4.35M
Category: warfarewarfare

Основи всебічного забезпечення бойових дій

1.

Змістовий модуль 6: „Всебічне забезпечення
бойових дій”.
Заняття 1: „Основи всебічного забезпечення бойових дій”.
Вид заняття: лекція
Час: 2 години

2.

2
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:
1. Бойове забезпечення. Види, завдання,
сили та засоби.
2. Матеріально-технічне забезпечення.
Види, завдання, сили та засоби.
3. Морально-психологічне забезпечення.
Складові та завдання.
4. Медичне забезпечення.

3.

3
ЛІТЕРАТУРА:
1.
Бойовий статут Сухопутних військ ч. ІІІ (взвод,
відділення, екіпаж танку). – К.: КСВ, 2010, с. 228-250.
2.
Навчальний посібник «Тактика загальновійськових
підрозділів», – К.: АЗСУ, 1998, с. 59-60.
3. Стандарти підготовки. – К.: ГШ ЗСУ, Центр оперативних
стандартів і методики підготовки Збройних Сил України,
2013.
4. «Порядок оформлювання оперативних документів» – К.:
Головне оперативне управління, 2008, с. 36-39, 65-119.

4.

5
Всебічне забезпечення
бою полягає в організації та
здійсненні заходів, що направлені на створення військам
сприятливих умов для виконання
завдань, які перед ними
поставлені. Всебічне забезпечення бою проводиться безперервно
як під час підготовки, так і вході бою.
Всебічне забезпечення включає:
бойове забезпечення;
матеріальне-технічне забезпечення;
морально-психологічне забезпечення;
медичне забезпечення.

5.

Всебічне забезпечення бою полягає в організації та здійсненні заходів, що направлені на створення військам сприятливих умов для виконання
завдань, які перед ними поставлені. Всебічне забезпечення бою проводиться безперервно як під час підготовки, так і вході бою.
Бойове забезпечення
Морально-психологічне забезпечення
Розвідка
інформаційно-пропагандистське
забезпечення
Охорона
психологічне забезпечення
Тактичне маскування
Інженерне забезпечення
РХБ захист
Радіоелектронна боротьба
Матеріально-технічне забезпечення
Тилове
накопичення запасів матеріальних засобів і
своєчасне забезпечення ними в/ч
соціально - правове забезпечення
культурологічне забезпечення
інформаційно-психологічна протидія
поповнення запасів МЗ у в/ч (підрозділах)
замість витрачених і втрачених
Охорона
Скритність
лікувально-евакуаційне
забезпечення
заходи по захисту від ЗМУ внаслідок
руйнування об’єктів атом.
енергетики, хім. промислов.
задоволення побутових та фінансових
потреб підрозділів
Активність
Точність координат
санітарно-епідеміологічне
забезпечення
підготовка, експлуатація і відновлення
шляхів підвезення і евакуації
Безперервність
Оперативність
постачання медичним майном
і технікою
збереження та підтримання цих засобів у
стані використання за призначенням
освоєння о/с зразків озброєння ВТ, її
своєчасне відновлення при пошкодження
Цілеспрямованість
Вимоги до розвідки
Технічне
Медичне забезпечення
фортифікаційне обладнання ОП
Тактичне маскування
введення пр-ка в оману
Здійснюється постійно і, як правило, самостійно
здійснення інж. заходів щодо маскування
Інж. забезпечення
захист від високоточної зброї
пророблення проходів у загородженнях
встановлення інженерних загороджень
Безпосередня
спостерігач (наряд), черг. вогн. засіб, патруль, секрет
Похідна
піші дозорні, ДВІД, ГД, ГПЗ (БПЗ, ТПЗ), авангард
виявлення та оцінювання РХБ обст-ки
РХБ захист
Сторожова
сторожовий пост, сторожова застава, сторожовий загін
підтрим. живучості в умовах РХБ зараж.
РЕБ
Бойова
б/охорона, перед. поз. смуга забезп., заслін, підр. прикр.
ліквідація РХБ зараження
РЕ захист
маскування військ та об’єктів аерозол.
РЕ подавлення
На кожну добу для впізнавання своїх в/сл установлюються пропуск і відгук

6.

6
1. Бойове забезпечення. Види,
завдання, сили та засоби.

7.

БОЙОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
7
Бойове забезпечення
полягає в організації та здійсненні
заходів, які спрямовані на створення сприятливих умов для успішного
ведення бою, ефективного застосування підрозділів, збереження їх
боєздатності, виключення раптового нападу противника, зниження
ефективності його вогню (ударів) по підрозділах батальйону (роти),
створення сприятливих умов для організованого і своєчасного вступу в
бій.
У взводі (відділенні) організуються та здійснюються такі види
бойового забезпечення: розвідка, інженерне забезпечення, радіаційний,
хімічний, біологічний захист, тактичне маскування та охорона.
Захист від високоточної зброї противника здійснюється під час
виконання заходів бойового забезпечення.
Відсутність вказівок і розпоряджень не звільняє
командирів підрозділів від своєчасної організації
бойового забезпечення.

8.

8
БОЙОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
включає:
радіоелектронна
боротьба
охорона
інженерне
забезпечення
тактичне
маскування
розвідка
РХБ
захист

9.

РОЗВІДКА
9
Розвідка організується і ведеться в
будь-яких умовах обстановки з метою
виключення раптового нападу противника і
добування
зведень
про
противника
і
місцевість у районі майбутніх дій.
Основними вимогами, пропонованими до розвідки, є
цілеспрямованість, безперервність, активність, оперативність,
скритність, вірогідність і точність визначення координат об'єктів,
які розвідуються, (цілей).
Відомості, які добуті, передаються всіма можливими способами
командиру, який поставив завдання на ведення розвідки.
Особливо важливі відомості
доповідаються негайно.

10.

ОХОРОНА
10
У взводі (відділенні) з метою не
допустити
раптового
нападу наземного
противника, проникнення його розвідки і
забезпечення часу і вигідних умов для
розгортання і вступу в бій організується
безпосередня охорона.
За розпорядженням старших командирів, взвод (відділення) може
виконувати завдання з охорони підрозділів, пунктів управління, інших
об'єктів.
Охорона здійснюється спеціально призначеним спостерігачем, в
обороні, крім того, — черговими вогневими засобами, а у разі
розташування взводу на місці окремо від роти -— і парними патрульними
для обходу району розташування взводу.
На кожну добу для впізнавання своїх
військовослужбовців установлюються пропуск і
відгук.

11.

ТАКТИЧНЕ МАСКУВАННЯ
11
Маскування являє собою комплекс
узгоджених заходів, проведених для введення
противника в оману щодо бойового складу,
боєздатності, розташування, намірів і дій
військ, щодо місць перебування, призначення
та стану об'єктів.
Тактичне
маскування
організується
командиром
відділення
відповідно
до
отриманого бойового завдання, вказівками
щодо маскування командира взводу і
обстановкою, яка склалася, з метою
досягнення раптовості дій своїх підрозділів і
збереження їхньої боєздатності.
Тактичне маскування
Здійснюється постійно і, як
правило, самостійно.

12.

ТАКТИЧНЕ МАСКУВАННЯ
12
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- використовувати відмітні знаки та позначки червоного хреста
(червоного півмісяця);
- прапора парламентера (білий прапор);
- знаків і емблем Організації Об'єднаних Націй (ООН);
- форменого одягу противника і розпізнавальних знаків його
озброєння і військової техніки;
- симулювати поранення (хворобу і намір здатися в полон).

13.

ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
13
Інженерне забезпечення організується і здійснюється з
метою створення відділенню необхідних умов для успішного
виконання бойового завдання, підвищення захисту особового
складу, озброєння і військової техніки від всіх засобів ураження,
також для ускладнення просування противника і нанесення йому
ураження вибуховими, мінно-вибуховими і невибуховими
загородженнями.

14.

14
фортифікаційне
обладнання
опорних пунктів
встановлення
інженерних
загороджень
здійснення
інженерних заходів
щодо маскування
Найбільш
поширені заходи
інженерного
забезпечення
відділення
пророблення
проходів у
загородженнях
захист від
високоточної зброї
противника

15.

Радіаційний, хімічний і біологічний (РХБ) захист
15
Радіаційний, хімічний, біологічний захист
організовується і
здійснюється з метою недопущення або максимального зменшення втрат
особового складу підрозділу від ЗМУ і забезпечення необхідних умов для
виконання поставлених завдань під час дій в обстановці радіоактивного,
хімічного, біологічного зараження, підвищення їх захисту від високоточної
та інших видів зброї, а також маскування своїх дій димами (аерозолями).
Завдання РХБ захисту військ
виявлення та
оцінювання РХБ
обстановки
підтримання
живучості військ в
умовах
РХБ
зараження
ліквідація РХБ
зараження
маскування дій
військ та об’єктів
із застосуванням
аерозолів

16.

