Навчальна та виховна мета
Навчальні питання
Навчальна література
Для успішного застосування Збройних Сил необхідно постійно підтримувати їх
Бойова здатність Збройних Сил визначається можливістю успішно вести бойові дії в будь-яких умовах обстановки
Бойова здатність Збройних Сил визначається можливістю успішно вести бойові дії в будь-яких умовах обстановки
У потенціалі бойової могутності Збройних Сил України особливе значення набуває людський фактор, при якому моральний дух і
МПЗ в бойових умовах
Мета МПЗ досягається
МПЗ підготовки до застосування військ (сил) – це система заходів, спрямованих на формування у особового складу морально-бойових
Закономірності МПЗ бойової підготовки:
Закономірності МПЗ бойової підготовки:
Завдання МПЗ бойової підготовки
Складові частини реалізації завдань морально-психологічного забезпечення бойової підготовки
Командир - центральна фігура у морально-психологічному забезпеченні бойової підготовки
Штаб та інші органи управління разом з структурами МПЗ повинні забезпечувати єдність планування і організацію бойової
Створення смуги психологічної підготовки
Система МПЗ особового складу в процесі підготовки та проведення тактичної підготовки особового складу підрозділу (частини):
Система МПЗ особового складу в процесі підготовки та проведення тактичної підготовки особового складу підрозділу (частини):
Система МПЗ особового складу в процесі підготовки та проведення тактичної підготовки особового складу підрозділу (частини):
Система МПЗ особового складу в процесі підготовки та проведення тактичної підготовки особового складу підрозділу (частини):
Найбільш доцільні заходи МПЗ фізичної підготовки
Завдання МПЗ: врахування особливостей повсякденної діяльності воїнів різних родів військ, характер завдань, які вони виконують
Висновки до заняття
Завдання на самостійну підготовку
21.32M
Category: warfarewarfare
Similar presentations:

Організація морально-психологічного забезпечення бойової підготовки в підрозділі

1.

Військовий інститут Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Кафедра військової політології
Тема
3.
Організація
морально-психологічного
забезпечення бойової підготовки в підрозділі.
Заняття 2. Методика роботи заступника командира
підрозділу з морально-психологічного забезпечення в
ході організації та проведенні морально-психологічного
забезпечення бойової підготовки.

2. Навчальна та виховна мета

1. Дати загальну характеристику методиці планування, особливостям
організації морально-психологічного забезпечення основних видів бойової
підготовки.
2. Розкрити роль та завдання заступника командира підрозділу з моральнопсихологічного забезпечення (офіцера-психолога) в організації та проведенні
морально-психологічного забезпечення бойової підготовки.
3. Сприяти формуванню у слухачів відповідальності за організацію моральнопсихологічного забезпечення в підрозділу та важливості прийняття вірних
управлінських рішень в педагогічній діяльності офіцера, в тому числі під час
підготовки та проведення бойової підготовки в підрозділі.

3. Навчальні питання

1
2
3
4
• Методика планування заходів морально-психологічного
забезпечення виконання завдань бойової підготовки.
• Особливості організації морально-психологічного
забезпечення різних видів бойової підготовки.
• Методика організації морально-психологічного
забезпечення тактичних навчань.
• Методика організації морально-психологічного
забезпечення польових виходів.

4.

Навчальна література
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Конституція України. - К., 1996. – 80 с.
Статути Збройних Сил України: збірник законів – К.: ПАЛИВОДА А. В.,
2017. – 424 с.
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2
вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» /
Указ Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 року.
Наказ МО України від 22.06.2015 № 95 «Про Концепцію підготовки
Збройних Сил України».
Наказ начальника Генерального штабу – Головнокомандуючого
Збройних Сил України від 22.10.12р №220 «Про затвердження
Системи оперативних стандартів Збройних Сил України (Системи
документів з питань управління, застосування, підготовки та
забезпечення)».
Наказ МО України від 05.05.99 р. №142 “Про введення в дію Концепції
морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій
(бойових дій) ЗС України”.
Наказ ГШ ЗС України від 22.05.17 р. № 183 “Про затвердження
Положення про структури морально-психологічного забезпечення у
Збройних Силах України”.
Наказ Генерального штабу України від 27.04.18 р. № 173 ДСК.

5. Навчальна література

9. Наказ ГШ ЗС України від 22.05.17 р. № 183 “Про
затвердження Положення про структури моральнопсихологічного забезпечення у Збройних Силах України”.
10. Організаційно-методичні
вказівки
щодо
організації
морально-психологічного забезпечення Збройних Сил
України у 2020 році.
11. Повсякденна діяльність військових частин. Частина ІІ.
Організація і методика бойової та мобілізаційної підготовки:
підручник / О. М. Ісаєв, В. І. Куренков.
12. Бойовий статут механізованих та танкових військ
Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина ІІ.
Батальйон, рота. МО України, 2016.
13. Повсякденна діяльність командира підрозділу: навч. посіб. /
В. М. Петренко, М. М. Ляпа, В. Є. Житник та ін. – Суми:
Сумський державний університет, 2014. – 450 с.

6.

Існуючі загрози
національній безпеці
України з боку
Російської Федерації
Складна воєнна і
суспільно-політична
обстановка в зоні
проведення ООС в окремих
районах Донецької і
Луганської областей, в
тимчасово окупованій АРК
Вимагають
вдосконалювати
навички та вміння
ведення бойових
дій у складі
підрозділів
(тактичних груп)

7. Для успішного застосування Збройних Сил необхідно постійно підтримувати їх

Боєздатність
Бойову
готовність
Мобілізаційну
готовність

8. Бойова здатність Збройних Сил визначається можливістю успішно вести бойові дії в будь-яких умовах обстановки

Вона забезпечується:
відповідністю організаційної структури і технічного
оснащення військ (сил) їх призначенню
укомплектованістю військ (сил) особовим складом,
зброєю та військовою технікою
наявністю запасів матеріальних засобів
організаторськими якостями командного складу

9. Бойова здатність Збройних Сил визначається можливістю успішно вести бойові дії в будь-яких умовах обстановки

Вона забезпечується:
бойовим вишколом і злагодженістю
підрозділів, військових частин, з’єднань і
об’єднань, органів управління
згуртованістю, високим моральнопсихологічним станом військ (сил)
організованістю та дисциплінованістю
особового складу, організацією надійного
управління військами (силами)

10.

