Ранні прояви обдарованості
Показники здібностей дитини дошкільного віку:
Критерії загальної обдарованості дошкільника:
Напрями діагностичної роботи по виявленню обдарованості дошкільника:
Завдання діагностичної роботи для безпосереднього вивчення психічного розвитку дитини дошкільного віку
Завдання діагностичної роботи для опосередкованого вивчення соціальної ситуації розвитку дитини дошкільного віку
Методи виявлення загальної обдарованості дитини дошкільного віку
5.85M
Category: psychologypsychology

Психологічна діагностика обдарованості дітей дошкільного віку

1. Ранні прояви обдарованості

2.

Специфікою
дошкільного
дитинства є те, що
природні задатки до
певного виду
діяльності
знаходяться у стадії
становлення,
формування та
виражені слабко.
Проте саме у цьому віці
з’являються перші
свідчення наявності у
дитини природних
задатків та здібностей
того чи іншого
спрямування.

3. Показники здібностей дитини дошкільного віку:

уподобання дитини;
легкість виконання
діяльності;
інтерес до певного виду
предметів або об’єкті,
утримання уваги саме на
обраних;
оригінальний підхід до
стандартних завдань,
намагання змінювати,
реконструювати задані
об’єкти.

4. Критерії загальної обдарованості дошкільника:

1. Активність
характеризує гармонійність
прояву різних видів
активності (рухової,
пізнавальної, сенсорної,
мовної, комунікативної,
ігрової, образотворчої
тощо), окреслює пріоритети
зайнятості дитини,
обумовленої його
особистими потребами,
можливостями і
схильностями.

5.

2. Креативність
характеризує
процес творчого
перетворення
отриманої
інформації,
здатність дитини
генерувати
новизну,
придумувати,
винаходити, діяти
самостійно,
нестандартно.

6.

3.Научуваність
характеризує
процес отримання
та засвоєння
знань,
допитливість,
прагнення до
пошуку та
використання в
практичній
діяльності нової
пізнавальної
інформації.

7.

4.
Результативні
сть сукупно
характеризує
успішність в
різних або
певному виді
діяльності і
рівень
досягнень
дитини.

8.

5. Емоційно-ціннісне
ставлення
характеризує
систему пріоритетів,
висунутих дитиною
в тій чи іншій галузі,
відображає чуттєвоемоційне ставлення
до діяльності,
наявність або
відсутність інтересу
до різних або
певного виду
діяльності.

9. Напрями діагностичної роботи по виявленню обдарованості дошкільника:

безпосереднє вивчення психічного
розвитку дитини (її здібностей, а
також інших індивідуальних
особливостей розвитку);
опосередкована діагностика вивчення соціальної ситуації
розвитку дитини
(стилю спілкування, застосовуваних
методів та прийомів навчально виховної роботи, умов життя та ін.).

10. Завдання діагностичної роботи для безпосереднього вивчення психічного розвитку дитини дошкільного віку

1.
2.
Виявлення
здібностей та
обдарованості
дитини шляхом
вивчення її нахилів,
уподобань,
інтересів;
Встановлення
ступеня розвитку
задатків та
здібностей того чи
іншого характеру, їх
якісно-кількісне
оцінювання;

11.

3. З’ясування загальної
картини розвитку
індивідуальних
особливостей
дитини, які можуть
впливати на
успішність прояву та
розвитку здібностей
(стан здоров’я,
фізичний розвиток,
темперамент,
пізнавальні процеси);
4. Поглиблене
вивчення
особливостей
розвитку особистісних
якостей
(наполегливості,
цілеспрямованості,
працелюбності тощо).

12. Завдання діагностичної роботи для опосередкованого вивчення соціальної ситуації розвитку дитини дошкільного віку

1. Первинне вивчення соціальної ситуації розвитку дитини: психолого-педагогічних,
2.Поглиблене
вивчення
побутових, соціальних, матеріальних особливостей
та умов,
у яких відбувається
розвиток здібностей, обдарованості дитини; особливостей родинного
виховання з урахуванням
спрямованості на розвиток
здібностей та забезпечення
гармонійного розвитку дитини
(встановлення стилю
батьківської взаємодії з
дитиною, застосованих
виховних методів і прийомів).
3. Поглиблене виявлення
особливостей педагогічного
спілкування з дитиною з
урахуванням спрямованості на
розвиток здібностей та
обдарованості дитини (стиль
спілкування педагога з дитиною,
ефективність використання
методів і прийомів, що
активізують або гальмують
розвиток тощо).

13. Методи виявлення загальної обдарованості дитини дошкільного віку

Спостереження
Мета: первісне
виявлення загальних
здібностей та
обдарованості дитини,
її нахилів, уподобань,
інтересів.
Бесіди з дітьми
Мета: уточнення
відомостей про
характер уподобань,
інтересів дитини.

14.

Вербально-ігрова
методика «Я
люблю...»
Мета : з'ясування
загального кола
дитячих уподобань,
зацікавлень і нахилів.
Методика
завершення речень
Мета: уточнення
відомостей про
інтереси, нахили,
уподобання дитини.

15.

Аналіз продуктів дитячої
діяльності
Мета - поглиблення інформації
про загальне коло наявних у
дитини інтересів, нахилів,
здібностей, уподобань.
Ігрова методика
«Художник чи мислитель»
Мета: визначення ліворукості,
домінування художніх чи
інтелектуальних здібностей (з
урахуванням особливостей
діяльності кори великих
півкуль головного мозку).
English     Русский Rules