ІІ МОДУЛЬ: Індивідуалізація освітнього процесу дошкільного навчального закладу
У результаті слухання лекції оформити таблицю із власними записами:
ПЛАН:
Основні поняття теми:
Рекомендована література:
1. Вивчення індивідуальних відмінностей дошкільників
2. Методи вивчення особливостей індивідуального розвитку дітей дошкільного віку
Спостереження
З метою виявлення можливого дискомфорту у дитини під час спілкування, рекомендуємо орієнтовний протокол оцінювання неблагополуччя дитин
Форма спостереження і оцінювання соціального розвитку дитини в групі дошкільного навчального закладу
Зразок запису у журналі спостережень:
Бесіда
Приклад запитань бесіди з дитиною з метою вивчення її емоційного благополуччя в групі дошкільного навчального закладу
Психолого-педагогічний експеримент
Вивчення продуктів діяльності дитини
Тестування (психологічна діагностика)
Моделювання педагогічних ситуацій
3. Аналіз результатів вивчення індивідуальних відмінностей дітей
Плануючи освітній процес у ДНЗ, необхідно враховувати основні принципи, на яких засноване педагогічне оцінювання розвитку і стану дітей:
Вправа "Заборонені слова"
1.73M
Categories: psychologypsychology pedagogypedagogy

Аналіз індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку. (Лекція 5)

1. ІІ МОДУЛЬ: Індивідуалізація освітнього процесу дошкільного навчального закладу

Лекція 5: Вивчення і аналіз
індивідуальних особливостей
дітей дошкільного віку
(2 години)

2. У результаті слухання лекції оформити таблицю із власними записами:

ами:
У результаті слухання лекції оформити таблицю із
власними записами:
«+»
«-»
Я знав:…. Я не
знав: …
«?»
«!»
Мене
Хочу більше
здивувало: дізнатися: .
..

3. ПЛАН:

1. Вивчення індивідуальних відмінностей
дошкільників.
2. Методи вивчення особливостей
індивідуального розвитку дітей дошкільного
віку.
3. Аналіз результатів вивчення індивідуальних
відмінностей дітей.

4. Основні поняття теми:

методи вивчення індивідуальних відмінностей,
моральний вибір,
педагогічна ситуація,
психолого-педагогічний експеримент,
спостереження,
аналіз результатів.

5. Рекомендована література:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход в воспитании ребенка
/Я.И. Ковальчук. – М.: Просвещение, 1981. – 127 с.
Кузьменко В. Індивідуалізація виховання і навчання в дошкільних закладах
[методичні рекомендації для дошкільних працівників] / Віра Кузьменко. –К.:
КМІУВ імені Б.Грінченка, 2002. – 44 с.
Куземко Л. В. Індивідуальний підхід у вихованні дітей дошкільного віку:
методичний аспект / Л. В. Куземко // Педагогічні науки та освіта : збірн. наук.
праць Запорізького обл. інституту після. освіти. – Вип. Х. : Дошкільна освіта.
– Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. – С. 83-92.
Методи вивчення психічного розвитку дитини-дошкільника: Метод. посіб.
для педагогів, практ. психологів, студ. серед. і вищ. пед. закл. /
[С.Є. Кулачківська (наук.ред.), Т.О. Піроженко, Л.Г. Подоляк та ін.]. – К.:
Світич, 2003. – 40 с.: іл. – (Б-чка журн. «Дошк. Виховання»). – Бібліогр.: с.33.
Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини
дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України, Акад.пед.наук
України / [О.Л. Кононко, З.П. Плохій, А.М. Гончаренко та ін.]. – К.: Світич,
2009. - 208с.
Павелків Р.В. Дитяча психологія : Навч. посібник / Р.В. Павелків, О.П.
Цигипкало. – К. : «Академвидав», 2008. – 432 с. (Альма-матер).