Особливу
увагу слід
приділити
- вивченню шляхів
формування і
вдосконалення системи
морально-психологічної
підготовки особового
складу в процесі бойової
підготовки особового
складу підрозділу (частини)
- ролі в цьому заступника
командира підрозділу з
морально-психологічного
забезпечення (офіцерапсихолога)

11. У потенціалі бойової могутності Збройних Сил України особливе значення набуває людський фактор, при якому моральний дух і

психологічна рівновага особового складу
стають найважливішими у збереженні боєготовності і
боєздатності військ (сил).
Важлива складова бойової готовності та боєздатності військ (сил) є
високий моральний дух особового складу Збройних Сил України

12.

Моральний дух - це духовна готовність і здібність
військовослужбовців переносити випробування війни (бойових дій),
труднощі військової служби, досягати перемоги над ворогом.
Морально-психологічний стан - це діюча частина моральнопсихологічного потенціалу, наявні духовні сили в/с,
ступінь їх мобілізованості на виконання конкретної бойової
задачі, морально-психологічний фактор досягнення перемоги
Моральнопсихологічний
стан
особового
складу
Моральнопсихологічний Морально-психологічний
потенціал – це сукупність
потенціал
духовних можливостей
особового складу, його
свідомості, професійної
Моральний
підготовленості, які можуть
дух
стати фактором перемоги
під час бою.
Взаємопов'язані сторони
морального духу

13.

ВИДИ ВСЕБІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗС України
Оперативне
Оперативне Морально
Морально-Технічне
Технічне
психологічне
(бойове)
психологічне
(бойове)
Тилове
Тилове
Медичне
Медичне
Вид всебічного забезпечення, підготовки і
ведення бойових дій, який має за мету
формування, підтримання
та поновлення МПС
особового складу військ
(сил),
необхідного для
успішного виконання
завдань за
призначенням.
МПЗ проводиться безперервно, цілеспрямовано і чим
складніша та напруженіша обстановка – тим активніше

14.

Система морально-психологічного
забезпечення бойової підготовки
Це сукупність функціонально пов’язаних сил і засобів,
технологій і методик впливу на свідомість і поведінку
військовослужбовців,
захисту
їх
психологічних
(психофізіологічних)
властивостей,
реабілітації
психотравмованих.
Ця система забезпечує реалізацію морально- психологічного
потенціалу військ (сил) під час війни (воєнного конфлікту)

15.

МПЗ застосування військ
(сил)
За
метою
За
завданн
ями
За
часом
За
місцем
сукупність узгоджених
і взаємопов’язаних
на свідомість і
психіку, МПС
особового
складу військ
(сил),
заходів
впливу
які проводяться за
єдиним замислом і
планом під час
застосування військ
(сил).

16. МПЗ в бойових умовах

Здійснюється з метою
МПЗ в бойових умовах
забезпечення
комплексного
та
ефективного
впливу
• з боку
службових
осіб органів
військового
управління
на
свідоміст
ь і психіку
МПС
особового
складу
який
забезпечить
виконання
завдань за
будь-яких
умов
обстановки.

17. Мета МПЗ досягається

щодо

18.

МПЗ підготовки і застосування ЗС України
підсистеми

19. МПЗ підготовки до застосування військ (сил) – це система заходів, спрямованих на формування у особового складу морально-бойових

МПЗ підготовки до застосування військ (сил) –
Напрямки МПЗ
це система заходів, спрямованих на формування у особового складу
морально-бойових і професійно-необхідних якостей, що визначає зміст і
сформованість МПС та забезпечує якісне виконання завдань повсякденної
діяльності, високу бойову готовність і здатність військ (сил).

20. Закономірності МПЗ бойової підготовки:

1
• обумовленість
цілей
і
завдань
морально-психологічного
забезпечення бойової підготовки військ (сил) вимогами Міністра
Оборони України, начальника Генерального штабу, командувачів
видів Збройних Сил України та оперативних командувань,
командирів об’єднань, з’єднань і військових частин.
2
постійне підвищення ролі морально-психологічного
забезпечення бойової підготовки у бойовому
вишколі
військ
(сил),
зміцненні
військової
дисципліни та правопорядку.
3
• чим краще поставлена у військах (силах) бойова
підготовка, тим вищий рівень їх моральнопсихологічного стану, міцніша дисципліна та
правопорядок.
4
• обумовленість технологій, методик, форм і методів
морально-психологічного
забезпечення
бойової
підготовки рівнем морально-психологічного стану військ
(сил).

21. Закономірності МПЗ бойової підготовки:

5
Закономірності МПЗ бойової підготовки:
• залежність
стану
морально-психологічного
забезпечення бойової підготовки від рівня
підготовки його суб’єктів, їх національнопатріотичних переконань, ділових і моральнопсихологічних якостей
6
7
зміст морально-психологічного забезпечення
бойової підготовки залежить від завдань, які
виконують військовослужбовці в ході бойового
вишколу та умов їх виконання, наявних сил і
засобів морально-психологічного забезпечення
• ускладнення завдань бойової підготовки та
підвищення вимог до неї диктують необхідність
розвитку технологій, форм і методів впливу на
свідомість,
психіку
та
поведінку
військовослужбовців

22.

Ознаки МПЗ бойової підготовки
національно-патріотична спрямованість
науковий, творчій підхід
визнання особистості військовослужбовця, як мети, результату і
показника ефективності проведення тих чи інших заходів
врахування досвіду проведення спеціальних операцій в
сучасних локальних війнах і збройних конфліктах, в тому числі
під час проведення АТО та ООС
формування особистісних властивостей та якостей при опорі на
мотиваційну сферу людини

23.

Ознаки МПЗ бойової підготовки
взаємозалежність змісту, форм і методів моральнопсихологічного забезпечення від мети і завдань навчань,
тренувань чи занять, суспільно-політичних умов їх виконання,
вікових, психофізіологічних і інших особливостей особового
складу
взаємозв’язок соціально-психологічної діагностики,
консультації і корекції поведінки військовослужбовців
розвиток у військовослужбовців позитивної мотивації до
служби, виконання вимог Військової присяги, статутів та
службово-посадових обов’язків
стимулювання активності, ініціативності, добросовісності,
рішучості, сміливості та інших чеснот військовослужбовців
активність, безперервність, системність і конкретність
морально-психологічного забезпечення та інші показники

24. Завдання МПЗ бойової підготовки

• по-перше, цілі і завдання моральнопсихологічного
забезпечення
досягаються лише за умов якісної
підготовки і проведення занять,
навчань,
тренувань
з
бойової
підготовки
• по-друге, дуже важливо, щоб бойова
підготовка проводилась в умовах
максимально наближених до бойових,
адже в першу чергу і в основному
виховують умови, а не тільки заходи
• по-третє, організаційні, виховні та
соціально-психологічні
заходи
необхідно не тільки всебічно готувати
і якісно проводити, а ще й ретельно їх
підбирати
з
врахуванням
особливостей
контингенту
військовослужбовців,
рівня
їх
свідомості, освіти і бойового вишколу,
досвіду та терміну служби, теми
занять, місця і умов їх проведення

