3.10M
Category: warfarewarfare

Основи застосування підрозділів БТГр в основних видах бою, тактичних дій. Основи загальновійськового бою. (Тема 1.3)

1.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО
КАФЕДРА ТАКТИКИ
ЛЕКЦІЯ
з навчальної дисципліни “Тактика”
Тема 1.: Основи застосування підрозділів БТГр
в основних видах бою (тактичних дій).
Заняття 4: Основи загальновійськового бою.
Начальник НТК кафедри тактики
Майор БОЙЧУК Б.М.
ЛЬВІВ – 2016 р.

2.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
1.Ознайомити студентів з основами загальновійськового бою.
2. Виучити з тими, хто навчається, визначення бою,
манеру підрозділами та вогнем і їх видів.
3. Виховувати у студентів самостійність, творчу
ініціативу та гордість за Збройні Сили України.
2

3.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Бій, маневр підрозділами і вогнем.
Види бою, маневру, вогню.
2. Принципи загальновійськового бою.
3

4.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІ (рота, батальйон)
/ К.: КСВ, 2010.ст. 1-15.
2. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІІ (взвод, відділення, екіпаж танка) / К.: КСВ, 2010. ст. 1- 4.
3. Тактика механізованих підрозділів (механізована рота): навч.
посібник / [Фтемов Ю.А., Похнатюк С.В., Рєпін І.В., Вірко Є.В.].
– Л.: АСВ, 2012. С 7-28.
4. Тактика механізованих підрозділів (механізований взвод): навч.
посібник / [Вірко Є.В., Годій М.В., Железник О.Ю., Степаненко А.].
– Л.: АСВ, 2014. с. 6-19; 4, с. 6-12
4

5.

ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
БІЙ, МАНЕВР ПІДРОЗДІЛАМИ І ВОГНЕМ.
ВИДИ БОЮ, МАНЕВРУ, ВОГНЮ.
5

6.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Основи загальновійськового бою – це система визначень, понять і категорій теорії і практики підготовки та ведення бою (тактичних дій) військовими частинами та підрозділами родів військ Сухопутних військ.
Тактичні дії – це організовані дії військових частин і підрозділів під час
виконання поставлених завдань.
Основними формами тактичних дій є бій, удар і маневр.
Бій – основна форма тактичних дій підрозділів, узгоджені за метою, місцем і часом удари, вогонь і маневр військових частин, підрозділів
(кораблів, літаків) для відбиття ударів противника, його знищення (розгрому) та виконання інших завдань в обмеженому районі впродовж короткого
часу. Він може бути загальновійськовим, вогневим, повітряним, протиповітряним, морським.
Удар - складовий елемент бойових дій, бою, що полягає в одночасному
ураженні противника потужною дією на нього зброєю або військами.
Маневр – організоване пересування військових частин і підрозділів у ході
бою з метою зайняття вигідного положення стосовно противника і створення необхідних сил і засобів на новому напрямку (рубежі, в новому
районі), відведення військових частин та підрозділів з-під ударів противника, а також перенесення вогню для найбільш ефективного ураження
противника.
6

7.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
ВИМОГИ СУЧАСНОГО ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ ДО ВОЇНІВ
Висока бойова виучка
Фізичне загартування
Уміння використовувати всю міць озброєння і техніки та застосовувати
засоби захисту і маскування
Стабілізаційні дії – особлива форма застосування військ (сил) для стабілізації обстановки у кризовому районі та недопущення ескалації (відновлення) воєнного конфлікту.
Специфічні дії – форма застосування військ
(сил) під час участі в антитерористичних операціях (далі – АТО) і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – НС) техногенного
та природного характеру.
7

