ВСТУП 2016: Умови прийому та вступна компанія
Ліцензії та ліцензовані обсяги
Спеціальності, спеціалізації та освітні програми
Державне замовлення
Прийом, вступ та зарахування
Громадяни – рівні! Обставини - різні
Вступ за співбесідою: борг Держави
Квоти (БЗСО, ПЗСО) та вступні іспити чи ЗНО за їх вибором (ПЗСО)
Проблеми автоматичного розміщення 2015
Адресність розміщення держзамовлення
Розміщення держзамовлення 2016
Алгоритм розміщення держзамовлення
Конкурс та Широкий конкурс
Перехід від Конкурсу до Широкого конкурсу
Нова модель держзамовлення
Нюанси 1
Нюанси 2
Нюанси 3
Нюанси 4
Нюанси 5
Нюанси 6
Крим (тимчасово окупована територія України)
Донбас (непідконтрольна територія та «сіра зона»)
Звіримо годинники!
Дякую за увагу! Готовий відповісти на Ваші запитання
420.84K
Category: educationeducation

Вступ 2016: Умови прийому та вступна компанія

1. ВСТУП 2016: Умови прийому та вступна компанія

Шаров О. І., Директор департаменту вищої освіти
Міністерства освіти і науки України
Київ, 21 червня 2016 року
1

2. Ліцензії та ліцензовані обсяги

Набір на
Підстава
Ліцензований обсяг
Перший курс усіх
ступенів вищої освіти та
освітньокваліфікаційних рівнів
(скорочені програми
включно) здійснюється
за новим Переліком
спеціальностей
Ліцензія старого
зразка
та Акт
узгодження
або
Ліцензія нового
зразка (Наказ про
надання
(розширення)
ліцензії)
1. Ліцензований обсяг визначається
відповідно до Акту узгодження або
Ліцензії нового зразка
2. Ліцензований обсяг визначається за
спеціальностями (спеціалізаціями 014,
015, 253, 275)
3. У разі неподільності ліцензованого
обсягу за формами навчання поділ
визначає Вчена/Педагогічна рада ВНЗ
4. Акредитація за новим Законом
Другий та старші курси усіх
ступенів вищої освіти та
освітньо-кваліфікаційних
рівнів (скорочені програми
включно) здійснюється за
Переліками
спеціальностей, за якими
здійснювався набір на
перший курс
Ліцензія старого
зразка
або
Ліцензія нового
зразка
1. Ліцензований обсяг визначається
відповідно до Ліцензії старого або
нового зразка
2. Набір здійснюється на вакантні
місця ліцензованого обсягу
(Наказ про надання
(розширення)
ліцензії)
2

3. Спеціальності, спеціалізації та освітні програми

Спеціальність
ХХХ Спеціальність
Спеціалізація
Без спеціалізації
Освітня програма
ХХХ.00.01 Освітня програма
ХХХ.00.02 Освітня програма
……………………………………………………………………………...
ХХХ.01 Спеціалізація
ХХХ.01.01 Освітня програма
………………………………………………………………………………
ХХХ.02 Спеціалізація
ХХХ.02.01 Освітня програма
ХХХ.02.02 Освітня програма
…………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………….
1. Ліцензований обсяг визначається за спеціальностями (спеціалізаціями
спеціальностей 014, 015, 253, 275)
2. Спеціалізації (крім 014, 015, 253, 275; 035 – при держзамовленні) – не обов’язкові
3. Назви освітніх програм самостійно визначаються ВНЗ, вони можуть збігатись з
назвами спеціальностей та спеціалізацій
4. Назви освітніх програм подаються державною мовою або дублюються нею в разі
використання в них мов національних меншин та іноземних мов
5. Кожна освітня програма акредитується в Національному агентстві із забезпечення
якості вищої освіти самостійно
3