25. Складові частини реалізації завдань морально-психологічного забезпечення бойової підготовки

Складові частини реалізації завдань моральнопсихологічного забезпечення бойової підготовки
ІПЗ
цілеспрямована діяльність органів військового управління, командувачів,
командирів (начальників), службових осіб органів МПЗ щодо
інформаційного впливу на свідомість особового складу з метою
формування у нього стійкої мотивації до збройного захисту
територіальної цілісності, державного суверенітету України, адекватного
розуміння ним воєнно-політичної обстановки, СПО, завдань, покладених
на війська (сили), умов та особливостей їх виконання.
ПсЗ
цілеспрямована діяльність органів військового управління, командувачів,
командирів (начальників), службових осіб органів МПЗ з метою
формування, підтримання і поновлення в особового складу військ (сил)
психологічної готовності до виконання завдань, емоційно-вольової
стійкості до негативних психологічних чинників у будь-яких умовах
обстановки, зниження психогенних втрат та збереження психічного
здоров’я військовослужбовців.

26.

Завдання ІПЗ бойової підготовки
1
2
3
4
• збір, аналіз та оцінювання СПО в районі (зоні) дій
і підготовка висновків щодо неї
• організація внутрішніх комунікацій командувачів,
командирів (начальників) з особовим складом
військ (сил)
• виховання в особового складу військ (сил) почуття
патріотизму,
відповідальності
за
дотримання
положень Конституції України, дисциплінованості,
вірності Військовій присязі, Бойовому прапору,
бойовим традиціям (братерству), готовності до
саможертовності в ім’я Батьківщини
• оперативне роз’яснення особовому складу причин,
характеру і мети війни (збройного конфлікту, бойових
дій), стану світового політичного процесу навколо
держави
та
внутрішньо-політичної
обстановки
всередині країни, завдань щодо її захисту

27.

Завдання ІПЗ бойової підготовки
5
• організація і керівництво національно-патріотичною
підготовкою особового складу військ (сил)
6
• доведення наказів командувачів, командирів (начальників),
командирське (цільове) інформування особового складу про
хід підготовки і ведення навчань
7
8
9
• мобілізація (мотивація) військовослужбовців на безумовне
виконання поставлених навчально-бойових завдань
• організація інформаційно-роз’яснювальної роботи в районах
(зонах) дій військ (сил), зокрема через ЗМІ, соціальні мережі
тощо з питань практичної реалізації соціальних гарантій
військовослужбовців та членів їх сімей
• налагодження та підтримання внутрішньої та зовнішньої
комунікації з питань соціального і правового захисту
військовослужбовців та членів їх сімей з метою підтримання
зворотного зв’язку вищого керівництва ЗС України з
особовим складом військ (сил) щодо оперативного
вирішення проблемних питань

28.

Завдання ІПЗ бойової підготовки

29.

Завдання ІПЗ бойової підготовки

30.

Завдання психологічного забезпечення бойової
підготовки
аналіз впливу психологічних чинників навчального бою (навчальнобойових дій) на МПС та поведінку особового складу
моніторинг та прогноз розвитку соціальних процесів у
військах (силах)
виявлення психологічних особливостей майбутніх бойових
дій (операцій), їх вимог до емоційно-вольових та
психофізіологічних
якостей
військовослужбовців,
злагодженості та згуртованості особового складу військ (сил)
забезпечення та створення соціальних умов для ефективного виконання
особовим складом своїх службових обов’язків, налагодження та
підтримка взаємодії з органами державної влади та місцевого
самоврядування, громадськими (волонтерськими) організаціями з
питань практичної реалізації соціальних та правових гарантій
військовослужбовців та членів їх сімей

31.

Завдання Психологічного забезпечення бойової
підготовки
сприяння в організації та проведенні заходів соціальнопсихологічної
та
професійної
адаптації
і
реабілітації
військовослужбовців
аналіз психологічних аспектів тактики можливих дій противника,
негативного ІПВ
оцінювання психологічних показників боєздатності підрозділів та
військових частин, передусім моніторинг МПС особового складу
виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю та вжиття
психопрофілактичних і психокорекційних заходів;
соціально-психологічний аналіз управлінських рішень діяльності
командирів (начальників) з питань підтримання належного рівня
морально-психологічного стану особового складу військ (сил)

32.

Завдання психологічного забезпечення бойової
підготовки

33.

Принципи МПЗ бойової підготовки
об’єктивність при оцінюванні морально-психологічного
стану військ (сил), їх бойового вишколу та боєздатності;
цілеспрямованість усіх заходів на вирішення конкретних
завдань бойової підготовки, формування і підтримання
високого рівня морально-психологічного стану
військовослужбовців;
тісний і нерозривний зв’язок з іншими видами
забезпечення бойової підготовки;
безперервність керованого впливу на свідомість, психіку і
поведінку військовослужбовців;

34.

Принципи МПЗ бойової підготовки
диференційований підхід при визначенні змісту заходів
морально-психологічного забезпечення бойового вишколу
військовослужбовців з урахуванням їх національних, етнічних,
культурних, релігійних та інших особливостей;
наукових підхід при застосуванні технологій і методик впливу
на людей;
учити війська (сили) тому, що необхідно на війні;
нетерпиме відношення до формалізму та паперотворчості при
організації морально-психологічного забезпечення занять,
тренувань, навчань.

35.

Вимоги до бойової підготовки та її моральнопсихологічного забезпечення
бойова підготовка та її моральнопсихологічне забезпечення має
бути пріоритетним напрямом
діяльності командувачів,
командирів (начальників), усіх
штабів, структур МПЗ;
необхідно системно домагатися
якнайшвидшого підвищення
якості бойової підготовки та рівня
її морального-психологічного
забезпечення
Для цього необхідно:
не допускати проявів
формалізму під час
виконання планів бойової
підготовки

36.

тематика занять з тактичної підготовки має бути
1 пов’язана з оперативним призначенням військ
посилення матеріально-технічного забезпечення занять
(тренажери, техніка і озброєння, макети місцевості,
2
схеми)
усувати авральні натаскування військовослужбовців
перед підсумковими та іншими перевірками
3

37.

4
не допускати відрив особового складу від занять
(присутніх має бути не менше як 80-85 відсотків від тих, хто
навчається)
не скорочувати час проведення занять і тактичних
5
навчань, не допускати їх імітування
налагоджувати методичну підготовку командирів усіх рівнів,
офіцерів, які проводять заняття з бойової підготовки, для
цього регулярно проводити показові та інструктивнометодичні заняття, семінари, здійснювати контроль і
надання на місці методичної допомоги
6

38.

