Тема 4 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
1 жовтня 2010 р. Конституційний Суд України скасував дію Конституційних реформ, що були прийняті в 2004 році. З цієї дати знову
Поняття громадянства
Проведення виборів в Україні регламентується: Конституцією та законами України «Про вибори народних депутатів України»від
Види виборів
Види виборів
Види виборів
Види виборів
Принципи виборчого права
Загальне виборче право
Рівне виборче право
Пряме виборче право
Вільні вибори
Таємне голосування
Особисте голосування
Виборча система
Види виборчих систем
3.22M
Category: lawlaw

Загальні засади конституційного ладу України

1.

Україно! Ти- моя молитва,
Ти моя розлука вікова.
Гримотить над світом
Люта битва
За твоє життя, твої права.
Хай палають хмари бурякові,
Хай сичать образи – все одно.
Я проллюся крапелькою крові
На твоє священне знамено.
В. Симоненко “Україні”

2. Тема 4 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

План
1.Поняття громадянства.
2.Засади та принципи виборчого права в
Україні.
3.Виборча система в Україні.
4.Конституційне регулювання
референдумів.

3.

4.

Чинна Конституція України складається з
15 розділів
161 стаття зібрана у 14 розділів
XV розділ містить 16 перехідних
положень.
Тексту Конституції передує Преамбула.
1 липня 1992 р. Верховна Рада України прийняла
Пост анову про підгот овку нової Конст ит уції України.
Було розроблено декілька проект ів, які всенародно
обговорювалися і допрацьовувалися Верховною Радою
України.
6 червня 1995 р. через загост рення політ ичної
обст ановки в країні як т имчасовий захід було
підписано Конст ит уційний договір між Президент ом і
Верховною Радою України, який діяв до ухвалення
Верховною Радою чинної Конст ит уції України 28
червня 1996 р.

5.

Назва
Розділи
Статті
Преамбула
І
Загальні засади
ІІ
Права, свободи та обов'язки людини і громадянина
21 — 68
ІІІ
Вибори. Референдум
69 — 74
IV
Верховна Рада України
75 — 101
V
Президент України
VI
Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади
VII
Прокуратура
VIIІ
Правосуддя
1 — 20
102 — 112
113 — 120
121 — 123
124-131
ІХ
Територіальний устрій України
Х
Автономна республіка Крим
134-139
ХІ
Місцеве самоврядування
140-146
ХІІ
Конституційний Суд України
147-153
ХІІІ
Внесення змін до Конституції України
154-159
XIV
Прикінцеві положення
160-161
XIV
Перехідні положення
132 — 133

6.

Конституційна реформа
2004 року
перехід від президентсько-парламентської до
парламентсько-президентської форми правління;
формування уряду відбувається коаліцією
депутатських фракцій;
термін повноважень парламенту подовжено від
чотирьох до п’яти років;
вибори до парламенту проходять на пропорційній
основі;
кандидатуру для призначення прем’єр-міністра
Президент вносить за пропозицією коаліції
депутатських фракцій у Верховній Раді.

7. 1 жовтня 2010 р. Конституційний Суд України скасував дію Конституційних реформ, що були прийняті в 2004 році. З цієї дати знову

“Повернення до Конституції 1996 року сприяло досягненню
політичної стабільності, відсутність якої протягом останніх
років не лише перешкоджала внутрішньому розвиткові
України, але й негативно впливала на міжнародний імідж
держави.
Ми рішуче поклали край безглуздим чварам між гілками
влади, а повернення до Конституції 1996 року усунуло саму
можливість такого протистояння. У парламенті створено
стабільну й працездатну більшість, вибудувано ефективний
механізм функціонування влади’’
В. Янукович
Прокоментуйте слова Президента України
В. Януковича

8. Поняття громадянства

9.

«Людина» - людська істота, невід’ємна частина
живої природи, живий організм, що підкоряється
біологічним законам, що пристосований до
суспільного способу життя разом з собі подібними.
«Особа» - це учасник суспільних відносин і свідомої діяльності.
«Громадянин» - особа, яка має правовий зв’язок з певною
державою.
Поняття
людина
особа
громадянин
зміст
Біологічне поняття
Соціальне поняття
Політико-правове
поняття
Період, з яким воно пов’язане
З моменту народження
В процесі розвитку людини
Протягом життя

10.

Громадянство - це стійкий політико-правовий зв’язок особи і держави,
який передбачає наявність взаємних прав та обов’язків.
Регулюється питання громадянства Конституцією України та законом
України “Про громадянство ”(2001р. Зі змінами на 2005р.)

