Вікові особливості психологічного розвитку дитини дошкільного віку (ранній вік)
КРИТЕРІЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Процес становлення людини як особистості включає два компоненти:
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПСИХІКИ
ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ
РІВНІ ЗМІН У КРИЗІ
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Розвиток психічних функцій:
3. Дії та мислення – предметна діяльність лежить в основі інтелектуального розвитку - маніпулювання предметами (дії дорослого
Соціальний аспект розвитку
Адаптація до дитячого саду
Види порушень
фази адаптаційого процесу:
Основні критерії адаптації дитини до умов ЗДО
основні причини важкої адаптації до умов ЗДО
рекомендації
1. Створення емоційно сприятливої атмосфери в групі
2. Організація ігрової діяльності в адаптаційний період
616.15K
Categories: psychologypsychology pedagogypedagogy

Вікові особливості психологічного розвитку_Вихователі груп раннього віку

1. Вікові особливості психологічного розвитку дитини дошкільного віку (ранній вік)

Автор: к.психол.н., доцент
Афанасьєва
Тетяна Олександрівна
Вікові особливості
психологічного розвитку
дитини дошкільного віку
(ранній вік)

2. КРИТЕРІЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Підстави періодизації :
• За зовнішнім критерієм (етапи дитинства = ланки навчання і
виховання (Рене Заззо)
• За внутрішнім критерієм (внутрішня ознака – розвиток
кісткової тканини (П.П. Блонський)
• За декількома ознаками (психосоціальний розвиток (Л.С.
Виготський, Д.Б. Ельконін):
критерії : 1) соціальна ситуація розвитку;
2) провідна діяльність;
3) вікові психічні новоутворення

3. Процес становлення людини як особистості включає два компоненти:

а) розвиток, що здійснюється при
зміні фізіологічних, психологічних
станів
б) розвиток, що виявляється в
освоєнні соціального простору
(дитина освоює соціальні позиції
в процесі свого дорослішання).

4. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПСИХІКИ

I.
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПСИХІКИ
Біологічний:
• Спадковість (темперамент, задатки здібностей)
• Особливості протікання внутрішньоутробного періоду
(пренатальний період)
• Процес народження
II. Соціальний (середовище):
• Природне середовище, культура, система виховання
тощо
• Мікросередовище (сім'я, найближче оточення)

5. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ

1. Нерівномірність, послідовність розвитку психічних
процесів
2. Наявність сенситивних періодів у розвитку.
3. Провідна роль навчання у розвитку
4. Роль мовлення в формуванні вищих психічних
функцій.
5. Циклічність розвитку, наявність стабільних і
критичних періодів розвитку

6. РІВНІ ЗМІН У КРИЗІ

СОЦІАЛЬНИЙ
(статус, роль)
ПСИХОЛОГІЧНИЙ
(характер, здібності)
ПСИХІЧНИЙ
(психічні процеси,
властивості, стани)
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ
(будова, функції організму)

7. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

КРИЗА 15-17
ПІДЛІТКОВИЙ
13
КРИЗА 6-7
КРИЗА 2-3
КРИЗА 1 року
10
9
11
12
ДОШКІЛЬНЕ
8 РАННЄ ДИТИНСТВО
КРИЗА 1 М.
7
ДИТИНСТВО
КРИЗА
6
МЛАДЄНЧЕСТВА
НАРОДЖЕННЯ 5
КРИЗА
ЗАПЛІДНЕННЯ
1
2
3
14
15
МОЛОДШИЙ
ШКІЛЬНИЙ
КРИЗА
ВМИРАННЯ
І СМЕРТІ
НОВОНАРОДЖЕНІСТЬ
КРИЗА 68-72
КРИЗА
19-21
17
КРИЗА
27-32
18
19
ЮНІСТЬ
КРИЗА
СЕРЕДИНИ
ЖИТТЯ
20 21
КРИЗА 55- 60
22
Р.ЗРІЛІСТЬ
23
Р.ЮНІСТЬ
СТ.ШКІЛЬНИЙ
4
ПРЕНАТАЛЬНИЙ
16
24
25
ЗРІЛІСТЬ
СЕРЕДНЯ ЗРІЛІСТЬ
27
26
ПІЗДНЯ ЗРІЛІСТЬ

8. Розвиток психічних функцій:

1. Мовлення - фактори розвитку:
• Спадковість
• Фізичне здоров'я
• Збагачене мовне середовище
• Розвиток мислення
2. Сприймання - домінуючий психічний процес:
• польове, обмежене наочною ситуацією
• нема творчої уяви (не може вигадувати, брехати)
• афективно, призводить до імпульсивної поведінки
• предметне сприйняття

9. 3. Дії та мислення – предметна діяльність лежить в основі інтелектуального розвитку - маніпулювання предметами (дії дорослого

як
зразок)
- наочно-дієве мислення
- мислення розвивається в процесі малювання та
грі (в первинних формах)
4. Пам’ять мимовільна, переважає процес
пізнавання
5. Увага мимовільна

10.

4. Емоційний розвиток
• Залежить від характеру спілкування з дорослими
• Відсутність підпорядкування мотивів (бажання нестійкі та
швидко змінюються)
• Егоцентричність, дитина не розуміє бажань іншого, не може
співпереживати (проблеми спілкування з однолітками)
• Афективні реакції на труднощі (емоційні спалахи)
• Зародження самосвідомості (первинна форма - впізнавання
себе в дзеркалі)
• Первинна самооцінка (тільки емоційне утворення, не
містить раціональних компонентів)

11. Соціальний аспект розвитку


Дорослий - партнер, носій культурних норм;
Одноліток недостатньо актуальний, знаходиться
в позиції «поруч»

12.

