8.23M
Category: warfarewarfare
Similar presentations:

Методика планування морально-психологічного забезпечення застосування підрозділу. Робота заступника командира підрозділу

1.

Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Кафедра військової політології
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Морально-психологічне забезпечення підготовки
застосування підрозділу Збройних Сил України.
та
Тема 7. Методика планування морально-психологічного забезпечення
застосування підрозділу(частини).
Заняття 6. Робота заступника командира підрозділу з моральнопсихологічного забезпечення щодо вироблення замислу моральнопсихологічного забезпечення майбутніх дій.

2.

Навчальна та виховна мета
1. Розкрити зміст та структуру
пропозицій морально-психологічного
забезпечення до рішення командира на
бій.
2. Розглянути зміст та структуру
розпорядження з моральнопсихологічного забезпечення бою.
3. Сприяти формуванню у слухачів
відповідальності за виконання завдань
морально-психологічного забезпечення
діяльності військових підрозділів.

3.

Навчальні питання
1
2
3
• Сутність вироблення замислу моральнопсихологічного забезпечення майбутніх дій.
• Зміст та структура пропозицій з моральнопсихологічного забезпечення до рішення
командира на бій.
• Зміст та структура розпорядження з
морально-психологічного забезпечення бою.

4.

Навчальна література
Конституція України. - К., 1996. – 80 с.
Воєнна доктрина України. / Указ Президента України № 555/2015 від 24
вересня 2015 року
3. Про Стратегічний оборонний бюлетень України. / Указ Президента
України № 240/2016 від 6 червня 2016 року.
4. Про Стратегію національної безпеки України. / Указ Президента України
№ 287/2015 від 26 травня 2015 року.
5. Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України. / Указ
Президента України № 92/2016 від 14 березня 2016 року.
6. Наказ ГШ ЗС України від 22.05.17 р. № 183 “Про затвердження Положення
про структури морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах
України”.
7. Наказ ГШ Збройних Сил України від 27.04.18 р. № 173 ДСК.
8. Організаційно-методичні
вказівки
щодо
організації
моральнопсихологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) у
Збройних Силах України на 2019 рік.
9. Бойовий статут механізованих та танкових військ Сухопутних військ
Збройних Сил України. Частина ІІ. Батальйон, рота. МО України, 2016.
10. Коупленд Н. Психология и солдат / Пер.с англ. – М.,1958.
11. Формалізовані документи з морально-психологічного забезпечення
тактичної ланки : навч. посіб. / [В. Г. Безбах, С.Д. Коваленко, Я.І. Мельник]
за заг. ред. І.В. Толока – К. : ВІКНУ імені Тараса Шевченка, 2019. – 72 с.
1.
2.

5.

ВИДИ ВСЕБІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗС України
Оперативне
(бойове)
Морально психологічне
Технічне
Тилове
Медичне
Вид всебічного забезпечення, підготовки і
ведення бойових дій, який має за мету
формування, підтримання
та поновлення МПС
особового складу військ
(сил),
необхідного для успішного
виконання завдань за
призначенням.
МПЗ проводиться безперервно, цілеспрямовано і чим
складніша та напруженіша обстановка – тим
активніше.

6.

МПЗ застосування військ
(сил)
За метою
За часом
За
завдання
ми
на свідомість і
психіку, МПС
особового
складу військ
(сил),
заходів
впливу
За
місцем
сукупність узгоджених
і взаємопов’язаних
які проводяться за
єдиним замислом і
планом під час
застосування військ
(сил).

7.

Здійснюється з метою
МПЗ в бойових умовах
забезпечення
комплексного
та
ефективного
впливу
• з боку
службових
осіб органів
військового
управління
на
свідомість
і психіку
МПС
особового
складу
який
забезпечить
виконання
завдань за
будь-яких
умов
обстановки.

8.

Цілеспрямованою та
організованою
діяльністю
Мета МПЗ досягається
Формування, підтримання
та поновлення
• Командирів
усіх рівнів
• Начальників
• Штабів
• Органів
МПЗ
військового
управління
щодо
МПС, морально-бойових
якостей особового складу
ЗС України
Необхідних для успішного
виконання поставлених
перед військами (силами)
завдань.

9.

Реалізація завдань МПЗ
здійснюється із
залученням відповідних
сил і засобів.
Об’єктом
МПЗ є
особовий
склад ЗС
України.
Предметом
МПЗ є МПС
особового
складу ЗС
України.
Завдання МПЗ
виконуються штатними
(наявними) силами і
засобами
А також іншими
засобами, які
використовуються в
інтересах МПЗ.

10.

Планування МПЗ
здійснюється у
загальній системі
планування
бою(дій) під
загальним
керівництвом
заступника
командира з МПЗ
за трьома
послідовними та
взаємопов’язаним
и етапами
3.
Розроблення
Плану МПЗ
бойових дій.
1.
Організація
планування
МПЗ
2. Вироблення
замислу МПЗ
операції (бойових
дій)

11.

І етап
До
10%
II етап
3040%
ІІІ етап
50-60%
I
II
II
2 - 3 % Аналіз
завдання
7 - 8% Оцінювання обстановки та
формулювання вихідних даних
для планування
ІІІ
20 - 25 % Вироблення
замислу бою
IV
10 - 15% Формулювання
рішення
V
40 - 50% Розроблення Плану бою
VI
10% Уточнення плану бою

12.

В результаті виконання заходів першого етапу планування
морально-психологічного забезпечення бою (дій) батальйону
(роти) заступник командира з МПЗ
I
І етап
До
10%
2-3%
Аналіз
завдання
7 - 8%
II
Оцінювання
обстановки
та
формулюва
ння
вихідних
даних для
планування
Усвідомив отримане завдання та
вказівки, визначені старшим
начальником
Провів орієнтування посадових
осіб структур МПЗ та активу
Здійснив розрахунок часу
роботи
Оцінив обстановку в інтересах
МПЗ та формулювання вихідних
даних для планування
Сформулював та доповів
висновки з оцінювання
обстановки в інтересах МПЗ

13.

Перше питання
Сутність вироблення замислу моральнопсихологічного забезпечення майбутніх дій.
.

14.

Організація командиром бою (дій)
включає:
Усвідомлення завдання
Оцінювання обстановки
Визначення замислу і
завершення формулювання
рішення
Постановку бойових завдань
підрозділам
У результаті організації
бою (дій) детально
розробляються
послідовність,
терміни та способи
дій усіх сил і засобів
Організацію взаємодії,
управління та всебічного
забезпечення бою (дій)
Детальну розробку порядку
дій і оформлення бойових
документів.
що відображаються у
відповідних бойових та
інших документах.

