1.77M
Category: warfarewarfare

Предмет і завдання тактики. Основи загальновійськового бою. (Тема 1.1)

1.

ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ імені ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
Тема 1
«Предмет і завдання тактики"
Заняття №1:
“Основи загальновійськового бою”

2.

1 навчальне питання
Види
загальновійськового бою
та їх стисла характеристика

3.

Підрозділи Сухопутних військ під час
виконання поставлених завдань ведуть
тактичні дії.
Формами тактичних дій взводу
(відділення, танка) є:
бій, участь у стабілізаційних,
специфічних
діях,
а
також
спеціальних операціях, крім того,
розташування
на
місці
та
пересування є також формами
тактичних дій.

4.

Бій
- основна форма тактичних дій підрозділів
складовими елементами бою є:
МАНЕВР
яка застосовується
для вирішення тактичних завдань в обмеженому
районі впродовж короткого періоду часу
БІЙ може бути: загальновійськовим, вогневим,
повітряним, протиповітряним, морським.

5.

УДАР
— одночасне й короткочасне ураження
угруповань військ і об’єктів противника
шляхом могутнього впливу на них усіма
наявними способами.
в залежності від
застосованої зброї й
сил, що беруть участь:
ядерні
вогневі
удари військами
за кількістю засобів, що
беруть участь, і об’єктів, що
уражаються:
масовані
групові
одиночні
за засобами доставки:
ракетні
артилерійські
авіаційні

6.

ВОГОНЬ
— ураження противника стрільбою (пуском) з різних видів зброї.
за видами зброї:
за видами вогню :
за тактичними
зі стрілецької зброї
по окремій
цілі
за напруженістю:
задачами:
за способами
гранатометів
за стрільби:
способами
зосереджений
на одиночними
знищення пострілами
танків
ведення:
загороджувальний
короткими
з місця або довгими
чергами гармат і кулеметів)
(танкових
придушення
прямою
багатошаровий
безупинний
з зупинки (з короткої
зупинки)
бойових
машин піхоти
виснаження
напівпрямою
наводкою
кинджальний
з ходу
артилерії, мінометів
руйнування
ізззакритих
вогневих
позиційстрільби:
швидкий
протитанкових
ракетних
борта
за напрямками
задимлення
методичний
комплексів
з розсіюванням по
фронту,
(осліплення)
фронтальний
залповий і інші.
зенітних
засобів
у глибину, по площі
фланговий
перехресний

7.

МАНЕВР
- організоване пересування військ у ході бою з метою зайняття
вигідного положення відносно противника і створення необхідного
угруповання сил і засобів на новому напрямку, відведення військ ізпід ударів противника, а також перенесення або перенацілювання
(масування, розподіл) ударів і вогню для найбільш ефективного
ураження найважливіших угруповань і об’єктів противника.
Охоплення - маневр, який
здійснюється підрозділами
в ході бою для атаки
противника у фланг.
Обхід - більш глибокий
маневр, який здійснюється
підрозділами для атаки
противника з тилу.
Відхід - маневр, який здійснюється підрозділами з метою виходу з-під удару
переважаючого противника, зайняття більш вигідного положення для
наступних дій, виграшу часу, вивільнення сил для дій на інших напрямках.
Маневр ударами і вогнем

8.

Загальновійськовий бій
сукупність узгоджених і взаємопов’язаних за
метою, завданнями, місцем і часом ударів,
вогню
і
маневру
загальновійськових
підрозділів з метою знищення (розгрому)
противника, відбиття його ударів та
виконання інших тактичних завдань.
-оборонний бій (оборона)
-наступальний бій (наступ)

9.

Оборонний бій (оборона) –
основний вид загальновійськового бою
Мета:
- відбити наступ переважаючих сил
противника;
- нанести йому максимальних втрат;
- утримати важливі райони (об’єкти)
місцевості;
- створити сприятливі умови для
переходу в наступ.

10.

Залежно від бойових завдань, наявності сил і засобів,
а також характеру місцевості оборона може бути:
позиційною - основний вид оборони. Вона найбільш повно
відповідає головній меті оборони і ведеться шляхом завдання
максимальних втрат противнику в ході наполегливого утримання
підготовлених до оборони районів місцевості. Позиційна оборона
застосовується на більшості напрямків, і передусім там, де втрата
території недопустима.
маневреною
- застосовується з метою завдання
противнику втрат, виграшу часу та збереження своїх сил шляхом
послідовних оборонних боїв на завчасно намічених і
ешелонованих в глибину рубежах у поєднанні з короткими
контратаками. Вона допускає залишення деякої частини
території.

11.

Оборонний бій взводу
(відділення, танка) включає:
Послідовне
виконання
тактичних
завдань, основними з яких є:
- зайняття і побудова оборони;
- нанесення ураження підрозділам противника
при їх розгортанні і переході в атаку;
- відбиття атаки противника і утримання
зайнятого опорного пункту (позиції);
- знищення противника, який увірвався на
передній край і вклинився в оборону.