Криза (2) 3 років
• Негативізм - негативна реакція на просьбу
дорослого (!не на дію)
• Упертість - реакція на власне рішення
(настояти на своєму)
• Непоступливість - протест проти порядків,
які існують вдома (носить безособовий
характер)
• Свавілля - прагнення до емансипації від
дорослого (самостійність наміру і задуму)
• Знецінення дорослих
• Протест-бунт – часті сварки з батьками,
конфлікти
• Прагнення до деспотизму – прояв
деспотичної влади різними способами

13.

Ситуація соціального розвитку:
• максимальна мовна активність
• формування спільної діяльності
Провідна діяльність - предметна діяльність.
Направлена на засвоєння суспільно вироблених
способів дії з предметами
Цетральне новоутворення – самопізнання.

14. Адаптація до дитячого саду

• Дитині важко пристосуватися до виниклих змін, у
неї не можуть швидко загальмуватися старі
зв'язки, а замість них також сформуватися нові.
• Недостатньо розвинені у дитини адаптаційні
механізми, зокрема слабкі гальмівні процеси і
відносно мала рухливість нервових процесів.
• У багатьох дітей процес адаптації
супроводжується порушеннями поведінки і
загального стану.

15. Види порушень

• порушення апетиту (відмова від їжі або
недоїдання)
• порушення сну (діти не можуть заснути, сон
короткочасний, переривчастий)
• змінюється емоційний стан (діти багато плачуть,
дратуються)
• підвищення температури тіла
• порушення деяких придбаних навичок (дитина
перестає проситися на горшок, його мова
загальмовується та ін.)

16. фази адаптаційого процесу:

• 1. гостра фаза, яка супроводжується різноманітними
коливаннями в соматичному стані і психічному статусі. Що
призводить до зниження ваги, частих респіраторних
захворювань, порушення сну, зниження апетиту, регресу в
мовленнєвому розвитку (триває в середньому один місяць)
• 2. постгостра фаза характеризується адекватною поведінкою
дитини, тобто всі зрушення зменшуються і реєструються лише
за окремими параметрами на фоні уповільненого темпу
розвитку, особливо психічного, в порівнянні з середніми
віковими нормами (триває 3-5 місяців)
• 3. фаза компенсації характеризується прискоренням темпу
розвитку, в результаті діти до кінця року долають зазначену
вище затримку темпів розвитку.

17. Основні критерії адаптації дитини до умов ЗДО

• поведінкові реакції;
• рівень нервово – психічного розвитку;
• захворювальність та перебіг захворювання;
• головні антропометричні показники
фізичного розвитку (рост, вага).

18. основні причини важкої адаптації до умов ЗДО

• відсутність в сім'ї режиму, що збігається з режимом
дошкільного закладу,
• наявність у дитини своєрідних звичок,
• невміння зайняти себе іграшкою,
• відсутність елементарних культурно-гігієнічних
навичок,
• відсутність досвіду спілкування з незнайомими
людьми.

19. рекомендації

• Кожна дитина вимагає до себе уважного індивідуального підходу,
тому приймати дітей слід поступово, по 2-3 людини, з невеликими
перервами (2-3 дні).
• У перші дні дитина повинна перебувати в групі не більше 2-3 годин.
• Для перших відвідувань рекомендуються години, відведені для
прогулянок, ігор. Це дозволяє швидше визначити групу поведінки
дитини, обрати індивідуальний підхід і зняти емоційну напругу від
перших контактів.
• Встановлення емоційного контакту дитини і вихователя має
здійснюватися у звичній обстановці в присутності близької людини. У
перший день короткочасне знайомство з вихователем, спрямоване
на формування інтересу до дитячого садка, на встановлення контакту
між дитиною і вихователем в новій ситуації.
• Дуже корисні екскурсії по групі, в яких бере участь вихователь, батьки
і дитина.
• Негативний вплив на перебіг адаптації, а також на поведінку дітей під
час вступу до дитячого закладу надає відсутність єдності системи
виховання в сім'ї і в дитячому закладі.

20. 1. Створення емоційно сприятливої атмосфери в групі

• - сформувати у дитини позитивну установку, бажання йти в дитячий
сад
• - створити атмосферу тепла, затишку і доброзичливості в групі.
• - меблі краще розмістити таким чином, щоб вона утворювала
маленькі "кімнатки", в яких діти відчувають себе комфортно.
• - живий куточок, спортивний куточок, ізокуток
• - тимчасово зберегти звичні для дитини прийоми виховання,
• - не можна насильно годувати або укладати спати, щоб не викликати і
не закріпити на довгий час негативного ставлення до нової
обстановки.
• - всіляко задовольняти надзвичайно гостру в період адаптації
потреба дітей в емоційному контакті з дорослим; надати дитині
відчуття захищеності.

21. 2. Організація ігрової діяльності в адаптаційний період

• Основне завдання ігор в адаптаційний період –
формування емоційного контакту, довіри дітей до
вихователя
• Емоційне спілкування виникає на основі спільних дій, які
супроводжуються посмішкою, лагідною інтонацією,
проявом турботи до кожної дитини.
• Перші ігри повинні бути фронтальними, щоб жодна
дитина не відчувала себе обділеною увагою.
• Ініціатором ігор завжди виступає дорослий.
English     Русский Rules