15.

Організація командиром бою (дій)
включає:
Усвідомлення завдання
Оцінювання обстановки
1. Визначення замислу бою
(дій) полягає у встановленні
порядку і способів виконання
отриманого завдання.
2. Завершення
формулювання рішення
Постановку бойових
завдань підрозділам
Організацію взаємодії,
управління та всебічного
забезпечення бою (дій)
Детальну розробку порядку
дій і оформлення бойових
документів.
Визначає (уточнює) бойові
завдання підрозділам
(елементам бойового
порядку),
Визначає (уточнює) основні
питання взаємодії,
організації управління і
всебічного забезпечення
бою (дій).

16.

Організація командиром бою (дій)
включає:
Усвідомлення завдання
У замислі визначаються
Оцінювання обстановки
Напрямок зосередження
основних зусиль
Постановку бойових
завдань підрозділам
Організацію взаємодії,
управління та всебічного
забезпечення бою (дій)
Детальну розробку порядку
дій і оформлення бойових
документів.
Способи розгрому противника (якого
противника, де і як розгромити із
зазначенням порядку вогневого ураження та
заходів щодо введення його в оману)
Бойовий порядок
Організація ППО (мету, способи
та завдання).

17.

Організація командиром бою (дій)
включає:
Усвідомлення завдання
Оцінювання обстановки
2. Завершення
формулювання рішення
В основних питаннях
всебічного забезпечення
командир визначає
Постановку бойових
завдань підрозділам
Організацію взаємодії,
управління та всебічного
забезпечення бою (дій)
Детальну розробку порядку
дій і оформлення бойових
документів.
Мету та основні завдання
морально-психологічного,
забезпечення, на яких
зосередити основні зусилля
при підготовці та в ході
ведення бою (дій).

18.

Може
проводитися
Умов
обстано
вки
Отриманого
завдання
Методом послідовної
роботи
Наявності
часу
Робота командира і
штабу з підготовки бою
(дій) залежить від
Методом паралельної
роботи
а також комплексно
шляхом поєднання
різних методів

19.

1. Безперервне управління
підрозділами
2. Своєчасне формулювання
рішення
3. Постановку завдань підрозділам
і оперативне реагування на зміни в
обстановці.
Більшу частину часу потрібно
надати підпорядкованим
підрозділам для
безпосередньої підготовки до
виконання завдання.

20.

З отриманням розпорядження з МПЗ старшого
начальника та на підставі вказівок командира,
діяльність заступника з морально-психологічного
забезпечення організовується у суворій
відповідності до загального алгоритму роботи
органів управління по підготовці бою.
Робота організовується таким чином, щоб протягом
всього процесу управління підготовкою та веденням
бою командир своєчасно та у повному обсязі
забезпечувався необхідною, реальною та
достовірною інформацією, необхідною для
прийняття рішення стосовно МПЗ бою.

21.

Послідовність і зміст роботи заступника
командира з МПЗ в ході підготовки до бою
(дій)
1. Планування
МПЗ
2.Практична робота
у підпорядкованих
підрозділах.
3. Доповідь командиру
підрозділу, старшому
начальнику з МПЗ про
МПС особового складу,
готовність до виконання
бойового завдання
І. Організація планування МПЗ
ІІ. Вироблення замислу МПЗ
операції (бойових дій)
ІІІ. Розроблення Плану МПЗ бойових
дій

22.

Результат
виконання заступником командира з МПЗ заходів
першого етапу планування МПЗ
За результатами усвідомлення
отриманого завдання заступник
командира з МПЗ
Оцінювання обстановки
Визначення замислу і
завершення формулювання
рішення
Постановку бойових завдань
підрозділам
1.Сформулював висновки та
визначив заходи, які
необхідно провести негайно
2. Здійснив орієнтування
підлеглих та активу щодо
термінів та порядку виконання
заходів планування МПЗ
Організацію взаємодії,
управління та всебічного
забезпечення бою (дій)
Детальну розробку порядку дій
і оформлення бойових
документів.
3. Провів розрахунок часу на
підготовку МПЗ бою (дій).

23.

Результат
виконання заступником командира з МПЗ заходів
першого етапу планування МПЗ
Усвідомлення завдання
За результатами оцінювання
обстановки заступник
командира з МПЗ
Визначення замислу і
завершення формулювання
рішення
1. Сформулював висновки
Постановку бойових завдань
підрозділам
Організацію взаємодії,
управління та всебічного
забезпечення бою (дій)
Детальну розробку порядку
дій і оформлення бойових
документів.
Із оцінювання
СПО в районі
бою (дій)
Із
оцінювання
МПС
особового
складу
2. Доповів висновки
командиру у визначений
ним термін.

24.

Алгоритм другого етапу планування МПЗ бою (дій)
(30–40% від загального часу, відведеного на планування):
1. Виробляється замисел МПЗ майбутніх дій
2. Здійснюється розрахунок прогнозованих психогенних втрат
особового складу за етапами виконання отриманого завдання
3.
Уточнюються
розрахунки
забезпечення
військ
(сил)
періодичними друкованими виданнями та ТЗП
4. Визначаються напрямки та основні питання організації
взаємодії в інтересах МПЗ
5. Оцінюються сили, засоби та резерв МПЗ
6. Визначається порядок організації управління МПЗ
7. Доповідаються пропозиції з МПЗ
8. Ставляться завдання підлеглим

25.

1. Вироблення замислу МПЗ бойових дій
покладається на заступника командира з МПЗ
За результатами
Виробляється
замисел МПЗ бою
(дій)
1. Аналізу отриманого
бойового завдання
2. Оцінювання
обстановки
який доповідається у
формі пропозицій з
МПЗ до рішення
командира на бій(дії)

26.

У замислі МПЗ майбутніх дій
А. Визначаються
Мета МПЗ
Основні
завдання МПЗ
Напрямки
зосередження
основних зусиль
МПЗ
Б. Уточнюються
Розрахунок
та порядок
забезпечення
силами і
засобами
МПЗ

27.

Основні положення
замислу МПЗ бойових
дій повинні бути
Замисел МПЗ є
основою для
відпрацювання
Плану МПЗ
(бойових дій).
1.Враховані в замислі
бойових дій
2.Включені в рішення
командира
(начальника).

28.

