12.27M
Category: warfarewarfare

Основи бойового забезпечення. Охорона

1.

Національний університет оборони України
ім.генерала армії І.Д. Черняховського
Факультет підготовки офіцерів
запасу
Самостійне заняття під керівництвом викладача
Тема 1. Основи бойового забезпечення
Заняття 3. Охорона

2.

ЛІТЕРАТУРА
1.
Бойовий статут Сухопутних Військ.
Частина IІ. Батальйон, рота. – Київ:
Видавництво “Варта”, 1998. – 235 с.
2. Тактика загальновійськових підрозділів.
– Київ: НАОУ,1998.- 492 с.
2

3.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Безпосередня охорона підрозділів в
бою.
2. Бойова охорона.
3. Похідна і сторожова охорона.
3

4.

4
ЗАВДАННЯ ОХОРОНИ
не допустити проникнення розвідки противника в
район дій (розташування) своїх підрозділів
виключити раптовий напад на них наземного противника,
його повітряних (аеромобільних) десантів, диверсійнорозвідувальних груп
забезпечити підрозділам, що охороняються, час і вигідні
умови для розгортання (приведення в бойову готовність) і
вступу в бій

5.

5
ВИДИ ОХОРОНИ
БОЙОВА ОХОРОНА –
В БОЮ
ПОХІДНА ОХОРОНА –
НА МАРШІ
СТОРОЖОВА ОХОРОНА – ПІД
ЧАС РОЗТАШУВАННЯ НА
МІСЦІ
БЕЗПОСЕРЕДНЯ ОХОРОНА
– У ВСІХ ВИПАДКАХ

6.

Характеристика видів охорони
Бойова охорона висилається за вказівкою
старшого
командира
або
рішенням
командира батальйону (роти).
В обороні при відсутності смуги забезпечення або передової позиції
організовується бойова охорона перед переднім краєм оборони
батальйону на віддаленості до 2 км.
В обороні, при відсутності безпосереднього зіткнення з противником,
в наступі - в ході його успішного розвитку і під час переслідування
противника бойова охорона організовується силою бойового
розвідувального дозору (БРД), який висилається від батальйонів
(рот) першого ешелону на віддаленість до 10 км.
В умовах безпосереднього зіткнення з противником бойова охорона
не висилається.
В цьому випадку завдання бойової охорони покладаються на
підрозділи, які займають першу траншею.
6

7.

Характеристика видів охорони
Похідна охорона висилається, як правило,
за вказівкою старшого командира, а при
діях у відриві від головних сил –
самостійно.
забезпечити безперешкодний рух головних сил
виключити несподіваний напад противника
ЗАВДАННЯ
забезпечити вигідні умови для розгортання і вступу в бій
не допустити проникнення до головних сил
наземної розвідки противника
ведення розвідки
Похідна охорона є елементом похідного порядку
Організовується з фронту, тилу і флангів
7

8.

Характеристика видів охорони
8
Сторожова
охорона
організовується
і
виставляється, як правило, при розташуванні
на місці за вказівкою старшого командира або
самостійно.
не допустити проникнення розвідки противника до
підрозділів, які охороняються
ЗАВДАННЯ
своєчасно виявити появу наземного противника,
попередити про нього свої підрозділи
у випадку нападу противника стійко обороняти займану
позицію (район)
Сторожова охорона може здійснюватися сторожовими загонами,
сторожовими заставами, сторожовими постами, секретами.
Віддаленість сторожової охорони від підрозділів що охороняються
повинна забезпечити проведення ними маневру, організований вступ в
бій і в залежності від складу охорони може бути 1,5 - 15 км.

9.

Характеристика видів охорони
Безпосередня охорона організовується в
будь-яких видах бою і в будь-яких умовах
обстановки згідно рішення командира або
вказівок старшого начальника.
При організації охорони командир вказує:
напрямок (напрямки), на якому зосередити особливу увагу
де і яку мати охорону та її склад
час висилання (виставлення) охорони та її завдання
пропуск та відгук
9

10.

Склад, призначення та особливості завдань бойової
охорони
Механізована рота у складі батальйону може діяти в смузі
забезпечення в якості передового загону на відстані до 10-15
км. від переднього краю оборони наших військ.
ЗАВДАННЯ
затримати наступ переважаючих сил противника
змусити його передчасно розгорнутися і наступати в
невигідному для нього напрямку
нанести йому втрат та виграти час для підготовки
оборони
10

11.