12.

Підрозділи можуть переходити до ведення оборонного
бою навмисно, коли більш активні й рішучі дії недоцільні,
або вимушено – внаслідок несприятливої обстановки, що
склалася.:
може готуватися завчасно
до початку бойових дій
організовуватися
в ході бою
в умовах відсутності
зіткнення з противником
в умовах безпосереднього
зіткнення з противником
•при обороні у другому ешелоні;
•при переході до оборони під
прикриттям підрозділів, що
обороняються в смузі забезпечення;
•при обороні морського узбережжя, де
очікується висадження морського
десанту;
•для прикриття державного кордону
•з метою відбиття контратак сил
противника, які переважають, в ході
наступу;
•для
закріплення
й
утримання
захоплених рубежів;
•для
прикриття
флангу
на
загрозливому напрямку;
•у результаті невдалого зустрічного
бою з силами противника, які
переважають.

13.

Наступальний бій (наступ) –
основний вид загальновійськового бою.
Мета:
розгром (знищення) противника,
оволодіння важливими районами
(рубежами, об’єктами) місцевості.
Він полягає в ураженні противника усіма
наявними засобами, рішучій атаці, стрімкому
просуванні військ у глибину його бойового
порядку, знищенні і полоненні живої сили,
захопленні зброї, військової техніки, різних
об’єктів
та
намічених
районів
(рубежів)
місцевості.

14.

Взвод (відділення, танк) повинен вести наступальний бій з
повним напруженням сил, безупинно, у високому темпі,
вдень і вночі, у будь-яку погоду і у тісній взаємодії з іншими
підрозділами знищити противника, який обороняється.
Мета наступального бою
досягається:
- надійним прикриттям підрозділів від нападу
противника з повітря;
- вмілим застосуванням усіх засобів ураження;
- швидким використанням результатів ударів
авіації і вогню артилерії;
- своєчасним нарощуванням зусиль в глибину;
- широким застосуванням охоплень, обходів і
проведення атак у фланг і в тил противнику.

15.

Наступальний бій взводу
(відділення, танка) включає
послідовне виконання тактичних завдань,
основними з яких є:
- зайняття вихідного положення для наступу;
- висування до рубежу переходу в атаку і
розгортання в бойовий порядок;
- подолання
інженерних
загороджень
і
природних перешкод;
- атака і знищення противника на передньому
краї
оборони,
оволодіння
визначеним
об’єктом;
- розвиток наступу у глибині оборони;
- переслідування противника.

16.

Види наступу
з висуванням із глибини
(з ходу)
Зустрічний
бій
Наступ
на противника,
що відходить
Спосіб наступу
із положення
безпосереднього
зіткнення з противником
Наступ
на противника,
що наступає
Спосіб наступу
Спосіб наступу
Наступ
на противника,
що обороняється
Переслідування

17.

2 навчальне питання
Підготовка загальновійськового
бою з урахуванням досвіду
набутого підрозділами ЗС
України під час їх участі у
проведенні антитерористичної
операції.

18.

Управління підрозділами в бою
полягає
в
цілеспрямованій
діяльності командирів по підтримці
високої
бойової
готовності
підрозділів, підготовці їх до бою і
керівництва ними при виконанні
поставлених задач, а також в
своєчасному проведенні заходів, що
забезпечують організацію і ведення
бою.

19.

Підготовка бою (дій) включає:
ОРГАНІЗАЦІЮ
ДІЙ
Підготовку
підрозділу до дій
(особового складу,
озброєння і військової
техніки)
Здійснення контролю
готовності до виконання
поставленої задачі

20.

Робота командира щодо
організації дій починається з
одержанням
завдання
і
здійснюється, як правило, на
місцевості,
а
якщо
це
неможливо - у вихідному
районі по карті (схемі, на
макеті місцевості).

21.

Одержавши бойове завдання командир підрозділу:
З’ясовує завдання
Оцінює обстановку
Приймає рішення
Проводить рекогносцировку
Ставить завдання підлеглим(особовому складу, вогневим засобам)
Організовує взаємодію і управління, бойове забезпечення, виконання заходів
морально-психологічного, тилового і технічного забезпечення.
Організовує і особисто керує підготовкою особового складу, озброєння і
військової техніки до дій
В установлений час доповідає старшому командиру про
готовність підрозділу до виконання бойового завдання

22.

З'ясування завдання
полягає
у
вивченні
завдання, поставленого
старшим
командиром
(начальником).

23.

Оцінка обстановки включає:
оцінку противника;
оцінку своїх підрозділів;
оцінку місцевості, стану погоди,
пори року;
а також інші фактори, які впливають
на виконання бойового завдання.

24.

У рішенні
командир підрозділу визначає:
способи виконання одержаного
завдання;
побудову бойового (передбойового,
похідного) порядку;
завдання підлеглим;
організацію управління.

25.

