17.64M
Category: warfarewarfare

Всебічне забезпечення бою

1.

ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЮ:
1
ВИДИ:
1.► Бойове
1.1 ● Розвідка
2.► Морально психологічне
забезпечення
1.2 ● Охорона
забезпечення
3.► Матеріально -
технічне
забезпечення
3.1●Тилове
забезпечення
1.3 ● Тактичне
маскування
1.4 ● Інженерне
забезпечення
3.2 ● Технічне
забезпечення
1.5 ● РХБз
4.► Медичне
забезпечення
1.6 ● РЕБ
1. Виявлення та
оцінювання РХБ
обстановки.
2. Підтримання
живучості військ (сил)
в умовах РХБ
зараження.
3. Ліквідація РХБ
зараження.
4. Маскування дій
військ та об’єктів із
застосуванням
аерозолів.

2.

ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЮ:
2
ВИДИ:
1.
БЗ
1.1 ● Роз…..
1.2 ● Ох….
2.► МПЗ
1.3 ● Так…..
мас……
3.
МТЗ
1.4 ● Інж….
3.
Ліквідація
…………….
4.
Маскування
…… ……
………..
заб………
3.1●ТЗ
3.2 ● Тех. З
1.5 ● РХБз
РХБз
4.►Мед.
Виявлення та
……………
………….
2. Підтримання
……..
…………….
1.
З
1.6 ● РЕБ

3.

ТАКТИЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ
ядерна, хімічна, біологічна зброя
Г
В
Б
А
20 – Н .
09.00 11.03
Чума - 150
08.00 11.03
Ав. – Зарін
10.00 11.03
3

4.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
Кафедра загальновійськової підготовки
Навчальна дисципліна
“ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА”
Старший викладач кафедри
полковник запасу Сажко Юрій Олександрович
4

5.

ТЕМА ТА МЕТА ЗАНЯТТЯ
5
Тема 1: Підготовка солдата до різних видів бою
Заняття 11: Організація медичного забезпечення
підрозділів
Навчальні цілі:
1. Поглибити і закріпити теоретичні знання громадян
щодо організації та надання першої медичної допомоги
в секторі обстрілу і транспортування пораненого в
сектор укриття.
2. Вивчити мету і завдання медичного забезпечення в
підрозділі.
Вид заняття: групове заняття
Час:
2 години

6.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Мета і завдання медичного забезпечення
підрозділів.
2. Організація першої медичної (домедичної)
допомоги в підрозділі.
3. Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу.
4. Транспортування та переміщення пораненого в
сектор укриття.
6

7.

ЛІТЕРАТУРА
7

8.

ЛІТЕРАТУРА
8

9.

ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
1. Мета і завдання медичного забезпечення
підрозділів.
9

10.

Всебічне забезпечення бою
10
Всебічне забезпечення бою – комплекс заходів,
спрямованих на створення військам сприятливих
умов для виконання поставлених перед ними
завдань.
Всебічне
забезпечення
бою
проводиться
безперервно як під час підготовки, так і в ході бою та
складається з:
► бойового забезпечення;
► морально-психологічного забезпечення.
► матеріально-технічного забезпечення (тилове
забезпечення , технічне забезпечення);
► медичного забезпечення;

11.

ПІДГОТОВКА ДО БОЮ:
СКЛАДОВІ:
► організація бойових дій
► підготовка взводу
(особового складу, ОВТ)
► підготовка району
бойових дій підрозділів,
зайняття вказаного
району
► здійснення контролю
готовності
взводу
до
виконання
поставленого
завдання (практична робота в
підрозділах)
► доповідь командиру
роти (у встановлений час)
11
● з’ясування завдання та надання
першочергових вказівок щодо
найшвидшої підготовки взводу
до його виконання;
● оцінка обстановки;
● прийняття рішення та
оформлення його на карті;
● проведення рекогносцировки;
● постановка завдань підлеглим
підрозділам (особовому
складу, вогневим засобам)
(бойовим наказом або бойовим
розпорядженням);
● організація взаємодії та
управління, бойового
забезпечення, виконання
заходів моральнопсихологічного, тилового і
технічного забезпечення

12.

ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЮ:
12
ВИДИ:
1.► Бойове
забезпечення
1.1 ● Розвідка
1.2 ● Охорона
2.► Морально психологічне
забезпечення
1.3 ● Тактичне маскування
3.► Матеріально -
1.6 ● РЕБ
технічне
забезпечення
3.1●Тилове
забезпечення
3.2 ● Технічне
забезпечення
► Медичне
Медичне
4.
забезпечення
забезпечення
1.4 ● Інженерне забезпечення
1.5 ● РХБз
РХБз
1. Виявлення та
…..
2. Підтримання
….
3. Ліквідація
……..
4. Маскування
……
1. Розшук поранених і хворих на полі бою,
надання
їм
першої
медичної
допомоги
(в секторі обстрілу, в секторі укриття).
2. Збір, вивезення (винесення) з поля бою і
підготовки до евакуації .
3. Долікарська (фельдшерська) допомога.
4. Попередження виникнення і розповсюдження
захворювань в підрозділах взводу.

13.

Бойове забезпечення
13
БОЙОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
включає:
радіоелектронна
боротьба
інженерне
забезпечення
охорона
тактичне
маскування
розвідка
РХБ
захист

14.

Побудова оборонного бою мб
(варіант)
Вишка
2900 м
"Акація
"
Ор.1церква
1700 м
"Лев"

32
№1
БнГ 2 мб
Т
гвід
3В-2
4 мр
"Лисиця
"
12 3
Т
птв
№2
БнГ 2 мб
до 1000м
"Дуб
"
12 3
3В-1
1 мв
Млин
2600м
"Барс"
Ор.3 - руїни
2100м

1
3В-1
6 мр
12 3
"Сосна
"
3В-2
6 мр
Окр.дерева
2500 м
Ор.4 каміння
1900 м
Вис
"Плоска"
3В-1
2 мв
№2
БнГ 6
мр
птв
№3
БнГ 2 мб
3
1/4мр
№1
ПТРез і РЗЗ Бр
БнГ
2 мб
3
3/5 мр
4 мр з тв
3мв Б
1мв
ОР
мр
УР
мр
гв (без гвід) №1
тб
3-5 км
"Вовк
"
3В-2
1 мв
гвід
"Береза"
Ор.2-окр.дерево
1350 м
3В-1
2 тв
№1
птв
2мв
3В-1
2 мв
мвід3/5м
р
3/5мр(без мвід)
1мв
2
мв
л
Б
3мв
П
3
гв
1мв
птвід
взабПа
5мр з тв
№1
БнГ 6 мр
до300м
Гай
2300м
Ор.5пам'ятник
2400 м
3В-1
1 мр
№1
3
1-1,5 км
3В-1
4 мр
до 400м
3В-1
1 тв
14
2 мб з тр
Б
БнГ
6мр
Б
3
гві
д
№2
птв
до 300 м
300-600м
до 1000 м
6 мр з тв
Г
В
Б
2мв
3мв
3
3/6
мр
6001000м
2-2,5км
6001000м
А

15.

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
15
Медичне забезпечення
в батальйоні (роті) у бойовій обстановці
організується з метою розшуку поранених і хворих на полі бою,
своєчасного надання їм першої медичної допомоги, збору, вивезення
(винесення) їх з поля бою та підготовки до евакуації, а також з метою
запобігання виникненню та поширенню в підрозділах захворювань.
Завдання медичного забезпечення в батальйоні (роті)
► Розшук
поранених і
хворих на полі
бою
► Тимчасове
укриття
► Надання
першої медичної
допомоги
► Збір,
вивезення
(винесення) їх з
поля бою;
► Долікарська
допомога
► Підготовка та
евакуація
► перша
лікарська
допомога
► санітарнопротиепідемічні
(профілактичні)
заходи;
► медична
розвідка
► отримання,
зберігання та
видачу
підрозділам
медичного
майна.

16.

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
+
+
+
9 мп
42 омбр
1 тб1 мб
5 мр
7 мp
Медичний пункт бригади
(полку) із зазначенням
належності
Медичний пункт батальйону із
зазначенням належності
Медичний пост роти із
зазначенням належності
Стрілець-санітар
+
ПСТ
Пост санітарного транспорту
16

17.

ВИДИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Взвод
Рота
5 мр
Батальйон
1 мб
Окрема
частина
(полк)
1мп
Бригада
Армійський
корпус
ВППГ
17
Оперативне
командування
ПГБ
ТерГБ
Перша медична
допомога (30 хв.)
Долікарська
(фельдшерська)
допомога
Перша лікарська допомога
(4-5 годин)
Кваліфікована медична допомога
(8-12 годин)
Спеціальна медична
допомога, спеціалізоване
лікування, реабілітація

18.

