Аеромобільно - ударні дії
Аеромобільно-патрульні дії
Аеромобільно-патрульні дії
Аеромобільно-пошукові дії
Аеромобільно-патрульні дії
2.34M
Category: warfarewarfare

Основи бойових дій підрозділів ВДВ в сучасному загальновійськовому бою

1.

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МНУ
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
з предмету “ Загальна тактика ”
Тема 8. Основи сучасного загальновійськового бою.
Заняття 1. (групове – 2 год.) Основи бойових дій підрозділів ВДВ в
сучасному загальновійськовому бою.

2.

Навчальні питання:
1. Сучасний загальновійськовий бій, його характеристика.
2. Форми і способи дій частин та підрозділів ВДВ.
Література :
1. Бойовий статут ВДВ, частина ІІІ. М.: Воениздат, 1984.
2. Підготовка офіцерів запасу Сухопутних військ. М.: Воениздат,
1991.
3. Кучирина С.М., Малюта В.П.
Навчальний посібник ч. І
"Організація, озброєння і бойова техніка аеромобільних
підрозділів ЗСУ " Миколаїв, КВП МНУ, 2011

3.

Сучасний загальновійськовий бій і його основні поняття:
Бойові дії – форма бойового застосування військових частин і
підрозділів видів ЗС України для вирішення оперативних (тактичних)
завдань в рамках операції міжвидового угруповання військ (сил) або
самостійно, а також між операціями. Військові частини і підрозділи ВДВ,
зазвичай, ведуть бойові дії (загальновійськовий бій) в тилу противника з
метою виконання оперативних (тактичних) завдань у рамках операції
міжвидового угруповання військ (сил) або самостійно.
Загальновійськовий бій є сукупністю узгоджених і взаємопов’язаних
за метою, завданнями, місцем і часом ударів, вогню і маневру з’єднань,
військових частин і підрозділів з метою знищення (розгрому) противника,
відбиття його ударів і виконання інших завдань в обмеженому районі
протягом короткого часу. Загальновійськовий бій ведеться об’єднаними
зусиллями з’єднань, військових частин і підрозділів різних родів військ,
спеціальних військ Сухопутних військ у взаємодії з видами збройних сил,
іншими військовими формуваннями і правоохоронними органами.
Основними видами загальновійськового бою є оборона та наступ. У
сучасному загальновійськовому бою оборона та наступ тісно пов’язані.
Будь-яка оборона містить елементи наступу, а наступ – елементи оборони.

4.

Сучасний загальновійськовий бій і його основні поняття:
Тактичні дії – це організовані дії військових частин і підрозділів під
час виконання поставлених завдань. Основними формами тактичних дій є
бій, удар і маневр.
Бій – основна форма тактичних дій підрозділів, узгоджені за метою,
місцем і часом удари, вогонь і маневр військових частин, підрозділів
(кораблів, літаків) для відбиття ударів противника, його знищення
(розгрому) та виконання інших завдань в обмеженому районі впродовж
короткого часу.
Бій може бути загальновійськовим, вогневим, повітряним,
протиповітряним, морським.
Удар – складовий елемент бойових дій, бою, що полягає в
одночасному ураженні противника потужною дією на нього зброєю або
військами. Залежно від сил і засобів, що застосовуються, удари можуть
бути: удари військами (силами) та вогневі (ракетні, ракетноартилерійські, авіаційні). За масштабом удари військами (силами) можуть
бути оперативними або тактичними, а вогневі (за кількістю залучених
засобів) – зосереджені, групові, поодинокі, у тому числі високоточні.

5.

