Перше питання лекції
Мета наступу
Сутність наступу
Способи ведення наступу
Місце взводу у бойовому порядку роти і батальйону
Засоби посилення механізованого (танкового) взводу
Бойове завдання взводу в наступі
Напрямок продовження наступу взводу
Передбойовий порядок взводу
Бойовий порядок механізованого взводу, який наступає в пішому порядку
Бойовий порядок посиленого мв, що наступає в пішому порядку
Бойовий порядок механізованого взводу, який наступає в пішому порядку у дві лінії
Маневрена група взводу
Бойовий порядок механізованого взводу, який наступає на БМП (БТР) (танкового взводу)
Бойовий порядок посиленого мв, що наступає на БМП
Наступ мвід з положення безпосереднього зіткнення з противником
Перегрупування взводу
Зміна підрозділів, що обороняються
Порядок і способи проведення атаки
Атака в пішому порядку
Атака механізованого взводу на БМП (БТР)
Шикування взводу в ході наступу
Дії взводу під час вогневої підготовки атаки
Висування танків (БМП, БТР)
Дії взводу з початком атаки
Порядок подолання загороджень
Подолання змішаного мінного поля услід за танком
Дії взводу після подолання загороджень
Розгортання в бойову лінію
Дії взводу після оволодіння об’єктом атаки
Дії механізованого взводу під час ведення бою в глибіні оборони противника
Дії механізованого взводу під час відбиття контратаки противника
Особливості дій взводу під час наступу в дві лінії
Особливості дій механізованого взводу під час атаки на БМП (БТР)
Особливості дій механізованого взводу, якщо перед взводом танки не діють
Ведення наступу з ходу Вихідний район
Пункти і рубежі, що призначаються механізованому взводу при наступі з ходу
Порядок висування взводу до рубежу переходу в атаку при наступі з ходу
Порядок розгортання взводу в бойовий порядок при наступі з ходу
Дії механізованого взводу під час атаки в пішому порядку
Дії механізованого (танкового) взводу, призначеного в резерв батальйону
Дії взводу після виконання бойового завдання на наступ
Друге питання лекції
Загальний порядок роботи командира взводу по організації бою
Організація наступу
З’ясування завдання
З’ясування завдання (продовження)
З’ясування завдання (продовження)
Оцінка обстановки
Рішення командира взводу на наступ
Оформлення рішення на робочої карті командира взводу
Рекогносцировка
Рекогносцировка (продовження)
Бойовий наказ командира взводу на наступ
Постановка завдань в бойовому наказі
Організація взаємодії під час наступу з ходу
Організація взаємодії під час наступу з положення безпосереднього зіткнення з противником
Організація управління
Організація тактичного маскування
Організація інженерного забезпечення
Організація підготовки взводу до виконання завдання
Практична робота і контроль готовності в підлеглих підрозділах
Зміст доповіді командира взводу командиру роти (батальйону) про готовність взводу до наступу
Друге питання лекції
Робоча карта командира
Вимоги до робочої карти командира
На робочу карту командира взводу звичайно наноситься:
Підготовка карти
Підписання робочої карти
Правила нанесення обстановки на карту
Нанесення обстановки на карту здійснюється у такий послідовності:
Нанесення даних, які не можуть відобразитися на карті графічно
2.86M
Category: warfarewarfare

Механізований взвод в наступі. (Лекція 10)

1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО»
ВІЙСЬКОВО - ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Старший викладач кафедри
загальновійськових та правових дисциплін,
ЗМІЇВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

2.

Лекція 10
МЕХАНІЗОВАНИЙ ВЗВОД
ВЗВОД
МЕХАНІЗОВАНИЙ
В НАСТУПІ
НАСТУПІ
В
Навчальніпитання:
питання:
Навчальні
1. Бойове застосування взводу в наступі.
2. Робота командира взвода по організації
наступу.
3. Робоча карта командира взводу.

3. Перше питання лекції

Бойове застосування
застосування
Бойове
взводу в
в наступі
наступі
взводу

4. Мета наступу

Наступ проводиться
проводиться зз метою
метою
Наступ
розгрому (знищення)
(знищення)
розгрому
противника іі оволодіння
оволодіння
противника
важливими районами
районами
важливими
(рубежами, об'єктами)
об'єктами)
(рубежами,
місцевості.
місцевості.

5. Сутність наступу

Наступ полягає:
полягає:
Наступ
ввураженні
ураженніпротивника
противникавсіма
всімазасобами,
засобами,які
якіє;
є;
рішучій
рішучійатаці
атаціпротивника;
противника;
стрімкому
стрімкомупросуванні
просуванніпідрозділів
підрозділівввглибину
глибинубойового
бойового
порядкуоборони
оборонипротивника;
противника;
порядку
знищенні
знищенніта
таполоненні
полоненніживої
живоїсили;
сили;
захопленні
захопленніозброєння,
озброєння,військової
військовоїтехніки
технікипротивника;
противника;
захопленні
захопленнінамічених
наміченихрайонів
районів(рубежів)
(рубежів)місцевості.
місцевості.
Використовуючи результати вогневого ураження
противника, взвод повинен вести наступ та
знищувати противника, який обороняється:
із повною напругою сил;
у високому темпі, безупинно, вдень і вночі, за
будь-якої погоди;
в тісній взаємодії штатних, доданих, підтримуючих
і сусідніх підрозділів.

