Тема уроку: Многочлени
№ 568
№ 570
“Естафета”
“Шифровка”
Ключ:
“Виправ помилку”
“Знайди пару”
Домашнє завдання
178.00K
Categories: mathematicsmathematics pedagogypedagogy

Многочлени. Узагальнення знання учнів

1.

«Навчатися можна тільки
цікаво… Щоб перетравлювати
знання, потрібно поглинати їх
з апетитом»
Анатоль Франс

2. Тема уроку: Многочлени

Мета уроку: узагальнити знання учнів з теми
«Многочлени», перевірити засвоєння пройденого
матеріалу в нестандартних ситуаціях; розвивати
інтуїцію, логічне мислення, вміння робити
умовиводи, розумову діяльність, чіткість і
точність думки, комунікативні навички,
розвивати навички самостійної і групової
роботи; виховувати наполегливість, активність,
інтерес до математики та її ролі в світі, здатність
до переборення труднощів.

3.

Бажаю бути на уроці:
«У» — успішними;
«С» — спокійними;
«П» – прогресивними;
«І» — ініціативними;
«X» — хоробрими;
«У» — упевненими.

4. № 568

а)
4a 4az 3a 3z a z 4a 3
б)
3x 3xy 3 y 3xy 3 x y x y
в)
a a a a a 1 a 1 a
2
2
г) a
2
2
3
3
4
2
a b a c abc a a b a c
2
2

5. № 570

а) ax ay az nx ny nz x y z a n
б) a b 2 ax bx 2x a b 2 1 x
в) 2ax cx 6ax 2 3cx 2 2ac c 2 2a c x 3x 2 c
г) x 2 õ ñà 2ñ ñõ àõ õ 2 à x c
2

6.

1. Вираз, поданий у вигляді суми одночленів.
2. Доданки, які мають один і той самий
буквений множник.
3. Многочлен, який є сумою одночленів
стандартного вигляду, серед яких немає
подібних членів.
4. Найбільший зі степенів одночленів, які
утворюють многочлен.
5. Властивість множення, яку використовують
під час множення одночлена на многочлен.
6. Спосіб розкладання многочленів на
множники.
А) Подібні
Б) Степінь многочлена
В) Групування
Г) Розподільна
Д) Многочлен
Е) Многочлен стандартного вигляду

7.

Відповідь:
1 — Д;
2 — А;
3 — Е;
4 — Б;
5 — Г;
6 — В.

8.

1)
x a b
2)
a b c 4
3)
a x y 2
4)
x y a b
5)
3 a c 2

9. “Естафета”

1. Спрости вираз:
1)
12à 8b 3a 8b 7
2)
8x
2
13x 9 2 x 7 x 4
2

10.

2. Подай многочлен у вигляді
різниці двох двочленів:
1)
2a 5a 8
2)
4x 3 y 7
2

11.

3. До якого многочлена слід
2
додати 3 õ 2 õ 13 ,
щоб одержати многочлен
õ 8õ 5õ 7
3
2

12. “Шифровка”

1)
4x x 2x 3
2)
3 a 7a
3)
3a 4a 2a 8
4)
5 3 2a 7 3a 1
5)
3x x 8 6 x 2 x
6)
2 y x y x 7 y x
2
2
2
3
2
2

13. Ключ:

навчити
11a 8
мислити
2 y 9 xy x
найважливіше
4 x 8 x 12 x
цивілізації
12a 6a 24a
людину
3x 36 x
завдання
21a 7a
2
3
2
2
5
4
2
2
3
2

14.

Відповідь:
Найважливіше завдання
цивілізації – навчити людину
мислити.
Томас Едісон

15. “Виправ помилку”

1)
x 3 x
2
4x 2 x 4x
2
2
3x 3x 7 x 6 x
2
3
7 x 10 x 6
2
2)
x 2 x 11 2 x 4 3x x
2x 11x 22 8x 3x
6 x 21x 22
2
2

16.

Відповідь:
1)
x 4 x 2 x 3x 12 x 6
3
2
2
x x 10 x 6
3
2)
2
x 2 x 11x 22 8 x 6 x
2
2
7 x 21x 22
2

17. “Знайди пару”

1)
2)
3)
4)
А)
Б)
В)
Г)
3x y 2 xy
2
2
16 x 2 24 x 5 32 x 3
ab ac b c
6ax 3ay az 6bx 3by bz
2
3
8x 2 3x 4 x
6x 3 y z a b
xy 3x 2 y
b c a 1

18.

Відповідь:
1 – В;
2 – А;
3 – Г;
4 – Б.

19. Домашнє завдання

Повторити § 10 – 15,
№ 3, 6, 9 (ст.117)
English     Русский Rules