Поняття та види виборчих систем
План
Поняття «вибори».
Види виборів
Види виборів
Види виборів
Види виборів
Принципи виборчого права
Загальне виборче право
Рівне виборче право
Пряме виборче право
Вільні вибори
Таємне голосування
Особисте голосування
Виборча система
Види виборчих систем
Пропорційна
Змішана
Кінець
1.18M
Categories: policypolicy lawlaw

Поняття та види виборчих систем

1. Поняття та види виборчих систем

Презентацію підготував :
курсант (група№9461) Демков Є.О

2. План

1.
2.
Поняття «вибори».
Види виборів.
3.
4.
Принципи виборчого права.
Поняття та види виборчих систем.

3. Поняття «вибори».

Вибори — це форма прямого народовладдя, яка
передбачає формування складу представницьких
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, обрання та наділення
повноваженнями певних посадових осіб шляхом
загального голосування.

4.

Для демократичної держави вибори є однією з головних засад державної
влади й політичного режиму.
Саме завдяки проведенню регулярних вільних виборів та на їх підставі
влада отримує легітимність — законні підстави представляти
суспільство.

5. Види виборів

ЗА СУБ'ЄКТОМ ОБРАННЯ
Парламентські
Президентські
Муніципальні
Суддів
Інших посадових осіб, державних
органів

6. Види виборів

За способом вираження
волі виборців
Прямі
Непрямі

7. Види виборів

За часом проведення виборів
Чергові
Позачергові
Повторні

8. Види виборів

За територією проведення
Загальнодержавні
Регіональні
Місцеві

9. Принципи виборчого права

Виборче право - це сукупність правових норм, принципів,
які регулюють суспільні відносини, пов'язані з
формуванням органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також із реалізацією
громадянами своїх виборчих прав шляхом голосування

10. Загальне виборче право

це означає, що право голосу (право обирати)
мають громадяни України, яким на день
виборів виповнилося 18 років, за винятком
осіб, визнаних судом недієздатними

11. Рівне виборче право

це означає, що громадяни України беруть
участь на рівних засадах (кожний виборець на
виборах має один голос у багатомандатному
та одномандатному окрузі і може використати
свій голос тільки в одній виборчій дільниці)

12. Пряме виборче право

це означає, що громадяни України
(виборці) безпосередньо обирають
осіб, що балотуються, шляхом
голосування

13. Вільні вибори

це означає, що виборцям забезпечуються умови для
вільного формування своєї волі та її вільного,
виявлення при голосуванні (застосування насильства,
погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що
перешкоджають вільному формуванню та вільному
волевиявленню волі виборця забороняється)

14. Таємне голосування

це означає, що контроль за волевиявленням виборців
забороняється, а гарантується повна свобода вільного
волевиявлення

15. Особисте голосування

це означає, що кожен виборець голосує на виборах
особисто, тобто голосування за інших осіб чи передача
виборцем права голосу будь-якій іншій особі
забороняється

16. Виборча система

- це сукупність правових норм, засад та принципів, які
виражені в нормативно-правових актах і спрямовані
на регулювання порядку організації і проведення
виборів до органів державної влади і органів місцевого
самоврядування, а також здійснення громадянами
своїх виборчих прав

17. Види виборчих систем

Мажоритарна - це така система виборів, при якій
обраним вважається кандидат (список кандидатів), котрий
набрав у виборчому окрузі абсолютну, відносну або
каліфіковану (2/3, 3/4) більшість голосів

18. Пропорційна

Пропорційна - це така система виборів, яка передбачає,
що кількість депутатських мандатів, отриманих
політичною партією (виборчим блоком), пропорційна
кількості голосів, поданих за партію (виборчий блок) у
межах всієї країни або в межах багатомандатного
виборчого округу

19. Змішана

Змішана - це така система виборів, яка поєднує в собі
елементи мажоритарної і пропорційної системи (одна
половина депутатів обирається за мажоритарною
системою, а друга - за пропорційною системою)

20. Кінець

Дякую за увагу!
English     Русский Rules