Навчальні питання
Література
Організація наступу
Послідовність і зміст роботи командира взводу щодо організації наступу
Під час наступу з положення безпосереднього зіткнення із противником командир взводу:
Під час з’ясування завдання командир взводу повинен зрозуміти:
Оцінюючи обстановку, командир взводу повинен вивчити
Оцінюючи склад, положення і можливий характер дій противника, місця розташування його вогневих засобів, командир взводу вивчає:
Вивчаючи стан, забезпеченість і можливості взводу і приданих підрозділів, командир взводу оцінює:
Оцінюючи склад, положення, характер дій сусідів і умови взаємодії з ними, командир взводу визначає:
Оцінюючи місцевість, командир взводу вивчає:
В рішенні, командир взводу визначає
Під час рекогносцировки командир взводу: вивчає місцевість, орієнтує підлеглих та уточнює:
В бойовому наказі командир взводу указує
Під час постановки бойових завдань командир взводу вказує:
Під час організації взаємодії командир взводу повинен:
Безпосередня охорона у взводі до початку наступу здійснюється спостерігачами, черговими вогневими засобами і чатовими, які виставляються
При організації тактичного маскування командир взводу визначає:
Під час організації інженерного забезпечення командир взводу визначає:
Під час організації РХБ захисту командир взводу визначає:
Підготовка взводу до виконання завдання включає:
Підготовка місця розташування (вихідної позиції) взводу включає:
Командир взводу під час здійснення практичної роботи щодо виконання заходів підготовки наступу і готовності до виконання поставленого за
У доповіді, як правило, відображається:
710.00K
Category: warfarewarfare

Робота командира взводу щодо організації наступу

1.

ГВАРДІЙСЬКИЙ ордена ЧЕРВОНОЇ ЗІРКИ
ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ імені ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Тема 14: «Наступальний бій
механізованого взводу»
Заняття №2:
“Робота командира взводу
щодо організації наступу ”

2. Навчальні питання

1. Підготовка наступу. Порядок і
зміст роботи командира взводу з
організації наступу в різних умовах.
2. Робота командира взводу під час
ведення наступу.
3. Дії взводу під час ведення
наступу.

3. Література

Бойовий статут Сухопутних військ, ч.ІІІ,
Київ, 2010 р.;
С.В. Плутахін, П.Г.Ватащук “Танковий
взвод в бою” ХІТВ, 2004 р.
Мотострелковый (танковый) взвод в
бою, Москва, ВИ, 1989 г.
Тактика кн. І (взвод, отделение, танк),
ВИ, Москва,1985 г.

4.

Перше навчальне питання
Послідовність і зміст
роботи командира
взводу щодо організації
наступу

5.

Підготовка наступу у взводі здійснюється з отриманням
бойового завдання від старшого командира і включає:
організацію
наступу
підготовку взводу до
виконання бойового
завдання
підготовку місця
розташування у
вихідному районі (на
вихідній позиції) роти
практичну роботу
командира в підлеглих
підрозділах

6. Організація наступу

Організація наступу полягає:
в з’ясуванні завдання,
вказівках щодо підготовки взводу до його
виконання,
оцінці обстановки,
прийнятті рішення з оформленням його на карті і
проведенні рекогносцировки;
відданні бойового наказу,
організації взаємодії, всебічного забезпечення дій і
управління.
При необхідності командир взводу може проводити
(доводити) розрахунок часу щодо виконання
основних заходів.

7.

Робота
командира
з
організації
дій
починається
з
одержанням
завдання
і
здійснюється, як правило, на місцевості, а якщо
це неможливо – у вихідному районі по карті
(схемі) або на макеті місцевості.
В цьому випадку бойові завдання відділенням
і приданим засобам командир взводу уточнює
на місцевості в період висування їх до рубежу
переходу в атаку.
При наступі з положення безпосереднього
зіткнення з противником вся робота по
організації бою проводиться на місцевості.
Порядок цієї роботи залежить від конкретної
обстановки, отриманого завдання і наявності
часу.

8. Послідовність і зміст роботи командира взводу щодо організації наступу

Командир взводу , одержавши бойове завдання, організує
заходи, які включають:
з’ясування завдання;
Надання першочергових вказівок щодо найшвидшої
підготовки взводу до його виконання;
оцінює обстановку;
приймає рішення та оформлює його на карті;
проводить рекогносцировку;
віддає бойовий наказ;
організовує взаємодію та управління, бойове забезпечення,
виконання заходів морально-психологічного, тилового і
технічного забезпечення.
Після цього
організовує та особисто керує підготовкою особового
складу, ОВТ до дій;
здійснює контроль (практична робота в підрозділі) ;
і в установлений час доповідає командиру роти про
готовність взводу до виконання бойового завдання.

