань
наступу особовим складом військових частин і підрозділів, його бойової
активності; створення високого наступального пориву особового
складу; досягнення та утримання морально-психологічної переваги над
противником, максимальне його морально-психологічне придушення;
2. Основними напрямками МПЗ оборони, виходячи із сукупності
чинників і особливостей оборонного бою формування й підтримання
постійної
морально-психологічної
стійкості
та
готовності
військовослужбовців до виконання завдань оборонного бою;
нарощування морально-психологічного потенціалу особового складу;
перехоплення та утримання морально-психологічної ініціативи у
першому ешелоні військ на напрямку головного удару; забезпечення
психологічної готовності щодо утримання рубежу оборони, рішучих дій
при проведенні контратак та вирішенні інших завдань.
English     Русский Rules