МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНА ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ
План уроку:
Виконання усних вправ
Виконання письмових вправ
2. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та вкажіть його степінь:
3. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та знайдіть його значення при вказаних значеннях змінних:
Домашнє завдання
№ 2. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та знайдіть його значення при вказаних значеннях змінної x:
684.50K
Category: mathematicsmathematics

Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення (урок 31)

1. МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНА ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної
програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

2. План уроку:

1. Поняття про многочлен.
2. Поняття про члени многочлена та їм
подібні.
3. Многочлен стандартного вигляду.
4. Степінь многочлена стандартного
вигляду.

3. Виконання усних вправ

4. Виконання письмових вправ

1. Зведіть подібні члени многочлена:
4a b - 3ab - a b + 2ab
2
2
2
2
x + 4 x - 5 - 3x + 2
2
10a - 6b + 5c - 4d + 9a - 2b - 8c - 2d
2a - 8a b - 2a b - 4ab - 3a + 8a b + 9a b + ab
4
3
2 2
3
4
3
2 2
3

5. 2. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та вкажіть його степінь:

3a ab - 4a b b - 6ab × 2a + 5a b × 0, 4ab
2
2 2 2
3
12 x × 3xy - 2 xy × 3 y x + 12 xyx
2
3
2 4
æ 1 ö
4cc c × ç - ac ÷ + 15ab × ca
3
è 2 ø
3
3

6. 3. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та знайдіть його значення при вказаних значеннях змінних:

a = -2
-4a + 10a + 8a - 12a + 5a
3
2
3
2
3a b - ab + 2a b - 6ab + 9ab
2
2
2
2
2
a = 0, 2
b = -5
a = -0,5
-4a b + 7 ab - ab a + b ab - 8ab
b=2
2 3
3
3
2
3

7.

4*. Запишіть у вигляді многочлена (і в
позиційному запису) число, яке має:
1) a сотень, b десятків, c одиниць;2) m тисяч, n
сотень, k одиниць;
3) a тисяч, b десятків, c одиниць.
5. Повторення. Розкрийте дужки і зведіть подібні
доданки.
4a - 3 + ( 3a + 5 - 2a )
( -3a + 4b ) - ( 2a - 1) + 6b
( -4 x + 4 ) - ( 3 x - y ) - ( 2 + 2 y )

8. Домашнє завдання

№ 1. Зведіть многочлен до стандартного вигляду:
7 m mp - 6mp p + 11m n × 3n - 0, 2mn 5m n
3
2
2
4
2
3
3
5 2 3
æ 3ö 2
16aa a × ç - ÷ a b + 12ab × a b
4
è 2ø
2
2a b - 5ab - 7 a b + ab
3
3
3
3
7 a + 12a b + 3a b - 7ab + 5a - 9a b - 3a b - ab
4
3
2 2
3
4
3
2 2
5

9. № 2. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та знайдіть його значення при вказаних значеннях змінної x:

0, 4b - 0, 2b + 0,5b - 0,3b - 0,5b + 7
3
2
3
b = -2
-4a b + 3ab + 3a b - 5ab + 5a b
2
2
a=5
2
2
b = -0, 4
2

10.

№ 3. Випереджальне домашнє завдання.
Запишіть у вигляді виразу:
1) суму двох виразів: суми x та y та їх різниці:
2) різницю двох виразів: суми x та y та їх різниці.
Які, користуючись текстом підручника та (або)
конспектом, перетворення виразів і в якому
порядку треба виконати, щоб спростити ці
вирази?

11.

Презентацію створено за допомогою
комп’ютерної програми ВГ «Основа»
«Електронний конструктор уроку»
© ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011
Джерела:
1. Бабенко С. П. Уроки алгебри. 7 клас. Х:
Видавнича група «Основа». 2007. — 288 с.
English     Русский Rules