Вогонь – ураження противника стрільбою (пуском) з різних видів зброї
(озброєння) для знищення, подавлення, виснаження і руйнування. Вогонь
розрізняють за:
• тактичними завданнями, які вирішуються, – на знищення, подавлення,
виснаження, руйнування, задимлення (засліплювання), освітлення тощо;
• видами зброї – зі стрілецької зброї, гранатометів, танків (танкових гармат і
кулеметів), бойових машин піхоти (бронетранспортерів) (далі – БМП (БТР),
артилерії, мінометів, протитанкових ракетних комплексів (далі – ПТРК),
зенітних
ракетних,
зенітних
ракетно-артилерійських,
зенітних
артилерійських комплексів (бойових машин, установок ) тощо;
• способами ведення – прямою, напівпрямою наводкою, із закритих вогневих
позицій;
• напруженістю – короткочасний (поодинокими пострілами, короткими або
довгими чергами), безперервний, кинджальний, швидкий, методичний,
залповий тощо;
• напрямком стрільби – фронтальний, фланговий, перехресний;
• способами стрільби – з місця, із зупинки (з короткої зупинки), з ходу, з
борта, з розсіюванням по фронту, з розсіюванням у глибину, по площі та ін.;
• видами вогню – по окремій цілі, зосереджений, загороджувальний,
багатошаровий, багатоярусний тощо.

6.

Маневр – організоване пересування військових частин і підрозділів у ході
бою з метою зайняття вигідного положення стосовно противника і створення
необхідних сил і засобів на новому напрямку (рубежі, в новому районі),
відведення військових частин та підрозділів з-під ударів противника, а також
перенесення вогню для найбільш ефективного ураження противника.
Видами маневру є: охоплення, охоплення повітрям, обхід, відхід, маневр
ударами і вогнем.
Охоплення – маневр, який здійснюється підрозділами в ході бою для атаки
противника у фланг.
Охоплення повітрям – маневр, який проводиться висадкою (викиданням)
повітряних десантів, веденням десантно-штурмових дій у тилу противника.
Підрозділи, що здійснюють охоплення повітрям, діють, як правило, у взаємодії з
військами, що діють з фронту та при підтримці вогневих засобів командира, який
застосовує десант. Найбільшого успіху можливо досягнути в разі охоплення або
обходу обох флангів і виходу (висадки десантів) у тил противника.
Обхід – більш глибокий маневр, який здійснюється підрозділами для атаки
противника з тилу. Він здійснюється в тактичній взаємодії з підрозділами, що
наступають з фронту, за відсутності вогневого зв’язку з ними.
Відхід – маневр, який здійснюється підрозділами з метою виходу з-під ударів
сил противника, що переважають, виграшу часу та зайняття більш вигідного
рубежу (району). Відхід проводиться тільки з дозволу або за наказом старшого
командира.

7.

Маневр вогнем полягає в одночасному або послідовному зосередженні
вогню по найважливіших об’єктах противника або в розподіленні
(розосередженні) вогню для ураження декількох об’єктів, а також у пере
націлюванні їх на нові об’єкти.
А
Б
В
Приклад : а - зосередженого вогню, б - розділення вогню, в - розподілення вогню
Стабілізаційні дії – особлива форма застосування військ (сил) для
стабілізації обстановки у кризовому районі та недопущення ескалації
(відновлення) воєнного конфлікту.
Специфічні дії – форма застосування військ (сил) під час участі в
антитерористичних операціях (далі – АТО) і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій (далі – НС) техногенного та природного характеру.

8.

