Розвиток математичних здібностей та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку
Складання і розвязування задач
Склад числа
Поняття “більше” та “менше”.
“Рахуємо гроші”.
12.95M
Categories: mathematicsmathematics pedagogypedagogy

Розвиток математичних здібностей та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку

1. Розвиток математичних здібностей та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку

2.

Мета і завдання логіко-математичного
розвитку дитини:
розвиток пізнавальної активності й елементів
навчальної діяльності: самостійності;
самооцінки; самоконтролю тощо;
розвиток доказового та логічного мислення
дитини через взаємодію з предметно-ігровим
середовищем;
розвиток конструктивного мислення;
розширення спектра пізнавальних дій;
виховання інтересу до логіко-математичної
діяльності.

3.

Спільна діяльність дитини і дорослого
ґрунтується на засадах особистісно
орієнтованої моделі взаємодії, в основу якої
покладено такі принципи побудови спілкування
з дитиною:
1. Вільний розвиток дитини - основа
формування її індивідуальності.
2. Вилучення наказової форми з навчальновиховного процесу.
3. Надання дитині свободи вибору діяльності.
4. Звернення дитини до дорослого: «Допоможи
мені зробити це самому», - основа взаємодії.

4.

Навчальна діяльність дитини старшого віку (5-6
років) базується на ігрових технологіях,
різноманітності наочності й комунікацій. Тому
важливо розпочинати навчально-виховний
процес із формування логіко-математичних
уявлень, дотримуючись основних принципів:
- від відчуття до знання: «У розумі немає нічого
такого, чого раніше не було б у відчутті»;
- наочності;
- систематичності, послідовності засвоєння
знань, умінь і навичок;
- від простого до складного;
- паралельних вправ (реалізація програмових
завдань у змінених формах організації
діяльності).

5.

Очікувані результати:
1. Засвоєння основних математичних понять.
2. Уміння знаходити різні можливі варіанти
розв'язання логіко-математичних,
інтелектуальних задач.
3. Уміння аргументувати свою відповідь.
4. Розвиток пояснювального мовлення, уміння
висловлювати й обстоювати свою думку.
5. Розвиток і підтримка допитливості, життєвої
компетентності дитини.
6. Упорядкованість уявлень про навколишній
світ, розуміння зв'язку між предметами і
явищами.
7. Цілеспрямоване, послідовне збагачення
лексичного запасу дитини.

6.

Вересень
1. Поради для батьків з розвитку математичних здібностей та логічного мислення.
2. Виготовлення дидактичної гри «Дні тижня».
3. Збирання природного матеріалу для лічби: каштанів, жолудів, листя.
4. Дидактичні ігри для старшого дошкільного віку.
5. Підібрати відео матеріал « Лічба від 1 до 10» ( ромашки).
Жовтень
1. Поновити роздатковий матеріал з математики «Лічильний матеріал».
2. Прийняти участь у виставці «Дарунки осені».
3. Виготовлення роздаткових карток для засвоєння дітьми поняття «більше», «менше»
4. Підібрати відео матеріал «Вивчаємо дні тижня».
5. Завдання в картинах.
Листопад
1. Виготовлення дидактичної гри « Частина доби».
2. Написання конспекту та проведення контрольного заняття за перший квартал.
3. Виготовлення килимка « Здоров’я».
4. Придбати цікаву мозаїку з арифметики для розвивання логіко – математичних
здібностей.
5. Консультація для батьків «Математика – це цікаво».

7.

Грудень
1. Підібрати відео матеріал « Вчимося рахувати. Вчимо цифри».
2. Виготовлення роздаткового матеріалу «Математичний будиночок».
3. Оформити папку « Цікава математика для малят».
4. Виготовлення роздаткових карток з математики « Склад числа».
5. Підібрати відео матеріал «Лічба від 1 до 10» ( машинки).
Січень
1. Виготовлення роздаткового матеріалу «Пропущені числа».
2. Виготовлення математичних карток « Додавання та віднімання в межах 10».
3. Написання конспекту та проведення заняття до колективного перегляду .
4. Дидактична гра « Кошкін будинок».
5. Підібрати відео матеріал « Киця вивчає дні тижня».
Лютий
1. Виготовлення роздаткового матеріалу з математики « Порахуй гроші».
2. Підготувати консультацію для батьків на тему : «Ейдетика в роботі з дітьми».
3. Виготовлення дидактичних ігор « Весела логіка», « Мої перші цифри».
4. Поради батькам, щодо розвитку логіко – математичного мислення дітей.
5. Підібрати відео матеріал «Розвиваючі мультфільми. Геометричні фігури».
Березень
1. Зробити ширму для батьків на тему : «Формування логіко-математичної компетентності
п’ятирічних».
2. Підготувати консультацію для батьків на тему : « Готовність дитини до школи».
3. Зробити альбом групи « Усмішка».
4. Виготовити цифри.
5. Конспект заняття «Проживаємо у співдружності».
6. Розробити презентацію на тему: «Розвиток математичних здібностей та логічного мислення
дітей старшого дошкільного віку».

8. Складання і розвязування задач

9. Склад числа

10.

11. Поняття “більше” та “менше”.

12. “Рахуємо гроші”.

English     Русский Rules