ФОРМУВАННЯ МЕТИ Й ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ МПЗ
БОЙОВИЙ
НАКАЗ
(РОЗПОРЯД
ЖЕННЯ)
МЕТА
Оцінка
рівня МПС
МЕТА
Створення відповідного
рівня мотивації до
успішного ведення бою
(дій)
ЧИМ?
З
А
С
О
Б
А
М
інформаційно-пропагандистського
забезпечення
И
психологічного
забезпечення;
З А В Д А Н Я
оперативне інформування
особового складу про зміст
воєнно-політичної та
бойової обстановки,
покладені на війська (сили)
завдання та умови їх
здійснення
формування, підтримання та
відновлення у особового
складу психологічних якостей,
які забезпечують високу
психологічну стійкість
військовослужбовців,
готовність виконувати бойові
завдання в будь-яких умовах
обстановки

29.

Визначення основних
завдань МПЗ
Уточнення змін оцінки СПО, прогнозування
можливих варіантів її розвитку під час бою
Формування, підтримання та поновлення МПС
особового складу підрозділу на рівні необхідному
для відбиття наступу переважаючих сил
противника
Забезпечення психологічної стійкості особового
складу підрозділу до ведення активних та
організованих дій в бою
Подолання у підлеглих почуття боязні та
невпевненості у своїх силах
Здійснення оперативного збору інформації щодо
змін бойової обстановки та МПС
Надання психологічної допомоги психотравмованим
військовослужбовцям.

30.

2. Здійснення розрахунку прогнозованих
психогенних втрат особового складу за етапами
виконання отриманого завдання. Мета:
1
2
3
• Визначення можливої кількості отримання
особовим складом своїх військ психогенних травм
та розладів
• Прогнозування числа безповоротних
та санітарних психогенних втрат
• Прийняття своєчасного та обґрунтованого рішення щодо
розгортання системи надання первинної психологічної
допомоги та реабілітації психотравмованим для
збереження психічного здоров’я військовослужбовців і
швидкого
повернення
їх
у
військові
частини
та підрозділи

31.

Загальна класифікація втрат особового складу
Безповоротні
Вбиті
Ті, хто потрапив у полон
Ті,
хто
пропав
безвісти
Загальні
втрати
Санітарні
Бойові
Небойові
Ті, хто отримав:
механічні ушкодження;
радіаційні ураження;
термічні ураження;
комбіновані ураження;
інші бойові ураження
(бактеріологічною
зброєю, токсинами,
бактеріологічними
засобами)
Хворі
Ті, хто отримав небойову
травму

32.

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПСИХОГЕННИХ ВТРАТ
Загальна кількість особового складу військової
частини (підрозділу)
З них
7%
6%
5%
психогенних
втрат під час
бойових дій
ВИСОКОЇ
ІНТЕНСИВНОСТІ
психогенних
втрат під час
бойових дій
СЕРЕДНЬОЇ
ІНТЕНСИВНОСТІ
психогенних
втрат під час
бойових дій
НИЗЬКОЇ
ІНТЕНСИВНОСТІ

33.

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПСИХОГЕННИХ ВТРАТ
80%
короткочасні психогенні
втрати
(на декілька хвилин)
20%
тривалі психогенні втрати
65%
короткотривалі втрати
(декілька годин)
35%
санітарні психогенні
втрати (декілька діб)
25-28%
потребують евакуації до
госпіталю
7-10%
потребують допомоги в
пункті психологічної
реабілітації полку,

34.

РОЗРАХУНОК
психогенних втрат
=
5,47%
1. Поправочний коефіцієнт (К)
=
1,20
2. Характер бойових дій (ХБД)
=
0,70
3. Зброя, яка застосовується (З) /сума/
=
0,60
ядерна
=
-
хімічна
=
-
бактеріологічна
=
-
боєприпаси об'ємного вибуху
=
-
вогнемети
=
-
високоточна зброя
=
-
масовані удари авіації
=
-
артилерія
=
0,5
масований вогонь стрілецької зброї
=
0,1

35.

4. Морально-психологічний стан (МПС)
=
2,91
Ступінь інформованості особового складу (СІ)
=
10,0
Рівень навченості особового складу (РН)
=
10,00
Наявність бойового досвіду (НБД)
=
10,000
Виснаженість особового складу (ВОС)
=
10,000
Успішність бойових дій на попередніх етапах (УБД)
=
2,000
Наявність органів управління (НОУ)
=
2,0
Укомплектованість особовим складом (УОС)
=
0,77
Укомплектованість озброєннням та військовою технікою (УОВТ)
=
0,74
Матеріально-технічне забезпечення (МТЗ)
=
0,87
Коефіцієнт бойової згуртованості (КБЗ)
=
0,6
=
0,8
5. Ступінь захищеності особового складу (СЗОС)

36.

6. Клімато-географічні умови (КГУ) /сума/
=
5,50
Час доби (ЧД)
=
0,8
Пора року (ПР)
=
0,8
Осадки (О)
=
1,0
Температура повітря (ТП)
=
0,300
Вітер (В)
=
1,0
Швидкість вітру (ШВ)
=
0,20
Характер ґрунту (ХГ)
=
0,5
Місцевість (М)
=
0,3
Водні перешкоди (ВП)
=
0,6
Кількість особового складу у підрозділі
9 160

37.

Кількість бойових психогенних втрат у підрозділі:
день ведення бойових дій
всього
тимчасові
психогенні втрати
санітарні психогенні втрати
медрота в/ч
шпиталь
1-3 доби
501
326
51
125
4-7 діб
426
277
43
106
8-14 діб
351
228
36
87
15-21 діб
251
163
25
62
22-30 діб
175
114
18
44

38.

Варіант розрахунку психогенних втрат
Приклад: під час інтенсивних бойових дій з загальної
кількості особового складу у 500 військовослужбовців
батальйоної
тактичної
групи
1 мб загальна кількість психогенних втрат становитиме 35
осіб (3%).
З цього числа – 28 осіб (40%) короткочасні психогенні
втрати (на декілька хвилин);
12 військовослужбовці (10%) тривалі психогенні
втрати, з них визначено:
8 осіб (37%) - короткотривалі втрати (декілька годин);
4 особи (18%) - санітарні психогенні втрати (декілька
діб), з них:
1 військовослужбовець (12-14%) потребують евакуацію
до шпиталю;
можливо 1 (7-10%) - потребуватиме допомоги в пункті
психологічної реабілітації батальйону

39.

3. Уточнення розрахунку забезпечення військ
(сил) періодичними друкованими виданнями та
технічними засобами пропаганди. Мета:
1
2
3
• Визначення доцільного розподілу по пунктах
та органах управління, військових частинах та
підрозділах.
• Встановлення числа втрат та поповнення
некомплекту.
• Створення резерву і необхідних умов використання
під час підготовки та застосування військ (сил),
зосередження основних зусиль.