ЕВАКУАЦІЯ ПОРАНЕНИХ
18

19.

Етапи надання допомоги пораненим в
сучасних військово-польових умовах
19
Виділяють три етапи надання допомоги пораненим у
військово-польових умовах:
Перший етап – допомога в „червоній зоні” (англ. Care
Under Fire – в різних джерелах перекладається як: „надання
допомоги під вогнем”, в зоні обстрілу: сектор обстрілу та
сектор укриття);
Другий етап – допомога в „жовтій зоні” (англ. Tactical Field
Care – в різних джерелах перекладається як: „надання
допомоги на полі бою”, „надання допомоги в військовопольових умовах”, „надання допомоги в зоні укриття”);
Третій етап – надання допомоги під час тактичної евакуації
з поля бою в медичні заклади „зеленої зони” – мобільні
польові госпіталі, військові чи цивільні шпиталі, спеціалізовані
клініки (англ. Tactical Evacuation Care).

20.

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОБОРОНІ
20
Під час оборони в батальйоні (роті) розгортається
медичний пункт (пост).
Медичний пост роти призначений для тимчасового
укриття поранених і хворих до появи можливості їх
евакуації та надання пораненим і хворим першої медичної
допомоги.
Медичний пункт батальйону призначений для розшуку,
збору і виносу (вивозу) поранених і хворих з рот, надання
їм першої медичної та долікарської допомоги, підготовки
до подальшої евакуації.
Крім того, медичний пункт проводить покладені на
медичну службу санітарно-протиепідемічні (профілактичні)
заходи, медичну розвідку, отримання, зберігання та видачу
підрозділам медичного майна.

21.

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОБОРОНІ
21
► Перша медична допомога надається на місці поранення або в
найближчому укритті самим військовослужбовцем або його
товаришем, стрільцями-санітарами, санітарами та санітарними
інструкторами підрозділів, а також особовим складом підрозділів,
виділеним для рятувальних робіт і здійснення лікувальноевакуаційних заходів у місцях масового ураження.
► Місце збору поранених взводу обладнується в укритому місці з
урахуванням можливості прихованого виносу поранених і хворих із
підрозділів взводу, евакуації їх до медичних постів роти. Місце для
збору поранених розгортається, як правило, з тильного кордону
взводного опорного пункту в бліндажі відділення другої лінії або ході
сполучення.
► Збір, вивезення (винесення) поранених з поля бою до медичного
пункту батальйону здійснюється з особистою зброєю і протигазами
силами і засобами медичного пункту батальйону, а за потреби –
особовим складом і засобами евакуації, які додатково виділяються
командиром батальйону.
► Долікарська (фельдшерська) допомога надається в медичних
пунктах батальйонів, очолюваних фельдшерами,
► перша лікарська допомога – у медичній роті (пункті) бригади
(полку), а також на медичних пунктах батальйонів, очолюваних
лікарями.
Усі медичні підрозділи і частини повинні приймати поранених і
хворих, надавати їм необхідну медичну допомогу незалежно від
належності.

22.

ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
2.
Організація першої медичної (домедичної)
допомоги в підрозділі.
22

23.

Основні принципи
надання домедичної допомоги
23
За аналізом втрат під час
ведення бойових дій від 9 до
25% можна було б врятувати при
своєчасному та якісному наданні
домедичної допомоги
Основними причинами смерті
80-90% поранених стали масивна
крововтрата та шок.
При
цьому
локалізація
поранень,
де
проходять
магістральні
кровоносні
судини була:
● в 48% випадків - в тулуб;
● у 31% - у верхні та нижні
кінцівки;
у
21%
в
шию
чи
пахові ділянки.

24.

Пошкодження, які виникають у сучасних
збройних протистояннях
24
1. При кровотечі з магістральних судин кінцівок (стегнова,
плечова) поранений гине до 2 хв. (локалізація рани – ділянка
плеча (пахвова ямка) або стегна (пахова ділянка)).
Причина смерті - швидка втрата значної кількості крові.
2. При кровотечі із судин шиї (сонна артерія, яремна вена)
смерть настає теж до 2 хв. (локалізація рани - ділянка шиї).
Причини смерті - швидка втрата значної кількості крові,
засмоктування повітря в крупні вени і закупорка ним судин.
3. При кровотечі із судин голови поранений може загинути від
декількох секунд до однієї години (локалізація рани волосиста частина голови).
Причини смерті - швидка втрата значної кількості крові,
засмоктування повітря в крупні вени і закупорка ним судин.
4. При зовнішній артеріальній кровотечі з ран передпліччя,
гомілки чи тулуба смерть може настати до однієї години.
Причини смерті – швидка втрата значної кількості крові, розвиток
шоку.