4. Державне замовлення

Державне замовлення розміщується за спеціальностями Переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 року № 266 (крім спеціальностей 014, 015, 035, 253, 275)
Державне замовлення розміщується також за:
Переліком предметних
спеціалізацій
спеціальності 014
«Середня освіта (за
предметними
спеціалізаціями)», за
якими здійснюється
формування та
розміщення державного
замовлення,
затвердженим наказом
МОН від 12.05.2016
№ 506
Переліком спеціалізацій
підготовки здобувачів
вищої освіти за
спеціальністю 015
«Професійна освіта (за
спеціалізаціями)», за
якими здійснюється
формування та
розміщення державного
замовлення,
затвердженим наказом
МОН від 21.03.2016
№ 292
Переліком спеціалізацій
підготовки здобувачів
вищої освіти ступенів
бакалавра та магістра за
спеціальністю 035
«Філологія», за якими
здійснюється
формування та
розміщення державного
замовлення,
затвердженим наказом
МОН від 25.05.2016
№ 567
Переліком спеціалізацій
підготовки здобувачів
вищої освіти за
спеціальністю 275
«Транспортні технології
(за видами)», за якими
здійснюється
формування та
розміщення державного
замовлення,
затвердженим наказом
МОН від 12.05.2016
№ 507
1. Це не обмежує ВНЗ у створенні інших спеціалізацій та освітніх програм у межах
цих спеціальностей, але державне замовлення на них не розміщується
2. Державне замовлення за старими Переліками спеціальностей не розміщується
4

5. Прийом, вступ та зарахування

1. Конкурс – пропозиція ВНЗ для прийому вступників на
певну спеціальність (спеціалізацію 014,015,035,253,275)
2. При наявності в межах Конкурсу спеціалізацій та/або
освітніх програм Вступник вказує одну з них у заяві про
допуск до конкурсного відбору
3. Конкурсний відбір проводиться в межах Конкурсу
незалежно від обраних вступниками спеціалізацій
та/або освітніх програм, Конкурсний бал формується за
формулою для тієї спеціалізації та/або освітньої
програми, на яку подана заява Вступника
4. У разі надання вступнику рекомендації до
зарахування він зараховується на спеціалізацію та/або
освітню програму, яку вказав у своїй заяві
5

6. Громадяни – рівні! Обставини - різні

• Скасовано позаконкурсний вступ та цільовий
прийом
• Окремі категорії громадян мають право:
– вступу за співбесідою
– вступу за квотами та вступними іспитами (якщо на основі
ПЗСО)
– вступу за особливим порядком складання вступних
іспитів та квотами для мешканців тимчасово окупованої
території
– вступу за особливим порядком складання вступних
іспитів для мешканців непідконтрольної території та
населених пунктів, в яких немає умов для здійснення
стабільного освітнього процесу
6

7. Вступ за співбесідою: борг Держави

• особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з цією катастрофою, хворі внаслідок її на променеву
хворобу, які закінчили середні та ПТНЗ освіти з відзнакою
• особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у
масових акціях громадського протесту в Україні з 21.11. 2013
року по 21.02. 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму
Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною
допомогою у період з 21.11.2013 року по 30.04.2014 року
• визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» (військовослужбовці, резервісти, військовозобов'язані, працівники силових структур, учасники
добровольчих формувань та волонтери)
7

8. Квоти (БЗСО, ПЗСО) та вступні іспити чи ЗНО за їх вибором (ПЗСО)

• особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою
для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, дітисироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх
числа, особи, звільнені з військової служби (у тому числі
демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, та особи, яких
законом визнано учасниками бойових дій та які захищали
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України,
брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу
(крім військовослужбовців строкової служби) в порядку,
визначеному положеннями про проходження військової
служби громадянами України
• до 10% обсягу держзамовлення (до 30% у ВНЗ на території
Донецької та Луганської областей)
8