40.

Уточнення розрахунків забезпечення періодичними
друкованими виданнями та ТЗП
Радіоприй
мач
Телевізор
Фотоапарат
Управління 1 мб
тр
1мр
2 мр
3 мр
мінбатр
гв
зрв
розвідвзвод
вузол зв’язку
ісв
рмз
медпункт
Всього
Найменування технічних засобів
ПТУ – 20
(ПТУ - 10)
підрозділи
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
2
1

41.

Уточнення розрахунків забезпечення періодичними
друкованими виданнями
Кількість примірників
з/п
Назва видання
рота
(батарея)
медичний
пункт
1.
Газета "Народна армія"
5
1
4.
Газета "Флот України"*
-
1
5.
Газета "Крила України"**
1
1

42.

4. Визначення напрямків та основних питань
організації взаємодії в інтересах МПЗ
Мета:
1
2
3
4
• З ким, з яких питань і як пропонує організувати
взаємодію в інтересах МПЗ
• Наявність, розміщення, порядок використання та
застосування сил і засобів МПЗ
• Організація системи інформаційного
забезпечення
• Канали та джерела отримання інформації, термін і
порядок подання донесень

43.

7. Доповідь пропозицій з МПЗ
1
• За результатами аналізу отриманого
бойового завдання та оцінювання
обстановки виробляється замисел МПЗ
бою (дій), який доповідається у формі
пропозицій з МПЗ.
2
• У цей період, з метою орієнтування
підпорядкованих військ (сил), з дозволу
командувача може віддаватися попереднє
розпорядження (орієнтування) з МПЗ щодо
підготовки до можливих бойових дій.

44.

Друге питання
Зміст та структура розпорядження з моральнопсихологічного забезпечення бою.

45.

На підставі
• Аналізу отриманого
бойового завдання та
завдань з МПЗ
• Всебічної оцінки
обстановки, даних
розвідки щодо МПС
військ противника
• Наявності часу та МПС
своїх військ
Заступник командира з МПЗ
• Наявних сил та
доповідає пропозиції з МПЗ
засобів МПЗ
до замислу (рішення)
командира на бій(дії).

46.

У пропозиціях з МПЗ до рішення командира на
бій( дії) розкриваються:
Мета, основні завдання
Напрямки зосередження основних зусиль МПЗ
Основні заходи, сили та засоби, які залучаються (необхідно
залучити) в інтересах МПЗ
Порядок організації управління та зв’язку
Основні питання взаємодії та особливості її організації.

47.

Доповідь пропозицій щодо МПЗ
Заступнику командира підрозділу з МПЗ доцільно вказати:
Що враховував і чим він керувався відпрацьовуючи пропозиції
Мету та головні завдання морально-психологічного
забезпечення бою
Де і на чому зосередити основні зусилля моральнопсихологічного забезпечення
Напрямками зосередження основних зусиль можуть бути:
Складові морально-психологічного забезпечення,
Формування відповідних якостей у особового складу
Організація морально-психологічного забезпечення у
визначених підрозділах (або елементах бойового порядку)
Робота з окремими категоріями особового складу

48.

Доповідь пропозицій щодо МПЗ
Заступнику командира підрозділу з МПЗ доцільно вказати:
Що пропонується
(стислий зміст основних заходів морально-психологічного
забезпечення, місце, термін, форми і методи їх проведення, які сили і засоби до цього
залучаються )
Мету та головні завдання морально-психологічного забезпечення
бою
Питання управління морально-психологічним забезпеченням
З ким, з яких питань і як пропонує організувати взаємодію в
інтересах морально-психологічного забезпечення;
Наявність, розміщення, порядок використання та
застосування сил і засобів морально-психологічного
забезпечення;
Організація системи інформаційного забезпечення, канали та
джерела отримання інформації, термін і порядок подання
донесень

49.

ПРОПОЗИЦІЇ
варіант
з морально-психологічного забезпечення оборонного
бою 1 мб
КП – аеродром (50808)
Карта 1 : 50 000, видання 2013 р.
16.00 15.06. 2016 р.
На підставі аналізу отриманого бойового завдання та завдань з МПЗ, всебічної
оцінки обстановки, даних розвідки щодо МПС військ противника, виходячи з
наявності часу та МПС своїх військ, а також наявних сил та засобів МПЗ
ПРОПОНУЮ:
Метою МПЗ оборонного бою 1 мб вважати формування, підтримання та
поновлення МПС особового складу на рівні необхідному для відбиття наступу
переважаючих сил противника, забезпечення стійкої оборони смуги: вис. 120,5
(66681), півн. окол. ПОДІЛЛЯ (6582) і за сприятливих умов блокування та оточення
в районі ур. РОКИТНЕ (6866), відм. 107,9 (4267), КИЙЛІВ (5949).
Основними завданнями МПЗ вважати:
на етапі підготовки – формування психологічної готовності особового складу
батальйону до ведення активних та організованих дій в обороні; подолання у
підлеглих почуття боязні та невпевненості у своїх силах, можливості активного
протистояння діям ДРГ та НЗФ; виховання у підлеглих переконаності в
необхідності стійко обороняти визначені рубежі та опорні пункти не залишати їх
без наказу командира;

50.

в ході ведення оборонного бою – здійснення оперативного збору
інформації щодо змін бойової обстановки та МПС, своєчасне реагування
на них, а також своєчасного надання психологічної допомоги
психотравмованим військовослужбовцям.
Основні зусилля МПЗ зосередити у підрозділах батальйону які будуть
діяти в першому ешелоні оборони, а саме 1 і 2 мв та резерві.
Для цього:
в термін до 17.00 15.06, з метою недопущення поширення серед
особового складу неправдивої інформації, пліток та чуток, в усіх
підрозділах бригади спланувати та провести бойове інформування
особового складу,
в ході якого роз’яснити підлеглим першопричин збройного конфлікту,
зміст (в частині що стосується) отриманого завдання.
до 18.00 15.06 командирам підрозділів та їх заступникам з МПЗ
провести заняття з питань навчання молодших командирів та особового
складу методам виявлення (за зовнішніми ознаками) психологічних
розладів у військовослужбовців, а також методам надання само- та
взаємодопомоги психотравмованим;
з метою організації якісного надання психологічної допомоги
особовому складу 1мб, сумісно із представником медичної служби
бригади, в термін до 24.00 15.06 на базі ЦРЛ ПЕРЕЯСЛАВХМЕЛЬНИЦЬКОГО (5086), розгорнути пункт психологічної допомоги та
реабілітації.

51.