6. Способи ведення наступу

Наступ може
може вестися:
вестися:
Наступ
на
напротивника,
противника,який
якийобороняється;
обороняється;
на
напротивника,
противника,який
якийнаступає;
наступає;
на
напротивника,
противника,який
якийвідходить.
відходить.
Наступ взводу
взводу на
на противника,
противника, який
який обороняється
обороняється,,
Наступ
може здійснюватися:
здійснюватися:
може
зз положення
положення безпосереднього
безпосереднього зіткнення
зіткнення зз ним;
ним;
зз ходу.
ходу.
Залежно від
від виконуваного
виконуваного завдання,
завдання, характеру
характеру
Залежно
місцевості, дій
дій противника
противника йй інших
інших умов
умов
місцевості,
обстановки механізований
механізований взвод
взвод може
може
обстановки
наступати::
наступати
вв пішому
пішому порядку
порядку (взимку
(взимку на
на лижах);
лижах);
на
на БМП
БМП (БТР);
(БТР);
десантом
десантом на
на танках.
танках.

7. Місце взводу у бойовому порядку роти і батальйону

Механізований (танковий) взвод може наступати:
у складі роти;
самостійно, якщо призначений:
в резерв батальйону;
в штурмову групу;
в бойовий розвідувальний дозор.
Механізований взвод, крім того, може діяти:
в передовій групі тактичного повітряного десанту (ТакПД);
у складі головних сил ТакПД;
окремо, під час виконання спеціальних завдань.
Танковий взвод,
взвод, механізований
механізований взвод
взвод на
на БМП
БМП уу
Танковий
повному складі
складі або
або окремими
окремими машинами
машинами можуть
можуть
повному
виділятися для
для знищення
знищення вогневих
вогневих засобів
засобів
виділятися
противника, які
які спостерігаються,
спостерігаються, стрільбою
стрільбою прямою
прямою
противника,
наводкою вв ході
ході вогневої
вогневої підготовки
підготовки атаки.
атаки.
наводкою

8. Засоби посилення механізованого (танкового) взводу

Механізованому взводу,
взводу, залежно
залежно від
від умов
умов
Механізованому
обстановки іі виконуваного
виконуваного завдання,
завдання, може
може
обстановки
додаватися:
додаватися:
протитанкове
протитанкове відділення;
відділення;
гранатометне
гранатометне відділення;
відділення;
пара
пара вогнеметників
вогнеметників (обслуга);
(обслуга);
інші
інші вогневі
вогневі засоби;
засоби;
під
під час
час наступу
наступу вв місті
місті взводу,
взводу, крім
крім того,
того, як
як
штурмова група:
група:
штурмова
танки;
танки;
гармати,переважно
переважносамохідні;
самохідні;
гармати,
міномети;
міномети;
інженерно-саперневідділення
відділення(саперне)
(саперне)ззпідривними
підривними
інженерно-саперне
зарядами..
зарядами
Танковому взводу
взводу може
може додаватися
додаватися механізоване
механізоване
Танковому
відділення.
відділення.

9.

Засоби посилення механізованого
взводу призначені для знищення і
подавлення живої сили і вогневих засобів
противника, які перешкоджають
просуванню взводу або контратакують
його.
Інженерно-саперний підрозділ
використовується для ведення інженерної
розвідки, пророблення проходів у
загородженнях, підриву фортифікаційних
споруд, будинків і об’єктів разом із
противником, що їх обороняє.

10. Бойове завдання взводу в наступі

Бойове завдання
завдання механізованого
механізованого
Бойове
(танкового) взводу
взводу уу наступі
наступі включає:
включає:
(танкового)
об'єкт
об'єкт атаки;
атаки;
напрямок
напрямок продовження
продовження наступу.
наступу.
В окремих
окремих випадках
випадках взводу
взводу може
може бути
бути
В
вказано тільки
тільки напрямок
напрямок атаки
атаки або
або
вказано
напрямок продовження
продовження наступу
наступу::
напрямок
коли
коли перед
перед фронтом
фронтом наступу
наступу противник
противник не
не
розвіданий;
розвіданий;
під
під час
час постановки
постановки бойового
бойового завдання
завдання по
по
радіо;
радіо;
при
при наступі
наступі вв лісі;
лісі;
за
за інших
інших особливих
особливих умов.
умов.

11.

Об'єктом атаки
механізованого
(танкового)
взводу, як
правило, є:
жива сила в окопах
або в інших
100м
фортифікаційних
300м
спорудах;
танки, гармати, протитанкові ракетні комплекси, кулемети й
інші вогневі засоби противника, які розташовані в першій
траншеї і в найближчій глибині перед фронтом наступу
взводу (відділення, танка).

12. Напрямок продовження наступу взводу

Напрямок продовження
продовження наступу
наступу взводу
взводу
Напрямок
визначається так,
так, щоб
щоб забезпечувалося
забезпечувалося
визначається
виконання найближчого
найближчого завдання
завдання роти
роти
виконання
(оволодіння об’єктом
об’єктом атаки
атаки взводу).
взводу).
(оволодіння
З оволодінням визначеним об’єктом атаки
взвод (відділення, танк) продовжує безупинний
наступ у зазначеному напрямку, під час якого
йому ставиться нове бойове завдання.

13. Передбойовий порядок взводу

Механізований взвод,
взвод, який
який наступає
наступає вв пішому
пішому
Механізований
порядку, може
може шикуватися
шикуватися вв бойовий
бойовий порядок
порядок ізіз
порядку,
колони взводу
взводу (похідного
(похідного порядку
порядку взводу)
взводу) або
або зз лінії
лінії
колони
колон відділень
відділень (передбойового
(передбойового порядку
порядку взводу).
взводу).
колон
3 мвід
1 мвід
2 мвід
до 100 м
до
1 мв
50 м

14. Бойовий порядок механізованого взводу, який наступає в пішому порядку

При діях в одну лінію бойовий порядок механізованого
взводу складається з:
бойових порядків відділень (бойових груп) з інтервалами
між ними до 50 м;
групи управління і вогневої підтримки, що діє за ними на
відстані до 50 м;
засобів посилення, які залишаються в безпосередньому
підпорядкуванні командира взводу.