25.

Пошкодження, які виникають у сучасних
збройних протистояннях
25
5. При виникненні непрохідності верхніх дихальних шляхів через
западання язика за умов втрати свідомості (травма голови,
шок) в положенні на спині поранений гине до 5 хв.
Причина смерті - зупинка серця внаслідок недостатнього
надходження кисню.
6. При раптовій зупинці серця внаслідок ударної хвилі, закритої
травми грудної клітки, сильного стресу смерть настає через 5
хв. Причини смерті - зупинка діяльності серця і, як результат,
припинення транспортування кисню до клітин.
7. При проникаючому пораненні грудної клітки смерть настає
від 10-15 хв. до однієї години (локалізація рани - ділянка
грудної клітки).
Причини смерті - виключення легені з боку поранення з акту
дихання, втрата значної кількості крові.

26.

Місця надання домедичної
допомоги
26
► В секторі обстрілу - зоні прямого обстрілу зі значним ризиком
отримання кульового чи іншого поранення;
Об'єм домедичної допомоги:
● переведення з положення на спині в положення на животі;
● тимчасова зупинка зовнішньої кровотечі (шия, кінцівки);
Транспортування (переміщення) пораненого з поля бою
в сектор укриття.
► В секторі укриття - місці захищеному від прямого вогню
противника елементами природного (пагорби, схили) чи
штучного походження (стіни, будинки, захисні інженерні
конструкції
Об'єм домедичної допомоги: ● первинний огляд пораненого,
(визначення ознак життя), ● швидке обстеження з ніг до голови
(пошук наявних пошкоджень), ● при необхідності - тимчасова
зупинка кровотечі (голова, тулуб), ● серцево-легенева
реанімація, ● накладання пов'язок на рани кінцівки і тулуба,
● фіксація переломів та шийного відділу хребта, ● підготовка
до транспортування пораненого в безпечну зону.

27.

Особливості організації медичного
забезпечення в обороні
27
В обороні місце збору поранених взводу обладнується в
укритому місці з урахуванням можливості прихованого виносу
поранених і хворих із підрозділів взводу, евакуації їх до медичних
постів роти. Місце для збору поранених розгортається, як
правило, з тильного кордону взводного опорного пункту в
бліндажі відділення другої лінії або ході сполучення.
При переході до оборони в умовах безпосереднього
зіткнення з противником евакуація поранених і хворих
організовується у першу чергу з підрозділів, які ведуть бій, для
евакуації використовуються траншеї і ходи сполучення.
Під час бою командир взводу, командири відділень,
стрілець-санітар уточнюють втрати і організовують надання
першої медичної допомоги пораненим і хворим, вивезення
(винесення) їх з поля бою і евакуацію. При цьому особиста і
взаємодопомога надається військовослужбовцям на місці
поранення. Потім стрілець-санітар укриває поранених і хворих
від повторних поранень і за першої нагоди їх евакуюють.

28.

Особливості організації медичного
забезпечення в наступі
28
У наступі з ходу до початку атаки медичний пункт
батальйону розміщується безпосередньо за бойовими порядками
рот першого ешелону на напрямку можливого найбільшого
виходу зі строю особового складу підрозділів, що атакують, на
відстані, яка забезпечує захист від вогню стрілецької зброї.
Під час здійснення медичного забезпечення у взводі в ході
наступі основна увага приділяється наданню медичної допомоги
пораненим і хворим, винесенню (вивезенню) і евакуації з поля
бою на рубежі спішування, під час бою за оволодіння опорним
пунктом на передньому краї і в глибині оборони противника.
Під час дій у пішому порядку стрілки-санітари взводів,
просуваючись за своїми підрозділами, спостерігають за полем
бою, помічають місця виходу із строю особового складу,
розшукують поранених, надають їм першу медичну допомогу та
зосереджують у найближчому укритті для дальшої евакуації,
позначаючи ці місця відповідними покажчиками.

29.