Склад, призначення та особливості завдань бойової
охорони
При відсутності смуги забезпечення батальйон (рота) може
діяти на передовій позиції, яка створюється на відстані 4-6
км. від переднього краю оборони наших військ.
ЗАВДАННЯ
ввести противника в оману відносно накреслення
переднього краю та побудови оборони
не допустити несподіваного нападу противника на
підрозділи першого ешелону
відбити наступ його розвідки боєм і змусити
передчасно розгорнути свої головні сили
11

12.

Склад, призначення та особливості завдань бойової
охорони
При відсутності зіткнення з противником бойова охорона
висилається від батальйону першого ешелону у складі
посиленого
механізованого
(танкового)
взводу
на
віддаленість до 2 км. від переднього краю оборони.
Взвод обороняє позицію до 500 м по фронту
механізованим відділенням (танком)
Може бути
посилений
підрозділами мінометів та протитанкових засобів
інженерно-саперним підрозділом
12

13.

ВЗВОД У БОЙОВІЙ ОХОРОНІ
ЗВ-1
1 мр Ор1-церква
500 м
2
3
Гай
1850 м
грвід
1
Ор.2-каміння
680 м
Ор.4-вишка
1100 м
ЗВ-1
1 мв
2 мвід
2
1
1 мв
Ор.5 (основний)окр.дерево1700 м
Ор.3-пам’ятник
850 м
1
“пів
д”
Сад
1100 м
“пі
вн

ЗВ-2
1 мв
3 мвід
3
Курган
720 м
Вирубка
900 м
Окр.дерево
400 м
1 мвід
6

14.

Склад, призначення та особливості завдань бойової
охорони
Бойовий розвідувальний дозор висилається у складі
посиленого взводу від батальйону, а іноді і від роти в різних
видах бою і різних умовах бойової обстановки.
веде розвідку на відстані, яка забезпечує
спостереження за його діями і підтримку вогнем,
а при відсутності безпосереднього зіткнення з противником –
до 10 км.
Може бути
посилений
інженерно - саперним відділенням
(окремими саперами)
хіміками - розвідниками
Бойове завдання, як правило, виконує тільки спостереженням.
13

15.

Склад, призначення та особливості завдань похідної
охорони
14
Для охорони колони головних сил батальйону на марші,
який рухається в передовому загоні або авангарді,
висилається:
в напрямку руху на віддалені 5 - 10 км. - головна похідна
застава (ГПЗ) у складі посиленого взводу або роти
на фланги і тил при необхідності - бокові (БПЗ) (рухаються
на рівні голови колони, що охороняється)або тильні (ТПЗ)
(рухається за колоною, що охороняється)похідні застави –
силою до взводу – на віддалені до 5 км.
Головна похідна застава
силою до роти
висилає головний дозор у складі взводу на
віддалені 3 - 5 км
силою взводу
висилає
дозорне
відділення
(танк)
на
віддалення, яке забезпечує спостереження за
ним і підтримку його вогнем

16.

15
ГПЗ (у складі мв)
БПЗ
Головні сили
до 5 км
КСП кб
ДВід
ісвід
1 мв
ТПЗ
2 мр
3 мр
№256
5-10 км
до 5 км
БПЗ

17.

Склад, призначення та особливості завдань
сторожової охорони
16
здійснюється сторожовими загонами у складі посиленої
роти та сторожовими заставами у складі посиленого
взводу
Іноді на важливий напрямок в сторожовий загін від з’єднання
може бути призначений батальйон, в цьому випадку в
сторожову заставу від сторожового загону може призначатися
посилена рота.
Завдання, склад та порядок дій сил та засобів, які призначені в
сторожову охорону, залежать від
- бойового завдання, яке виконується підрозділами;
- віддаленості від противника;
- важливості напрямку, що обороняється;
- пори року, часу доби, погоди та умов місцевості.

18.

Склад, призначення та особливості завдань
сторожової охорони
Сторожовому загону (заставі) вказується
рубіж
оборони
смуга охорони і ведення
розвідки
по фронту може досягати:
- для батальйону - 10 км.
- для роти
- 5 км.
- для взводу
- 2 км.
За вказівкою командира сторожового загону
між сторожовими заставами організується патрулювання,
попереду та вбік від сторожових застав можуть виставлятися
сторожові пости,
на прихованих підступах — секрети.
17

19.