9. Проблеми автоматичного розміщення 2015

• Власником місць залишаються виші, а не
вступники
• Фіксований обсяг держзамовлення залишає
простір лобізму, а не конкуренції
• Прохідний бал вступників у різні ВНЗ на одну
спеціальність різниться кардинально
• Недобір вступників на певну спеціальність до
окремого ВНЗ призводить до повернення
місць до МОН, а не перерозподілу на
користь вишів з конкурсом
9

10. Адресність розміщення держзамовлення

• Частиною 4 статті 72 Закону України «Про вищу
освіту» (набрала чинності 1.1.2016)
передбачена для вступників на підготовку
фахівців ступеня молодшого бакалавра або
ступеня бакалавра (магістра медичного,
фармацевтичного або ветеринарного
спрямувань), можлива на основі ПЗСО та ЗНО
• У 2016 році реалізується тільки на денній
формі навчання (набір на перший курс), крім
молодших спеціалістів на основі ПЗСО (без
автоматичного розподілу)
10

11. Розміщення держзамовлення 2016

• Місця надаються вступникам, від них - ВНЗ
• Максимальний (а не фіксований) обсяг
держзамовлення, мінімум та профільність не
використовуються
• Прохідні бали вступників у різні ВНЗ на одну
спеціальність вирівнюються, у ТОПів вище
• Недобір на певну спеціальність окремого
ВНЗ призводить до перерозподілу на користь
вишів, де є бажаючі навчатись
11

12.

Прохідні бали у ВНЗ (ВСП ВНЗ) різних регіонів за напрямом "Фінанси і кредит" у 2015 році
200.00
190.00 189
189
182
182
179
180.00
186
184
183
182
178
177
166
164 165
172
170
168
166
165
164
162
162
159
160.00
176
182
182
181
178
177
176
173
173
172
171
170
170.00
194
191
178
178
175
174
173
171 170
170
169
167
167 167 167
166 166
163 164 164
163
161 162
158
155
157
169
162
161
158
157
154
154
150.00
170
169
176
148
146
140.00
130.00
134
134 133
130
129
130
122
122
120.00
113
Ч
ер
н
ігів
ськ
а
Ч
ер
к
ась
к
а
Ч
ер
н
ів
ец
ь
к
а
Х
м
ел
ь
н
и
ц
ьк
а
Х
ар
к
ів
сь
к
а
Х
ер
со
н
сь
к
а
С
у
м
сь
к
а
Т
ер
н
о
п
іл
ь
сь
к
а
Р
ів
н
ен
ськ
а
О
д
есь
к
а
П
о
л
тав
ськ
а
Л
ь
в
ів
сь
к
а
М
и
к
о
л
аїв
сь
к
а
В
о
л
и
н
ь
К
ір
о
в
о
гр
ад
сь
к
а
Л
у
ган
сь
к
а
К
и
їв
К
и
їв
ськ
а
З
а
п
о
р
ізьк
а
Ів
ан
о

р
ан
к
ів
сь
к
а
З
ак
ар
п
а
тт
я
Д
о
н
ец
ь
к
а
Ж
и
т
о
м
и
р
сь
к
а
В
ін
н
и
ц
ь
к
а
100.00
Д
н
іп
р
о
п
етр
о
в
сь
к
а
110.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
12

13.

Прохідні бали у ВНЗ (ВСП ВНЗ) різних регіонів за напрямом "Будівництво" у 2015 році
200.00
190.00
180.00
150.00
110.00
Чернігівська
Чернівецька
Хмельницька
Черкаська
160
Херсонська
Харківська
Тернопільська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Одеська
Львівська
М
иколаївська
Волинь
142
163
141
138
138
134
134
129
128
124124
124
118
116
113
Кіровоградська
Луганська
Київська
Київ
Запорізька
Ж
итомирська
Івано-Ф
ранківська
155
128
120
159
157
143
143
137138
130.00
162
150149
133
120.00
163
150
143
140.00
Закарпаття
Донецька
Вінницька
160.00
Дніпропетровська
170.00
178
125
121
119
114
113
115
111
123
122
119
114
113
110
112
107
100.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
13