Особливості організації медичного
забезпечення під час маршу
29
Під час маршу перша медична допомога пораненим і
хворим надається безпосередньо на техніці. Поранені і хворі, які
потребують першої лікарської допомоги і подальшої евакуації,
передаються санітарному інструктору роти і далі до медичного
пункту батальйону, тимчасових медичних пунктів, які розгорнуті
на маршруті руху старшими начальниками, або до місцевих
лікувальних закладів.
Медичний пункт батальйону просувається в колоні в
готовності надати допомогу особовому складу у разі завдання
противником ударів авіації, артилерії і застосування ним засобів
масового ураження.

30.

Основні засоби індивідуального медичного
оснащення військовослужбовця.
30
Аптечка медична військова індивідуальна
Індивідуальна аптечка першої
допомоги, яка є на озброєнні
армій країн НАТО
(IFAK – Individual First Aid Kit)
Сумка санітара(СС)

31.

Аптечка медична військова
індивідуальна.
31
1. Пакети перев`язувальні медичні
стерильні першої допомоги з однією
подушечкою
або
пакет
перев’язувальний медичний першої
допомоги - 2 од
2. Джгут кровоспинні -1 од.
(джгут-турнікет
або
гумовий
кровоспинний джгут Есмарха)
3. Знеболюючий засіб у шприц-тюбіку – 1 од.
НАЛБУФІН-ФАРМЕКС,
або
БУТОРФАНОЛУ
ТАРТРАТ
4. Рукавички медичні латексні оглядові стерильні - 1 пара;
5. Засоби кровоспинні медичні стерильні (гемостатики);
6. Футляр або картонна упаковка, або сумка, або термопакет - 1 од.

32.

Аптечка індивідуальна.
IFAK – Individual First Aid Kit
32

33.

ТРЕТЄ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
3.
Надання домедичної допомоги в секторі
обстрілу.
33

34.

Місця надання домедичної
допомоги
34
► В секторі обстрілу - зоні прямого обстрілу зі значним ризиком
отримання кульового чи іншого поранення;
Об'єм домедичної допомоги:
● переведення з положення на спині в положення на животі;
● тимчасова зупинка зовнішньої кровотечі (шия, кінцівки);
Транспортування (переміщення) пораненого з поля бою
в сектор укриття.
► В секторі укриття - місці захищеному від прямого вогню
противника елементами природного (пагорби, схили) чи
штучного походження (стіни, будинки, захисні інженерні
конструкції
Об'єм домедичної допомоги: ● первинний огляд пораненого,
(визначення ознак життя), ● швидке обстеження з ніг до голови
(пошук наявних пошкоджень), ● при необхідності - тимчасова
зупинка кровотечі (голова, тулуб), ● серцево-легенева
реанімація, ● накладання пов'язок на рани кінцівки і тулуба,
● фіксація переломів та шийного відділу хребта, ● підготовка
до транспортування пораненого в безпечну зону.

35.

Порядок надання домедичної
допомоги в секторі обстрілу
35
► В секторі обстрілу надають тільки за наказом командира,
оскільки основним у бою є виконання бойового завдання. В
окремих випадках, коли дозволяє тактична ситуація, рішення
приймають самостійно.
Допомога
надається
у
вигляді
самодопомоги
та
взаємодопомоги.
Наближаючись до пораненого, необхідно отримати якомога
більше візуальної інформації про нього і місце події:
● в якому положенні лежить, ● які видимі пошкодження,
● сторонні предмети в тілі, ● чи є калюжі крові, ● де його
особиста зброя, ● чи Вам додатково нічого не загрожує
(прихована під тілом граната зі знятою чекою і под.).
Ознаки життя пораненого в секторі обстрілу визначають тільки
шляхом усного звертання до нього: «Тебе поранено? Тобі
потрібна допомога?»
Відсутність відповіді трактують як непритомність і потребу
надати домедичну допомогу. Визначати наявність дихання чи
пульсу небезпечно, тому цього не слід робити

36.

Надання домедичної
допомоги в секторі обстрілу
36
► В секторі обстрілу знімати з пораненого засоби захисту
(шолом, бронежилет) не можна, оскільки Ви тим самим
піддаєте себе додатковому ризику бути ураженим вогнем
противника.
► Транспортувати пораненого із сектору обстрілу слід
тільки в тому разі, коли дозволяє тактична ситуація.
► У секторі обстрілу можна виконати зупинку зовнішньої
кровотечі при локалізації рани в ділянці шиї, рук чи ніг
(видима рана, з якої витікає кров, пляма на одежі або
калюжа крові під частиною тулуба, рукою чи ногою).