15. Бойовий порядок посиленого мв, що наступає в пішому порядку

16. Бойовий порядок механізованого взводу, який наступає в пішому порядку у дві лінії

Залежно від
від завдання,
завдання, яке
яке виконується,
виконується,
Залежно
характеру місцевості
місцевості та
та інших
інших умов
умов
характеру
обстановки вв бойовий
бойовий порядок
порядок
обстановки
механізованого взводу
взводу можуть
можуть входити:
входити:
механізованого
група
група управління
управління іі вогневої
вогневої підтримки;
підтримки;
маневрена
маневрена група
група (група
(група бойових
бойових машин
машин ––
ГрБМ);
ГрБМ);
група
група розгородження
розгородження (підриву);
(підриву);
група
група захоплення.
захоплення.

17.

Під час
час наступу
наступу уу дві
дві лінії
лінії одне
одне зз
Під
відділень, група
група управління
управління іі вогневої
вогневої
відділень,
підтримки діють
діють за
за бойовими
бойовими порядками
порядками
підтримки
відділень першої
першої лінії
лінії на
на відстані
відстані до
до 50
50 м
м іі
відділень
виконують завдання
завдання щодо:
щодо:
виконують
підтримки
підтримки (прикриття)
(прикриття) відділень
відділень першої
першої лінії
лінії під
під
час подолання
подолання загороджень,
загороджень, атаки
атаки противника
противника іі вв
час
ході наступу;
наступу;
ході
знищення
знищення противника
противника вв траншеї;
траншеї;
відбиття
відбиття раптового
раптового нападу
нападу противника
противника зз флангу;
флангу;
заміни
заміни відділень
відділень першої
першої лінії,
лінії, які
які зазнали
зазнали втрат
втрат
від вогню
вогню противника;
противника;
від
здійснення
здійснення маневру
маневру йй атаки
атаки противника
противника уу фланг
фланг іі
тил;
тил;
виконання
виконання інших
інших завдань.
завдань.

18.

Група управління
управління іі вогневої
вогневої
Група
підтримки взводу
взводу призначається
призначається для:
для:
підтримки
управління
управління підрозділами
підрозділами іі вогнем
вогнем уу ході
ході
наступу;
наступу;
підтримки
підтримки (прикриття)
(прикриття) відділень
відділень під
під час
час
подолання загороджень
загороджень уу ході
ході атаки;
атаки;
подолання
знищення
знищення вогневих
вогневих засобів;
засобів;
знищення
знищення противника,
противника, який
який перебуває
перебуває вв
траншеях або
або намагається
намагається залишити
залишити їх;
їх;
траншеях
відбиття
відбиття уу взаємодії
взаємодії зз механізованими
механізованими
відділеннями йй іншими
іншими вогневими
вогневими
відділеннями
засобами контратак
контратак противника;
противника;
засобами
виконання
виконання інших
інших завдань.
завдань.

19.

Звичайно група
група управління
управління іі вогневої
вогневої підтримки
підтримки
Звичайно
взводу створюється
створюється уу складі:
складі:
взводу
обслуга
обслуга кулемета;
кулемета;
снайпер;
снайпер;
спостерігач;
спостерігач;
1–2
1–2 зв’язкові;
зв’язкові;
додані
додані вогневі
вогневі засоби.
засоби.
Група діє
діє за
за підрозділами
підрозділами (бойовими
(бойовими
Група
групами), які
які наступають,
наступають, на
на відстані
відстані
групами),
до 50
50 м
м,, або,
або, уу деяких
деяких випадках,
випадках,
до
безпосередньо вв бойовій
бойовій лінії
лінії
безпосередньо
Управління групою здійснюється
командиром взводу.

20. Маневрена група взводу

Маневрена група
група взводу
взводу
Маневрена
створюється для
для знищення
знищення (захоплення)
(захоплення)
створюється
противника уу взаємодії
взаємодії зз вогневою
вогневою групою
групою
противника
шляхом зближення
зближення зз ним
ним іі зайняттям
зайняттям
шляхом
вигідного положення,
положення, використовуючи
використовуючи при
при
вигідного
цьому складки
складки місцевості
місцевості (місцеві
(місцеві предмети).
предмети).
цьому
БМП (БТР) взводу
БМП (БТР)
(БТР) залежно
залежно від
від обставин
обставин іі рішення
рішення
БМП
командира взводу
взводу можуть
можуть діяти
діяти::
командира
разом
разом із
із відділеннями;
відділеннями;
уу складі
складі груп
груп вогневої
вогневої підтримки;
підтримки;
уу складі
складі маневреної
маневреної групи
групи (ГрБМ).
(ГрБМ).

21.

до мпвід
Група бойових машин
3 мвід
1 мвід
2 мвід
Група управління
й вогневої підтримки
Рис. 2. Бойовий порядок мотострілкового взводу у
наступі із створенням групи бойових машин
(варіант)

22. Бойовий порядок механізованого взводу, який наступає на БМП (БТР) (танкового взводу)

Бойовийпорядок
порядок
Бойовий
механізованоговзводу,
взводу,який
який
механізованого
наступаєна
наБМП
БМП(БТР)
(БТР)
наступає
(танковоговзводу)
взводу)складається
складаєтьсязз
(танкового
лініїбойових
бойовихмашин
машинззінтервалом
інтервалом
лінії
міжними
нимидо
до100
100ммі ізасобів
засобів
між
посилення,які
якідіють
діютьуубойовій
бойовій
посилення,
лініїабо
абоза
занею.
нею.
лінії
Підчас
часнаступу
наступуположення
положення
Під
відділень(танків)
(танків)уубойовій
бойовій
відділень
лініїможе
можебути:
бути:
лінії
ввлінію;
лінію;
кутом
кутом вперед;
вперед;
кутом
кутом назад;
назад;
уступом
уступом вправо;
вправо;
уступом
уступом вліво.
вліво.
Бойовий порядок
механізованого взводу,
що наступає на бойових
машинах піхоти
(варіант)
Бойовий порядок
танкового взводу в
наступі (варіант)

23. Бойовий порядок посиленого мв, що наступає на БМП

24.