11.

Приймає рішення і видає укази про прийняття до громадянства і про
припинення громадянства України – Президент України(на
сьогодення президентом України є Порошенко Петро Олексійович)
?
5-й Президент України
На посаді з 7 червня 2014

12.

За територіальним
походженням
Внаслідок прийняття до
громадянства
Внаслідок поновлення
у громадянстві
За
народженням
Внаслідок
встановлення
батьківства
Громадянство
набувається
У зв’язку з
перебуванням у
громадянстві
України одного чи
двох батьків
дитини
Внаслідок
встановлення опіки
над недієздатною
людиною шляхом
суду
Внаслідок
усиновлення
Внаслідок
встановлення над
дитиною опіки чи
піклування

13.

Підстави припинення громадянства
Внаслідок
виходу з
громадянства
(громадянин,
що проживає
постійно за
кордоном
може вийти
за власним
бажанням)
Внаслідок втрати громадянства
(якщо громадянин добровільно набув
громадянства іншої держави; якщо
особа набула громадянства завдяки
обману, фальшивих документів;
добровільний вступ на військову
службу іншої держави)
За підставами,
передбаченими
міжнародними
договорами

14.

15.

Документами що підтверджують
громадянство України є:

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. Проведення виборів в Україні регламентується: Конституцією та законами України «Про вибори народних депутатів України»від

Вибори та референдум в Україні
проводяться за такими принципами:
-загальне виборче право;
-рівне виборче право;
-пряме виборче право;
-вільні вибори;
-таємне голосування;
-особисте голосування.

23. Види виборів

ЗА СУБ'ЄКТОМ
ОБРАННЯ
Парламентські
Президентські
Муніципальні
Суддів
Інших посадових
осіб, державних
органів

24. Види виборів

За способом
вираження
волі виборців
Прямі
Непрямі

25. Види виборів

За часом
проведення
виборів
Чергові
Позачергові
Повторні

26. Види виборів

За територією
проведення
Загальнодержавні
Регіональні
Місцеві

27. Принципи виборчого права

Виборче право - це сукупність
правових норм, принципів, які
регулюють суспільні відносини,
пов'язані з формуванням органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування, а також із
реалізацією громадянами своїх
виборчих прав шляхом голосування

28. Загальне виборче право

це означає, що право голосу (право
обирати) мають громадяни України,
яким на день виборів виповнилося 18
років, за винятком осіб, визнаних судом
недієздатними

29. Рівне виборче право

це означає, що громадяни України
беруть участь на рівних засадах (кожний
виборець на виборах має один голос у
багатомандатному та одномандатному
окрузі і може використати свій голос
тільки в одній виборчій дільниці)

30. Пряме виборче право

це означає, що громадяни України
(виборці) безпосередньо обирають осіб,
що балотуються, шляхом голосування

31. Вільні вибори

це означає, що виборцям
забезпечуються умови для вільного
формування своєї волі та її вільного,
виявлення при голосуванні
(застосування насильства, погроз,
обману, підкупу чи будь-яких інших дій,
що перешкоджають вільному
формуванню та вільному
волевиявленню волі виборця
забороняється)

32. Таємне голосування

це означає, що контроль за
волевиявленням виборців
забороняється, а гарантується повна
свобода вільного волевиявлення

33. Особисте голосування

це означає, що кожен виборець голосує
на виборах особисто, тобто голосування
за інших осіб чи передача виборцем
права голосу будь-якій іншій особі
забороняється

34.

35.

* Сильна Україна
* Блок Петра Порошенка
1.Сергій Тігіпко
2.Валерій Хорошковський
3.Світлана Фабрикант
4.Андрій Гамов
5.Ігор Мазепа
6.Ігор Жадан
7.Лариса Мельничук
8.Вадим Гуржос
9.Олександр Волков
10.Олег Шаблатович
1.Віталій Кличко
2.Юрій Луценко
3.Ольга Богомолець
4.Володимир Гройсман
5.Мустафа Джемілєв
6.Юлій Мамчур
7.Марія Матіос
8.Микола Томенко
9.Ірина Геращенко
10.Віталій Ковальчук
* ВО «Батьківщина»
1.Надія Савченко
2.Юлія Тимошенко
3.Ігор Луценко
4.Сергій Соболєв
5.Альона Шкрум
6.Вадим Івченко
7.Григорій Немиря
8.Іван Крулько
9.Олексій Рябчин
10.Ігор Жданов
•Громадянська позиція
1.Анатолій Гриценко
2.Василь Гацько
3.Марина Соловйова
4.Олег Дерев'янко
5.Віталій Шабунін
6.Петро Ландяк
7.Тарас Стецьків
8.Анатолій Забарило
9.Іван Апаршин
10.Олег Канівець

36.