Під час проведення рекогносцировки
командир вивчає:
противника
і
місцевість
у
напрямку дій з метою уточнення
свого
рішення,
вивчення
(призначення)
орієнтирів
і
завдань підлеглим.

26.

Завдання
підлеглим
(особовому складу, вогневим
засобам) ставляться бойовим
наказом або розпорядженням,
які віддаються
усно або за
допомогою засобів зв’язку.

27.

3 навчальне питання
Мета, зміст і порядок вивчення
модуля тактики на кафедрі
військової підготовки офіцерів
запасу факультету військової
підготовки.

28.

В результаті вивчення підрозділу навчання “Тактика”
студенти повинні:
Знати:
•основи сучасного загальновійськового бою;
•організаційну
структуру,
можливості,
тактику
дій
Вміти:
механізованого
(танкового)
взводу
і роти в різноманітних
•командувати взводом
в бою,
застосовувати
зброю
видах
бойових
дій; взводу і наданих йому вогневих
та бойову
техніку
Бути ознайомленими:
•порядок
і зміст роботи командира взводу та роти з
засобів, організувати і вести розвідку в
організації
бою і управління підрозділом
з
призначенням,
задачами,в бою;
бойовими
різноманітних
видах
бою;із організації і ведення бойових
•бойові
статути
і
настанови
можливостями
і
загальними
принципами
•підтримувати
боєздатність
підрозділу,
організувати
дійбойового
в різноманітних
умовах;
застосування підрозділів Сухопутних
бій
на
місцевості,
взаємодію
і всебічне
•основи
взаємодії
та
організації
всебічного забезпечення
військ;
забезпечення бою;
бою;
•проводити заняття
тактичної (тактико•організацію,
бойові з можливості
та основи ведення
бойових
дій підрозділів
армій
провідних країн
спеціальної)
підготовки (частин)
з підлеглим
особовим
світу;
складом.
•методику проведення занять з особовим складом з
тактичної (тактико-спеціальної) підготовки;

29.

Перший семестр
Курс первинної
військово-професійної
підготовки.
ТАКТИКА
Другий семестр.
Третій семестр .
Четвертий
семестр
Для ВОС 021100
- Тема 1: «Підготовка солдата до різних видів бою»;
- Тема 2: «Основи організації розвідки в підрозділі»;
- Тема 3: «Основи військово-інженерної підготовки»;
- Тема 4: «Основи організації зв’язку в Сухопутних військах»;
- Тема 5: «Основи РХБ захисту підрозділів»;
- Тема 6: «Організація медичного забезпечення підрозділів»;
- Тема 7: «Організація і порядок виконання вправ зі стрілецької зброї та
метання ручних гранат».
Залік
- Тема 1: «Предмет і завдання тактики»;
- Тема 2: «Бойове застосування приданих та підтримуючих підрозділів»;
- Тема 3: «Організаційно-штатна структура підрозділів Сухопутних військ
армій провідних держав світу та їх бойове застосування в основних видах
бою»;
-Тема 4: «Організація, озброєння і бойова техніка танкового (механізованого)
батальйону Збройних Сил України»;
- Тема 5: «Оборонний бій екіпажу танка»;
- Тема 6: «Наступальний бій екіпажу танка»
Контрольна робота
- Тема 7: «Взвод на марші»;
- Тема 8: «Оборонний бій танкового взводу»;
- Тема 9: «Наступальний бій танкового взводу»;
Диференційований залік
-Тема 10: «Розташування взводу на місці та сторожова охорона»;
- Тема 11: «Танковий підрозділ у розвідці»;
- Тема 12: «Дії під час участі в міжнародних миротворчих операціях»;
-Тема 13: «Танкова рота в основних видах бойових дій та на марші»
Контрольна робота

30.

НАВЧАЛЬНИЙ
ЗБІР
(після першого року навчання)
№ з/п
На навчальному
зборі
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Предмет навчання
Тактична підготовка (в т.ч. бойовий
досвід застосування підрозділів,
захист від засобів ураження,
психологічна підготовка)
Розвідувальна підготовка
Інженерна підготовка
Військова топографія
Підготовка зі зв’язку
Радіаційний, хімічний, біологічний
захист
Військово-медична підготовка
Вогнева підготовка
Стройова підготовка
Статути Збройних Сил України та їх
практичне застосування
Фізична підготовка
Всього годин:
Всьо
го
годи
н
Із них
під
самості
керівництвом
йна
викладача
підготов
ка
57
46
11
6
9
8
6
4
6
6
4
2
3
2
2
6
4
2
6
30
4
4
24
4
2
6

2
2

4
138
4
108

30

31.

НАВЧАЛЬНИЙ
ЗБІР
На навчальному
зборі
- Тема 7: «Взвод на марші»;
- Тема 8: «Оборонний бій танкового взводу»;
- Тема 9: «Наступальний бій танкового взводу»;
Випускний екзамен
English     Русский Rules