84.50K
Category: warfarewarfare

Сутність сучасного загальновійськового бою

1.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПИТАНЬ
1. СУТНІСТЬ СУЧАСНОГО ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ
БІЙ – це найменша складова частина бойових дій, яку можна відокремити
за рядом ознак і розглянути як незалежну окрему одиницю
БІЙ – основна форма тактичних дій військ, являє собою організовані та
узгоджені за метою, місцем і часом удар, вогонь і маневр з’єднань, частин та
підрозділів з метою знищення (розгрому) противника, відбиття його ударів
та виконання інших завдань в обмеженому районі протягом короткого часу
чий ?
З’єднань, частин і
підрозділів
з якою метою ?
які ?
- з метою знищення
(розгрому)
противника
- відбиття його
ударів
- виконання інших
завдань
Що саме ? (як явище)
- організовані
Удар,
вогонь,
маневр
- узгоджені
в яких умовах ?
- в обмеженому
районі
- протягом короткого
часу
за якими
ознаками ?
- за метою
- за місцем
- за часом

2.

Загальновійськовий бій
характеризується
- рішучістю цілей
- напруженістю
- швидкоплинністю та
динамічністю бойових
дій
-наземно-повітряним
характером
- одночасною могутньою
дією на велику глибину
- застосуванням
різноманітних засобів
виконання бойових
завдань
- швидким переходом від
одних видів бойових дій
до інших
Характерні риси
загальновійськового бою
висувають суворі вимоги до
особового складу, який має бути
готовим до бою у будь-який час
-вести бій з повним напруженням моральних
і фізичних сил;
- виявляти непохильну волю до перемоги;
- виявляти стійкість і мужність;
- виявляти розумну ініціативу та воєнну хитрість
- вірність
Військовій
присязі
-психологічна
стійкість
Найважли
віші умови
досягненн
я успіху в
бою
Характерні риси
загальновійськового
бою визначаються
можливостями та
складом сил і
засобів, що беруть
у ньому участь
Кожен
військовослужбовець
повинен рішуче
знищувати
противника і
виконувати бойове
завдання
незважаючи ні на які
труднощі і навіть
загрозу своєму
життю
-військова
дисципліна
-бойова
згуртованість

3.

2. ВИДИ ТА ЕЛЕМЕНТИ СУЧАСНОГО
ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ.
- відбити наступ
противника
- завдати йому
максимальних
втрат
МЕТА
- створити умови
для переходу своїх
військ у наступ
О
Б
О
Р
О
Н
А
Н
А
С
Т
У
П
- повного
розгрому
противника
МЕТА
- оволодіння
важливими
районами
(об’єктами)
Бойові дії є
постійна зміна
двох видів бою
Для успішного ведення бою необхідно уміло
використовувати різні ЕЛЕМЕНТИ БОЮ
УДАР
- складова частина бою,
яка полягає в одночасній
поразці військ та
об’єктів противника
шляхом міцного впливу
на них ядерною або
звичайною зброєю і
військами
ВОГОНЬ
- є основним засобом
знищення
противника в бою
МАНЕВР
- організоване
пересування військ у
ході бою з метою
зайняття більш вигідних
ділянок місцевості або
об’єкта, що має створити
умови для переваги над
противником

4.

ВОГОНЬ
Взвод веде вогонь із зброї, що
встановлюється на БМП (БТР) і
танках, із автоматів, кулеметів,
снайперських гвинтівок,
гранатометів та застосовує
ручні гранати, а в рукопашному
бою – удари багнетом і
прикладом
Надійна поразка
противника вогнем
досягається
- своєчасною і
достовірною розвідкою
цілей;
- правильним
застосуванням вогневих
засобів відповідно до їх
бойових можливостей;
- влучністю вогню;
Вогнем з БМП (танків)
знищують:
- танки;
- жива сила;
- броньовані машини;
- фортефікаційні споруди;
- вогневі засоби;
- низько літаючі цілі.
Вогнем із автоматів
і кулеметів знищують:
- жива сила;
- вогневі засоби;
- низько літаючі цілі.
Вогнем гранатометів
і ручних гранат знищують:
- жива сила;
- вогневі засоби, що розташовані
поза укриттям.
Вогнем із снайперської
гвинтівки знищують:
- важливі одиночні цілі;
- офіцерів;
- спостерігачів;
- снайперів;
- обслугу вогневих засобів;
- низько літаючі вертольоти.
- раптовістю відкриття і
веденням його з
граничною щільністю та
максимальною
інтенсивністю;
-умілим управлінням вогнем
в бою
Вогнем протитанкових
гранатометів,
протитанкових ракет та
протитанкових гранат
знищують:
- танки;
- броньовані машини.