8.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Сучасний бій Сухопутних військ є загальновійськовим, в ньому беруть
участь і взаємодіють усі роди військ. Бій має рішучий і маневрений характер, розгортається на широкому фронті і на велику глибину із завдаванням
ударів по флангах і тилу. Особливостями сучасного бою є різка зміна
обстановки, швидкий розвиток, безперервність і напруженість бойових дій.
Успіх бою залежить від уміння виграти в часі і завоювати ініціативу, від найповнішого використання всієї вогневої сили, зброї, бойової і спеціальної техніки, безперервного забезпечення свіжими резервами, високої організованості та дисциплінованості, високих моральних і
фізичних якостей, бойової згуртованості і боєготовності
війська. Все це досягається свідомим виконанням
військового обов’язку, стійкістю, хоробрістю і готовністю
війська у будь-яких умовах досягти перемоги.
Загальновійськовий бій – основна форма тактичних дій військ, сукупність
узгоджених і взаємозв’язаних за метою, завданнями, місцем і часом ударів, вогню і маневру військових частин і підрозділів родів військ, видів
ЗС України, інших військових формувань та правоохоронних органів для
відбиття ударів противника, його знищення (розгрому) та виконання інших
завдань в обмеженому районі протягом короткого часу.
8

9.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Залежно від сил і засобів, що застосовуються, удари можуть
бути: удари військами (силами) та вогневі (ракетні, ракетноартилерійські, авіаційні).
УДАРИ ВІЙСЬКАМИ
(СИЛАМИ)
1
ВОГНЕВІ УДАРИ
1
2
3
За масштабом удари військами (силами) можуть бути
оперативними або тактичними.
Вогневі удари (за кількістю залучених засобів) можуть бути:
зосереджені, групові, поодинокі, у тому числі високоточні.
9

10.

РОЗРОДІЛ ВОГНЮ
ВОГОНЬ РОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ ЗА:
тактичними завданнями, які вирішуються
на знищення, подавлення, виснаження, руйнування, задимлення
(засліплювання), освітлення тощо
видами зброї
зі стрілецької зброї, гранатометів, танків (танкових гармат і кулеметів), БМП (БТР), артилерії, мінометів, протитанкових ракетних
комплексів (далі – ПТРК), зенітних ракетних, зенітних ракетно артилерійських, зенітних артилерійських комплексів (бойових
машин, установок ) тощо;
способами ведення
прямою, напівпрямою наводкою, із закритих вогневих позицій;
10

11.

РОЗРОДІЛ ВОГНЮ
ВОГОНЬ РОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ ЗА:
напруженістю
короткочасний (поодинокими пострілами, короткими або довгими чергами), безперервний, кинджальний, швидкий, методичний,
залповий тощо;
напрямком стрільби
фронтальний, фланговий, перехресний;
способами стрільби
з місця, із зупинки (з короткої зупинки), з ходу, з борта, з розсіюванням по фронту, з розсіюванням у глибину, по площі та ін.;
видами вогню
по окремій цілі, зосереджений, загороджувальний, багатошаровий, багатоярусний тощо.
11

12.

ОСНОВНІ ВИДИ БОЮ
ОБОРОНА
Здійснюється навмисно або вимушено з головною метою - відбити
наступ противника, завдати йому
втрат та створити умови для переходу своїх військ у наступ.
НАСТУП
Проводиться з метою повного розгрому противника і оволодіння важливими районами (об'єктами місцевості).
Найбільш типовим для підрозділів на початку війни буде перехід
в наступ із положення оборони.
12

13.

МАНЕВР ПІДРОЗДІЛАМИ
Маневр підрозділами (охоплення, обхід і відхід) здійснюється
стрімким їх просуванням у глибину бойового порядку противника, в
тому числі й у повітрі, а також шляхом відведення підрозділів на нові
позиції та рубежі (в райони), розташовані в глибині.
Охоплення - маневр, який здійснюється підрозділами в ході бою для
атаки противника у фланг.
13

14.

МАНЕВР ПІДРОЗДІЛАМИ
Обхід більш глибокий
маневр, який здійснюється
підрозділами для удару по
противнику з тилу.
Відхід - маневр, який застосовується з метою виводу
своїх військ з-під ударів
переважаючих сил противника, виграшу часу і зайняття більш вигідного рубежу.
14

15.