підвищувати значимість тактики як мистецтва ведення бою, не
допускати рівня зниження бойового професіоналізму
7офіцерського
складу, частіше проводити КШН на картах,
літучки, заліки з тактики та інші заходи (не можна допускати
такого стану, коли офіцер перестає займатись тактикою,
місяцями не бере в руки бойових статутів)
активізувати пошук ефективних форм і методів бойової
підготовки військ, сміливо впроваджувати нові методики
проведення занять та їх морально-психологічного
8
забезпечення

39.

усувати безсистемність бойової підготовки; все повинно бути
чітко сплановано і глибоко продумано, правильно
9 розставлені сили і засоби, керівникам занять потрібно
добиватися повного і високоякісного виконання планів
10
підвищувати технічну готовність та справність озброєння і військової
техніки, зокрема: ліквідовувати випадки виведення із ладу бойової
техніки і озброєння з вини особового складу; покращівати якість
проведення парково-господарчих днів, переведення техніки на сезонні
режими експлуатації; посилювати боротьбу з фактами
розукомплектування бойової техніки і озброєння, розкрадання приладів,
агрегатів, зіпів та іншого військового майна; підвищувати якість технічної
підготовки військовослужбовців, пропагування військово-технічних знань,
налагоджувати роботу технічних гуртків, обладнувати стенди технічної
інформації, технічні кутки, діючи класи з правил зберігання та
експлуатації озброєння і техніки; активізувати раціоналізаторську та
винахідницьку роботу

40.

11
зробити плани бойової підготовки та тижневі розклади занять
в ротах (батареях) законами життя і діяльності з’єднань,
частин і підрозділів, привчити командирів усіх рівнів
працювати за цими планами
12
вдосконалювати фізичну підготовку військовослужбовців для того,
щоб вони були здатні долати труднощі, характерні для сучасного
бою
13
приділяти увагу не тільки ігровим видам спорту, а й військовоприкладним, особливо, кросовій та силовій підготовці особового
складу
14
штабам і структурам
МПЗ
необхідно забезпечувати єдність планування і організації бойової
підготовки та заходів її МПЗ, налагоджувати справу так, щоб
морально-психологічне забезпечення було постійним, активним,
оперативним, безперервним, дієвим і високоефективним

41. Командир - центральна фігура у морально-психологічному забезпеченні бойової підготовки

42. Штаб та інші органи управління разом з структурами МПЗ повинні забезпечувати єдність планування і організацію бойової

підготовки та
проведення заходів щодо її МПЗ,
організувати та проводити заходи
щодо
підтримання
статутного
порядку, забезпечення виконання
заходів
безпеки,
військових
ритуалів.
Структури МПЗ повинні узгоджувати зі
штабами терміни і місце проведення
основних заходів МПЗ, тобто їх плани
мають бути узгоджені з планами
штабів
щодо
місця
і
терміну
проведення, розподілу відповідних сил
і засобів.

43.

Структури МПЗ повинні
робити все для того, щоб зміст морально-психологічного забезпечення
відповідав вимогам часу, керівних документів і був тісно пов’язаний із
завданнями, що їх виконують війська (сили). Їм треба використовувати
увесь арсенал форм роботи з людьми, але перевага надавати
оперативним формам (мітинг, інструктаж, нарада, обмін досвідом,
демонстрація дій при зброї, випуск фото - і радіогазет, листівок-блискавок
та бойових аркушів, інформація, індивідуальна і колективна бесіда). Все
залежить від виду, теми і місця проведення занять, пори року, наявності
сил і засобів морально-психологічного забезпечення, категорії
військовослужбовців, наявності часу і багатьох інших чинників

44.

Організатори бойової підготовки військ (сил) повинні
знати що, як робити і для чого, не можна проводити ті чи інші заходи
для проформи, вони мають сприяти мобілізації духовних і фізичних
сил військовослужбовців на виконання поставлених завдань;
знати вимоги загальновійськових і бойових статутів, відповідних
настанов, керівництв і інструкцій, керівних документів на поточний
навчальний рік і домагатись їх повного та якісного виконання;
вміти організувати і проводити необхідні та конкретні заходи МПЗ;
знати людей, рівень їх підготовки і морально-психологічний стан,
запити і потреби та з урахуванням всього цього організовувати і
проводити МПЗ;
уміти правильно розставити сили і засоби МПЗ.

45.

Структурні компоненти системи МПЗ
бойової підготовки особового складу
Технології
Загальні та
часткові
завдання
Готовність до
виконання
спец. дій
Складові
Суб’єкт
МПЗ
Мета
Готовність до дій
за призначенням
Методики
Командири
Штаби
Органи МПЗ
Об’єкт
МПЗ
Морально-психологічна
підготовка
До дій за
призначенням
До виконання
спец. дій
Морально-психологічний
супровід
Заходи:
Умови
• організаційні
Всебічне забезпечення
Матеріальнотехнічне
Результат
Особовий
склад
Високий МПС
особового
складу
Високий
польовий
(льотний,
морський)
вишкіл
• виховні
• соціально-психологічні
Інформаційнометодичне
Навчальновиховний
процес
Кадрове
Професійна та методична підготовка
офіцерського складу

46.