Наступ на
на противника
противника зз положення
положення
Наступ
безпосереднього зіткнення
зіткнення зз ним
ним взвод
взвод
безпосереднього
(відділення) здійснює
здійснює зз вихідної
вихідної позиції
позиції уу
(відділення)
заздалегідь створеному
створеному бойовому
бойовому порядку.
порядку.
заздалегідь
Порядок зайняття взводом вихідної позиції
Вихідна позиція
позиція може
може займатися
займатися
Вихідна
взводом:
взводом:
вв ході
ході перегрупування
перегрупування зз положення
положення оборони;
оборони;
зі
зі зміною
зміною підрозділів,
підрозділів, що
що обороняються.
обороняються.
Перегрупування (зміна)
(зміна) підрозділів
підрозділів,, які
які
Перегрупування
займають оборону
оборону при
при безпосередньому
безпосередньому зіткненні,
зіткненні, зз
займають
метою заняття
заняття вихідної
вихідної позиції
позиції для
для наступу
наступу
метою
проводиться приховано,
приховано, як
як правило,
правило, вв ніч
ніч перед
перед
проводиться
наступом або
або вв інших
інших умовах
умовах обмеженого
обмеженого огляду
огляду зз
наступом
виконанням заходів
заходів щодо
щодо введення
введення противника
противника вв
виконанням
оману.
оману.

25. Наступ мвід з положення безпосереднього зіткнення з противником

25

26.

Механізований взвод
взвод ізіз засобами
засобами посилення
посилення
Механізований
на вихідній
вихідній позиції
позиції роти
роти розташовується
розташовується уу
на
траншеях іі ходах
ходах сполучення,
сполучення, аа БМП
БМП (БТР)
(БТР)
траншеях
займають вогневі
вогневі позиції
позиції поруч
поруч зізі своїми
своїми
займають
відділеннями або
або за
за ними
ними на
на відстані
відстані до
до 50
50 м.
м.
відділеннями
разі неможливості
неможливості прихованого
прихованого зайняття
зайняття БМП
БМП
УУ разі
(БТР) вогневих
вогневих позицій
позицій зі
зі своїм
своїм взводом
взводом уу
(БТР)
переднього краю
краю вони
вони можуть
можуть розташовуватися
розташовуватися зз
переднього
машинами інших
інших взводів
взводів вв складі
складі ротної
ротної групи
групи
машинами
разом ізіз взаємодіючим
взаємодіючим танковим
танковим підрозділом
підрозділом на
на
разом
його вихідній
вихідній (очікувальній)
(очікувальній) позиції
позиції або
або залишатися
залишатися
його
на колишніх
колишніх вогневих
вогневих позиціях.
позиціях. Управління
Управління ними
ними
на
здійснює головний
головний сержант
сержант взводу.
взводу.
здійснює
Під час
час дій
дій взводу
взводу вв резерві
резерві батальйону
батальйону він
він
Під
виводиться на
на вихідну
вихідну позицію
позицію вв другу
другу або
або третю
третю
виводиться
траншею.
траншею.

27.

випадку, якщо
якщоБМП
БМПзаймають
займаютьколишні
колишнівогневі
вогневіпозиції,
позиції,
УУвипадку,
вонивикористовуються
використовуються за
за рішенням
рішеннямтого
тогокомандира,
командира,на
на
вони
чиїйпозиції
позиціїзнаходяться,
знаходяться, для
дляведення
веденнявогню
вогнюпрямою
прямою
чиїй
наводкою ввперіод
періодвогневої
вогневоїпідготовки
підготовкиатаки,
атаки,аа БТР
БТР––для
для
наводкою
знищеннявогнем
вогнемсвоєї
своєїзброї
зброївиявлених
виявленихвогневих
вогневихзасобів
засобіві і
знищення
живоїсили
силипротивника.
противника.
живої
ЯкщоБМП
БМП(БТР)
(БТР)не
невикористовуються
використовуютьсядля
дляведення
веденнявогню
вогню
Якщо
прямоюнаводкою,
наводкою,ззпочатком
початкомвогневої
вогневоїпідготовки
підготовкиатаки
атаки
прямою
вонивисуваються
висуваютьсядо
досвоїх
своїхвзводів.
взводів.
вони
Танковий взвод
взвод може
може розташовуватись
розташовуватись на
на
Танковий
вихідній позиції
позиції роти
роти на
на віддаленні
віддаленні 2...4
2...4 км
км від
від
вихідній
переднього краю
краю оборони,
оборони, на
на очікувальній
очікувальній позиції
позиції
переднього
батальйону на
на віддаленні
віддаленні 5...7
5...7 км
км або
або залишитись
залишитись вв
батальйону
опорному пункті,
пункті, що
що займав
займав раніше.
раніше.
опорному
Танки іі БМП,
БМП, які
які призначені
призначені для
для знищення
знищення
Танки
цілей прямою
прямою наводкою
наводкою,, розташовуються
розташовуються на
на
цілей
вогневих позиціях
позиціях на
на віддаленні,
віддаленні, що
що забезпечує
забезпечує
вогневих
виконання поставленого
поставленого завдання.
завдання.
виконання

