4.66M
Category: financefinance

Asigurarea obligatorie a autovehiculelor - RCA

1.

ASIGURAREA OBLIGATORIE A AUTOVEHICULELOR
- RCA
- Asigurarea RCA – Asigurare obligatorie pentru prejudicii cauzate
tertilor
- Norma ASF, Nr. 20/2017
- Criterii de tarifare: persoane fizice (permis), persoane juridice,
cilindree, putere, tonaj etc
- Asigurarea se incheie pe numele persoanei din talon

2.

ASIGURAREA OBLIGATORIE A AUTOVEHICULELOR
- RCA
- Clasele de Bonus / Malus
- Limitele de despagubire
a) Limita de despagubire pentru Vatamari Corporale – 6,070,000 Eur
b) Limita de despagubire pentru Daune Materiale – 1,220,000 Eur
- Clauza de Decontare Directa – conditii de aplicare

3.

4.

Cartea Verde

5.

6.

ASIGURAREA OBLIGATORIE A AUTOVEHICULELOR
- RCA
Constatarea amiabila de accident:
- 2 parti implicate
- Nu sunt vatamari corporale
- Conducatorii auto NU sunt sub influenta alcool, substante interzise

7.

ASIGURAREA OBLIGATORIE A AUTOVEHICULELOR
- RCA
Art. 17 Obligaţiile asigurătorului:
(1) Asigurătorii RCA sau BAAR emit, în termen de 15 zile de la înregistrarea
solicitării, la solicitarea asiguraţilor sau utilizatorilor, certificatul privind
daunele înregistrate
Art.18: Avizarea prejudiciilor
(4) Asigurătorul RCA efectuează constatarea prejudiciilor în termen de 3 zile
lucrătoare de la data avizării sau la o dată ulterioară convenită de către părţi
Art. 25: Lipsa de folosinta
(3) Neefectuarea constatării din culpa asigurătorului RCA, în termenul
prevăzut la art. 18 alin. (4), îndreptăţeşte persoana prejudiciată să solicite
plata despăgubirii pentru lipsa de folosinţă, din momentul depăşirii
termenului de constatare până la data efectuării acesteia.

8.

ASIGURAREA OBLIGATORIE A AUTOVEHICULELOR
- RCA
Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în termen de 10 zile
de la data acceptării ofertei de despăgubire prevăzută la alin. (1) lit.
a) sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre
judecătorească definitivă sau acordul entităţii de soluţionare a litigiului
cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.
Documentele care stau la baza cererii de despăgubire sunt stabilite prin
reglementări ale A.S.F.”

9.

ASIGURAREA OBLIGATORIE A AUTOVEHICULELOR
- RCA
Art.19 alin. 5 lit. k), alin. 12 din Norma ASF 20/2017 precum și art. 6 alin. 8 din Legea
132/2017, astfel:
“Art.19 - (5) Procesul-verbal de constatare cuprinde cel puţin următoarele
informaţii:
k) informarea persoanei prejudiciate cu privire la dreptul acesteia de a se putea
adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în conformitate cu
prevederile art. 6 (8)din Legea nr. 132/2017, fără nicio restricţie sau constrângere din
partea asigurătorului RCA sau a unităţii reparatoare auto care ar putea să îi influenţeze
opţiunea.
(12) Soluţiile tehnice finale de remediere a avariilor se stabilesc de către unitatea
reparatoare, în acord cu documentaţia tehnică din manualul de reparaţie al
producătorului auto, şi sunt acceptate de către persoana prejudiciată.
Art. 6. - (8) Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii
unui prejudiciu, să se poată adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi
reparatoare auto, în condiţiile legii, fără nicio restricţie sau constrângere din partea
asigurătorului RCA sau a unităţii reparatoare auto, care ar putea să-i influenţeze
opţiunea.

10.

ASIGURAREA OBLIGATORIE A AUTOVEHICULELOR
- RCA
• redjudiciile reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat sau înlocuirea acestuia sunt
stabilite pe baza documentelor justificative, de înlocuire a vehiculului avariat cu un vehicul de o clasă similară
ori inferioară închiriat de la entităţi autorizate, sau din care rezultă costurile privind transportul zilnic, în
conformitate cu cele stipulate la art. 11 alin.2 , lit. d din Legea 132/2017 precum și art. 25 din Norma ASF
20/2017, astfel:
“Art. 11. - (2) Fără a se depăşi limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA, în conformitate cu
prevederile art. 6 alin. (4) şi (5) şi în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de
valabilitate a contractului RCA, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru:
• d )prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a
vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate;
• Art. 25 - (1) Prejudiciile reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea
temporară a acestuia, sunt stabilite:
• a) pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu
un vehicul de o clasă similară ori inferioară, închiriat de la entităţi autorizate cu acest obiect de activitate;
sau
• b) pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile privind transportul zilnic suportate de către
persoana prejudiciată, fără ca acestea să poată depăşi costurile prevăzute la lit. a).
English     Русский Rules