Психолого-педагогічні умови розвитку самостійності у дітей дошкільного віку
Актуальність проблеми
Стан розробки проблеми
Об`єкт,предмет,мета дослідження
Філософські, психологічні та педагогічні аспекти проблеми самостійності
Ознаки дитячої самостійності
Причини низької самостійності
Учасники дослідження
Учасники дослідження
Учасники дослідження
Учасники дослідження
2.10M
Categories: psychologypsychology pedagogypedagogy

Психолого-педагогічні умови розвитку самостійності у дітей дошкільного віку

1. Психолого-педагогічні умови розвитку самостійності у дітей дошкільного віку

Ковтун Л.І. – вихователь
ДНЗ № 201

2. Актуальність проблеми

• зміна пріоритетів в освіті
• формування самостійності як базової якості
особистості
• брак досліджень із зазначеної проблеми

3. Стан розробки проблеми

Наше дослідження ґрунтується на
позиціях відомих авторів:
О. В. Запорожець
Д .Б. Ельконін
Б. Г. Ананьєв
С. Л. Рубінштейн
К.О. Абульханова-Славська
В. К. Котирло
Л.О.Кононко
Ю.О. Приходько
І.Д.Бех та інші

4. Об`єкт,предмет,мета дослідження


Об’єкт дослідження - розвиток самостійності як особистісної
риси у дітей дошкільного віку.
Предмет – психологічні особливості розвитку самостійності та
вплив стратегій поведінки дорослих на прояви цієї якості у дітей
дошкільного віку.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні
проблеми самостійності дітей дошкільного віку та
експериментальному вивченні впливу стратегій поведінки та
умов діяльності на розвиток самостійності.

5. Філософські, психологічні та педагогічні аспекти проблеми самостійності

• Самостійність – інтегральна характеристика
особистості
• Розширення можливостей щодо самостійних дій
• Внутрішні детермінанти
• Зовнішні детермінанти
• Критерії самостійності: незалежність, ініціатива,
відповідальність

6. Ознаки дитячої самостійності

• самостійність – не стихійна активність
• рівень самостійності підвищується з віком дитини
• у розвитку самостійності виокремлюють три етапи

7. Причини низької самостійності

• загальмованість дорослими
• придушення ініціатив самою особистістю
• блокування групою однолітків

8. Учасники дослідження

9. Учасники дослідження

10. Учасники дослідження

11. Учасники дослідження

English     Русский Rules