Особливості вступної кампанії 2017 року
Предмети ЗНО
Особливості Умов вступу до ВНЗ 2017
Прийом, вступ та зарахування
Спеціальності, спеціалізації та освітні програми
Особи, які можуть вступати за Спеціальними умовами
Конкурсний бал ПЗСО
Конкурсний бал ПЗСО
Остаточний конкурсний бал
Необхідні документи
Строки прийому заяв та документів
Алгоритм розміщення держзамовлення
Конкурс та Широкий конкурс
Звернути увагу!!!!
Звернути особливу увагу!!!!
Структура Національного авіацінйого університету
Переваги навчання в Національному авіаційyому університеті
Контакти
Інформаційні ресурси МОН України
589.32K
Category: educationeducation

Особливості вступної кампанії 2017 року

1. Особливості вступної кампанії 2017 року

Матеріали підготував - відповідальний
секретар Приймальної комісії
Національного авіаційного університету
Ткаліч О.П.

2. Предмети ЗНО

Реєстрація на ЗНО з 6 лютого по 17 березня
українська мова і література
іспанська мова
німецька мова
французька мова
англійська мова
математика
історія України
російська мова
біологія
географія
фізика
хімія
23 травня
25 травня
25 травня
25 травня
29 травня
31 травня
02 червня
06 червня
08 червня
12 червня
14 червня
16 червня

3. Особливості Умов вступу до ВНЗ 2017

1) 9 заяв на 4 спеціальності (денна та заочна форми
навчання окремі заяви) на місця державного
замовлення, на контракт - необмежено;
2) Електронна подача заяв, крім осіб які вступають за
особливими умовами та військових ВНЗ та підрозділів;
3) Реєстрація електронних кабінетів з 29.06-11.07.2017
та завантаження додатків до атетатів ;
4) Вагові коефіцієнти в кожному ВНЗ;
5) Регіональні коефіцієнти;
6)Перелік ЗНО уніфіковано для всіх ВНЗ;
6) Приймаються сертифікати ЗНО 2016-2017років;
7) Мінімальні і максимальні обсяги державного
замовлення.

4. Прийом, вступ та зарахування

1. Конкурс – пропозиція ВНЗ для прийому вступників
на певну спеціальність (спеціалізацію
014,015,035,253,275)
2. При наявності в межах Конкурсу спеціалізацій
та/або освітніх програм Вступник вказує одну з них у
заяві про допуск до конкурсного відбору
3. Конкурсний відбір проводиться в межах Конкурсу
незалежно від обраних вступниками спеціалізацій
та/або освітніх програм, Конкурсний бал формується
за формулою для тієї спеціалізації та/або освітньої
програми, на яку подана заява Вступника
4. У разі надання вступнику рекомендації до
зарахування він зараховується на спеціалізацію
та/або освітню програму, яку вказав у своїй заяві 4

5. Спеціальності, спеціалізації та освітні програми

Спеціальність
ХХХ Спеціальність
Спеціалізація
Без спеціалізації
Освітня програма
ХХХ.00.01 Освітня програма
ХХХ.00.02 Освітня програма
……………………………………………………………………………...
ХХХ.01 Спеціалізація
ХХХ.01.01 Освітня програма
………………………………………………………………………………
ХХХ.02 Спеціалізація
ХХХ.02.01 Освітня програма
ХХХ.02.02 Освітня програма
…………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………….

6. Особи, які можуть вступати за Спеціальними умовами

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної
середньої освіти мають особи:
визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами
співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та
соціального захисту населення);
особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну
цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які
проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними
положеннями про проходження військової служби громадянами України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства
охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07
березня 2008 року за № 189/14880;
звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її
проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;
громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року.

7. Конкурсний бал ПЗСО

Загальна формула:
КБ = К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ
(не більше 200 балів)
Олімпіади: вищі досягнення міжнародного рівня - по 200 балів з двох
випробувань за вибором вступника (будь-яка спеціальність), національного
рівня - К5*ОУ=10, рівня ВНЗ – плюс від 1 до 20 балів з 1 предмету (у цьому
ВНЗ)
К1,К2,К3≥0,2;
К3≤0,25 (крім творчого конкурсу ≤0,5
спеціальностей 022 та 192);
К4 ≤0,1;
К5 ≤0,05 (для природничо-математичних та
інженерно-технічних спеціальностей з переліку
МОН)

8. Конкурсний бал ПЗСО

Для спеціальностей 022 та 192
КБ=0,2*П1+0,2*П2+0,5*П3+А*0,1
Для спеціальності 061 «Журналістика»
КБ=0,35*П1+0,30*П2+0,25*П3+А*0,1
Для природничо-математичних та інженернотехнічних спеціальностей з переліку МОН
КБ=0,25*П1+0,35*П2+0,25*П3+А*0,1+ОУ*0,05
Для інших спеціальностей
КБ=0,3*П1+0,35*П2+0,25*П3+А*0,1