Система морально-психологічного
забезпечення бойової підготовки
1
мобілізуючогохарактеру
характеру(мітинги,
(мітинги,наочна
наочнаагітація
агітація(гасла,
(гасла,заклики);
заклики);
мобілізуючого
зборио/складу,
о/складу,обговорення,
обговорення,виступи
виступикомандирів)
командирів)
збори
2
Форми
МПЗ
бойової
підготовки
інформаційногохарактеру
характеру(лекції,
(лекції,доповіді,
доповіді,групові
груповітатаіндивід.
індивід.
інформаційного
бесіди,кінолекції,
кінолекції,усні
усніжурнали
журнализзпитань
питаньБП;
БП;вечори
вечоризапитань
запитаньтатавідповідей
відповідейзз
бесіди,
військово-технічноїпроблематики;
проблематики;військово-технічні
військово-технічніінформ-я)
інформ-я)
військово-технічної
3
пропагандистськогохарактеру
характеру(випуск
(випускспец.
спец.радіогазет,
радіогазет,стінного
стінного
пропагандистського
друку(стінгазет,
(стінгазет,бойових
бойовихлистків,
листків,блискавок,
блискавок,листків
листківбойової
бойовоїслави,
слави,бюлетенів)
бюлетенів)зз
друку
питаньбойового
бойовогонавчання
навчаннявоїнів;
воїнів;узагальнення
узагальненнятатарозповсюдження
розповсюдженняпередового
передового
питань
досвідукращих
кращихвоїнів);
воїнів);
досвіду
4
змагальногохарактеру
характеру(військово-технічні
(військово-технічнівікторини;
вікторини;змаган-ня
змаган-няна
на
змагального
кращогофахівця
фахівцяпідрозділу;
підрозділу;організація
організаціязмагань
змаганьпід
підчас
часзанять
занятьззБП;
БП;використання
використання
кращого
екранівходу
ходунавчання,
навчання,рейтинги,
рейтинги,технічні
технічнізмагання;)
змагання;)
екранів
5
заохочувально-стимулюючогохарактеру
характеру(вшанування
(вшануванняпередовиків
передовиків
заохочувально-стимулюючого
навчання,майстрів
майстрівбойової
бойовоїкваліфікації;
кваліфікації;заохочення
заохоченняо/с;)
о/с;)
навчання,
6
допоміжногохарактеру
характеру(наставництво;військово-технічні,
(наставництво;військово-технічні,вогневі
вогневітатаінші
інші
допоміжного
гуртки;індивідуальні
індивідуальнібесіди
бесідидосвідчених
досвідченихфахівців
фахівцівізізмолодими
молодимивоїнами
воїнамиззпитань
питань
гуртки;
бойовогонавчання)
навчання)
бойового

47.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 22 лютого 2016 року N 95
Про затвердження Концепції
підготовки Збройних Сил України
Міністр оборони України
генерал армії України
С. Т. Полторак
ст. 1.3 наказу МО України № 95 від 22.02.2016
Бойова підготовка
це цілеспрямований та організований процес навчання і
виховання військовослужбовців (офіцерів, сержантів і старшин,
солдатів) та підготовки (злагодження) органів військового
управління (штабів) тактичного рівня, а також екіпажів,
розрахунків, обслуг, команд, підрозділів, військових частин
(кораблів) з метою досягнення їх готовності до виконання
завдань за призначенням як у мирний час, так і в особливий
період.

48.

Основна
мета
бойової
підготовки
забезпечення постійної бойової готовності військ і
органів управління на основі озброєння
військовослужбовців військово-професійними
знаннями, формування у них стійких навичок та
вмінь ефективного застосування бойової техніки й
зброї, розвитку уміння майстерно діяти у
різноманітних бойових і навчально-бойових
тактичних ситуаціях.
Провідний принцип –
навчання війська того, що є
необхідним на війні
Найголовніше
вивчення і глибоке освоєння
військовослужбовцями теоретичних знань і
практичних навичок та вмінь вимог бойових
статутів і настанов, опанування зброєю і
бойовою технікою, способами підготовки та
введення бойових дій

49.

Головний вид бойової підготовки
Тактична підготовка
Основні види бойової підготовки
Вогнева
Технічна
Спеціальна
Стройова
Фізична

50.

Головний вид бойової підготовки
Тактична
підготовка
Основні завдання
1
Вивчення теорії бою (у тому числі статутних положень)
2
Виховання в особового складу військ (сил) високої
психологічної стійкості і уміння успішно виконувати
бойові завдання в будь-якій обстановці
3
Навиків у застосуванні прийомів і способів ведення бою,
умілого використання зброї, бойової техніки і тактичних
властивостей місцевості

51.

Основні завдання
4
вивчення військ (сил) організації, озброєння і тактичних
дій противника в різних видах бою
5
навчання командирів і штабів методам організації і
ведення бою і управління підлеглими військами (силами)
в бою, вироблення у них навиків умілої організації
всестороннього забезпечення військ при веденні ними
бойових дій
6
вдосконалення бойової злагодженості підрозділів,
частин, з'єднань

52.

Особливості організації тактичної
підготовки
Під час проведення застосовувати в комплексі всі
військово-професійні знання, навички та вміння
Виявляти високі морально-психологічні якості, яких було
набуто під час вивчення інших предметів бойової
підготовки, загальновійськових дисциплін
Створювати обстановку, що максимально наближена до
бойової
Створювати ситуацію, в якій діють воїни і яка викликає у
них високу фізичну та психічну напруженість
Створювати ситуацію, яка потребує активного мислення,
високого бойового вишколу, ініціативи, сміливості і
мужності

53.

Впровадження стрес-факторів сучасної війни .
Це – елементи раптовості, небезпеки і ризику, обмежувати
час, який необхідний для виконання бойових завдань,
ускладнити самі навчально-бойові завдання
Застосовування у навчаннях імітаційних засобів та макетів,
створення різноманітних перешкод, звукових, світлових та
інші ефектів
Навчання, що проводяться на різко пересічній місцевості, з
бойовими стрільбами
Кидання бойових ручних гранат, наступ через зони
загороджень і руйнувань, з обкаткою особового складу
танками, з польотами літаків і вертольотів
З імітацією бомбових і ракетних ударів по об’єктах, що
розташовані поблизу від своїх військ, висадженням
тактичних повітряних десантів

54. Створення смуги психологічної підготовки

• обладнуються на основі смуги перешкод зі
створенням елементів бойової обстановки (в
населеному пункті, в смузі оборони противника,
на марші).
• На змодельовану обстановку накладаються
звукові, світлові та інші стрес-фактори сучасного
бою, для чого застосовуються горючі суміші,
димові шашки, вибухові пакети, сигнальні
(освітлювальні) ракети, звукозапис стрілянини.
• При можливості навчальні смуги, окремі частки,
об’єднуються в навчальне містечко психологічної
підготовки, до складу якого входять:
- смуга початкового навчання способам боротьби
з танками,
- смуга одиночного комплексного навчання,
навчальне поле з психологічної підготовки в
складі підрозділу,
- смуга психологічної підготовки військових
спеціалістів (розвідників, саперів, зв’язківців,
танкістів та інших).

