Тема: КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Мета заняття: формування системи знань з конституційного права та
План 1.Поняття, предмет, метод, джерела конституційного права України. 2.Загальна характеристика Конституції України. 3.Правове становище ос
Основні юридичні терміни з теми:
Предмет конституційного права : -- відносини, пов’язані з основними елементами державності (народ, влада, територія); - основи правового ста
Метод конституційного права
Джерела конституційного права
Конституційне право – провідна галузь національного права, що являє собою сукупність правових норм, які визначають засади конституційног
Термин “конституція” походить від лат. Constitutio – установлення, устрій. Конституція є таким законом, що встановлює форму держави, систему де
Конституція складається з преамбули, 15 розділів, 161 статті
Правове становище особистості
Цивільні правовідносини
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Інші органи виконавчої влади
Місцеве самоврядування
Правосуддя
Конституційний Суд України
Вивчайте Конституцію України
1.42M
Category: lawlaw

Конституційне право України

1. Тема: КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

України

2. Мета заняття: формування системи знань з конституційного права та

практичне
застосування норм
даної галузі

3. План 1.Поняття, предмет, метод, джерела конституційного права України. 2.Загальна характеристика Конституції України. 3.Правове становище ос

План
1.Поняття,
предмет,
метод,
конституційного
права
2.Загальна
3.Правове
характеристика
України.
становище
4.Система
державних
Конституцією України.
джерела
України.
Конституції
особистості.
органів
за

4. Основні юридичні терміни з теми:

• Конституція України, конституційний
лад, громадянське суспільство, статус
людини і громадянина, права, свободи,
обов’язки людини і громадянина,
конституційно-правові
гарантії
здійснення
прав,
громадянство,
Верховна
Рада
України,
Кабінет
міністрів України, Президент України,
Конституційний суд України

5. Предмет конституційного права : -- відносини, пов’язані з основними елементами державності (народ, влада, територія); - основи правового ста

Предмет конституційного права : -відносини, пов’язані з основними
елементами державності (народ,
влада, територія);
- основи правового статусу людини і
громадянина, засади конституційного
ладу;
- відносини інститутів
громадянського
суспільства

6. Метод конституційного права

• Імперативний - заборона
• Диспозитивний - дозвіл

7. Джерела конституційного права

Конституція України
Акти всеукраїнського референдуму
Ратифіковані міжнародні договори
Закони України.
Практика Європейського Суду з прав
людини
6. Нормативні акти вищих та місцевих
органів влади
Особливе джерело – постанова Пленуму
Верховного Суду України «Про
застосування Конституції України при
здійсненні правосуддя» від 01.11.1996 р.
1.
2.
3.
4.
5.

8. Конституційне право – провідна галузь національного права, що являє собою сукупність правових норм, які визначають засади конституційног

Конституційне право – провідна галузь
національного права, що являє собою
сукупність правових норм, які визначають
засади конституційного ладу, форми і
порядок безпосередньої реалізації влади
народом, закріплюють основні права і
свободи людини і громадянина та гарантії
їх здійснення, регулюють взаємовідносини
між державою та інститутами
громадянського суспільства, систему та
порядок функціонування вищих органів
влади

9. Термин “конституція” походить від лат. Constitutio – установлення, устрій. Конституція є таким законом, що встановлює форму держави, систему де

Термин “конституція” походить від лат. Constitutio –
установлення, устрій. Конституція є таким законом, що
встановлює форму держави, систему державних органів,
визначає порядок їх формування та діяльності, основні права
та обов’язки громадян. Іншими словами, конституція
встановлює та закріплює устрій держави, саме за це її
називають Основним Законом. Конституцію України було
прийнято Верховною Радою України на її п’ятій сесії 28 червня
1996 р. Цей день тоді ж було проголошено державним святом
українського народу, оскільки Конституція є Основним Законом
держави, який визначає та закріплює підвалини всього
суспільного життя, статус людини й громадянина, основи
організації та принципи діяльності державного апарату України.

10. Конституція складається з преамбули, 15 розділів, 161 статті

11. Правове становище особистості

Права, свободи,
обов’язки людини
та громадянина:
1. Особисті
2. Політичні
3. Економічні
4. Соціальні
5. Культурні
Гарантії
конституційних прав
та обов’язків людини
та громадянина:
1.Норми-принципи
Конституції
2. Міжнародноправові гарантії

12. Цивільні правовідносини

13. Верховна Рада України

14. Президент України

15. Кабінет Міністрів України

16. Інші органи виконавчої влади

17. Місцеве самоврядування

18. Правосуддя

• Система судів загальної юрисдикції
(місцеві, апеляційні, вищі
спеціалізовані, Верховний Суд України)

19. Конституційний Суд України

• Єдиний орган конституційної юрисдикції

20. Вивчайте Конституцію України

English     Русский Rules