Перелік документів
Кількість ВНЗ не лімітована, подача обмежена лише кількістю обраних спеціальностей (не більше чотирьох!)
Вступники, які мають раніше здобутий освітній рівень (кваліфікованого робітника) вступають на 2-3 курс денної або заочної форми
Терміни подачі документів
4.38M
Category: educationeducation

Ключові аспекти вступної компанії 2017

1.

2.

Вступники на денну та заочну
формами навчання для здобуття освітньокваліфікаційного
рівня
молодшого
спеціаліста подають заяви в паперовій
формі(окрім осіб, які мають спеціальні
права на участь у конкурсному відборі) .
У БАЕК ВНАУ з 01 березня 2017 року
працюватиме
ЦЕНТР
ДОПОМОГИ
ВСТУПНИКУ (реєстрація електронних
кабінетів; подача електронних заяв для
вступу до ВНЗ)

3. Перелік документів

Під час подання заяви в паперовій
формі вступник пред’являє особисто
оригінали:
- документа, що посвідчує особу (у тому
числі паспорт України у формі картки по
досягненню 14-річного віку);
- свідоцтва про народження – для осіб, які за
віком не мають паспорта;
- військового квитка або посвідчення про
приписку – для військовозобов’язаних;
- документа державного зразка (оригінал)
про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього
незалежного оцінювання (для вступників на
основі повної загальної середньої освіти);
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х
4 см.

4.

Конкурсний відбір
проводиться на основі конкурсного бала
Конкурсний бал розраховується як сума балів за
вступні випробування та середнього бала додатку
до документу про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень
Результати вступних іспитів для вступників на
основі повної загальної середньої освіти та
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований
робітник, оцінюються за шкалою від 100 до 200
балів, на основі базової загальної середньої освіти
– від 1 до 12

5. Кількість ВНЗ не лімітована, подача обмежена лише кількістю обраних спеціальностей (не більше чотирьох!)

П
О
Д
А
Ч
А
З
А
Я
В
ВНЗ
№1
1
2
ВНЗ
№2
3
4
5
ВНЗ
№3
6
7
ВНЗ
№…
8
9
П
Р
І
О
Р
И
Т
Е
Т
Кількість ВНЗ не
лімітована, подача
обмежена лише
кількістю обраних
спеціальностей
(не більше чотирьох!)

6.

7.

8.

9. Вступники, які мають раніше здобутий освітній рівень (кваліфікованого робітника) вступають на 2-3 курс денної або заочної форми

навчання за результатами вступних
іспитів:
з української мови та фахового вступного
випробування.
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються
особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний
рівень або ступінь вищої освіти, або мають повну загальну
середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного
року та виконують у повному обсязі індивідуальний
навчальний план. (параленьне навчання). Вступні іспити – з
української мови та фахового вступного випробування.

10. Терміни подачі документів

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти
Прийом документів
з 1 липня по 14 липня
вступні іспити та співбесіди
з 15 липня до 22 липня
рейтинговий список вступників за
державним замовленням
вимоги до зарахування
не пізніше 12.00 години 24 липня
до 12.00 години 29 липня
зарахування вступників :
за державним замовленням
за кошти фізичних або юридичних осіб
не пізніше 12.00 години 31 липня
не пізніше 30 серпня

11.

Терміни подачі документів
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Денна форма
Заочна форма
Прийом документів для вступників на
основі вступних іспитів, співбесід
з 12 липня по 1
серпня
з 1 серпня по 30
серпня
вступні іспити та співбесіди
з 2 серпня до 6
серпня
з 31 серпня по 4
серпня
Прийом документів для вступників на
основі результатів ЗНО
з 12 липня по 8
серпня
з 1серпня по 30
серпня
рейтинговий список вступників за
державним замовленням
не пізніше 12.00
години 09 серпня
-
вимоги до зарахування
до 12.00 години 12
серпня
до 12.00 години
12 вересня
не пізніше 12.00
години 31 липня
-
не пізніше 30
серпня
Не пізніше 14
вересня
зарахування вступників :
за державним замовленням
за кошти фізичних або юридичних осіб

12.

Терміни подачі документів
Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня - кваліфікований робітник,
молодшого спеціаліста
Заочна форма навчання
1 етап
2 етап
Прийом документів
з 1 липня – 30
липня
з 1 серпня – 30
серпня
вступні іспити та співбесіди
з 31 липня до 4
серпня
з 31 серпня – 4
вересня
рейтинговий список вступників за
державним замовленням
не пізніше 12.00
години 6 серпня
не пізніше 12.00
години 5 вересня
вимоги до зарахування
до 12.00 години
11 серпня
До 12.00 години 10
вересня
не пізніше 12.00
години 13 серпня
не пізніше 12.00
години 15 вересня
не пізніше 15
вересня
не пізніше
30 вересня
зарахування вступників :
за державним замовленням
за кошти фізичних або юридичних осіб

13.

22870 Вінницька область
Немирівський район
смт Брацлав
вулиця Незалежності, 53
Тел. 04331(51375)
English     Русский Rules