37.

Переведення пораненого
в положення на животі
37
1► Руку пораненого, яка ближче до Вас,
розташуйте вздовж його тулуба
в направленні догори. Рука полегшує
поворот та підстраховує шию.
4► Залишивши пораненого в положенні на боці
(животі), продовжуйте виконувати завдання, якщо
немає змоги транспортувати його в сектор укриття.
2► Щільно притиснувшись до землі, захопіть
пораненого за плече, що далі від Вас
3► Різким рухом на себе
пораненого на бік (живіт).
поверніть

38.

Переведення пораненого
в положення на животі
Знижується тонус під'язикових м'язів.
Язик опускається на задню стінку глотки і
блокує доступ повітря в легені.
Блювотні
маси затікають
у трахею та
легені
► Пригнічується захисний рефлекс
кашлю. Потрапивши в трахею
блювотні маси, кров і слина не
можуть бути видалені з кашлем
і затікають в легені.
Поранені в стані коми,
лежачі на спині, часто
гинуть протягом
5-10 хвилин
Повітря
Блювотні маси
випливають назовні.
38

39.

Назофарингельна трубка
39

40.

Зупинка зовнішньої кровотечі
з рани шиї
1►Притисніть пальцями рану на шиї
або безпосередньо, або через комір.
40
5 ► Переведіть - в положення на
животі
2►Притискуючи пальцями рану, одночасно
накладіть на неї бинт або серветку або
подушечку перев'язувального пакету та
використанням
гемостатичного
засобу
3,4 ► Зафіксуйте валик (бинт) джгутом чи іншим
бинтом. Джгут слід провести під протилежною
рукою, при цьому руку при можливості слід
підняти догори та завести за голову пораненого.

41.

Зупинка зовнішньої кровотечі
з ран кінцівок
41

42.

Зупинка зовнішньої кровотечі
з ран кінцівок
42
Основні правила накладання джгута:
1► Джгут не можна розміщувати на дні аптечки, він повинен бути
легкодоступним для виймання;
2► Джгут необхідно накласти максимально швидко, за можливості
накладіть собі джгут самостійно, не очікуючи сторонньої допомоги.
3► Накладайте джгут тільки при кровотечі, що є небезпечною для
життя;
4► Не потрібно знімати чи розрізати одяг для накладання джгута,
накладайте його поверх одягу, однак впевніться, що він вище рани;
5► Накладаючи джгут, здійснюйте максимальний тиск до повної
зупинки кровотечі з рани;
6► При необхідності (кровотеча триває) накладіть ще один джгут поверх
або вище накладеного;
7► Не накладайте джгута безпосередньо на коліно та лікоть;
8► Не накладайте джгута в місці розташування накладних кишень,
заповнених речами;
9► Слід залишити інформацію про час накладання джгута. Запис можна
робити любими підручними засобами (записка під джгут, напис на лобі
пораненого, тощо);
10► При можливості спочатку використовуйте джгут пораненого, а не
свій.

43.

Зупинка зовнішньої кровотечі
з ран верхньої кінцівки (взаємодопомога)
43
1►Покладіть руку пораненого на своє плече
Особливості
2►Накладіть кровоспинний джгут
на плече, здійснюючи максимальний
тиск та закріпіть його
Якщо
поранення
локалізоване
безпосередньо
на плечі, накладіть джгут вище
рани;
Перший
оберт
джгута
повинен
бути
здійснений
з максимальним тиском - він
фактично повинен зупинити
кровотечу, наступні оберти є
фіксуючими;
3 ► Переведіть пораненого в положення
на животі

44.

Зупинка зовнішньої кровотечі
з ран нижньої кінцівки (взаємодопомога)
44
1►Покладіть ногу пораненого на своє плече
2►Накладіть кровоспинний джгут
на стегно, здійснюючи максимальний
тиск та закріпіть його
3 ► Переведіть пораненого
в положення на животі
► Якщо поранення
локалізоване в паховій
ділянці накладіть на
місце поранення валик,
зафіксувавши
його
джгутом

45.