14. Алгоритм розміщення держзамовлення

• За основу взято алгоритм Гейла-Шеплі, який
використовувався в 2015 році
• Прийом вступників проводиться за
спеціальностями (спеціалізаціями) у формі
Широких конкурсів до всіх ВНЗ, які знаходяться у
сфері управління одного державного замовника, а
вступники беруть у ньому участь за
зареєстрованими до конкретних ВНЗ заявами з
урахуванням пріоритетності та конкурсних балів
• Для спеціальностей галузей 01 Освіта, 22 Охорона
здоров'я, а також з вступом за творчим конкурсом
використовуються фіксовані обсяги
14

15. Конкурс та Широкий конкурс

15

16. Перехід від Конкурсу до Широкого конкурсу

2015
Набір
2016 (модель)
Зміни
СередСередній Прохідний
Середній Прохідний
ній
Прохідбал
бал
Набір
бал
бал
Набір бал ний бал
ВНЗ 1
ВНЗ 2
ВНЗ 3
ВНЗ 4
ВНЗ 5
ВНЗ 6
ВНЗ 7
12
16
12
8
10
12
12
183,7
173,1
176,0
182,1
170,8
169,0
177,3
170
155
162
166
160
151
159
15
14
13
9
10
9
12
180,1
175,3
174,8
179,8
170,8
174,1
177,3
164
161
160
161
160
161
159
Загалом/
Сер. бал
82
175,7
151
82
176,2
159
25% -3,6
-13% 2,2
8% -1,2
13% -2,3
0%
0
-25% 5,1
0%
0
0%
0,5
-6
6
-2
-5
0
10
0
8
16

17. Нова модель держзамовлення

• ВНЗ визначають Максимальні обсяги
державного замовлення, які вони можуть і
готові прийняти та умовах держзамовлення
(не більше, ніж на 25% від минулого року або
10 місць – максимум)
• Державні замовники погоджують
Максимальні обсяги державного замовлення
• Державні замовники визначають загальну
кількість бюджетних місць за спеціальністю
(спеціалізаціям) в межах своїх мереж
17

18. Нюанси 1

• Конкурсний бал при розрахунках
округлюється з точністю до 0,001
• творчий конкурс - форма вступного
випробування … метою якого є перевірка та
оцінювання здібностей особи до творчої
діяльності за спеціальностями (у тому числі
здобутої раніше професійної підготовки)
• Нова таблиця переведення середнього балу
атестату в шкалу 100-200 відповідає логіці
схеми «склав-не склав» (а не порогу в 124 б.)
18

19. Нюанси 2

• Фінансування підготовки фахівців у ВНЗ
здійснюється:…
• за кошти фізичних та юридичних осіб (на
умовах контракту, зокрема за кошти грантів,
які отримав (отримала) вищий навчальний
заклад (наукова установа) на проведення
наукових досліджень, за якими
передбачається підготовка здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії або доктора
наук)
19

20. Нюанси 3

• Вищі навчальні заклади здійснюють прийом на
навчання вступників на основі повної загальної
середньої освіти для здобуття ступеня
бакалавра, а також ступеня магістра та
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на
основі здобутого ступеня бакалавра за
спеціальностями 211 "Ветеринарна медицина"
та 226 "Фармація«
• У 2016 році формування та розміщення
державного замовлення на підготовку фахівців
ступеня молодшого бакалавра не проводяться
20

21. Нюанси 4

• У разі відсутності з об’єктивних причин:
• документа про здобуту проф.-техн. або вищу освіту
може подаватись довідка ДП «Інфоресурс» про
закінчення ПТНЗ або ВНЗ, здобуття певного ОКР та
кваліфікації
• додатка до документа про БЗСО його середній бал
вважається 1
• додатка до документа про ПЗСО його середній бал в
200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює
100
• додатка до диплома МС або Б його середній бал
вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню,
передбаченому для такого типу документів
21