Радіоелектронна боротьба
16
Радіоелектронна боротьба організовується і ведеться з
метою дезорганізації управління підрозділами противника, який
протистоїть, зниження ефективності застосування ним зброї,
засобів технічної розвідки, а також забезпечення стійкої роботи
засобів управління своїми підрозділами та зброєю.
Для виконання певних тактичних завдань механізованому
(танковому) підрозділу можуть зі складу рот радіоелектронної
боротьби бригад передаватися у підпорядкування зведені підрозділи
РЕБ
або
окремі
станції
радіоперешкод
короткохвильовому,
ультракороткохвильовому радіозв'язку.

17.

17
2. Матеріально-технічне
забезпечення. Види, завдання, сили
та засоби.

18.

18
контр-адмірал Генрі Екклз книга “РОЛЬ ТИЛА У ВІЙНІ“
Гнучкість військ на полі бою майже повністю залежит
від гнучкості системи матеріально-технічного забезпечення.
Матеріально-технічне забезпечення
- вид
забезпечення військ (сил), який включає:
- накопичення запасів матеріальних засобів і своєчасне забезпечення
ними в/ч (підрозділів);
- збереження та підтримання цих засобів у стані, який забезпечує їх
готовність до застосування (використання за призначенням);
- освоєння о/с зразків озброєння і військової техніки, її своєчасне
відновлення при пошкодженнях;
- поповнення запасів матеріальних засобів у в/ч (підрозділах) замість
витрачених і втрачених;
- підготовка, експлуатація і відновлення шляхів підвезення і евакуації;
- задоволення побутових та фінансових потреб в/ч (підрозділів).

19.

Матеріально-технічне
забезпечення
тилове
забезпечення
технічне
забезпечення
19

20.

20
3. Морально-психологічне
забезпечення. Складові та
завдання.

21.

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
21
Морально-психологічне забезпечення - комплекс
узгоджених за метою, завданнями, місцем та часом заходів, які
здійснюються за єдиним замислом і планом відповідними
командирами, штабами, органами з гуманітарних питань з метою
формування та підтримання високого морально-психологічного
стану особового складу, морально-бойових та психологічних
якостей, необхідних для успішного виконання бойових завдань.
Безпосереднім
організатором
морально-психологічного
забезпечення в батальйоні (роті) є заступник командира з
виховної роботи.
Особлива увага приділяється роботі з особовим складом
підрозділів, які обороняють найбільш важливі позиції та ведуть
бій у смузі забезпечення (на передовій позиції) і в бойовій охороні.

22.

Морально-психологічне забезпечення включає:
інформаційнопропагандистське
забезпечення
психологічне
забезпечення
соціально правове
забезпечення
культурологічне
забезпечення
інформаційнопсихологічна
протидія
22

23.

23
4. Медичне забезпечення.

24.

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Медичне
забезпечення
24
організується
та
здійснюється у всіх видах бою та в повсякденній
діяльності з метою підтримання боєздатності військ (сил)
шляхом збереження та зміцнення здоров’я особового
складу,
надання
військовослужбовцям
медичної
допомоги,
їх
лікування,
швидкого
відновлення
боєздатності і працездатності після поранень, травм,
захворювань та якнайшвидшого повернення до строю.

25.

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВКЛЮЧАЄ:
постачання
медичним майном
і технікою
санітарноепідеміологічне
забезпечення
лікувальноевакуаційне
забезпечення
заходи медичної служби по
захисту від зброї масового
ураження (захист від факторів,
які виникають внаслідок
руйнування об’єктів атомної
енергетики, хімічної і
мікробіологічної промисловості)
25

26.

26
ЛІТЕРАТУРА:
1. Бойовий статут Сухопутних військ ч. ІІІ (взвод, відділення,
екіпаж танку). – К.: КСВ, 2010, с. 228-250.
2. Навчальний посібник «Тактика загальновійськових підрозділів»,
– К.: АЗСУ, 1998, с. 59-60.
3. «Порядок оформлювання оперативних документів»
Головне оперативне управління, 2008, с. 36-39, 65-119.
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ ПІДГОТОВКУ:
1. Доопрацювати матеріали заняття, підготуватись до семінару.

К.:

27.

27
English     Русский Rules