55. Система МПЗ особового складу в процесі підготовки та проведення тактичної підготовки особового складу підрозділу (частини):

1
2
Під час підготовчого етапу тактичної підготовки
МПЗ
спрямовують
на
конкретного
військовослужбовця, з метою забезпечення
свідомого
розуміння
ним
особистої
відповідальності
за
успішне
виконання
навчально-бойових завдань підрозділом у цілому
На інтенсивному та базовому етапах МПЗ
спрямовують
на
психологічну
підготовку,
психологічно-вольових
якостях
військовослужбовців до виконання навчальнобойових завдань у складі підрозділу в умовах
застосування всіх видів зброї, техніки та емоційнопсихічного впливу противника

56. Система МПЗ особового складу в процесі підготовки та проведення тактичної підготовки особового складу підрозділу (частини):

3
4
Керівниками занять з тактичної підготовки є, як
правило, командири взводів, їх заступники,
командири відділень, екіпажів. Тому заступник
командира підрозділу з морально-психологічного
забезпечення (офіцер-психолог), перш за все,
турбується про покращення військової підготовки
та методичного рівня офіцерів, прапорщиків і
сержантів
Випробуваним засобом підвищення тактичного
вишколу воїнів є змагання на краще виконання
навчальних завдань, нормативів

57. Система МПЗ особового складу в процесі підготовки та проведення тактичної підготовки особового складу підрозділу (частини):

5
6
У відділеннях, екіпажах, взводах проводять бесіди
на теми: “Досконало знай свої обов’язки”, “Як
скоріше
і
краще
опанувати
військову
спеціальність”, “Важко в навчанні – легко в бою”,
“На заняттях у полі дій по-бойовому” та ін.
Організують вивчення спеціальної літератури,
матеріалів газет і журналів, взаємну перевірку
знань з відпрацьованої теми
У ході занять значну роль відіграють агітатори та
інші активісти. Словом і особистим прикладом
вони
сприяють
швидкому
і
правильному
виконанню
солдатами
тактичних
прийомів,
популяризують досвід кращих воїнів

58. Система МПЗ особового складу в процесі підготовки та проведення тактичної підготовки особового складу підрозділу (частини):

7
8
Під час відпрацювання таких нормативів, як дії
біля машин і на машинах, визначення відстаней до
цілей, розгортання та згортання радіо- та
радіорелейних станцій, виконання інженерних
робіт проводять хронометраж, контролюють якість
і послідовність операцій, оголошують прізвища
переможців змагання
Для цього етапу тактичної підготовки характерний
індивідуальний підхід, турбота про набуття знань і
навичок кожного солдата. На це спрямовують
зусилля досвідчених воїнів, які можуть і повинні
передавати свій досвід молодим товаришам зі
служби

59.

Тактико-стройові заняття
Одночасно з удосконаленням одиночної
підготовки відпрацьовують прийоми та
комплексні дії у бойових порядках
підрозділів
Заступник командира підрозділу з
морально-психологічного забезпечення:
інформує актив, коли та які заходи МПЗ
будуть проводитися в роті, інструктує з
основних питань інформаційнопропагандистського та психологічного
забезпечення
зазначає, на яких статутних вимогах і висновках
попередніх занять, на чиєму позитивному
досвіді слід зосередити увагу, щоб досягти
кращих результатів і не припуститися помилок

60.

Тактико-стройові заняття
Заступник командира підрозділу з
морально-психологічного
забезпечення:
називає військовослужбовців, яким
необхідно надати допомогу в
удосконаленні тактичних знань і
навичок
Після проведення ТСЗ аналізує МПЗ
проведення занять, його дієвість,
відзначає найбільш ініціативних активістів,
організовує випуск стінної та фотогазети.
За потреби підсумки занять обговорюють
на зборах особового складу підрозділу

61.

Навчання – апогей проведення тактичної підготовки
Зміст МПЗ у період підготовки до навчань
роз’яснення військовослужбовцям
мети та завдань тактичних навчань;
доведення особливостей виконання
завдань, проведення занять з
моделюванням конкретних умов;
створення у військовому колективі
обстановки морально-психологічного
піднесення, сприяння психологічній
адаптації до екстремальних умов;
мобілізація свідомості воїнів на
якісну підготовку техніки та зброї до
навчань;

62.

Навчання – апогей проведення тактичної підготовки
Зміст МПЗ у період підготовки до навчань
доведення правових основ дій
військовослужбовців під час
навчань;
підготовка засобів виховної
роботи до дій у польових умовах.

63.

Основні завдання МПЗ
періоду підготовки до навчань
Пропагування положень Конституції та законів України,
вимог Президента щодо підвищення боєготовності,
роз’яснення вимог статутів ЗС України, наказів Міністра
оборони України, конкретних завдань майбутнього
навчання
і
функціональних
обов’язків
військовослужбовців
Формування у особового складу морального піднесення,
бойової активності, прагнення зразково виконати
завдання
Мобілізація військовослужбовців на якісну підготовку
техніки та зброї, турбота про матеріально-технічне
забезпечення завдання

64.

Основні завдання МПЗ
періоду підготовки до навчань
Ознайомлення з досвідом виконання аналогічних
тактичних завдань під час сучасних збройних конфліктів,
в тому числі під час проведення АТО (ООС) і минулих
навчань
Забезпечення високої дисципліни, організованості,
пильності, постійної бойової готовності особового складу
Загальна, спеціальна і цільова психологічна підготовка
особового складу
Активна
внутрішньо-комунікаційна,
патріотична та культурологічна робота
військово-

65.

Змістом МПЗ у період проведення тактичного навчання
• забезпечення
високої
моральнопсихологічної
стійкості
військовослужбовців
до
дії
психотравмуючих факторів;
• проведення психодіагностики та надання
оперативної
психологічної
допомоги
військовослужбовцям;
• своєчасне доведення особовому складу
змін в обстановці;

66.

• формування і підтримання у особового
складу почуття реальної небезпеки;
• забезпечення умов збереження зброї та
особистих документів, зміцнення військової
дисципліни, дотримання правил безпеки;
• доведення до особового складу прикладів
умілих
дій
військовослужбовців,
їх
своєчасне заохочення;
• організація отримання та відправлення
кореспонденції, періодичних видань;
• своєчасне забезпечення особового складу
всіма видами постачання та технічного
обслуговування техніки та зброї;
• розбирання випадків недбалого поводження
військовослужбовців з технікою, зброєю або
завдання екологічної шкоди;
• організація дозвілля та відпочинку особового
складу.

67.

Зміст МПЗ після завершення
тактичних навчань
ретельний аналіз дій особового складу на всіх
етапах навчання;
визначення ефективності роботи активу
підрозділу;
узагальнення передового досвіду
військовослужбовців і його висвітлення
у засобах наочної агітації;
визначення недоліків і шляхів їхнього усунення;
заохочення кращих військовослужбовців;
впровадження накопиченого позитивного
досвіду в повсякденне життя.

68.

Вогнева підготовка
Це навчання військовослужбовців,
особового складу військових підрозділів
(частин) навичок і вмінь ефективного
застосування зброї з метою ураження
цілей у бою
МПЗ проведення занять з вогневої
підготовки здійснюють за напрямами:
Роз’яснення особовому складу її змісту і
завдань, вимог Міністра оборони України,
статутів Збройних Сил України, курсу
стрільб
Постійна турбота про підвищення вогневої
майстерності та методичних навичок
командирів взводів і сержантів, навчання
їх практики організації МПЗ у процесі
вогневої підготовки

69.