Відповідальність за своєчасне розгортання пункту покласти на
психолога батальйону майора Василенка С.В. Фельдшеру медичної
служби
передбачити
можливість
та
порядок
евакуації
психотравмованих військовослужбовців до пункту психологічної
допомоги;
Управління МПЗ оборонного бою 1мб здійснювати у загальній
системі управління з пункта управління: КсП (аеродром) (50808). Для
забезпечення стійкості та безперервності управління на вказаному
пункті управління створити відповідні підрозділи МПЗ з числа
бойового активу підрозділів, за якими рішенням заступника
командира батальйону з МПЗ закріпити оперативний склад із числа
службових осіб 1мр.
З метою якісної організації МПЗ начальнику зв’язку забезпечити
вказані підрозділи засобами зв’язку.
Заступник командира 1 мб МПЗ
_________________
______________________
___________________
(військове звання)
(підпис)
(ініціали

52.

Результат
виконання заступником командира з МПЗ заходів
другого етапу планування МПЗ
Усвідомлення завдання
Оцінювання обстановки
За результатами визначення
замислу і завершення
формулювання рішення
заступник командира з МПЗ
Підготував пропозиції з питань МПЗ
до замислу(рішення) командира
підрозділу
Постановку бойових
завдань підрозділам
Організацію взаємодії,
управління та всебічного
забезпечення бою (дій)
Детальну розробку порядку
дій і оформлення бойових
документів.
Доповів пропозиції командиру у
визначений ним термін
Приступив до підготовки
розпорядження з МПЗ

53.

Загальна матриця дій в ході підготовки пропозицій до замислу
командира щодо виконання поставленого бойового завдання
Командир б (р)
3. Визначення замислу
• полягає у встановленні порядку і
способів виконання отриманого
завдання.
4.Завершення
формулювання рішення
• визначає (уточнює) бойові
завдання підрозділам
(елементам бойового порядку),
• визначає (уточнює) основні
питання взаємодії, організації
управління і всебічного
забезпечення бою (дій).
Заступник з МПЗ
3. Надає пропозиції з питань
МПЗ до замислу командира
підрозділу.
4. Надає пропозиції з питань
МПЗ до рішення командира
підрозділу.
• На підставі підготовлених
висновків готує пропозиції з
питань МПЗ до рішення
командира
• готує розпорядження з МПЗ

54.

Третє питання
Зміст та структура розпорядження з моральнопсихологічного забезпечення бою.

55.

Організація командиром бою (дій)
включає:
Усвідомлення завдання
Оцінювання обстановки
2. Завершення
формулювання рішення
В основних питаннях
всебічного забезпечення
командир визначає
Постановку бойових
завдань підрозділам
Організацію взаємодії,
управління та всебічного
забезпечення бою (дій)
Детальну розробку порядку
дій і оформлення бойових
документів.
Мету та основні завдання
морально-психологічного,
забезпечення, на яких
зосередити основні зусилля
при підготовці та в ході
ведення бою (дій).

56.

Результат
виконання заступником командира з МПЗ заходів
другого етапу планування МПЗ
Усвідомлення завдання
Оцінювання обстановки
За результатами визначення
замислу і завершення
формулювання рішення
заступник командира з МПЗ
Підготував пропозиції з питань МПЗ
до замислу(рішення) командира
підрозділу
Постановку бойових
завдань підрозділам
Організацію взаємодії,
управління та всебічного
забезпечення бою (дій)
Детальну розробку порядку
дій і оформлення бойових
документів.
Доповів пропозиції з МПЗ
командиру у визначений ним
термін
Приступив до підготовки
розпорядження з МПЗ

57.

Загальна матриця дій в ході підготовки розпорядження щодо
виконання поставленого бойового завдання
Командир б (р)
6.Постановка бойових
завдань підрозділам
• здійснюється бойовим наказом
(попередніми бойовими
розпорядженнями)
• у ході бою – бойовим
розпорядженням.
В основних питаннях всебічного
забезпечення визначає мету та
основні завдання МПЗ, на яких
зосередити основні зусилля при
підготовці та в ході ведення бою
(дій).
Заступник з МПЗ
6. Бере участь у віддачі
наказу, уточнює завдання з
МПЗ командирам
підпорядкованих
підрозділів.
Постановка
завдань
здійснюється через
розпорядження
командира з МПЗ

58.

Зміст роботи командира батальйону
(роти) при організації бою (дій)
Усвідомлення завдання
Оцінювання обстановки
Визначення замислу і
завершення формулювання
рішення
Постановку
бойових завдань
підрозділам
Організацію взаємодії, управління
та всебічного забезпечення бою
(дій)
Детальну розробку порядку дій і
оформлення бойових документів.
Бойові завдання підрозділам
ставить шляхом віддачі
Бойового наказу
(попереднього бойового
розпорядження)
у ході бою – бойовим
розпорядженням.
Визначає мету та основні
завдання МПЗ, на яких
зосередити основні зусилля при
підготовці та в ході ведення
бою (дій).
Постановка завдань здійснюється
через розпорядження з МПЗ

59.

Зміст роботи заступника командира батальйону
(роти) з МПЗ при організації бою (дій)
Усвідомлення завдання
Оцінювання обстановки
Визначення замислу і
завершення формулювання
рішення
Постановку
бойових завдань
підрозділам
Організацію взаємодії, управління
та всебічного забезпечення бою
(дій)
Детальну розробку порядку дій і
оформлення бойових документів.
У ході постановки бойових
завдань заступник командира з
МПЗ
Врахував мету та основні завдання
МПЗ, на яких зосередити основні
зусилля при підготовці та в ході
ведення бою (дій).
Завершив
підготовку
розпорядження
з МПЗ
Доповів
командиру
підрозділу у
визначений
термін
Після визначення порядку
доведення
Ставить бойові завдання
підрозділам з питань МПЗ.
Готує План МПЗ бою (дій).

60.

Заступник з МПЗ
Розпорядження з МПЗ
батальйону готується під
безпосереднім керівництвом
командира батальйону(роти)
Після розгляду і підпису
розпорядження командиром
батальйону(роти) начальник
штабу визначає порядок його
доведення до підпорядкованих
підрозділів

61.

Розпорядження з морально-психологічного
забезпечення
Висновки з оцінювання обстановки в інтересах
МПЗ та характер ймовірних дій противника
2
Заходи, які виконуються силами і засобами
старшого начальника
3
• Мета та основні завдання, напрямки зосередження
основних зусиль МПЗ
4
• Порядок
виконання
завдань
психологічного забезпечення
5
• Порядок організації управління, взаємодії та зв’язку
в інтересах МПЗ
1
6
• Строки готовності
морально-

62.