СТОРОЖОВА ЗАСТАВА
18
СП№1
до 5 км
до 2 км
1мр
СП№3
СП№2
Рубіж
оборони
Смуга охорони і
розвідки

20.

Склад, призначення та особливості завдань
сторожової охорони
Патрульними призначаються два солдати, один з них
призначається старшим.
Несуть службу вночі або в установлений період
безперервно: одна пара змінює іншу.
1 мр
Секрет виставляється від сторожової застави на
віддаленні до 400 м. у складі 2-3 солдатів, один з них
призначається старшим.
Несе службу беззмінно протягом дня або ночі,
приховано, нічим себе не виявляючи.
1 мр
19

21.

Склад, призначення та особливості завдань
сторожової охорони
У сторожовий пост, призначений для охорони батальйону,
розташованого на місці, або який призначається від
сторожової застави, може бути виділене відділення (танк).
Займає і обладнує указану йому позицію на віддаленні
до 1500 м. від підрозділу, який охороняє.
Несе службу, як правило, протягом доби.
1 мр
20

22.

Склад, призначення та особливості завдань
безпосередньої охорони
здійснюється в межах району розташування батальйону
(роти) парними патрулями, вартовими, спостерігачами,
черговими вогневими засобами, черговим підрозділом, а
в підрозділах, крім того, добовим нарядом.
На кожну добу для розпізнавання своїх військовослужбовців
встановлюється пропуск та відгук.
Пропуском служить найменування озброєння або бойової
техніки, наприклад «кулемет», а відгуком - найменування (назва)
населеного пункту, яка починається з тієї ж літери, що і пропуск,
наприклад «Київ».
21

23.

Основні завдання охорони та оборони важливих
об'єктів
22
своєчасне виявлення і знищення розвідки,
диверсійних груп, вогневих засобів незаконних
збройних формувань на підходах до зон (об'єктів),
що охороняються
недопущення мінування незаконними збройними
формуваннями доріг, мостів, тунелів та інших
об'єктів
ліквідація незаконних збройних формувань
випадку нападу на об'єкт або його обстрілу
у

24.

Охорона та оборона важливих об'єктів
Рух.рез.
1 мр
2 мв
3 мв
1 рсп
ВВ
1 мв
Умовні позначення:
- підрозділи ВВ
- секрет
- піший патруль
- сигнальні міни
- загородження з дроту
23

25.

Особливості матеріального забезпечення
24
підвищення автономності системи життєзабезпечення
екіпажів бойових машин і мало чисельних груп, які діють
у відриві від свого підрозділу
створення запасів матеріальних засобів для екіпажу
(розрахунку), групи (відділення) не менше чим на 5-6 діб
на кожний екіпаж (групу) мати спальні мішки,
малогабаритні засоби для приготування їжі, засоби для
зберігання питної води, обігріву
У ротах мати санітарного інструктора і двох санітарів або
декількох підготовлених солдатів, які можуть надати
першу медичну допомогу
Для евакуації поранених і вбитих використовувати
броньовану техніку, а евакуацію тяжкопоранених з
батальйонного медичного пункту здійснювати на
швидкохідній техніці або вертольоті

26.

Особливості технічного забезпечення
25
забезпечення взаємозаміни особового складу за
основними спеціальностями в екіпажах і розрахунках
ведення постійної роботи з технічної підготовки
зведених екіпажів
мати в резерві ремонтно-евакуаційну групу, в складі якої
мати ремонтні евакуаційні засоби, запаси військовотехнічного майна і пально-мастильних матеріалів
техніку, яка вийшла з ладу, не залишати на
маршрутах, проводячи її евакуацію ремонтними
засобами, а у разі її недостатності - використовувати
бойові і транспортні машини
у кожному батальйоні мати пункт технічного
спостереження і ремонтно-евакуаційну групу, яка діє
за підрозділом

27.

Завдання на самостійну підготовку
26
а) з теоретичної подготовки
З'ясувати тему та навчальні питання лекції. Поновити знання з питань
тактики дій роти (взводу).
б) з практичної підготовки
Отримати завдання на підготовку до тактичного заняття. Ознайомитись
з навчальними питаннями, які виносяться на тактичне заняття та
з'ясувати їх зміст.
Контрольні питання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Мета та види охорони.
Характеристика та завдання бойової охорони.
Характеристика та завдання похідної охорони.
Характеристика та завдання сторожової охорони.
Характеристика та завдання безпосередньої охорони.
Основні завдання охорони та оборони важливих об’’єктів.
English     Русский Rules