Зупинка кровотечі за допомогою
спеціальних джутів (самодопомога)
45
1► Розмістіть джгут на руці чи нозі
вище рани
4 ► Зафіксуйте закрутку за
допомогою фіксуючої лямки.
2►Затягнути лямку джгута
3►За допомогою закрутки здійснюйте тиск до
повної зупинки кровотечі з рани

46.

ЧЕТВЕРТЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
46
4.
Транспортування та переміщення пораненого в
сектор укриття.

47.

Транспортування (переміщення)
пораненого в сектор укриття
47
1► Захопіть своєю рукою плече пораненого,
що далі від Вас, та ногою - його гомілку.
Щільно притуліться до пораненого.
4 ► Транспортуйте пораненого,
відштовхуючись від землі правою
ногою та лівою рукою або навпаки
2►Різким рухом переверніться
разом із пораненим на спину
3►Своєю правою рукою утримуйте
бронежилета пораненого та його зброю.
лямку

48.

Транспортування в положенні стоячи
48
► У тому випадку, коли інші бійці
можуть
прикрити
Вас
вогнем,
необхідно тягнути за обидві лямки
бронежилета
пораненого
в
напівзігнутому положення
► Лівою рукою захопіть лямку
бронежилета
пораненого
та
підніміть його головний кінець
на 15 градусів, правою рукою
утримуйте свою зброю, зігніть свої
ноги в колінах. Транспортуйте
пораненого

49.

Транспортування (переміщення)
пораненого двома особами (два способи)
49
1► Пораненого транспортують два бійці,
тягнучи за лямки бронежилета, при цьому
необхідно, за можливості, прикривати їх
вогнем
2.3 ► Підніміть пораненого і
транспортуйте його в сектор
укриття.
2.1►Заведіть руки пораненого собі за плечі
2.2► Руками фіксуйте його за пояс .

50.

Введення знеболюючих засобів за
допомогою шприц-тюбіка
50
1► Поверніть шприц-тюбік за годинковою
стрілкою в місці з'єднання голки з
пластиковим корпусом
4 ► Шприц-тюбик
зафіксувати на одязі
2►Зніміть пластиковий ковпачок з голки
3► Повністю введіть голку в м'яз під
кутом 90º.

51.

Переведення у стабільне положення
51

52.

НОРМАТИВИ

п/п
1.
Найменування нормативу
Накладення первинної
пов'язки:
пов'язка на праве (ліве) око;
2.
52
Категорія тих,
Оцінка за часом
Умови (порядок) виконання
хто
нормативу
навчається
”відмінно” ”добре” задовільно”
(підрозділи)
"Поранений" і той, хто навчається, Військовослу
лежать. Час, витрачений на відкриті
жбовці
рани, не враховується (допускається
бинтування поверх обмундирування).
Перев'язочний матеріал та інші засоби
надання
Під
час першої
накладання
медичноїпов'язки
допомогичас
1 хв 25 с 1 хв 35 с
1 хв 55 с
відраховується від моменту початку
розгортання
перев'язочного
матеріалущо
Помилки,
до закріплення
знижують оцінку
пов'язки
на один
1 хв 10 с 1 хв 15 с
1 хв 30 с
пов'язка накладена слабо (сповзає)
1 хв 10 с 1 хв 15 с
1 хв 30 с
або
під
час
її
накладання
утворюються
пов'язка
не закріплена
"кармани"
або
складки;
закріплена
1 хв 15 с 1 хв 15 с
1 хв 35 с
2 хв 10 с 2 хв 20 с
2 хв 50 с
пов'язка на праве (ліве) вухо;
пов'язка на ліктьовий
(колінний) суглоб;
пов'язка на плечовий суглоб;
"восьми подібна" пов'язка на
груди (накладається одним
пакетом і бинтом);
пов'язка на голінковостопний
суглоб
Накладення резинового
Той, хто навчається, лежить біля Військовослу
кровозупинюючого джгута на "пораненого" і тримає в руках джгут.
жбовці
стегно (плече)
Час відраховується від команди "До
виконання нормативу приступити" і
до закріплення джгута. Після цього
1 хв 5 с
1 хв 10 с
1 хв 25 с
18 с
20 с
25 с

53.