28. Перегрупування взводу

Перегрупування взводу,
взводу, який
який оборонявся
оборонявся
Перегрупування
першому ешелоні,
ешелоні, здійснюється
здійснюється вв пішому
пішому
вв першому
порядку траншеями
траншеями іі ходами
ходами сполучення.
сполучення.
порядку
В першу
першу чергу
чергу змінюються
змінюються механізовані,
механізовані, аа
В
потім танкові
танкові підрозділи.
підрозділи.
потім
Взвод проводить
проводить зміну
зміну уу складі
складі роти.
роти.
Взвод
Про зайняття
зайняття вихідної
вихідної позиції
позиції командир
командир
Про
взводу доповідає
доповідає командиру
командиру роти.
роти.
взводу

29. Зміна підрозділів, що обороняються

Зміна – це організований вихід взводу на напрямок майбутнього наступу,
заміну підрозділів на позиції (ділянці траншеї), які зазначені старшим
командиром підрозділу, що там обороняється.
Механізований взвод
взвод на
на БМП
БМП (БТР)
(БТР) уу складі
складі роти
роти
Механізований
висувається вв район
район зустрічі
зустрічі зз провідниками
провідниками від
від
висувається
підрозділу, що
що обороняється,
обороняється, після
після спішування
спішування
підрозділу,
прихованими шляхами,
шляхами, аа вв подальшому
подальшому ходами
ходами
прихованими
сполучення іі траншеями,
траншеями, виходить
виходить на
на свою
свою вихідну
вихідну
сполучення
позицію та
та займає
займає її,
її, приймає
приймає від
від підрозділу,
підрозділу, який
який
позицію
здає опорний
опорний пункт
пункт (позицію),
(позицію), схему
схему опорного
опорного
здає
пункту (картку
(картку вогню)
вогню) іі всі
всі дані
дані про
про противника,
противника, які
які
пункту
наявності.
єє вв наявності.
БМП (БТР)
(БТР) вв районі
районі спішування
спішування розташовуються
розташовуються вв
БМП
укриттях на
на напрямку
напрямку дій
дій своїх
своїх підрозділів
підрозділів іі
укриттях
висуваються до
до них,
них, як
як правило,
правило, під
під час
час вогневої
вогневої
висуваються
підготовки атаки.
атаки.
підготовки
При переході противника в наступ зміна припиняється, і всі
підрозділи відбивають його атаку. Управляє боєм командир підрозділу,
що змінюється, йому підпорядковуються і прибулі для зміни підрозділи.

30. Порядок і способи проведення атаки

Перед атакою механізованих і танкових підрозділів
проводиться вогнева підготовка наступу, а в ході наступу –
вогнева підтримка наступу та вогневе супроводження
підрозділів углиб.
Атака полягає
полягає вв стрімкому
стрімкому іі безупинному
безупинному русі
русі
Атака
танкових іі механізованих
механізованих підрозділів
підрозділів уу бойовому
бойовому
танкових
порядку на
на максимально
максимально можливій
можливій швидкості
швидкості вв
порядку
поєднанні зз інтенсивним
інтенсивним вогнем
вогнем із
із танків,
танків, БМП
БМП
поєднанні
(БТР), аа по
по мірі
мірі зближення
зближення зз противником
противником –– іі зз
(БТР),
інших видів
видів зброї,
зброї, слідом
слідом за
за вибухами
вибухами снарядів
снарядів своєї
своєї
інших
артилерії іі мінометів
мінометів зз метою
метою знищення
знищення його
його живої
живої
артилерії
сили, вогневих
вогневих засобів
засобів іі оволодіння
оволодіння вказаним
вказаним
сили,
об’єктом (рубежем).
(рубежем).
об’єктом
Танковий взвод атакує противника в бойовій лінії, а
механізований взвод у залежності від обстановки –
в бойовій лінії в пішому порядку або на БМП
(БТР).

31. Атака в пішому порядку

Атака вв пішому
пішому порядку
порядку
Атака
застосовується при
при прориві
прориві
застосовується
підготовленої оборони
оборони противника,
противника,
підготовленої
укріплених районів,
районів, коли
коли єє значна
значна
укріплених
кількість протитанкових
протитанкових засобів,
засобів, аа
кількість
також на
на важкодоступній
важкодоступній для
для танків
танків іі
також
БМП (БТР)
(БТР) місцевості
місцевості іі може
може
БМП
проводитись одночасно
одночасно або
або
проводитись
послідовно.
послідовно.

32. Атака механізованого взводу на БМП (БТР)

Атакамеханізованого
механізованоговзводу
взводуна
наБМП
БМП (БТР)
(БТР)
Атака
застосовується,коли
колиоборона
оборонапротивника
противниканадійно
надійно
застосовується,
придушеназізізнищенням
знищеннямбільшої
більшоїчастини
частинийого
його
придушена
протитанковихзасобів,
засобів,аа також
такожпід
підчас
часнаступу
наступуна
на
протитанкових
поспішнозайняту
зайнятуоборону.
оборону.При
Прицьому
цьомутанки
танкиатакують
атакують
поспішно
слідомза
зарозривами
розривамиснарядів
снарядівсвоєї
своєїартилерії,
артилерії,аавзвод
взвод––
слідом
наБМП
БМП(БТР)
(БТР)діє
діє ввбойовій
бойовійлінії
лініїза
затанками
танкамина
навіддаленні
віддаленні
на
100...200 мм і іведе
ведевогонь
вогоньзізівсіх
всіхвогневих
вогневихзасобів.
засобів.
100...200
Атакаввданому
даномувипадку
випадку полягає
полягає ввстрімкому
стрімкомуі ібезупинному
безупинному
Атака
просуваннітанкових
танковихі імеханізованих
механізованихпідрозділів
підрозділівуу
просуванні
бойовомупорядку
порядкууусполученні
сполученніізізінтенсивним
інтенсивнимвогнем
вогнемізіз
бойовому
танків,БМП
БМП(БТР),
(БТР),аапо
помірі
мірізближення
зближенняззпротивником
противником ––іізз
танків,
іншихвидів
видівзброї
зброїззметою
метоюйого
його знищення.
знищення.
інших
В окремих випадках (бездоріжжя, глибокий сніговий покрив,
інші умови) зближення з противником, а на окремих ділянках і
атаку, піхота може здійснювати десантом на танках .