I.Висновки з оцінювання
інтересах МПЗ та характер
противника
Найбільш суттєві фактори
всебічної обстановки, прогноз її
розвитку та можливий вплив на
особовий
склад
(дані
про
противника, можливий характер
його дій, конкретні способи
боротьби, озброєння, сили та
засоби, сильні та слабкі сторони,
форми та методи інформаційнопсихологічного впливу на наші
війська та населення, дані про
воєнно-політичну обстановку на
ТВД та морально-психологічну
обстановку в районі і можливий
прогноз її розвитку).
обстановки в
ймовірних дій

63.

II.
Заходи, які виконуються силами і
засобами старшого начальника
Заходи, які будуть проведені в
інтересах морально-психологічного
забезпечення
бойових
дій
підрозділу
силами
вищого
командира (начальника)
Додаткові
сили
та
засоби
і
довідково-інформаційний матеріал,
який буде виділено і кому.
Визначаються пункти психологічної
допомоги та реабілітації

64.

III. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ
ЗОСЕРЕДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗУСИЛЬ МПЗ
Здійснення постійного оцінювання та прогнозування МПС особового
складу, СПО в районі (зоні) бою (дій).
Оперативне роз’яснення особовому складу причин, характеру і мети
бойових дій.
Доведення наказів командирів (начальників), командирське (бойове)
інформування особового складу про хід бойових дій.
Планування, організація та проведення заходів психологічної
підготовки (спеціальної, цільової) особового складу, підрозділів до
виконання бойових завдань у конкретних (суспільно-політичних,
природно-кліматичних, географічних, ергономічних, екстремальних)
умовах обстановки.
Основні зусилля морально-психологічного забезпечення
зосереджуються у військових підрозділах, які будуть діяти на
напрямку головного удару противника (у підрозділах 1-ого ешелону).

65.

IV. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Залучаються всі штатні та виділені старшим начальником сили і
засоби.
Інформаційно-пропагандистське забезпечення спрямовується
на роз’яснення особовому складу воєнно-політичної,
суспільно-політичної та бойової обстановки, завдань,
покладених на підрозділ та умов їх виконання.
Заступник командира з МПЗ організовує:
1. Участь офіцерів підрозділу та офіцерів з моральнопсихологічного забезпечення у процесі підготовки та
проведенні тих чи інших заходів.
2. Постійно проводиться і уточнюється збір, аналіз та
оцінювання СПО в районі (зоні) бою(дій) .
3. Забезпечення командирів (підрозділів) та їх заступників з
МПЗ прикладними методичними матеріалами, необхідними для
інформаційної роботи з особовим складом в умовах ведення
бойових дій.

66.

IV. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Зниження негативного інформаційно-психологічного
впливу противника:
Заступник командира з МПЗ організовує
1.Збір, аналіз і знищення пропагандистських матеріалів
противника у всіх підрозділах
2.Впорядковується використання засобів зв’язку, теле- і
радіоприймачів
3.Проводить роз’яснювальна робота з особовим складом
залученим до роботи з бойовими документами
4.Вивчаються джерела поширення пліток, проявів паніки
серед особового складу, ізолювати тих військовослужбовців
(підрозділи), що піддалися деморалізації
5.Аналізуються причини дезінформування, дезорганізації
та деморалізації особового складу своїх підрозділів
6.Організовується робота із панікерами та потенційними
розповсюджувачами дезінформативних чуток, пліток.

67.

IV. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Психологічне забезпечення спрямувати на формування, підтримання
та поновлення психологічної стійкості та готовності особового складу
підрозділу до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки, зниження
психогенних втрат та збереження психічного здоров’я військовослужбовців.
Заступник командира з МПЗ організовує:
1. Здійснення постійного аналізу МПС особового складу
підрозділу
2. Проведення заходів спеціальної та цільової психологічної
підготовки
3. Надання психологічної допомоги психотравмованим
військовослужбовцям, поновлення психологічної стійкості
та боєздатності особового складу
4. Здійснення аналізу та прогнозування динаміки соціальних
процесів у підрозділі, виявлення існуючих соціальних та
правових проблем, потреб і запитів особового складу
5. Рішуче присікання, у відповідності із законами воєнного
часу, будь-яких випадків порушення військової дисципліни
та мародерства

68.

ВАРІАНТ
Гриф таємності
Примірник № __
Командирам підрозділів –
заступникам командирів з МПЗ
Тільки_______
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
з морально-психологічного забезпечення оборонного бою
1механізованого батальйону
КП – відмітка 107,9
__ Координати 50808
Час 08.00 Дата 27.01 Карта (Масштаб) 50 000 Видання 2000 року

69.

1. ВИСНОВКИ З ОЦІНЮВАННЯ ОБСТАНОВКИ В ІНТЕРЕСАХ
МПЗ ТА ХАРАКТЕР ЙМОВІРНИХ ДІЙ ПРОТИВНИКА
Відносини між “Північними” та “Південними” набули конфліктного
рівня
та
продовжують
загострюватися.
Безпідставне
та
необґрунтоване висування “Північними” територіальних претензій
до “Південних”, вимагання в ультимативній формі надання автономії
Донецькій та Луганській областям, населених етнічними
“Північними”, підтримання дій НЗФ створило пряму загрозу
національній безпеці “Південних”. З середини березня відмічаються
переконливі ознаки ведення “Північними” прихованої, “гібридної”
війни. Одночасно, “Північні” посилили всебічну підтримку
сепаратистських рухів на території “Південних”, спрямовуючи їх на
збройну боротьбу за автономію.
“Південні”, адекватно реагуючи на зміни воєнно-політичної
обстановки в регіоні, складну внутрішньополітичну ситуацію у
державі та загострену суспільно-політичну обстановку в районах
компактного проживання етнічних “Північних”, шляхом проведення
стабілізаційної
операції,
значно
послабили
поширення
сепаратистських рухів у Луганській та Донецькій областях,

70.