* Самопоміч
1.Ганна Гопко
2.Семен Семенченко
3.Олексій Скрипник
4.Оксана Сироїд
5.Віктор Кривенко
6.Ірина Суслова
7.Павло Кишкар
8.Альона Бабак
9.Олександр Данченко
10.Наталія Веселова
* ВО «Свобода»
1.Олег Тягнибок
2.Руслан Кошулинський
3.Олександр Сич
4.Богдан Бенюк
5.Олексій Миргородський
6.Анатолій Вітів
7.Олександр Мирний
8.Андрій Мохник
9.Олег Панькевич
10.Ігор Мірошниченко
* Радикальна партія Олега
Ляшка
1.Олег Ляшко
2.Андрій Лозовий
3.Сергій Мельничук
4.Злата Огневич
5.Артем Запотоцький
6.Ігор Попов
7.Артем Вітко
8.Денис Силантьєв
9.Ігор Мосійчук
10.Олена Кошельйова
* Народний фронт
1.Арсеній Яценюк
2.Тетяна Чорновол
3.Олександр Турчинов
4.Андрій Парубій
5.Андрій Тетерук
6.Арсен Аваков
7.Вікторія Сюмар
8.В'ячеслав Кириленко
9.Лілія Гриневич
10.Юрій Береза

37.

* Комуністична партія України
* Опозиційний блок
1.Петро Симоненко
2.Адам Мартинюк
3.Катерина Самойлик
4.Василь Сіренко
5.Петро Цибенко
6.Ігор Алексєєв
7.Сергій Гордієнко
8.Євген Мармазов
9.Спірідон Кілінкаров
10.Сергій Храпов
1.Юрій Бойко
2.Олександр Вілкул
3.Михайло Добкін
4.Вадим Рабинович
5.Сергій Ларін
6.Олексій Білий
7.Нестор Шуфрич
8.Наталя Королевська
9.Тетяна Бахтєєва
10.Микола Скорик

38. Виборча система

- це сукупність правових норм, засад
та принципів, які виражені в
нормативно-правових актах і
спрямовані на регулювання порядку
організації і проведення виборів до
органів державної влади і органів
місцевого самоврядування, а також
здійснення громадянами своїх
виборчих прав

39. Види виборчих систем

Мажоритарна - це така система
виборів, при якій обраним вважається
кандидат (список кандидатів), котрий
набрав у виборчому окрузі абсолютну,
відносну або каліфіковану (2/3, 3/4)
більшість голосів

40.

Пропорційна - це така система виборів,
яка передбачає, що кількість
депутатських мандатів, отриманих
політичною партією (виборчим блоком),
пропорційна кількості голосів, поданих
за партію (виборчий блок) у межах всієї
країни або в межах багатомандатного
виборчого округу

41.

Сутність пропорціїної системи полягає в тому, шо
кандидатів висувають партії, виборчі блоки, а місця
в органі влади розподіляють пропорційно кількості
одержаних партією чи блоком голосів виборців.
Наприклад: припустимо, що в країні живе 10 млн.
виборців, а обрати необхідно 100 депутатів. У виборах
приймають участь Партія любителів тварин (ЛПТ),
Партія незалежних (ПН) і Партія молоді (ПМ). На
виборах голоси партій розподілилися таким чином:
Назва партії
Кількітсть отриманих
голосів
Кількість отриманих
депутатських місць
ПЛТ
2 000 000
20
ПН
ПМ
4 500 000
3 500 000
45
35

42.

Змішана - це така система виборів, яка
поєднує в собі елементи мажоритарної і
пропорційної системи (одна половина
депутатів обирається за мажоритарною
системою, а друга - за пропорційною
системою)

43.

Домашнє завдання
Опорний конспект з основ правознавства.
Р2.§2.2.
Самостійно:п.4.Конституційне регулювання
референдумів.
«Мозковий штурм». Уявіть себе юристом,
обізнаним в конституційному праві…. Дайте
правову оцінку щодо обмеження основних
конституційних
прав
та
свобод
у
новоприйнятих 16 січня законах України.
Співставте їх з текстом Конституції України
1996р.
English     Русский Rules