33. Шикування взводу в ході наступу

Механізованийвзвод
взводможе
можедіяти
діяти ввбойовому,
бойовому,
Механізований
передбойовомуабо
абопохідному
похідномупорядку,
порядку,рішуче
рішуче
передбойовому
просуваючисьввглибину
глибинуоборони
оборонипротивника.
противника.
просуваючись
бойовийпорядок
порядоквзвод
взводрозгортається,
розгортається,зустрівши
зустрівшина
на
ВВбойовий
своємушляху
шляхуопорні
опорніпункти
пунктиі іокремі
окремівогнища
вогнищаопору,
опору,ііатакує
атакує
своєму
противникаспособами,
способами,що
щорозглянуті
розглянуті вище.
вище.
противника
Управління підрозділами і вогнем під час наступу
Управління підрозділами
підрозділами іі вогнем
вогнем під
під час
час наступу
наступу командир
командир
Управління
взводу здійснює
здійснює зз командно-спостережного
командно-спостережного пункту
пункту..
взводу
При діях
діях особового
особового складу
складу вв пішому
пішому порядку
порядку командир
командир
При
механізованого взводу
взводу спішується
спішується іі просувається
просувається за
за бойовою
бойовою
механізованого
лінією взводу
взводу на
на віддаленні
віддаленні до
до 50
50 м
м –– звідки
звідки зручніше
зручніше
лінією
спостерігати за
за діями
діями взводу
взводу іі управляти
управляти ним.
ним. Управління
Управління
спостерігати
вогнем іі рухом
рухом БМП
БМП (БТР)
(БТР) командир
командир взводу
взводу здійснює
здійснює через
через
вогнем
свого заступника.
заступника.
свого
При наступі
наступі на
на БМП
БМП (БТР)
(БТР) командир
командир взводу
взводу знаходиться
знаходиться на
на
При
бойовій машині
машині іі діє
діє вв бойовій
бойовій лінії
лінії взводу
взводу
бойовій

34. Дії взводу під час вогневої підготовки атаки

Наступ із положення безпосереднього зіткнення з противником взвод
розпочинає після проведення вогневої підготовки атаки, що здійснюється
за наказом старшого командира.
Під час
час вогневої
вогневої підготовки
підготовки взвод
взвод вогнем
вогнем
Під
своєї зброї
зброї знищує
знищує виявлені
виявлені вогневі
вогневі засоби
засоби
своєї
живу силу
силу противника
противника вв об’єкті
об’єкті атаки
атаки іі на
на
іі живу
його флангах.
флангах.
його
Командир взводу:
взводу:
Командир
управляє
управляє вогнем
вогнем підлеглих;
підлеглих;
веде
веде спостереження
спостереження за
за діями
діями противника,
противника,
цілями, які
які підлягають
підлягають знищенню
знищенню іі
цілями,
придушенню вв ході
ході вогневої
вогневої підготовки
підготовки уу
придушенню
напрямку наступу
наступу взводу;
взводу;
напрямку
про
про результати
результати спостереження
спостереження іі ураження
ураження
противника доповідає
доповідає командиру
командиру роти.
роти.
противника

35. Висування танків (БМП, БТР)

встановлений час
час за
за командою
командою (сигналом)
(сигналом)
УУ встановлений
старшого командира
командира танковий
танковий взвод,
взвод, який
який
старшого
займає вихідну
вихідну (очікувальну)
(очікувальну) позицію,
позицію,
займає
висувається до
до рубежу
рубежу переходу
переходу вв атаку.
атаку. За
За
висувається
танками рухаються
рухаються БМП
БМП (БТР)
(БТР) механізованих
механізованих
танками
взводів, які
які розташовувалися
розташовувалися не
не зз ними.
ними.
взводів,
Мінне поле,
поле, що
що раптово
раптово встановлене
встановлене засобами
засобами
Мінне
дистанційного мінування
мінування противника
противника на
на
дистанційного
напрямку висування
висування взводу,
взводу, як
як правило,
правило,
напрямку
обходиться або,
або, при
при неможливості,
неможливості, долається
долається уу
обходиться
колоні взводу
взводу по
по проробленому
проробленому проходу.
проходу.
колоні
підходом танків
танків до
до вихідного
вихідного положення
положення для
для
ЗЗ підходом
наступу командир
командир механізованого
механізованого взводу
взводу
наступу
командує: “Взвод
“Взвод –– ПРИГОТУВАТИСЯ
ПРИГОТУВАТИСЯ ДО
ДО АТАКИ”,
АТАКИ”,
командує:
“ПОЗНАЧИТИ ПРОХОДИ
ПРОХОДИ ДЛЯ
ДЛЯ ТАНКІВ”.
ТАНКІВ”.
“ПОЗНАЧИТИ