провели роззброєння та знищення частини незаконно створених збройних
та банформувань, а решту блокували, і тим самим створили умови щодо
можливості їх остаточної ліквідації.
Лінія розмежування сторін – ПІВНІЧНИЙ ДОНЕЦЬ, ТОШКІВКА, вик.
ПЕРВОМАЙСЬК,НОВГОРОДСЬКЕ, АВДІЇВКА, ПРОЛЕТАРСЬКЕ, ПРИМОРСЬКЕ,
ШИРОКІНО.Поряд
з
цим,
“Північні”
розгорнули
широкомасштабний
інформаційно-психологічний вплив на населення “Південних” та світову
спільноту з метою підриву морально-психологічного стану населення та
особового складу військ (сил) “Південних”, дискредитації військово-політичного
керівництва держави, перешкоджання спробам подальшого вирішення
конфлікту мирним шляхом.
З цією метою “Північні” поблизу державного кордону з “Південними”,
неподалік Ростова-на-Дону розгорнули загін ІПсО. Зона інтересів якого
поширюється на всю територію “Південних”.
У
порушення
міждержавних
угод
“Північними”
безпосередньо
у прикордонних районах з “Південними”, створено і розгорнуто регіональне
угруповання “Південь”, війська (сили) якого завершують проведення низки
позапланових навчань з явно визначеною наступальною спрямованістю.
У прикордонних районах здійснено зосередження 58, 49 та 41 армій, частин
РУВ(с) “Південь” та Чорноморського флоту.
Аналіз обстановки засвідчує, що “Північні” здійснюють безпосередню
підготовку до вторгнення на територію “Південних”шляхомпроведення
наступальної операції,

71.

стратегічною
метою
якої
є
розгром
військ
ОК “Південь”, захоплення території Донецької та Луганської областей,
прибережної ззахоплення території Донецької та Луганської областей,
прибережної зони Азовського моря та створення суходільного виходу до
анексованого Криму.
Воєнно-політичною метою агресії є виключення можливості приєднання
“Північних” до Європейського союзу та НАТО.
Сильними сторонами МПС особового складу військ (сил) “Північних” є
високий рівень керованості військ, наявність у особового складу бойового
досвіду, високий рівень військово-професійної готовності, впевненості у
перевазі своєї зброї та військової техніки.
Слабкими сторонами МПС особового складу військ “Північних” є
недостатній рівень переконаності особового складу щодо необхідності
захисту інтересів етнічних “Північних” збройним шляхом. Дані опитувань
громадської думки населення “Північних” свідчить про розкол суспільства
навпіл, щодо необхідності розв’язання війни з “Південними”, відстоювання
інтересів етнічних “Північних” збройним шляхом.
Повне оперативне розгортання та створення ударних угруповань РУВ(с)
“Південь” “Північні” можуть завершити протягом 10–12 діб. Розв’язання
агресії можливе 10–15 лютого. Поточний стан, положення, а також заходи,
що проводяться угрупованнями незаконних збройних формувань і
регулярних військ збройних сил

72.

“Північних” свідчать про збереження загрози відновлення активних
бойових дій та, не виключено, відкритого збройного вторгнення
“Північних” на територію “Південних”, насамперед на Слобожанському і
Донецькому оперативних напрямках та з території Кримського
півострова
У зв’язку з цим, оперативному командуванню “Південь” з повітряним
командуванням “Південь” та угрупованням різнорідних сил ВМС
поставлено завдання, спланувати і з початком агресії “Північних”
провести оборонну операцію у смузі викл. ФРУНЗЕ, викл. АВДЕЄВКА,
ПАВЛОГРАД, ВЕРХ.РОГАЧІВ з метою відбиття наступу ударних
угруповань військ “Північних”, завдавання їм ураження, не допущення
захоплення ними території Донецької області, районів виробничої
діяльності виключно морської економічної зони та створення
сприятливих умов для проведення контрудару та відновлення
втраченого положення, яке існувало до початку агресії.
2. ЗАХОДИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ СИЛАМИ І ЗАСОБАМИ
СТАРШОГО НАЧАЛЬНИКА
Для виконання завдань морально-психологічного забезпечення
оборонного бою, на період до 12.02 Вам виділяється: 1 високомобільна
група внутрішніх комунікацій сформованна базі: від 1 від 58 БО
(ОДЕСА).

73.

Вказані сили і засоби прийняти у безпосереднє
підпорядкування з 18.00 27.01: високомобільна група
внутрішніх комунікацій в нп. ГУЛЯЙПОЛЕ.
Для здійснення випуску друкованої продукції агітаційнопропагандистського спрямування, забезпечення особового
складу батальйону у ваших інтересах, з 09.00 29.01 буде діяти
1 державне поліграфічне підприємство “Голос Гуляйполя”
ГУЛЯЙ ПОЛЕ – один раз на тиждень, тиражем 50 екз.
З метою правдивого висвітлення перебігу бойових дій,
розповсюдження бойового досвіду, поширення прикладів
мужності, пропаганди героїзму, взаємодопомоги, товариських
взаємовідносин з 09.00 28.01 в інтересах батальйону буде
виділено газету “Народна армія” із розрахунку забезпечення 60
примірників.

74.

З метою всебічного інформування та захисту особового
складу батальйону та населення “Південних” від негативного
інформаційно-психологічного впливу “Північних” збільшено
ефірний час державного телебачення до 8 годин, місцевого до
6 годин на добу, радіопередач 14 годин на добу.
Для
забезпечення
якісної
діяльності
місцевого
телерадіотранслятору у південно-східному регіоні виділено 1
репортерську групу.
Для надання своєчасної та ефективної психологічної
допомоги особовому складу мб з 10.00 29.01 і до 20.00 13. 02
у підпорядкованих підрозділах будуть діяти 1 група для
проведення психологічної роботи із числа громадських
організацій.
З метою реабілітації особового складу на весь період
проведення бою в інтересах батальйону буде діяти пункт
психологічної допомоги та реабілітації

75.

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ ЗОСЕРЕДЖЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗУСИЛЬ МПЗ
З метою якісного планування та організації моральнопсихологічного забезпечення оборонного бою ВИМАГАЮ:
Метою морально-психологічне забезпечення оборонного бою
вважати формування та підтримки у особового складу батальйону
високого морально-психологічного стану, необхідних бойових та
психологічних якостей, стійкості, витримки та ініціативи, активності,
готовності виконати поставленні завдання за будь-яких умов
обстановки.
Основними
завданнями
морально-психологічного
забезпечення визначити:
здійснення постійного оцінювання та прогнозування моральнопсихологічного стану особового складу, суспільно-політичної
обстановки в операційній зоні (районі);
оперативне роз’яснення особовому складу причин, характеру і
мети збройного конфлікту (бойових дій), стану світового політичного
процесу навколо держави та внутрішньо-політичної обстановки
всередині країни, завдань щодо її захисту;
доведення наказів командирів (начальників), командирське

76.