5.

ПОТАЙНІСТЬ
МАНЕВ
Р
ПРОСТОТА
МАНЕВР СИЛАМИ І
ЗАСОБАМИ проводиться
з метою
Зайняття вигідного положення для
ведення вогню по найбільш
уразливому місцю в бойовому
порядку противника, особливо у
фланг і тил
Вимоги
до
маневр
у
ШВИДКІСТЬ
РАПТОВІСТЬ
МАНЕВР ВОГНЕМ
проводиться з метою
Виводу підрозділів із-під удару
противника
Ефективного ураження противника
ВИДИ МАНЕВРУ
ОХОПЛЕННЯ – маневр, який
здійснюється з метою виходу для
удару у фланг противника
Полягає в:
ОБХІД – більш глибокий маневр,
який здійснюється з метою виходу
для удару в тил противника
-зосередженні вогню по одній
важливій цілі;
ВІДХІД – маневр, який здійснюється
з метою виводу своїх військ із-під
удару противника і зайняття більш
вигідного положення
Проводиться тільки за дозволом
старшого командира !
- своєчасному перенесенню
вогню з однієї цілі на іншу;
-веденні вогню одночасно по
декількох цілях

6.

Основні принципи ведення сучасного
загальновійськового бою.
Постійна бойова
готовність підрозділів
полягає у їхній здатності в
будь-який час
організовано, у
встановлені строки
вступити в бій і успішно
виконати поставлене
завдання
Рішучість, активність і
безперервність ведення
бою
полягає у постійному
прагненні до повного
розгрому противника,
завданні по ньому
потужних ударів,
нав’язування своєї волі,
зривів його планів і
створенні для нього
невигідних умов
Раптовість дій і
застосування військової
хитрості
дозволяють застати
противника зненацька,
викликати паніку,
паралізувати його волю до
опору, дезорганізувати
управління військами та
створити сприятливі
умови для перемоги
Зосередження зусиль
на основному
напрямку та у
вирішальний момент
дозволяє успішно
протистояти чисельно
переважаючим силам
противника й добиватися
над ним перемоги
Узгоджене застосування
підрозділів та
підтримання
безперервної взаємодій
між ними
досягається узгодженням дій
підрозділів усіх родів військ
між собою, а також з вогневим
ураженням противника за
завданнями, напрямками,
рубежами, часом і способами
ведення бою в інтересах
найбільш успішного
виконання бойових завдань
Осносвні
принципи
ведення
загальновійсько
вого бою
Тверде і безперервне
управління
підрозділами
досягається постійним
знанням обстановки,
своєчасним одноособовим
прийняттям рішення
командиром та
наполегливим втіленням
його в життя; особистою
відповідальністю командира
за свої рішення, правильне
використання підлеглих
підрозділів і виконання
поставлених завдань;
чіткою організацією й
забезпеченням живучості
пунктів управління,
наявністю стійкого зв’язку
Маневр підрозділами,
ударами і вогнем
полягає в одночасному або
послідовному їх зосередженні на
найважливіших об’єктах, а також у
перенацілюванні їх на нові об’єкти
Своєчасне відновлення
боєздатності підрозділів
забезпечення бою
Полягають у підготовці і
здійсненні заходів, спрямованих
на підтримання підрозділів у
високій бойовій готовності,
збереження їх боєздатності та
створенні їм сприятливих умов
для виконання поставлених
завдань
Повне напруження
моральних і фізичних сил,
використання морального
фактора в інтересах
виконання бойового
завдання
досягається знанням морального
стану підлеглих, поєднанням
високої вимогливості з увагою
до їх потреб з урахуванням
труднощів життя у бойовій
обстановці; безперервним
вдосконаленням військової
виучки; систематичним
вивченням моральних якостей
противника, здійсненням
цілеспрямованого ідеологічного
впливу на його війська,
активним протистоянням його
ідеологічним диверсіям та
пропаганді
English     Русский Rules