9. Під час наступу з положення безпосереднього зіткнення із противником командир взводу:

усвідомлює завдання,
оцінює обстановку,
приймає рішення,
віддає бойовий наказ,
організує взаємодію по карті (схемі, на макеті
місцевості) у вихідному районі, а з виходом взводу
на відстань, яка дозволяє спостереження за об’єктом
атаки (на вихідну позицію після перегрупування або
зміни підрозділів, які обороняються), уточнює
завдання відділенням (танкам) і порядок взаємодії.

10. Під час з’ясування завдання командир взводу повинен зрозуміти:

мету майбутніх дій і завдання роти: (при наступі з ходу – маршрут
висування, вихідний пункт, пункт розгортання в ротні та взводні колони, місця посадки
особового складу десантом на танки (механізованих підрозділів на автомобілі), рубіж
безпечного віддалення, рубіж спішування для механізованої роти, яка атакує в пішому
порядку, рубіж переходу в атаку і час проходження пунктів; засоби посилення;
найближче завдання і напрямок продовження наступу, хто підтримує; при наступі з
безпосереднього зіткнення з противником – вихідну позицію і час її зайняття, засоби
посилення, найближче завдання і напрямок продовження наступу, хто підтримує:
завдання взводу (місце взводу в бойовому порядку роти, вихідну позицію і час
її зайняття (при наступі з безпосереднього зіткнення з противником), рубіж переходу в
атаку і спішування (при атаці в пішому порядку), засоби посилення, об’єкт атаки і
напрямок продовження наступу);
об’єкти (цілі) на напрямку наступу взводу, які вражаються
засобами старших командирів;
завдання сусідів (рубіж переходу в атаку і спішування (при наступі з
безпосереднього зіткнення з противником – вихідну позицію), об’єкт атаки і напрямок
продовження наступу) і порядок взаємодії з ними;
час готовності до виконання завдання, доповіді рішення і роботи
на місцевості.

11. Оцінюючи обстановку, командир взводу повинен вивчити

Склад, положення, можливий характер дій противника, місця
розташування його вогневих засобів перед фронтом наступу і
на флангах і можливий їх маневр;
Стан, забезпеченість і можливості
підрозділів (вогневих засобів);
взводу
та
доданих
Склад, положення і характер дій сусідів і умови взаємодії з
ними;
Характер місцевості, її захисні та маскувальні властивості,
вигідні підступи до переднього краю противника, загородження і
перешкоди, умови спостереження і ведення вогню;
Крім того, командир взводу враховує стан погоди, пору року,
час доби та їх вплив на підготовку і ведення наступу.

12. Оцінюючи склад, положення і можливий характер дій противника, місця розташування його вогневих засобів, командир взводу вивчає:

зображення
переднього
краю
оборони
противника і наявність перед ним загороджень;
кількість сил і засобів перед фронтом наступу
взводу;
розташування сил і засобів противника в
найближчій глибині.
На основі вивчення противника командир
взводу
визначає:
сильні і слабкі сторони в обороні противника;
об’єкт атаки, засоби посилення і напрямок
продовження наступу.

13. Вивчаючи стан, забезпеченість і можливості взводу і приданих підрозділів, командир взводу оцінює:

укомплектованість взводу і приданих підрозділів;
моральний і фізичний стан особового складу;
технічний стан бойових машин піхоти, озброєння, засобів
захисту, наявність боєприпасів.
На основі оцінки стану і можливостей своїх і приданих
підрозділів командир взводу намічає:
місця відділень і засобів посилення в бойовому порядку;
розподіл сил і засобів;
основні заходи щодо поповнення взводу матеріальними
засобами і технічним обслуговуванням техніки, озброєння і
засобів захисту.

14. Оцінюючи склад, положення, характер дій сусідів і умови взаємодії з ними, командир взводу визначає:

з ким із сусідів необхідно
найбільш тісну взаємодію;
підтримувати
порядок підтримки зв’язку з сусідами;
порядок забезпечення флангів.

15. Оцінюючи місцевість, командир взводу вивчає:

загальний характер місцевості (відкрита,
напівзакрита, закрита);
вигідні підступи до переднього краю оборони
противника;
умови спостереження і ведення вогню при
русі в атаку;
наявність природних і штучних перешкод.
На основі оцінки місцевості командир взводу визначає:
місця спішування відділень;
рубіж, з оволодінням якого порушуються система
вогню і управління підрозділами противника;
можливий порядок дій у найближчій глибині.

16. В рішенні, командир взводу визначає

порядок і способи знищення противника в
об’єкті атаки (якого противника, де і коли
знищити, із вказанням порядку його
ураження вогнем штатного озброєння,
доданих вогневих засобів і діями взводу);
побудову бойового порядку;
завдання відділенням (танкам), доданим
підрозділам (вогневим засобам),
організація управління.