налагодження комунікаційного процесу, системного та
цільового
проведення
пропагандистської
(контрпропагандистської),
інформаційно-роз’яснювальної,
військово-соціальної роботи з особовим складом військ (сил);
душпастирської опіки військовослужбовців;
планування, організація та проведення заходів психологічної
підготовки (спеціальної, цільової) особового складу, підрозділів до
виконання бойових завдань у конкретних (суспільно-політичних,
природно-кліматичних,
географічних,
ергономічних,
екстремальних) умовах обстановки;
здійснення комплексу організаційних, психологічних, медичних,
соціальних, реабілітаційних заходів, спрямованих на подолання
особовим
складом
психотравмуючих
факторів
бойової
(оперативної) обстановки, збереження їх психічного здоров’я і
боєздатності.
Основні зусилля морально-психологічного забезпечення
зосередити
у підрозділах, які будуть діяти на напрямку головного удару
противника СТАРОГНАТОВКА, СЕМЬОНОВКА, ТОКМАК.

77.

4. ЯКІ ЗАХОДИ, ЯКИМИ СИЛАМИ І ЗАСОБАМИ НА ЯКОМУ ЕТАПІ
ПРОВЕСТИ
Для досягнення мети та виконання завдань морально-психологічного
забезпечення оборонного бою батальйоном залучити всі штатні та виділені
старшим начальником сили і засоби.
Інформаційно-пропагандистське
забезпечення
спрямувати
на
роз’яснення особовому складу воєнно-політичної, суспільно-політичної та
бойової обстановки, завдань, покладених мб та умов їх виконання. З цією
метою організувати:
збір, аналіз та оцінювання СПО в районі (зоні) дій і підготовка висновків
щодо неї;
налагодження комунікаційного процесу, системного та цільового
проведення пропагандистської (контрпропагандистської), інформаційнороз’яснювальної, військово-соціальної роботи з особовим складом
підрозділів; душпастирської опіки військовослужбовців; забезпечення
командирів військових підрозділів та їх заступників з МПЗ прикладними
методичними матеріалами, необхідними для інформаційної роботи з
особовим складом в умовах ведення бойових дій;

78.

З метою зниження негативного інформаційно-психологічного
впливу “Північних”:
організувати збір, аналіз і знищення пропагандистських матеріалів
противника у всіх підрозділах;
впорядкувати використання засобів зв’язку, теле- і радіоприймачів;
провести роз’яснювальну роботу з особовим складом залученим до
роботи з бойовими документами і ;
вивчати джерела поширення пліток, проявів паніки серед особового
складу, ізолювати тих військовослужбовців (підрозділи), що піддалися
деморалізації;
проаналізувати
причини
дезінформування,
дезорганізації
та
деморалізації особового складу підрозділів організувати роботу із
панікерам та потенційними розповсюджувачами дезінформативних чуток,
пліток.
Психологічне забезпечення спрямувати на формування, підтримання
та поновлення психологічної стійкості та готовності особового складу мб до
виконання завдань у будь-яких умовах обстановки, зниження психогенних
втрат та збереження психічного здоров’я військовослужбовців. Для цього
організувати:
здійснення постійного аналізу морально-психологічного стану особового
складу військ мб;
проведення заходів спеціальної та цільової психологічної підготовки;

79.

надання
психологічної
допомоги
психотравмованим
військовослужбовцям, поновлення психологічної стійкості та боєздатності
особового складу;
здійснення аналізу та прогнозування динаміки соціальних процесів у
підрозділах, виявлення існуючих соціальних та правових проблем, потреб і
запитів особового складу;
рішуче присікання, у відповідності із законами воєнного часу, будь-яких
випадків порушення військової дисципліни та мародерства.
З метою зниження психогенних втрат особового складу батальйону
сумісно з медичною службою, створити 3-х ешелоновану систему надання
психологічної допомоги психотравмованим військовослужбовцям та їх
реабілітації:
у другому ешелоні, на базі медичного пункту розгорнути – пункт
психологічної допомоги;
Забезпечення та поновлення підрозділів технічними засобами
пропаганди здійснювати встановленим порядком за відповідними заявками
через заступника командира 2- ої роти з МПЗ
5. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ, ВЗАЄМОДІЇ ТА ЗВ’ЯЗКУ В
ІНТЕРЕСАХ МПЗ
Управління морально-психологічним забезпеченням здійснювати у
загальній системі управління підрозділами: під час завершення ліквідації
НЗФ та диверсійно-розвідувальних сил (далі – ДРС) противника

80.

та планування оборонного бою з КсП мб – РІЗДВЯНКА 20 км півн.- зах.
ГУЛЯЙПОЛЕ. Під час ведення бою з ОКП мб – СТЕПНОЄ 25 км зах.
ВОЛНОВАХА та ТКП мб – БРАТСКОЄ 80 км .
Взаємодію
в
інтересах
морально-психологічного
забезпечення бою організувати з відповідними органами
Національної гвардії “Південних”, МВС, ДПСУ та СБ
“Південних”. Основними питаннями взаємодії визначити:
взаємне інформування щодо суспільно-політичної, оперативної
(бойової) обстановки в районі дій військ (сил) ОК, проведення
сумісних заходів морально-психологічного забезпечення,
координації зусиль щодо захисту особового складу від
негативного інформаційно-психологічного впливу противника,
сумісного використання закладів культури та інформаційного
ресурсу регіону.

81.

6. СТРОКИ ГОТОВНОСТІ
Планування морально-психологічного забезпечення бою завершити до
20.00 27.01.
Донесення з морально-психологічного забезпечення подавати у
відповідності з табелем донесень щодобово о 18.00. Про надзвичайні події,
різку зміну оперативної (бойової) обстановки, виконання поставлених
завдань доповідати негайно.
Командир 1 механізованого батальйону
_________________
_____________________
__________________
(військове звання)
(підпис)
(ініціали, прізвище)
Заступник командира 1 механізованого батальйону
з моральнопсихологічного забезпечення
_________________
_____________________
__________________
(військове звання)
(підпис)
(ініціали, прізвище)
На основі розпорядження з морально-психологічного забезпечення
заступник командира з МПЗ розробляє План з МПЗ забезпечення бою(дій)

82.

Завдання на самостійну підготовку
1. Доопрацювати навчальний матеріал.
2. Підготуватися до семінару та рубіжного контролю за
т. 7.
3. Наступне заняття Т. 7. Заняття 7. Заступник командира
підрозділу з морально-психологічного забезпечення організатор планування морально-психологічного
забезпечення бойових дій.(КОНТРОЛЬ)
4. Воно є логічним продовженням практичного засвоєння
порядку роботи заступника командира батальйону (роти) в
ході планування МПЗ бою(дій) батальйону (роти) .

83.

84.

Хід і результати збройної
боротьби безпосередньо
залежать від ступеня
моральної готовності та
психологічної стійкості
військовослужбовців
English     Русский Rules