НОРМАТИВИ
№ п/п
Найменування нормативу
53
Оцінка за часом
Категорія тих,
хто навчається
(підрозділи) ”відмінно”
”добре”
задовільно”
Умови (порядок) виконання нормативу
3.
Накладення закрутки з допомогою
Умови виконання і помилки, що знижують оцінку, ті ж, що і при Військовослуж
косинки та інших підручних засобів на виконанні нормативу №2
бовці
стегно (плече)
4.
Накладення шин з підручного
матеріалу при переломах кісток
верхніх і нижніх кінцівок: при переломі
кісток плеча, при переломі кісток
голінки
Надівання шолома-маски протигазу на
"ураженого"
5.
6.
7.
При накладенні шини на плече (голінку) "поранений" сидить (лежить) Військовослуж 2 хв 20 с
на землі, а той, хто навчається, працює у зручному для себе положенні.
бовці
Шина накладається на обмундирування (час підготовки шини не
входить у норматив).
35 с
40 с
2 хв 30 с
3 хв
Той, хто навчається, у протигазі лежить біля "ураженого" з боку його Військовослуж
голови. Протигаз в "ураженого" в похідному положенні.
бовці
10 с
11 с
13 с
Використання шприц-тюбика з аптечки Той, хто навчається, лежить у надітому протигазі поряд з "ураженим" і Військовослуж
індивідуальної (АІ)
застосовує шприц-тюбик з його аптечки індивідуальної. Аптечка
бовці
знаходиться у внутрішньому кармані кітеля.
12 с
13 с
15 с
2 хв
2 хв 10 с
2 хв 35 с
Діставання пораненого
з танка
8.
30 с
"Поранений" знаходиться в танку (в бойовому відділенні або на місці
механіка-водія). Кришки люків закриті. Гармата в бойовому положенні.
Діставання проводиться через люки за допомогою лямки (поясних
ременів). Норматив виконують 2 чоловіки.
Час відраховується від моменту відкривання кришки
опускання "пораненого" на землю на відстані 3 м від танка.
Особовий
склад
танкових
підрозділів
люку до
з БТР-60 ПБ
Ті, хто навчаються, вишукуванні поряд з БТР. "Поранений" знаходиться
Особовий
в БТР. Кришки люків закриті. Норматив виконують три чоловіки.
склад
Діставання проводиться через лівий (правий) люк запасного виходу. механізованих
За командою один із виконавців через верхній (десантний) л
підрозділів
34 с
37 с
44 с
з бойової машини піхоти (БМП)
Ті, хто навчаються, вишикувані поряд з БМП. "Поранений" знаходиться
Особовий
в бойовій машині піхоти на місці механіка-водія або командира
склад
машини, оператора або командира машини, оператора або у механізованих
десантному відділенні. Діставання проводиться через люки (двері) з до підрозділів
1 хв 5 с
1 хв 10 с
1 хв 25 с
"Поранений" зі зброєю і протигазом лежить на спині. Той, хто Військовослуж 1 хв 20 с
навчається, знаходиться біля "пораненого" справа (зліва). Виконання
бовець
прийому закінчується відтягненням "пораненого" на 15 м. Спосіб
відтягнення - по-пластунськи або на спині. Норматив виконує оди
1 хв 30 с
1 хв 45 с
Відтягнення пораненого

54.

ТЕМА ТА МЕТА ЗАНЯТТЯ
54
Тема 1: Підготовка солдата до різних видів бою
Заняття 11: Організація медичного забезпечення
підрозділів
Навчальні цілі:
1. Поглибити і закріпити теоретичні знання громадян
щодо організації та надання першої медичної допомоги
в секторі обстрілу і транспортування пораненого в
сектор укриття.
2. Вивчити мету і завдання медичного забезпечення в
підрозділі.
Вид заняття: групове заняття
Час:
2 години

55.

Завдання на самостійну роботу
55
Надання першої медичної допомоги в секторі укриття.
Транспортування (переміщення) пораненого з поля бою
в сектор укриття.
► В секторі укриття - місці захищеному від прямого вогню
противника елементами природного (пагорби, схили) чи
штучного походження (стіни, будинки, захисні інженерні
конструкції
Об'єм домедичної допомоги: ● первинний огляд пораненого,
(визначення ознак життя), ● швидке обстеження з ніг до голови
(пошук наявних пошкоджень), ● при необхідності - тимчасова
зупинка кровотечі (голова, тулуб), ● серцево-легенева
реанімація, ● накладання пов'язок на рани кінцівки і тулуба,
● фіксація переломів та шийного відділу хребта, ● підготовка
до транспортування пораненого в безпечну зону.
English     Русский Rules