6. 1. Вивчення індивідуальних відмінностей дошкільників

В.О. Сухомлинський:
“Без знання дитини, її розумового
розвитку, мислення, інтересів, уподобань,
здібностей, задатків, нахилів – немає
виховання”

7.

Для отримання цілісної характеристики розвитку
дитячої індивідуальності, соціальної ситуації, в
якій він відбувається, виявлення причин
труднощів та відхилень варто орієнтуватися на
зважений підбір комплексу методів вивчення
індивідуальних особливостей дитини.
Цей комплекс має спиратись на основні
завдання, що хоче розв’язати педагог, психолог,
він не може бути сталим, а повинен уніфікуватись
відповідно до вивчення кожної конкретної дитини.

8. 2. Методи вивчення особливостей індивідуального розвитку дітей дошкільного віку

бесіда
(з дітьми,
батьками)
вивчення
продуктів
діяльності
психологопедагогічний
експеримент
спостереження
тестування
(психологічна
діагностика)
Особливості
індивідуального
розвитку
дитини
моделювання
педагогічних
ситуацій

9. Спостереження

Спостереження –
основний метод вивчення
індивідуальних
відмінностей дитини.
Спостереження дає
можливість побачити
дитину в різних видах
діяльності, в ситуаціях
спілкування з дітьми та
дорослими, виявити
сфери зацікавленості,
рівень пізнавального
розвитку, тощо.

10. З метою виявлення можливого дискомфорту у дитини під час спілкування, рекомендуємо орієнтовний протокол оцінювання неблагополуччя дитин

З метою виявлення можливого дискомфорту у дитини під
час спілкування, рекомендуємо орієнтовний протокол
оцінювання неблагополуччя дитини в групі
ПІБ дитини _________________________________________________
Вік ________ Дата проведення спостереження ____________________
Компоненти спостереження
Грає наодинці
Сидить осторонь і спостерігає за дітьми
Спроби встановити контакт з дітьми
зазнають невдач
Грає лише з одним і тим самим партнером
Не відходить від вихователя, уникає дітей
у групі
Конфліктує з дітьми
Свариться, кривдить дітей
Плаче
Навмисно заважає дітям
Часто
Іноді
Рідко
Ніколи

11. Форма спостереження і оцінювання соціального розвитку дитини в групі дошкільного навчального закладу

Діяльність у
Показники соціалізації
режимні моменти
Д-Б
Д-В
Д-Д
Іде на контакт
Відгукується
на
прохання і зауваження
Діє спільно
Приймає допомогу
Встановлює
дружні
взаємини
Діє під керівництвом
Виявляє ініціативу
Конфліктує
Визнає правила
Співчуває
Підпорядковує
свої
інтереси
інтересам
іншого
Організована
діяльність
Д-В
Д-Д
Самостійна
діяльність
Д-В
Д-Д

12. Зразок запису у журналі спостережень:

Юля Г. Хвороблива дівчинка, має низьку вагу,
сором’язлива, не виявляє ініціативи. Дівчинка
потребує постійної уваги вихователя, особливо
варто слідкувати, щоб вона не перевтомлювалася.
Дівчинку необхідно залучати до участі у спільних
іграх, проводити загартовуючі процедури.
Ірина Г. Найменша в групі: життєрадісна,
рухлива; у неї поганий сон через підвищену
збуджуваність. Потребує залучення до спокійних
видів діяльності

13. Бесіда

Бесіда – Це один із провідних методів, який
дозволяє розширити і уточнити отримані в
результаті спостережень відомості про дитину.
Бесіди можна використовувати як з батьками
вихованців, так із самими дітьми з метою почути
власні міркування, ставлення до тих чи інших
явищ тощо.