17. Під час рекогносцировки командир взводу: вивчає місцевість, орієнтує підлеглих та уточнює:

зображення переднього краю оборони противника і розташування
його вогневих засобів, особливо протитанкових, місця і характер
загороджень, перешкод, а також цілі, які уражаються засобами старшого
командира;
бойові завдання відділень (танків) і доданих вогневих засобів;
рубіж переходу в атаку і безпечного віддалення;
місця проходів у загородженнях і переходів через перешкоди й їх
позначення, місця навішування на танки каткових мінних тралів.
Під час наступу з ходу, крім того,
уточнює маршрут висування,
рубежі розгортання,
місця посадки десантом на танки і спішування,
а під час наступу з положення безпосереднього зіткнення з
противником:
вихідну позицію (ділянку траншеї, окопи) для наступу,
маршрути виходу БМП (БТР) до взводу (відділення),
місця для пропуску танків та їх позначення.
У рекогносцировці, як правило, беруть участь командири відділень
(танків), а іноді і механіки-водії (водії) БМП (БТР), танків.

18. В бойовому наказі командир взводу указує

у першому пункті – орієнтири, склад, положення і
характер дій противника, місця розташування його
вогневих засобів;
у другому пункті – завдання роти, взводу і сусідів;
у третьому пункті – після слова “наказую” –
бойові завдання відділенням (танкам, створеним
групам), доданим підрозділам (вогневим засобам),
безпосередньо підлеглому особовому складу;
у четвертому пункті – час готовності до наступу,
сигнали оповіщення, управління, взаємодії і порядок
дій за ними;
у п’ятому пункті – своє місце під час наступу і
заступника.

19. Під час постановки бойових завдань командир взводу вказує:

відділенням:
об’єкт атаки і цілі, на знищенні яких зосередити основні зусилля,
напрямок продовження наступу і рубіж переходу в атаку (під час
наступу з безпосереднього зіткнення з противником – вихідну
(вичікувальну) позицію);
під час атаки в пішому порядку вказують також місця спішування,
заступнику командира взводу:
порядок ведення вогню БМП (БТР) й їх місце в бойовому порядку
взводу і порядок переміщення;
навіднику кулемета:
цілі для знищення,
порядок ведення вогню і місце в бойовому порядку;
снайперу:
цілі для знищення,
порядок ведення вогню і місце в бойовому порядку;
санітару-стрільцю:
завдання і місце перебування.

20. Під час організації взаємодії командир взводу повинен:

під час наступу з ходу вказати:
порядок висування до рубежу переходу в атаку,
розгортання в бойовий порядок,
ведення вогню зі стрілецької зброї, БМП (БТР) і танків,
порядок висування в атаку,
пророблення проходів у загородженнях противника, у
тому числі встановлених засобами дистанційного
мінування,
а також заходи безпеки при нанесенні вогневого
ураження противнику;
під час наступу з положення безпосереднього
зіткнення з противником вказати:
порядок зайняття вихідної позиції (ділянки траншеї,
окопів) для наступу,
пропуску танків через бойовий порядок,
виходу і зайняття своїх місць БМП (БТР);

21.

погодити дії відділень (танків), вогневої і маневреної груп
(якщо вони створюються), між собою і з доданими вогневими
засобами, із сусідами;
вказати порядок ведення вогню по повітряних цілях і заходи
щодо захисту від високоточної зброї противника;
повідомити сигнали оповіщення, управління, взаємодії і
порядок дій щодо їх виконання.
Командири механізованого взводу, крім того, вказує:
номери (розпізнавальні знаки) танків, які атакують перед
взводом, і напрямок їх наступу;
під час атаки в пішому порядку – місця спішування
особового складу і порядок дій після цього БМП (БТР), а
командир взводу механізованих підрозділів на автомобілях –
місця, порядок і розрахунок посадки особового складу на танки,
а також вимоги щодо виконання заходів безпеки.
Під час організації управління командир взводу
уточнює
(доводить)
радіовідомості і
порядок
користування радіо і сигнальними засобами, сигнали
оповіщення і взаємодії.

22. Безпосередня охорона у взводі до початку наступу здійснюється спостерігачами, черговими вогневими засобами і чатовими, які виставляються

в місцях
відпочинку особового складу і біля бойових машин, а при
висуненні і в ході наступу в пішому порядку –
спостерігачами.
Під час організації безпосередньої охорони командир взводу
вказує:
завдання охорони;
скільки і де мати спостерігачів, чергових вогневих засобів,
чатових і порядок їх зміни при підготовці до наступу;
порядок спостереження за місцевістю, повітрям і сигналами
командира взводу (відділення, танка);
сигнали оповіщення і порядок дій взводу (відділення,
екіпажу танка) при раптовому нападі противника;
перепустку і відгук.