Форми і способи дій частин та підрозділів ВДВ :
до 30 км; до батальйону; до 1- ї доби
до 70 км; до 1-ї в/ч; до 3-х діб
до 150 км; до 2-х в/ч; до 5-ти діб
Тактичний повітряний десант
Оперативно-тактичний
повітряний десант
Оперативний повітряний десант
Оперативно-стратегичний
повітряний десант
Десант спеціального
призначення
Демонстраційний десант
для виконання спеціальних завдань
для введення противника в оману
Десантно-рейдові дії
Диверсійно-пошукові дії
Фо рм и і с п о с оби д і й ВД В
Повітряні десанти
250 км і більше; не менше 3-х в/ч; до 7-ми діб
Десантно-штурмові дії
Десантно-ударні дії
Координатний об’єкт
Рейдові дії
Визначається смуга
Визначається район пошуку
Засідка
Наліт
Розвідувально-диверсійні дії
Удари вертольотів без або з
висадкою десанту
Захоплення (знищення) об'єкту
сходу
Утримання (оборона) рубежу
(об'єкту)
Аеромобільно-ударні дії
Аеромобільно-патрульні дії
Аеромобільно-пошукові дії
Аеромобільні дії
Координатний об’єкт
Стабілізаційні дії
• посилення охорони та прикриття ділянок державного
кордону, важливих об’єктів і комунікацій;
• недопущення нападів на місця розташування військ
(базові табори), диверсій на об’єктах інфраструктури;
• пошук (знищення, ліквідація) НЗФ;
• охорона та супроводженні вантажів;
• надання допомоги населенню у ліквідації наслідків
диверсій, терористичних актів, надзвичайних ситуацій;
• виконання режимних заходів, підтримка миру, законності
та правопорядку, що покладені на військове
командування.
Визначається смуга
Специфічні дії
• захист цивільного населення від РХБ небезпеки та ліквідація
наслідків застосування ЗМУ, надзвичайних ситуацій
природного, техногенного характеру або зумовлених
диверсійною чи терористичною діяльністю;
• ліквідація наслідків ведення бойових дій під час виконання
гуманітарних завдань як у мирний час, так і в умовах
правових режимів воєнного та надзвичайного стану;
• збір і евакуація трофейного і кинутого озброєння та майна;
організація поховання загиблих під час бойових дій;
• дії, пов’язані з проведенням антитерористичних операцій на
військових об’єктах у мирний час.
Визначається район пошуку
Дії у міжнародних миротворчих
операціях
• організація всіх видів спостереження;
• здійснення контролю за пересуванням людей і транспортних
засобів у зоні роз’єднання (буферній, демілітаризованій зоні);
• проведення патрулювання;
• взяття під охорону та оборону важливих об’єктів;
• захист своїх сил і засобів (миротворчих підрозділів);
• усебічне сприяння переговорам;
• блокування районів, населених пунктів;
• сприяння гуманітарній допомозі та економічній діяльності;
• забезпечення супроводження колон гуманітарної допомоги,
важливих вантажів і високопосадових осіб;
• проведення оточення та обшуків;
• гарантування безпеки на виборчих пунктах;
• виконання ремонтно-відновлювальних робіт
• надання медичної допомоги у випадках масових поранень.

9.

Десантування (від французької descente – висадка, спуск) - це перекидання
повітрям підрозділів, частин та з'єднань у тил противника для виконання бойових
завдань. Десантування включає: зліт літаків (вертольотів) з десантом, побудову їх
бойових порядків, переліт у район десантування, викидання або висадку десанту
в районі десантування.
Глибина десантування повітряних десантів - відстань від лінії зіткнення
сторін, на початок викидання десанту до району десантування.
Дальність десантування - це відстань від вихідного району для десантування
(дальня границя району від лінії зіткнення сторін) до району десантування (центр
району десантування де знаходяться площадки приземлення).
Тривалість десантування - це час необхідний на зліт авіації, побудову
бойових порядків, переліт у район десантування, викидання або висадку десанту
у районі десантування.
Висота польоту авіації - це відстань від поверхні землі до літаків
(вертольотів) у ході польоту авіації від вихідного району для десантування до
району десантування.
Висота викидання (висадки) - це відстань від поверхні землі до літаків
(вертольотів) в час коли здійснюється викидання (висадка) десанту.
Підрозділи повітряного десанту, які десантуються з одного аеродрому одним
вильотом військово-транспортної авіації, складають аеродромну групу.
Викидання (висадка) повітряного десанту може здійснюватись на об'єкт
захвату, поблизу об'єкта (до 3км) і на деякій відстані від об'єкту (більше 3км).