14. Приклад запитань бесіди з дитиною з метою вивчення її емоційного благополуччя в групі дошкільного навчального закладу

1. Чи добре тобі в групі?
2. Чи хочеться, щоб швидше завершилися вихідні?
3. Чи можна сказати про твою групу, що вона дружна?
4. Хто із дітей з тобою грається найчастіше?
5. З ким із дітей тобі подобається гратися найбільше?
Чому?
6. З ким ти ніколи не граєш, чому?
7. Чи сваришся ти з дітьми? Як часто? Чому?
8. Хто зазвичай усіх мирить?

15. Психолого-педагогічний експеримент

Психолого-педагогічний
експеримент - метод
вивчення дитини в процесі
звичайної організації
специфічної для неї
діяльності.

16.

СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Мета
Завдання
Матеріали
Критерії аналізу
Хід експерименту
інструкція
виконання
Фіксація результату
Висновки

17. Вивчення продуктів діяльності дитини

Вивчення продуктів діяльності дитини
(малюнків, поробок, аплікацій, ліплення, творчі
розповіді тощо) – метод, який використовується у
вивченні індивідуальних особливостей дитини, її
інтересів і нахилів, ставлення до продуктивних видів
діяльності. Він дає конкретну інформацію про
результати діяльності, поведінку в діяльності,
особливості психічного розвитку, інтереси і нахили,
творчі здібності.

18.

Експеримент (ігрове діагностичне завдання)
Мета: вивчення особливостей вольової дії
дитини.
Завдання:
визначити
здатність
дитини
ініціювати дію, планувати хід її виконання та
реалізовувати задум.
Методика: «Намалюй задумане» проводиться
індивідуально чи підгрупами з трьох-чотирьох
дітей.
Матеріал: для дитини - набір кольорових
олівців чи фарб, пензлики, вода, папір для
малювання; у дорослого – індивідуальна карта
обстеження вольового розвитку дитини із
зазначеними показниками і критеріями:

19.

Показник для
Критерії оцінювання
позначка
аналізу
Постановка мети Самостійно
Наслідує однолітка
Вагається
Обгрунтування
Обгрунтовує свій вибір
свого вибору
Не обгрунтовує вибір
Планування своїх Попередньо планує
дій
Не планує
Поетапний
Коригує свої дії відповідно до
контроль
задуму
Відволікається від задуму
Дії не відповідають задуму
Реалізація задуму Намальовано все, що
заплановано на початку
Частково реалізовано
Задум змінено
Уміння
Зіставляє результат із задумом
зіставляти
Завважує невідповідність і
отриманий
обгрунтовує зміни
результат із
Не обгрунтовує змін
задумом
Не помічає, що задум змінено
Примітка

20.

Хід експерименту.
Інструкція: «Сьогодні малюватимеш те, що тобі до
вподоби. Лише подумай і розкажи мені, що ти будеш малювати
і як, що спочатку, потім…» (Дати дитині можливість подумати).
Коли дитина розповість про свій задум, варто запитати «Чому
саме це ти хочеш намалювати?». Далі необхідно зауважити: «А
тепер намалюй те, про що ти мені розповів. Нічого зайвого,
окрім … малювати не можна. Це наше правило».
Коли дитина завершить роботу, дорослий запитує:
Розкажи, будь ласка, що ти намалював?
Ти намалював все те, що задумав?
Тобі подобається твій малюнок? Ти все добре
намалював, як задумав?
Якщо дитина не бачить різниці між тим, що задумала і
намалювала, запитайте: «Що тут не так, як ти задумав?».

21. Тестування (психологічна діагностика)

Тестування – метод діагностики, який використовує
стандартизовані запитання і завдання, що мають
визначену шкалу значень.
Тестування використовується для вивчення
індивідуального розвитку дітей в роботі психолога.
Вихователь може використовувати лише ігрові
завдання, вправи, малювання на певну тему, що є
елементами стандартизованих тестів і дозволяють
отримувати більш ґрунтовну інформацію про дитину,
не ставлячи при цьому діагноз.

22.