36. Дії взводу з початком атаки

моментпроходження
проходження танками
танкамивихідного
вихідногоположення
положення
УУмомент
командирмеханізованого
механізованоговзводу
взводу подає
подає команду
команду “Взвод,
“Взвод,
командир
атаку––ВПЕРЕД”,
ВПЕРЕД”,за
заякою
якою особовий
особовийсклад
склад покидає
покидає
вватаку
траншею(окопи)
(окопи) ііприскореним
прискореним кроком
кроком або
абобігом
бігом слідом
слідом
траншею
затанками
танкамиатакує
атакує противника,
противника, пересуваючись
пересуваючись уунапрямку
напрямку
за
проходівввзагородженнях.
загородженнях. БМП
БМП (БТР),
(БТР),рухаючись
рухаючисьза
за
проходів
своїми відділеннями
відділеннями (БМП
(БМП зізістабілізованим
стабілізованимозброєнням
озброєнням
своїми
безпосередньоввбойовій
бойовій лінії
лініївзводу),
взводу),вогнем
вогнем
––безпосередньо
підтримуютьатаку
атакутанків
танківііособового
особовогоскладу.
складу.
підтримують
підходомдо
дорубежу
рубежупереходу
переходувв атаку
атаку танковий
танковийвзвод
взвод
ЗЗпідходом
розгортаєтьсяввбойову
бойовулінію
лініюі іззмаксимально
максимальноможливою
можливою
розгортається
швидкістюпродовжує
продовжує рух,
рух, знищуючи
знищуючипротивника
противникавогнем
вогнем зз
швидкістю
ходу. БМП
БМП(БТР)
(БТР) виходять
виходятьдо
досвоїх
своїхвідділень,
відділень,ведучи
ведучи
ходу.
вогоньізіз ходу
ходуабо
абозз коротких
короткихзупинок,
зупинок,управління
управлінняними
ними
вогонь
здійснюєголовний
головнийсержант
сержантвзводу.
взводу.
здійснює

37.

Дляшвидкого
швидкогозближення
зближення із
ізпротивником,
противником,за
закомандою
командою
Для
(сигналом)командира
командиравзводу,
взводу, БМП
БМП (БТР)
(БТР) приховано
приховано
(сигналом)
підходятьдо
досвоїх
своїхвідділень,
відділень,використовуючи
використовуючискладки
складки
підходять
місцевості,ііроблять
роблятьзупинку.
зупинку. ЗЗвиходом
виходомїх
їхна
навихідну
вихідну
місцевості,
позицію подаються
подаютьсякоманди:
команди:“Взвод
“Взвод––ДО
ДО МАШИН”,
МАШИН”,“ПО
“ПО
позицію
МІСЦЯХ”. Особовий
Особовий склад
склад взводу
взводуробить
робитьпосадку
посадкувв
МІСЦЯХ”.
машини, готується
готуєтьсядля
дляведення
веденнявогню
вогнюззходу.
ходу.Посадка
Посадка
машини,
взводуздійснюється
здійснюєтьсяпід
під час
часвогневої
вогневоїпідготовки.
підготовки. Взвод
Взвод
взводу
наБМП
БМП (БТР)
(БТР) на
намаксимальній
максимальній швидкості
швидкостівисувається
висуваєтьсядо
до
на
рубежуспішування,
спішування, ведучи
ведучивогонь
вогоньзз ходу.
ходу. На
Нарубежі
рубежі
рубежу
спішуваннявзвод
взводдіє
дієаналогічно
аналогічно наступу
наступуззходу.
ходу.
спішування
З переходом в атаку командир взводу уточнює
положення противника, а за необхідності – бойові
завдання відділенням (танкам) і порядок подолання
загороджень.
Командир взводу, група управління і вогневої
підтримки діють за бойовою лінією взводу на
віддаленні до 50 м.

38. Порядок подолання загороджень

Подолання загороджень
загороджень противника
противника перед
перед його
його
Подолання
переднім краєм
краєм оборони
оборони здійснюється
здійснюється під
під
переднім
прикриттям вогню
вогню артилерії,
артилерії, бойових
бойових
прикриттям
вертольотів, гранатометного
гранатометного іі протитанкового
протитанкового
вертольотів,
взводів, аа також
також при
при взаємній
взаємній підтримці
підтримці вогнем
вогнем
взводів,
танків, БМП
БМП (БТР)
(БТР) іі стрілецької
стрілецької зброї.
зброї.
танків,
Танки іі БМП,
БМП, що
що оснащені
оснащені мінними
мінними тралами,
тралами,
Танки
долають мінне
мінне поле
поле противника
противника вв бойовому
бойовому
долають
порядку за
за своїми
своїми напрямками,
напрямками, аа ті,
ті, що
що не
не
порядку
мають тралів
тралів іі БТР
БТР –– встановленим
встановленим порядком,
порядком,
мають
проробленими проходами.
проходами.
проробленими
При цьому
цьому особовий
особовий склад
склад механізованого,
механізованого,
При
гранатометного іі протитанкового
протитанкового взводів,
взводів, який
який
гранатометного
атакує противника
противника вв пішому
пішому порядку,
порядку, долає
долає
атакує
мінне поле
поле слідом
слідом за
за танками,
танками, їх
їх коліями
коліями або
або
мінне
проробленими проходами.
проходами.
проробленими

39. Подолання змішаного мінного поля услід за танком

40.

підходомособового
особовогоскладу
складудо
дозагороджень
загороджень за
за
ЗЗпідходом
командоюкомандира
командира взводу
взводу “Взвод,
“Взвод, уунапрямку
напрямку
командою
предмета,ввколону
колонупо
подва
два(по
(потри),
три), направляюче
направляюче ––
предмета,
першевідділення,
відділення,уупрохід,
прохід,бігом
бігом––МАРШ”
МАРШ” відділення
відділення
перше
під прикриттям
прикриттямвогню
вогнюгрупи
групиуправління
управлінняіівогневої
вогневоїпідтримки,
підтримки,
під
підчас
часнаступу
наступуввдві
двілінії
лініїіівогню
вогнювідділення,
відділення,що
що
аапід
наступаєуудругій
другійлінії,
лінії, уувстановленому
встановленомупорядку
порядкуна
находу
ходу
наступає
займаютьмісця
місцяввколоні
колонівзводу.
взводу.
займають
БМП(БТР)
(БТР) ууцей
цейчас
часвогнем
вогнем ізізкоротких
короткихзупинок
зупинок знищують
знищують
БМП
вогневізасоби
засобипротивника,
противника,які
якіперешкоджають
перешкоджаютьтанкам
танкам і і
вогневі
особовомускладу
складудолати
долатизагородження.
загородження. Вони
Вони долають
долають
особовому
загородження за
заколоною
колоною особового
особового складу
складу взводу.
взводу. БМП
БМП зізі
загородження
стабілізованим озброєнням
озброєнням можуть
можутьдолати
долатизагородження
загородження
стабілізованим
безпосередньоза
затанком.
танком. Особовий
Особовий склад
склад взводу
взводуввцьому
цьому
безпосередньо
випадкудолає
долаєзагородження
загородженняслідом
слідом за
заБМП.
БМП.
випадку
Танковий взвод, подолавши загородження, стрімко атакує
противника, знищуючи вогнем з ходу, в першу чергу, його
протитанкові засоби і вогневі засоби, які перешкоджають
подоланню загороджень механізованими підрозділами.