Вогнева підготовка
МПЗ проведення занять з вогневої
підготовки здійснюють за напрямами:
забезпечення разом з громадськими організаціями
(волонтерами) особистого прикладу активу
підрозділу
організація змагання в ході виконання
завдань і нормативів
вивчення, узагальнення і поширення
передового досвіду окремих солдат,
відділень, взводів
надання допомоги командирам у створенні
та удосконалюванні навчальної
матеріальної бази вогневої підготовки
розвиток у підрозділі стрілецького спорту,
підготовка спортсменів-розрядників

70.

Обов'язки заступника командира підрозділу з МПЗ
у період підготовки до стрільб
визначити та спланувати зміст МПЗ залежно від вправи,
виду зброї та часу стрільб;
визначити завдання агітаторам, редакторам стінної
газети та бойових листів, ознайомити з цими
завданнями офіцерів і сержантів роти
провести збори (бесіди, наради) з особовим складом;
організувати змагання за успішне виконання завдань і
нормативів;
пропагувати досвід кращих стрільців
випустити спеціальний номер стінної газети (бойових
аркушів);
підготувати стенди, присвячені завданням майбутніх
стрільб;
обладнати польову народознавчу світлицю;

71.

Обов'язки заступника командира підрозділу з МПЗ
у період підготовки до стрільб
організувати надання допомоги молодим воїнам;
роз’ясняти міри безпеки проведення стрільб;
узяти участь у підборі та інструктажі наряду
(спостерігачів, оточення, сигналістів);
спільно з командиром організувати матеріальне
забезпечення особового складу, його харчування,
взимку обігріву.

72.

Обов'язки заступника командира підрозділу з МПЗ
під час проведення стрільб
зосередити матеріали наочної агітації у спеціально відведених
місцях, де більше всього особового складу;
організувати через актив повторення умов вправ і порядку їх
виконання, поширення досвіду майстрів влучного вогню;
надати допомогу командирам взводів і сержантам у перевірці
готовності людей і зброї до виконання стрільб;
організувати оперативне інформування про хід стрільб,
результати кожної зміни повідомляти усно та у блискавках,
вивішувати мішені (або їхні макети)
з відміченими пробоїнами.

73.

Обов'язки заступника командира підрозділу з МПЗ
після закінчення стрільб
організувати підбиття підсумків на зборах (нарадах) з усіма
категоріями військовослужбовців;
оформити підсумки змагання за результатами стрільб;
організувати поширення передового досвіду;
відобразити підсумки стрільб стінним друком;
докладно проаналізувати проведені заходи МПЗ з офіцерами,
сержантами та активом.

74.

Заступник командира підрозділу з морально-психологічного
забезпечення на стрільбищі розгортає польову «кімнату традицій», у
якій можуть бути вимоги наказу Міністра оборони до вогневої підготовки
військ, умови вправ, міри безпеки, лист з оцінками за виконані вогневі
вправи та нормативи, опис досвіду кращих стрільців, їхні фотокартки,
витяг із службової картки відмінного стрільця про заохочення за стрільбу
створення під час проведення занять з вогневої
підготовки в підрозділі атмосфери змагання на
кращий результат зі стрільби, краще виконання
нормативів
вечори вшанування кращих
воїнів, відправлення додому
воїнам листів подяки,
оформлення на території
військової частини, в казармах
стендів кращих за спеціальністю
Форми
цієї
роботи:

75.

Технічна і спеціальна підготовка
це процес набуття військовослужбовцями фахових знань і
формування у них навичок умілих дій за штатним розписом.
Головним призначенням МПЗ виконання програми
спеціальної підготовки за таких умов є досягнення
бойової згуртованості підрозділу на основі:
мобілізації військовослужбовців на своєчасне та повне опанування своїх
фахових спеціальностей;
удосконалення знань і професійних навичок з метою підготовки класних
спеціалістів;
опанування військовослужбовцями суміжних спеціальностей,
досягнення взаємозамінюваності у бойових обслугах.
Мета МПЗ – формування у військовослужбовців свідомого
ставлення до професійної підготовки, бажання якнайкраще виконувати
свої обов’язки.

76.

Зміст МПЗ спеціальної
підготовки
роз’яснення військовослужбовцям значення та
сутності спеціальної підготовки;
впровадження
на
заняттях
різноманітних
психолого-педагогічних
прийомів:
введення
перешкод і неочікуваних складних ситуацій;
ставлення завдань, які вимагають самостійного
пошуку можливостей і способів їх виконання;
негайних самостійних організаційних дій;
надання допомоги з метою вдосконалення
професійних навичок, підготовки до заліків з
підвищення класної кваліфікації

77.

Зміст МПЗ спеціальної
підготовки
впровадження диференційованого підходу
організації індивідуального навчання;
в
використання різноманітних технічних засобів
виховання, удосконалення імітаційних засобів
навчання;
мобілізація молодих військовослужбовців на
своєчасне освоєння свого фаху, виховання у них
свідомого ставлення до занять і тренувань.
Спеціальну підготовку військовослужбовців
організують окремо за кожною спеціальністю.
Від рівня підготовки та дисциплінованості водіїв і
механіків-водіїв бойових машин залежить
безаварійна робота і збереження бойової,
спеціальної та транспортної техніки

78.

Мета МПЗ
технічної підготовки водіїв
• мобілізація їх на досконале
вивчення бойових і транспортних
машин;
• дотримання правил водіння
• високоякісне виконання вправ,
виховання у кожного водія почуття
особистої;
• відповідальності за збереження і
постійну готовність машин
• роз’яснення водіям особливостей та
порядку виконання кожної вправи,
• причини характерних помилок під час
водіння;
• пропагування передового досвіду
безаварійної роботи.

79.

Командир і
заступник
командира
підрозділу з МПЗ у
підрозділах
організовують
обмін досвідом з
таких питань:
Застосування на
заняттях принципу
від простого – до
складного
методика
комплексного
розв’язування
навчальних
завдань

80.

підготовка солдата
за суміжним фахом,
створення гуртків,
змагання за фахом
між екіпажами
роль відмінників
і класних
спеціалістів на
заняттях
Використання
тренувань для
згуртування обслуг і
досягнення
взаємозамінюванності

81.

Форми МПЗ
проведення
занять зі
спеціальної
підготовки
бесіди («Напрями розвитку військової
автомобільної техніки», «Сучасна зброя та її
використання у гібридній війні» та ін.);
виступи та практичний показ роботи спеціалістів на
техніці;
технічні вікторини («Як ти знаєш двигун
автомобіля», «Моя особиста зброя»);
робота технічних гуртків; вшанування кращих
спеціалістів;
індивідуальна допомога в опануванні військової
спеціальності;
огляди технічної та спеціальної літератури;
демонстрація навчальних і спеціальних кіно- та
відеофільмів;
випуски технічних бюлетенів; практичні
рекомендації в часи самостійної підготовки.