МАНЕВР ВОГНЕМ
МАНЕВР ВОГНЕМ застосовується
для ефективного ураження противника. Він полягає у зосередженні вогню
по одній важливій цілі, своєчасному
перенесенні вогню з однієї цілі на іншу та веденні вогню одночасно по
декількох цілях.
15

16.

ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
ПРИНЦИПИ
ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ
16

17.

ПРИНЦИПИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ
ПОСТІЙНА БОЙОВА ГОТОВНІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН
Полягає у їх здатності в будь-який час організовано в установлений
терміни вступити в бій та успішно виконати поставлені завдання.
ВІДПОВІДНІСТЬ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ ПІДРОЗДІЛІВ
ЇХ БОЙОВИМ МОЖДИВОСТЯМ
Полягає в детальній оцінці оперативно-тактичної обстановки та їх реаль
них бойових можливостей з метою визначення найбільш раціональних
способів виконання поставлених завдань.
РІШУЧІСТЬ, АКТИВНІСТЬ І БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ВЕДЕННЯ БОЮ
Досягається узгодженими діями підрозділів усіх родів військ, підрозділів забезпечення і тилу між собою, а також вогневим ураженням противника за завданнями, напрямками, рубежами, часом і способами
ведення бою в інтересах найбільш успішного виконання бойових завдань загальновійськовими підрозділами.
17

18.

ПРИНЦИПИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ
(продовження)
РАПТОВІСТЬ ДІЙ І ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ХИТРОСТІ (ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ)
Дозволяють захопити противника зненацька, викликати паніку та паралізувати його наступальний порив і волю до опору, дезорганізувати
управління військами та створити сприятливі умови для перемоги
навіть над противником, який переважає за силою.
УСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЮ
Полягає в підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на підтримання
підрозділів у високій бойовій готовності, збереження їх боєздатності та
створення їм сприятливих умов для виконання поставлених завдань.
ПОВНА НАПРУГА МОРАЛЬНИХ І ФІЗИЧНИХ СИЛ, ВИКОРИСТАННЯ МОРАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ В ІНТЕРЕСАХ В ІНТЕРЕСАХ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
Найважливіша умова досягнення успіху в бою
18

19.

ПРИНЦИПИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ
(продовження)
ТВЕРДЕ І БЕЗПЕРЕРВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛОМ
Дозволяє найбільш ефективно і повно використовувати його бойові
можливості.
ЗАХИСТ ВІЙСЬК
Спрямований на ослаблення впливу засобів ураження (звичайних,
ядерних, хімічних, біологічних, запалювальних, високоточних й інших
видів зброї), небезпечних факторів техногенного, радіоелектронного,
інформаційного, психологічного, екологічного й іншого характеру, з
метою збереження боєздатності підрозділів і створення умов для виконання поставлених завдань.
СВОЄЧАСНЕ ВІДНОВЛЕННЯ БОЄЗДАТНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ
Включає: відновлення порушеного управління; виявлення втрат і уточнення завдань підрозділам, що зберегли боєздатність; висування підрозділів, які втратили боєздатність, у безпечні райони, тощо.
19

20.

ЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ
1. Виучити основні визначення щодо загальновійськового бою, манеру підрозділами та вогнем
і їх видів.
2. Доопрацювати матеріали лекції та самостійно
викреслити в робочі зошити схеми маневру підрозділами та вогнем.
3. В довідковому розділі робочого зошита тактичні умовні знаки.
20

21.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО
КАФЕДРА ТАКТИКИ
ЛЕКЦІЯ
з навчальної дисципліни “Тактика”
Тема 1.: Основи застосування підрозділів БТГр
в основних видах бою (тактичних дій).
Заняття 4: Основи загальновійськового бою.
Начальник НТК кафедри тактики
майор БОЙЧУК Б.М.
ЛЬВІВ – 2016 р.
English     Русский Rules