41. Дії взводу після подолання загороджень

Після подолання
подолання загороджень
загороджень механізований
механізований
Після
взвод, який
який атакує
атакує вв пішому
пішому порядку,
порядку, за
за командою
командою
взвод,
командира взводу
взводу “Взвод,
“Взвод, уу напрямку
напрямку предмета,
предмета,
командира
до бою
бою –– ВПЕРЕД”
ВПЕРЕД” або
або “Взвод,
“Взвод, за
за мною,
мною, до
до бою
бою
до
ВПЕРЕД” бігом,
бігом, уу встановленому
встановленому порядку
порядку
–– ВПЕРЕД”
розгортається вв бойову
бойову лінію,
лінію, відкриває
відкриває вогонь
вогонь зізі
розгортається
своєї зброї
зброї іі стрімко
стрімко атакує
атакує противника.
противника.
своєї
Наблизившись до
до траншеї
траншеї противника
противника на
на 25...40
25...40 м,
м,
Наблизившись
за командою
командою командира
командира взводу
взводу “Взвод,
“Взвод, гранатами
гранатами
за
ВОГОНЬ” особовий
особовий склад
склад закидає
закидає противника
противника
–– ВОГОНЬ”
гранатами іі точно
точно уу встановлений
встановлений час
час (“Ч”)
(“Ч”) зз
гранатами
криком “Ура”
“Ура” слідом
слідом за
за танками
танками вривається
вривається на
на
криком
передній край
край оборони,
оборони, знищує
знищує противника
противника вогнем
вогнем
передній
впритул, оволодіває
оволодіває об’єктом
об’єктом атаки
атаки іі безупинно
безупинно
впритул,
продовжує наступ
наступ уу вказаному
вказаному напрямку,
напрямку, вв тісній
тісній
продовжує
взаємодії зз танками,
танками, знищуючи
знищуючи вогнем
вогнем піхоту
піхоту іі
взаємодії
обслуги протитанкових
протитанкових засобів.
засобів.
обслуги

42. Розгортання в бойову лінію

43.

БМП(БТР),
(БТР), подолавши
подолавшипроходами
проходами загородження,
загородження,виходять
виходять
БМП
насвої
своїнапрямки
напрямкинаступу
наступуіівогнем
вогнем своєї
своєїзброї
зброїпідтримують
підтримують
на
їхатаку,
атаку,діючи
діючи за
забойовою
бойовоюлінією
лінієюсвого
свогопідрозділу.
підрозділу. БМП
БМПзі
зі
їх
стабілізованимозброєнням,
озброєнням,вийшовши
вийшовши слідом
слідомза
затанком
танком
стабілізованим
проходу,розгортаються
розгортаютьсявв бойову
бойову лінію
лінію іі вогнем
вогнем
ізіз проходу,
прикриваютьрух
рухвідділень
відділеньпроходами
проходамийй їх
їхрозгортання
розгортаннявв
прикривають
бойовулінію.
лінію.
бойову
Для очищення
очищення траншеї
траншеї іі ходу
ходу сполучення
сполучення від
від
Для
противника, що
що залишився,
залишився, командир
командир взводу
взводу
противника,
призначає одне
одне відділення
відділення (при
(при атаці
атаці вв одну
одну лінію
лінію
призначає
або відділення
відділення лінії).
лінії). Виконавши
Виконавши завдання
завдання,,
або
відділення продовжує
продовжує наступ
наступ уу вказаному
вказаному напрямку
напрямку
відділення
або вв другій
другій лінії
лінії взводу.
взводу. Якщо
Якщо взвод
взвод діє
діє вздовж
вздовж
або
ходу сполучення
сполучення,, то
то два
два відділення
відділення наступають
наступають
ходу
праворуч іі ліворуч
ліворуч від
від нього,
нього, знищуючи
знищуючи своїм
своїм вогнем
вогнем
праворуч
багнетами живу
живу силу
силу іі вогневі
вогневі засоби
засоби противника,
противника,
іі багнетами
одне зз відділень
відділень (відділення
(відділення другої
другої лінії)
лінії) очищує
очищує
одне
від противника
противника хід
хід сполучення.
сполучення.
від

44. Дії взводу після оволодіння об’єктом атаки

Оволодівшиоб’єктом
об’єктоматаки,
атаки, взвод
взвод продовжує
продовжуєнаступати
наступати вв
Оволодівши
зазначеномунапрямку,
напрямку,знищуючи
знищуючи противника
противникаперед
перед
зазначеному
фронтомнаступу
наступуііна
на флангах.
флангах.
фронтом
Командир взводу:
взводу:
Командир
доповідає
доповідає командиру
командиру роти:
роти:
про виконання
виконання завдання
завдання на
на досягнутому
досягнутому рубежі;
рубежі;
про
про склад,
склад, положення
положення іі характер
характер дій
дій противника
противника
про
на напрямку
напрямку
English     Русский Rules