22. Нюанси 5

• Вступник завантажує скановану копію
(фотокопію) додатка до документа про повну
загальну середню освіту
• У разі подання вступником заяви в електронній
формі приймальна комісія здійснює перевірку
середнього бала документа про освіту на
підставі його сканованої копії (фотокопії)
• Вступники, які проходять творчі конкурси
допускаються до участі в них за наявності
оригіналу документа, що посвідчує особу, та
сертифіката ЗНО
22

23. Нюанси 6

• Особам, які є членами збірних команд
України, які брали участь у міжнародних
олімпіадах, перелік яких визначений
центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки, а також є чемпіонами і
призерами Олімпійських, Паралімпійських і
Дефлімпійських ігор, за спеціальностями в
галузі фізичної культури та спорту
зараховуються по 200 балів з двох предметів (у
тому числі творчого конкурсу, якщо він
передбачений для вступу на певну
спеціальність (спеціалізацію))
23

24. Крим (тимчасово окупована територія України)

• Порядок прийому для здобуття вищої та
професійно-технічної освіти осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території
України
• Перелік уповноважених ВНЗ, Освітні центри
«Крим-Україна», освітні декларації
• Порядок проходження атестації для визнання
здобутих кваліфікацій, результатів навчання та
періодів навчання в системі вищої освіти,
здобутих на тимчасово окупованій території
України після 20 лютого 2014 року
24

25. Донбас (непідконтрольна територія та «сіра зона»)

• Порядок прийому для здобуття вищої та
професійно-технічної освіти осіб, які
проживають на території …
• Переміщені ВНЗ та ВНЗ Донецької та
Луганської областей, Освітні центри
«Донбас-Україна», освітні декларації
• Наказ знаходиться на реєстрації в
Міністерстві юстиції України
25

26. Звіримо годинники!

Категорія вступників
Денна форма
навчання, загальний
вступ, співбесіда,
квоти, творчі конкурси
Прийом
документів
Звіримо годинники!
Вступні
Оприлюднення
Виконання
Зарахування на Виконання Зарахування
випробування рейтингового
вимог
бюджет, не
вимог
на контракт,
(крім ЗНО)
списку, не
зарахування на
пізніше
зарахування не пізніше
пізніше
бюджет, не
на контракт,
пізніше
не пізніше
На освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на основі БЗСО
від 11 липня від 21 липня
12.00
18.00
12.00
10 серпня
до 18.00
до 27 липня
01 серпня
05 серпня
06 серпня
20 липня
12 серпня
На ступінь бакалавра (магістра, спеціаліста медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО
Денна форма
від 11 липня

12.00 01
18.00
12.00
10 серпня 12 серпня
навчання, вступ за
до 18.00
серпня з
05 серпня
06 серпня
сертифікатами ЗНО
27 липня
автоматичним
(в електронрозподілом
ній формі)
держзамовл.
Денна форма
навчання, творчі
конкурси невійськові
від 11 липня від 18 липня
12.00 01
до 18.00
до 27 липня
серпня з
20 липня
автоматичним
(в електронрозподілом
ній формі)
держзамовл.
18.00
05 серпня
12.00
06 серпня
10 серпня
12 серпня
Денна форма
навчання, вступні
іспити, квоти
від 11 липня до від 21 липня 12.00 01 серпня 18.00 05 серпня 12.00 06 серпня
18.00 20 липня до 27 липня з автоматичним
розподілом
держзамовл.
10 серпня
12 серпня
Денна форма
навчання, співбесіда
від 11 липня до від 21 липня
18.00 20 липня до 24 липня
12.00 25 липня 18.00 27 липня 12.00 28 липня
10 серпня
12 серпня
12.00 25 липня 18.00 27 липня 12.00 28 липня


Денна форма навчання,
творчі конкурси, військові
Правила
прийому
до 24 липня
26

27. Дякую за увагу! Готовий відповісти на Ваші запитання

27
English     Русский Rules