Тест для оцінки словесно-логічного мислення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Яка з тварин більша — кінь чи собака?
Вранці люди снідають. А ввечері?
Вдень на вулиці ясно, а вночі?
Небо блакитне, а трава?
Черешня, груші, сливи, яблука… — це що?
Що таке Київ, Харків, Ірпінь?
Маленька корова — це теля. Маленька собака і маленька овечка –
це?..
8.
На кого більше схожа собака — на кішку чи на курку? Чому?
9.
Для чого потрібні автомобілю гальма?
10.
Що спільного між молотком і сокирою?
11.
Що спільного між білкою і кішкою?
12. Що таке футбол, стрибки у висоту, теніс, плавання?
13.
Які ти знаєш види транспорту?
14.
Чим відрізняється стара людина від молодої?

23.

1. Запам’ятай 10 слів (варіант тесту З.М. Істоміної)
Тест призначений для діагностики слухової вербальної
пам’яті.
Матеріал: 10 слів, не пов’язаних одне з одним за змістом.
Інструкція:
Послухай уважно слова, які я прочитаю, і постарайся їх
запам’ятати. Після того, як закінчу їх читати, ти назвеш ті
слова, які запам’ятав.
Слова до тесту: яблуко, ніс, слон, дуб, лампа, голка, книга,
машина, ворона, молоток.
Максимальний результат – 10 балів.
Високий рівень – 6 – 10 балів.
Середній рівень – 4 – 5 балів.
Низький рівень – 1 – 3 бали.

24. Моделювання педагогічних ситуацій

Моделювання
педагогічних ситуацій –
допоміжний метод, що
дозволяє конкретизувати
зміст отриманої
інформації. Полягає у
створенні в природних
умовах перебування
дитини ситуацій, що
виявляють специфічні
прояви розвитку дитини

25. 3. Аналіз результатів вивчення індивідуальних відмінностей дітей

Індивідуальний підxід до дітей вимагає від
виxователів дошкільниx навчальниx закладів уміння
розібратися в складних прояваx дитини.
Оcобливо необxідно враxовувати її фізичний cтан,
індивідуально-пcиxологічні оcобливоcті: тип нервової
cиcтеми, оcобливоcті пізнавального cтавлення до
оточення, до себе тощо.
Індивідуальні оcобливоcті дитини виявляютьcя у
поведінці і діяльноcті, а cаме: як вона приймає та
виконує доручення, відгукуєтьcя на прохання
однолітків, рідних, знайомиx, як налагоджує контакти з
іншими людьми, як веде себе у cпільній діяльноcті з
дороcлими, іншими дітьми; як реагує на труднощі і як
долає їx, як переживає невдачі, уcпіxи тощо.

26. Плануючи освітній процес у ДНЗ, необхідно враховувати основні принципи, на яких засноване педагогічне оцінювання розвитку і стану дітей:

Педагогічне оцінювання спрямоване на допомогу
дитині у навчанні та розвитку.
Педагогічне оцінювання залежить від особистості
дитини.
Педагогічне оцінювання відрізняється від
психологічної діагностики.
Педагогічне оцінювання здійснюється в звичній для
дитини обстановці.
Педагогічне оцінювання розвитку дитини
складається з різноманітних особистісних
оцінювань.

27. Вправа "Заборонені слова"

Вправа "Заборонені слова"
Як можна його перефразувати так, щоб не відштовхнути
дитину, навіть якщо в цей момент ви справді зайняті і не
можете виділити для неї час.
Відчепись, не заважай.
Скільки ти будеш капризувати?
Коли ж ти вже навчишся!
Ну вилитий тато.
Всі діти, як діти, а ти...
Піди пограйся сам.
Ну за що мені таке покарання?!
Як ти мені набрид.
Подивися, що ти накоїв.
Скільки разів тобі казали...
Ну ти й роззява.
У тебе все одно нічого не вийде.
Я так і знала (знав), що так буде.
English     Русский Rules