Основи конституційного права України
ПЛАН
Конституційне право
Конституція України
Ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року.
Структура Конституції
Територіальний устрій України
Виборча система України
Поняття референдуму.
Види референдумів
Громадянство України
Набуття громадянства
Припинення громадянства -це припинення постійного правового зв'язку особи з державою.
Права, свободи громадян України
Органи державної влади
Будівля Верховної Ради України
Порядок роботи Верховної Ради
1.85M
Category: lawlaw

Основи конституційного права України

1. Основи конституційного права України

2. ПЛАН

Конституційне право - провідна галузь національного права.
Прийняття Конституції України.
Структура КУ.
Територіальний устрій України.
Виборча система України.
Поняття референдуму,види.
Громадянство України.
Конституційні права та обов'язки громадян України.
Загальна характеристика системи органів державної влади.

3. Конституційне право

Конституційне право України — провідна
(фундаментальна) галузь національного права,
являє собою сукупність правових норм, перш за
все принципів і норм Конституції , які закріплюють
основи політичної та економічної організації
суспільства, форму держави, порядок і принципи
формування та компетенцію органів державної
влади, основи правового статусу людини і
громадянина.

4. Конституція України

28 червня 1996 р. було прийнято Верховною
Радою України Конституцію України.
Цей день було проголошено державним святом
українського народу, оскільки Конституція є
Основним Законом держави.

5. Ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року.

6. Структура Конституції

Конституція України складається з преамбули,
15 розділів (161 стаття).
Конституція починається з вступної частини, яка
традиційно іменується преамбулою. В ній
проголошено, що Конституція приймається Верховною
Радою "від імені Українського народу", що його
складають "громадяни України всіх національностей",
що її основою є здійснення "українською нацією, усім
Українським народом права на самовизначення".

7. Територіальний устрій України

Систему територіального устрою України
складають: 24 області;
Одне місто республіканського значенняКиїв.

8.

9. Виборча система України

Вибори – це спосіб формування представницьких
органів та обрання їх посадових осіб.
У ході виборів громадяни здійснюють активне й
пасивне виборче право.
У громадян є право не приймати учать у виборах та
мають право на таємне голосування.
Право голосувати настає з 18 років.

10. Поняття референдуму.

Референдум - голосування населення всієї
держави або певної частини її населення з
метою вирішення найважливіших питань
суспільного життя.

11. Види референдумів

консультативний
імперативний
Результати
юридичної сили
не мають.
Винесене рішення
має загальнообов'язкове
значення
обов'язковий
Вирішення визначених
Конституцією проблем
референдум
конституційний
Рішенням якого
змінюється, приймається
або відхиляється
конституція.
законодавчий
Унаслідок якого змінюється,
приймається або відхиляється
закон

12. Громадянство України

Громадянство України - постійний правовий зв'язок
особи з державою Україна, який знаходить своє
вираження в їхніх взаємних правах та обов'язках.

13. Набуття громадянства

Громадянство України набувається:
за народженням;
за територіальним походженням;
внаслідок прийняття до громадянства та поновлення;
внаслідок усиновлення,опіки чи піклування;
набуття громадянства України дитиною у зв’язку з
перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з
них ;

14. Припинення громадянства -це припинення постійного правового зв'язку особи з державою.

Громадянство може припинятися за такими
підставами:
1)відповідно до закону;
2)позбавлення громадянства;
3) внаслідок виходу або відмови від
громадянства;
4) на підставі міжнародних договорів;
5) внаслідок припинення існування держави, як
суб'єкта міжнародного права.

15. Права, свободи громадян України

У Конституції України визначено
такі групи основних прав:
громадянські,
політичні,
економічні,
соціальні,
екологічні,
культурні,
сімейні.

16.

громадянські
політичні
на життя;
на недоторканність
особи, житла,
на таємницю листування,
на вибір місця проживання,
на свободу думки і слова.
утворювати і брати
участь у роботі
об'єднань громадян,
збиратися мирно,
проводити збори,
мітинги й демонстрації,
права
соціальні
право на охорону здоров'я;
право на житло;
на матеріальне забезпечення
в старості; право на
достатній життєвий рівень
економічні
право на приватну
власність на працю,
вибір професії,
право на відпочинок
право на професійну
підготовку
культурні
право на освіту;
на користування
досягненнями культури;
на свободу творчості; на захист
інтелектуальної власності

17.

Основні обов'язки громадян
сплачувати податки, подавати
декларації про свої доходи
Основні
обов'язки
громадян
закріплює
Конституція
України.
зберігати природу і
охороняти її багатства
охороняти історичні пам'ятки
та інші культурні цінності
додержуватися Конституції
та законів України
захищати Вітчизну, служити
у Збройних Силах України
поважати національну гідність
інших громадян

18. Органи державної влади

Законодавча влада
Глава держави
Верховна Рада
Президент
України
України
ДЕРЖАВА
ВЛАДА
Виконавча влада
Кабінет Міністрів
України
Судова влада
Конституційний Суд
та суди загальної
юрисдикції

19. Будівля Верховної Ради України

20. Порядок роботи Верховної Ради

Склад
Верховної Ради
Робота
Верховної Ради
Конституційний склад
450 народних депутатів
Працює сесійно–чергові
та позачергові сесії
Конституційна більшість
300 народних депутатів
Затверджує комітети,
тимчасові спеціальні
та слідчі комісії
Проста більшість
226 народних депутатів

21.

очолює Раду
національної безпеки
і оборони України
є Верховним
Головнокомандувачем
Збройних сил України
ОЗНАКИ
СУТНІСНІ
ПРЕЗИДЕНТ
ДЕРЖАВИ
ОСНОВНІ
ПРИНЦИПИ
президент
президент
користується правом
недоторканності
обирається терміном
на 5 років
English     Русский Rules