Маріупольський державний університет Філологічний факультет Кафедра дошкільної освіти ВИХОВАННЯ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО В
Актуальність обраної теми обумовлена: Новими вимогами соціуму до духовного розвитку дитини; Відсутністю систематичної роботи з виховання
Підходи до вивчення емпатії
Аспекти вивчення емпатії
Емпатію визначають як:
Емпатія – це здатність сприймати емоційні стани іншої людини, розуміння її почуттів і переживань, а також прагнення надавати підтримку і д
Структурні компоненти емпатії
Спільна діяльність – основна умова виникнення і розвитку спілкування, взаємодій і взаємостосунків. Взаємовідносини – особисті відносини
Критерії вихованості емпатії у старших дошкільників
Методи отримання емпіричної бази даних про рівні вихованості емпатії у дітей старшого дошкільного віку
Рівні становлення виховання емпатії
Завдання формувального експерименту:
Етапи формувального експерименту:
Мета контрольного ескперименту: виявлення стійкості динаміки виховання емпатії у дітей старшого дошкільного віку, а також якісних змін, щ
Динаміка рівнів вихованості емпатії дітей старшого дошкільного віку у ЕГ та кг (відповідно)(%)
Дякую за увагу !
377.58K
Categories: psychologypsychology pedagogypedagogy

Виховання емпатії у дітей старшого дошкільного віку в спільній діяльності

1. Маріупольський державний університет Філологічний факультет Кафедра дошкільної освіти ВИХОВАННЯ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО В

Маріупольський державний університет
Філологічний факультет
Кафедра дошкільної освіти
ВИХОВАННЯ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ В СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Підготувала: студентка ОКР «Магістр»
А. О. Герман

2. Актуальність обраної теми обумовлена: Новими вимогами соціуму до духовного розвитку дитини; Відсутністю систематичної роботи з виховання

емпатії у дошкільників;
Недостатньою розробленістю проблеми виховання
емпатії у дітей старшого дошкільного віку.

3. Підходи до вивчення емпатії

Емпатія, як
властивість
особистості
(Т. Гаврилова,
Ю. Гіппенрейтер,
Д. Роджерс,
І. Юсупов та інші)
Емпатія, як
процес
(А. Маслоу,
К. Роджерс,
В. Франкл та
інші)

4. Аспекти вивчення емпатії

Вивчення рівнів
розвитку емпатії
(Ю. Гіппенрейтер,
Т. Корягина,
Т. Козлова та інші)
Розвиток емпатії у
дорослих
(Г. Мєтєльський,
Г. Шингаров та
інші)
Механізми
формування
емпатії
(І. Осухова та інші)
Етапи
становлення
емпатії
(Л. Стрєлкова,
О. Штейнмец,
І. Юсупов та інші)
Процес виховання
емпатії у дітей
шкільного віку
(Т. Гаврилова,
В. Лозоцева,
Т. Нємчин та інші)

5. Емпатію визначають як:

психічний процес
психічну реакцію
здатність або властивість особистості

6. Емпатія – це здатність сприймати емоційні стани іншої людини, розуміння її почуттів і переживань, а також прагнення надавати підтримку і д

Емпатія –
це здатність сприймати емоційні
стани іншої людини, розуміння її
почуттів і переживань, а також
прагнення надавати підтримку і
дієву допомогу іншим.

7. Структурні компоненти емпатії

– здатність
розпізнавати і розуміти
емоційні стани іншого
– здатність
переноситись в думки,
почуття і дії іншого,
містить оцінний момент,
пов'язаний з емоціями і
переживаннями
– здатність
використовувати способи
взаємодії, що полегшують
страждання іншої людини

8. Спільна діяльність – основна умова виникнення і розвитку спілкування, взаємодій і взаємостосунків. Взаємовідносини – особисті відносини

Спільна діяльність –
основна умова виникнення і
розвитку спілкування, взаємодій і
взаємостосунків.
Взаємовідносини–
особисті відносини індивідів між
собою, що виникають у спільній
діяльності.
Взаємодія –
компонент спільної діяльності і відносин.

9.

Види спільної діяльності дітей старшого
дошкільного віку (МОЖЕТ УБРАТЬ ЄТОТ И
СЛЕДУЮЩИЙ СЛАЙД)
Спільна діяльність
Діяльність
“віддзеркалення”
Гра
Зображувальна
діяльність
Спілкування
Спостереження
Навчальна
діяльність
“Реальна”
діяльність
Праця
Предметна
діяльність

10. Критерії вихованості емпатії у старших дошкільників

ЕМОЦІЙНИЙ
КОГНІТИВНИЙ
ПОВЕДІНКОВИЙ

11. Методи отримання емпіричної бази даних про рівні вихованості емпатії у дітей старшого дошкільного віку

Спостереження
Бесіди
Вправи
Ігри
Діагностичні зрізи

12. Рівні становлення виховання емпатії

Високий
(рефлексивний)
Середній
(ідентифікаційний)
Початковий
(пропедевтичний)

13. Завдання формувального експерименту:

Створення умов, спрямованих на
оптимізацію процесу виховання
емпатії у дітей дошкільного віку.
Організація спільної діяльності
спрямованої на виховання у
старших дошкільників емпатії.

14. Етапи формувального експерименту:

І етап
• Формування
здатності
дітей
диференціюва
ти емоційні
стани, шляхом
усвідомлення
власних
переживань.
ІІ етап
ІІІ етап
• Формування у
дітей уявлень
про
внутрішній
світ людини,
про її місце в
навколишньом
у світі,
розвиток
уміння
співпереживат
и іншим
• Розвиток у
дітей навичок
спілкування в
різних
життєвих
ситуаціях і
формування
адекватної
оцінної
діяльності
власної
поведінки і
вчинків
оточуючих
людей.

15. Мета контрольного ескперименту: виявлення стійкості динаміки виховання емпатії у дітей старшого дошкільного віку, а також якісних змін, щ

Мета контрольного ескперименту:
виявлення стійкості динаміки
виховання емпатії у дітей старшого
дошкільного віку, а також якісних змін,
що відбулися, в результаті
впровадження теоретично
обґрунтованих педагогічних умов.

16. Динаміка рівнів вихованості емпатії дітей старшого дошкільного віку у ЕГ та кг (відповідно)(%)

констатувал
ьний зріз
констатувал
ьний зріз
контрольни
й зріз
контрольни
й зріз

17. Дякую за увагу !

English     Русский Rules