23. При організації тактичного маскування командир взводу визначає:

які
табельні
засоби
і
місцеві
матеріали необхідно використовувати
для маскування, місця і терміни їх
отримання і заготівлі, а також терміни
її здійснення;
порядок
виконання
заходів
маскування при підготовці до наступу, її
здійснення і підтримки під час його
ведення.

24. Під час організації інженерного забезпечення командир взводу визначає:

обсяг і терміни інженерного обладнання місця розташування
взводу (вихідної позиції), де, коли, скільки отримати інструменту
і матеріалів для інженерного обладнання;
порядок позначення маршруту висування до рубежу
розгортання в ротні та взводні колони, колонного шляху
(маршруту) взводу;
порядок подолання дистанційно встановлених мінних полів і
перешкод під час висування до рубежу переходу в атаку, способи
подолання інженерних загороджень і перешкод перед переднім
краєм оборони противника, місце і номер проходу, його
позначення,
порядок
висування
взводу
і
подолання
загороджень;
способи і час пророблення проходів у загородженнях
противника;
при форсуванні водної перешкоди – маршрути виходу до
водної перешкоди для кожної БМП (БТР), танка.

25. Під час організації РХБ захисту командир взводу визначає:

завдання щодо радіаційної, хімічної і біологічної розвідки і
спостереження;
порядок організації радіаційного контролю і розподіл
дозиметрів;
сигнали оповіщення про радіоактивне, хімічне і біологічне
зараження і порядок дій за ними;
порядок використання засобів індивідуального і колективного
захисту, захисних властивостей місцевості й інших об’єктів під
час підготовки і ведення наступу;
місце, час і порядок проведення спеціальної обробки;
порядок використання термодимової апаратури машин і
аерозольних (димових) засобів до і під час наступу;
порядок забезпечення озброєнням РХБ захисту;
місце і час технічної перевірки протигазів.

26. Підготовка взводу до виконання завдання включає:

розподіл між відділеннями (екіпажами) і розставляння за посадами особового
складу, який прибув на доукомплектування;
поповнення возимого (носимого) боєкомплекту штатного озброєння, БМП
(БТР, танків) і доданих підрозділів (вогневих засобів), дозаправлення техніки
пально-мастильними матеріалами і охолоджувальною рідиною, поповнення
запасів води;
технічне обслуговування і підготовку ОВТ до бойового застосування;
проведення заходів морально-психологічного забезпечення.
У вказівках щодо поповнення ракетами, боєприпасами, пально-мастильними
матеріалами і іншими матеріальними засобами командир взводу визначає:
місце, порядок і терміни технічного обслуговування БМП (БТР, автомобілів),
танків, чищення і змащування озброєння, поповнення боєприпасами (ракетами),
заправки пально-мастильними матеріалами під час підготовки до наступу і в його
ході;
до якого терміну буде приготовлена їжа, кількість і від кого виділяються
піднощики їжі, порядок її доставки (видачі) у взвод, час і порядок прийому їжі до і
під час наступу.

27. Підготовка місця розташування (вихідної позиції) взводу включає:

відриття окопів (укрить) для БМП (БТР, танків);
перекритих щілин (бліндажів), позицій, на випадок відбиття
раптового нападу противника й їх маскування;
очищення місць стоянки машин від хмизу, сухої трави й інших
матеріалів, які легко займаються;
облаштування
польових
споруд
із
використанням
інвентарного майна і місцевих матеріалів для забезпечення
роботи командирів, відпочинку особового складу і захисту від
холоду, жари і негоди, а в зимовий час, крім цього, і обладнання
пункту обігріву;
визначення і позначення (при необхідності) напрямків
переміщення особового складу;
доведення порядку поведінки особового складу в районі.

28. Командир взводу під час здійснення практичної роботи щодо виконання заходів підготовки наступу і готовності до виконання поставленого за

Командир взводу під час здійснення практичної
роботи щодо виконання заходів підготовки наступу і
готовності до виконання поставленого завдання
перевіряє:
знання особовим складом своїх завдань і порядок
їх виконання, сигналів оповіщення, управління і
взаємодії;
екіпірування підлеглих і наявність запасів ракет,
боєприпасів, пального та інших матеріальних засобів
щодо встановлених норм, засобів індивідуального
захисту;
виконання заходів щодо підготовки озброєння,
військової техніки і засобів зв’язку до бойового
застосування.

29. У доповіді, як правило, відображається:

укомплектованість взводу і доданих підрозділів
особовим
складом,
озброєнням
і
військовою
технікою;
морально-психологічний стан особового складу;
забезпеченість взводу ракетами, боєприпасами,
пальним,
медичним
майном
і
засобами
індивідуального захисту;
готовність особового складу, ОВТ до наступу, а
при необхідності й інші питання.

30.

Друге навчальне питання
Робота командира
взводу під час ведення
наступу
English     Русский Rules