82.

у
ив
ек т у у
кол мог сть
ого одопо хідні огу з
ов
б
ськ аєм нео пом ії.
вій ує вз снює ає до іфікац
ч
да
Ра езпе роз’я ь, над квал
заб анні, знан асної
ч
л
я
нав манн ння к
е
и
отр ідвищ
п
є вї
ю
вл ово та
а
к
ці йськ нює від,
а
р з ні ві оз’яс дос ня
о
ат ван і, р вий ен
т
і
Аг ану ност едо двищ ичок
оп аль пер о пі нав
і
ец рює ає д них
п
с ши ук сій
Ред
по спон офе
бой акто
пр
р
арк ового
дов уш
а
о
осо дить
д
б
скл ового о
рез аду
нав ультат
чан и
р
вій озвив ня,
бов ськов ає у
ців осл
під твор уж
ч
х
зан ід до ий
ят ь
Актив
сприяє
підвищенню
якості
фахової
підготовки
військовослужбовців
Рада и
ат
кімн цій
и
трад млює
йо
озна ковослу
війсь вців з
жбо вою
о
наук турою
а
літер ахом
за ф овки,
т
підго льнює
узага льтати
резу щих
кра в і
воїні о
н
наоч лює
рм
офо х.
ї

83.

Стройова підготовка
це формування у особового складу стройової
виправки, спритності та витривалості, уміння швидко і
правильно виконувати команди та стройові прийоми
зі зброєю і без зброї, а також злагодженим діям
підрозділів (частин) у строю
Одиночна
підготовка
Стройове
злагодження
підрозділів (частин)
під час дій у пішому
порядку і на
машинах
Стройові
огляди
Військовослужбовці навчаються розуміти та чітко виконувати команди
командира, набувають навички узгоджених дій у складі військових
підрозділів, формуються та удосконалюються витривалість, координація
рухів, покращується дисциплінованість і зібраність, намагання в будь-якій
обстановці бути підтягнутим та охайним, здійснюється розвиток вольових
і емоційних якостей особистості військовослужбовця

84.

Фізична підготовка
це комплекс заходів, що спрямовані на фізичне
вдосконалення військовослужбовців з метою
забезпечення їх фізичної готовності до виконання
бойових завдань
Метою МПЗ фізичної підготовки є формування
свідомого бажання військовослужбовців до
фізичного вдосконалення, підтримання гарної
спортивної форми, активної участі у спортивних
змаганнях
Зміст
впровадження фізичної культури у повсякденну
службову діяльність
роз’яснення послідовності, прийомів і правил
виконання фізичних вправ
формування у особового складу навичок спільних
дій у складі окремих команд
забезпечення мір безпеки та своєчасної допомоги у
випадках травмування

85. Найбільш доцільні заходи МПЗ фізичної підготовки

1
2
3
4
5
6
• організація
змагань;
і
проведення
спортивних
естафет,
показові виступи воїнів-спортсменів, окремих команд;
• культпоходи на стадіони, до палаців спорту для
перегляду спортивних змагань;
• організація роботи спортивних куточків у підрозділах;
• придбання та розповсюдження спортивної літератури;
• профілактичні медичні огляди.

86. Завдання МПЗ: врахування особливостей повсякденної діяльності воїнів різних родів військ, характер завдань, які вони виконують

У механізованих
частинах і підрозділах
формування у воїнів упевненості у своїх
силах, товаришах зі служби та
командирах,
розвиток почуття колективізму, здібності
до спільних, узгоджених дій у складі
військового підрозділу,
навички майстерного поводження зі
зброєю, ведення з неї уразливого вогню
по противнику.
Особовий склад готується до здійснення
тривалих і напружених маршів у
різноманітних умовах місцевості, погоди,
наявності природних і штучних перешкод,
зон забруднення, пожеж і руйнувань.
У танкових частинах і
підрозділах
виховання у особового складу
ініціативи, здібності до ведення
активних, зухвалих і рішучих
самостійних бойових дій щодо
знищення противника.
формування у воїнів психічної
готовніості і стійкіості до тривалого
знаходження у специфічних умовах
танка і ведення із нього уразливого
вогню по противнику.
підготовка танкістів до подолання
водних перешкод по глибоких
бродах, переправах під водою, до
довготривалих маршів.

87. Висновки до заняття

1. Обороноздатність держави в першу чергу залежить від рівня спроможності Збройних
Сил виконувати покладені на них завдання. А це досягається одним з показників –
навченість особового складу виконувати завдання за призначенням, яка набувається під
час проведення заходів бойової підготовки і включає в себе комплекс заходів щодо
навчання і виховання особового складу підрозділів та частин, спрямований на набуття
військовослужбовцями визначених військових частин знань і навичок, необхідних для
успішного вирішення бойових задач.
2. Підготовка військ до виконання покладених на них завдань є основним пріоритетом
діяльності Збройних Сил у мирний час. Саме рівень їх підготовки є показником
ефективності військового управління, критерієм раціональності використання оборонного
бюджету, визначальним чинником рівня суспільної довіри до Збройних Сил, а також
авторитету України у сфері міжнародної безпеки.
3. Організація бойової підготовки є одним з найскладніших завдань командирів і штабів,
заступника командира підрозділу з морально-психологічного забезпечення (офіцерапсихолога) яка потребує знання ними керівних документів з бойової підготовки, принципів її
планування, а також якісної роботи щодо прийняття рішення на організацію бойової
підготовки та належної організації системи морально-психологічного забезпечення бойової
підготовки в сучасних умовах ведення бойових дій.

88. Завдання на самостійну підготовку

1. Доопрацювати навчальний матеріал.
2. В робочі зошити записати особливості організації
МПЗ окремих предметів бойової підготовки та відповідні
обов'язки заступника командира підрозділу з МПЗ.
Наступне заняття Т. 4. Організація моральнопсихологічного
забезпечення
службовобойової діяльності підрозділу (внутрішньої,
вартової служби, бойового чергування)

89.

90.

Хід і результати збройної
боротьби безпосередньо
залежать від ступеня
моральної готовності та
психологічної стійкості
військовослужбовців
(Концепція морально-психологічного забезпечення
підготовки та ведення операцій (бойових дій) Збройних
Сил України.)
Затверджена наказом МОУ від 5.05.1999р. №142
Д я к у ю
з а
у в а г
English     Русский Rules