10.

Схема десантування повітряного десанту

11.

Десантно-штурмові дії -
Аеромобільні дії -
це сукупність узгоджених та
це сукупність узгоджених та
взаємопов'язаних за метою, завданнями,
взаємопов'язаних за метою, завданнями,
місцем та часом дій
місцем та часом дій
АЕРОМОБІЛЬНИХ,ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ
АЕРОМОБІЛЬНИХ, ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ
з'єднань, частин і підрозділів
з'єднань, частин і підрозділів та з'єднань,
та з'єднань, частин і підрозділів ВТА,
частин і підрозділів ВТА, армійської авіації в
армійської авіації
ході виконання завдань, під час проведення
щодо десантування та виконання
спеціальних, антитерористичних
бойових завдань в тилу противника,
і миротворчих операцій
які проводяться за єдиним замислом і планом.
які проводяться за єдиним замислом і планом.
11
В ТИЛУ ПРОТИВНИКА
На своєї території, або в іншій країні
під час виконання миротворчих,
антитерористичних операцій

12.

десантноударні дії
десантнорейдові дії
ДЕСАНТНОШТУРМОВІ
ДІЇ
диверсійнопошукові
дії
11

13.

Десантно - ударні дії
МЕТА: виведення із ладу розвіданих координатних об'єктів
в тилу противника.
аембр
бр АА
Т
ВРД
Т
Т
Т
Т

14.

Десантно - рейдові дії
МЕТА: пошук, до розвідка і послідовне знищення декількох
об'єктів у визначеній зоні або смузі в тилу противника.
аембр
бр АА
Т Т
ВРД
Т
Т
Т

15.

Диверсійно - пошукові дії
МЕТА: проведення засідок; пошуку і нальотів, диверсій; мінування та
руйнуванням шляхів; демонстративні дії з метою затягування противника
на перешкоди та райони загороджень; знищення (вивід з ладу) елементів
систем управління та постачання; руйнування об’єктів місцевої
інфраструктури; розвідка для наведення авіації і артилерії на об'єкти в
тилу противника.
аембр
бр АА
Т
Т
ВРД
Т
Т
Т

16.

аеромобільноударні дії
аеромобільнопатрульні дії
АЕРОМОБІЛЬНІ
ДІЇ
аеромобільнопошукові
дії
12

17. Аеромобільно - ударні дії

МЕТА: Блокувати, примусити до роззброєння та здачі, у
разі опору знищити НЗФ
Варіант
Т
НЗФ
Координатний
об’єкт

18. Аеромобільно-патрульні дії

МЕТА: Ізоляція у взаємодії з ДПС ділянки кордону до початку конфлікту під
час введення надзвичайного стану до підходу частин прикриття державного
кордону
Варіант
Т
Пр.З
НЗФ
НЗФ
Смуга дій
До 250 чол.
До 150 чол.
МБр

19. Аеромобільно-патрульні дії

МЕТА: Роз’єднання ворогуючих сторін
Варіант
UN
Етнічні
“КОРИЧНЕВІ”
T
UN
UN
№1
T
UN
Загони
самооборони
“ЗЕЛЕНИХ”

20. Аеромобільно-пошукові дії

МЕТА: Проведення у визначеному районі пошуку прихованого
розташування НЗФ (баз, складів з озброєнням) з подальшим їх блокуванням і
знищенням своїми силами або у взаємодії з головними силами десанту за
викликом.
Варіант
Сміла
Район пошуку
(особливої уваги)
НЗФ
Іванівка
Т
Вольне
Район навчань

Коволівка

21. Аеромобільно-патрульні дії

МЕТА: Локалізація розповсюдження збройного конфлікту з одночасною
ізоляцією ділянки державного кордону
Варіант
Сміла
підрозділ МВС
т
НЗФ
Іванівка
Операційний район
т
Вільне
Ковалівка
Буферна зона
т

22.

Дякую за увагу
English     Русский Rules