321.52K
Category: financefinance

Clasificarea asigurarilor, elementele asigurarii

1.

ASIGURARI SI REASIGURARI
CURS 2
CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR, ELEMENTELE ASIGURĂRII

2.

CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR, ELEMENTELE
ASIGURĂRII
-
Din punct de vedere al obiectului de activitate:
Asigurari de bunuri
Asigurari de persoane
Asigurari de raspundere civila
Asigurari de viata
Asigurari Generale (non-life) vs Asigurari de Viata (life)
• Din punct de vedere al obligativitatii:
- Asigurari obligatorii (rca, pad):
a) Prin efectul legii
b) Pe baza de norme
- Asigurari facultative

3.

CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR, ELEMENTELE
ASIGURĂRII
Subiectele asigurării: factorii implicaţi direct sau indirect în încheierea
poliţelor de asigurare: asigurătorul, asiguratul, contractantul,
beneficiarul

4.

CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR, ELEMENTELE
ASIGURĂRII
• Interesul în asigurare. Pentru a putea fi cuprinse în asigurare bunurile,
persoanele, răspunderea civilă trebuie să existe un interes al asiguratului faţă de
acestea. Este foarte important ca acest interes să poată fi evaluat în termeni
monetari şi sa aibă caracter economic (pentru persoane juridice).
• În cazul asigurărilor de bunuri interesul apare ca o măsură de protejare a
propriilor bunuri şi/sau active.
• În cazul asigurărilor de persoane interesul se referă la decese, accidente de
muncă, invalidităţi permanente şi temporare, supravieţuirea peste o anumită
vârstă. Interesul apare ca o măsură de asigurare a unui venit, persoanelor
specificate în contract în cazul în care apare decesul asiguratului; sau ca măsură
de a obţine anumite venituri compensatorii pentru perioadele de spitalizare ca
urmare a unor accidente de muncă; sau de a obţine anumite rente viagere în
cazul unor invalidităţi permanente din accidente.
• În cazul asigurărilor de răspundere civilă interesul se referă la evitarea diminuării
resurselor financiare ale asiguratului în cazul în care acesta produce anumite
daune terţelor persoane fizice şi juridice.

5.

CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR, ELEMENTELE
ASIGURĂRII
Suma asigurată: exprimă nivelul maxim de răspundere al asigurătorului
pentru riscurile asumate. Suma asigurată este înscrisă în fiecare poliţă,
şi este stabilită de reprezentantul asiguratului în cadrul operaţiunii
denumită evaluare de asigurare. Este foarte important ca această
valoare să fie cât mai aproape de valoarea reală a bunului asigurat.
- Bunuri
- Persoane
- Raspundere civila
- Asigurari de viata

6.

CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR, ELEMENTELE
ASIGURĂRII
Prima de asigurare: reprezintă suma de bani pe care asiguratul o plăteşte asigurătorului în
schimbul promisiunii acestuia de a acoperi daunele produse de anumite riscuri. Aceasta poate
fi stabilită în baza contractului de asigurare sau prin efectul legii.
Prima de asigurare se determină prin înmulţirea sumei asigurate cu cota de primă,
astfel:
P S . A. C. p. ; P – prima de asigurare, S.A. – suma asigurată, C.p. – cota de primă

7.

CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR, ELEMENTELE
ASIGURĂRII
Dauna reflectă prejudiciul produs asiguratului de producerea
evenimentului asigurat. Aceasta are o anumită valoare, prin care se
cuantifică prejudiciul.
La asigurările de bunuri poate fi vorba despre dauna totală – când
bunul respectiv este distrus în întregime sau este furat, sau despre
daună parţială – dacă bunul asigurat este distrus într-o anume
proporţie.

8.

CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR, ELEMENTELE
ASIGURĂRII
Despăgubirea reprezintă suma pe care asiguratul este îndreptăţit să o primească de la
asigurător, pentru daunele cauzate de apariţia riscurilor asigurate. Niciodată despăgubirea nu
poate depăşi nivelul sumei asigurate, dar nici nivelul daunei deci:
Dp S.A.
şi
Dp D ; Dp – despăgubirea, S.A. – suma asigurată, D - dauna
Nivelul despăgubirii depinde în primul rând de raportul dintre suma asigurată a
bunului şi valoarea sa reală. Avem astfel două principii care se aplică diferenţiat de fiecare
societate de asigurări: acoperirea proporţională şi acoperirea prim risc.
În cazul acoperirii proporţionale dacă bunul a fost subasigurat orice daună (totală
şi/sau parţială) va fi despăgubită proporţional cu raportul dintre suma asigurată şi valoarea
reală a bunului, astfel:
Dp D
valoarea reală
S. A.
;
V .R.
Dp – despăgubirea, D – dauna,
S.A. – suma asigurată,
V.R. –

9.

CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR, ELEMENTELE
ASIGURĂRII
Franşiza reprezintă partea din fiecare daună care este suportată de
asigurat. Aceasta poate fi privită şi ca o măsură de păstrare a interesului
asiguratului de a-şi păstra bunul în condiţii optime, dar şi ca o măsură
de evitare a plăţii de despăgubiri mici care vor împiedica acordarea de
bonusuri la reînnoirea contractelor.

10.

CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR, ELEMENTELE
ASIGURĂRII
Un aspect foarte important legat de despăgubiri se referă la reîntregirea sumei
asigurate în cazul unor daune parţiale. Astfel, prin plata despăgubirilor după fiecare daună
parţială nielul sumei asigurate se reduce cu cuantumul daunei (despăgubirii acordate dacă
asigurarea este încheiată fără franşiză), obţinânduse suma asigurată redusă (S.A.R.).
S.A.R. = S.A. – D. ; S.A.R. – suma asigurată redusă, S.A. – suma asigurată, D – dauna

11.

RISC SI ASIGURARI
- Durata contractuala
- Anexe la contract:
a) Cerere chestionar
b) Raport inspectie de risc
c) Supliment de asigurare
English     Русский Rules