9. Остаточний конкурсний бал

Остаточний конкурсний бал
(ОКБ) = КБ*РК*ГК*СК,
Регіональний:РК=1 (для Києва),
Галузевий: ГК=1,03 (природничо-математичні та
інженерно-технічні спеціальності з переліку
МОН) при 1 пріоритеті.
Сільський: СК=1,02 (для осіб, зареєстрованих у
сільських населених пунктах та здобули ПЗСО у
сільських школах)

10. Необхідні документи

• Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про
народження;
• Документ державного зразка про раніше здобутий освітній
рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до
нього;
• Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного
оцінювання;
• Медична довідка форми О-086 (У-086);
• документи, які підтверджують право вступника на участь у
конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної
загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою,
зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за
наявності).
• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Примітка: обов’язкова наявність оригіналів до копій
документів;
оригінали документів при участі в конкурсі подаються
вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування)

11. Строки прийому заяв та документів

Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та документів (крім
військових спеціальностей)
Проведення медичних оглядів та інших до
конкурсних процедур
Завершення прийому заяв та документів від осіб,
які вступають на основі співбесіди, вступних
іспитів або творчих конкурсів
Завершення прийому заяв та документів від осіб,
які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО
Зарахування на навчання (для підготовки
військових фахівців)
Проведення творчих конкурсів
Проведення співбесід
Проведення вступних іспитів
Оприлюднення рейтингових списків осіб, які
проходили співбесіди
Визначення з місцем навчання вступників, які
проходили співбесіди
Зарахування вступників, які проходили співбесіди
Оприлюднення рейтингових списків осіб, які
вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих
конкурсів та вступних іспитів
Терміни
12 липня
29 червня до 11 липня
о 18.00 20 липня
о 18.00 26 липня
Не пізніше 18.00 22
липня
17 липня – 26 липня
21 липня-23 липня
21 липня-26 липня
не пізніше 12.00 24
липня
до 18.00 25 липня
не пізніше 12.00 26
липня
не пізніше 12.00
01 серпня

12.

Етапи вступної компанії
Терміни
Вибір вступниками місця навчання на місця за
державним або регіональним замовленням
до 12.00 05 серпня
Зарахування на навчання на місця за державним або
регіональним замовленням
не пізніше 12.00
07 серпня
Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб
до 16.00 11 серпня
Зарахування на навчання за рахунок цільових
пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та
юридичних осіб
до 16.00 14 серпня
Дозарахування на навчання за рахунок цільових
пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та
юридичних осіб, в межах ліцензованого обсягу
до 16.00 20 серпня
Переведення
на
вакантні
місця
державного,
регіонального замовлення, за рахунок цільових
пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на
основі повної загальної середньої освіти
Не пізніше 18 серпня

13. Алгоритм розміщення держзамовлення

• За основу взято алгоритм Гейла-Шеплі, який
використовувався в 2015 році
• Прийом вступників проводиться за
спеціальностями (спеціалізаціями) у формі
Широких конкурсів до всіх ВНЗ, які знаходяться у
сфері управління одного державного замовника, а
вступники беруть у ньому участь за
зареєстрованими до конкретних ВНЗ заявами з
урахуванням пріоритетності та конкурсних балів
• Для спеціальностей галузей 01 Освіта, 22 Охорона
здоров'я, а також з вступом за творчим конкурсом
використовуються фіксовані обсяги
13

14. Конкурс та Широкий конкурс

14

15. Звернути увагу!!!!

ОБРАТИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ !!!
Коефіцієнти предметів у сертифікаті ЗНО;
Апеляцій на результати ЗНО, вступних випробувань;
Конкурсна пропозиція/Спеціальність/ Освітня
програма;
Додаткові бали за перемогу в конкурсах МАН, курси
Довузівської підготовки, участь в олімпіадах ВНЗ;
Строки подачі оригіналів документів;
Уважно прочитати Правила прийому до ВНЗ,
Алгоритм автоматичного розподілу місць державного
замовлення та ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в
електронній формі;

16. Звернути особливу увагу!!!!

Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована вищим навчальним закладом на
підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання
за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази,
що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі.
Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.
Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після
чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.
Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків
рекомендованих до зарахування на навчання.
Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному
електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у
вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.
Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про
здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування
за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії
наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для
скасування наказу про його зарахування.

17. Структура Національного авіацінйого університету

Структура університету:
12 навчально-наукових інститутів
5 факультетів
90 кафедр
4 науково-дослідних інститути
Державна льотна академія
Кафедра військової підготовки
Навчально-науковий Центр новітніх технологій
Інститут доуніверситетської підготовки
Інститут ІКАО
7 коледжів
2 ліцеї

18. Переваги навчання в Національному авіаційyому університеті

Безперечно якісна вища освіта;
Висока кваліфікація науково-педагогічних працівників;
Потужна матеріально-технічна база;
Кафедра військової підготовки;
Навчально-науковий Центр новітніх технологій;
Англомовний проект;
Міжнародні наукові, освітні проекти та програми;
Аспірантура та докторантура;
Студентські наукові гуртки;
Висока корпоративна культура;
Велика кількість заходів для студентського дозвілля;
Доуніверситетська підготовка.

19. Контакти

Національного авіаційного університету
Офіційний сайт НАУ
– nau.edu.ua
Приймальної комісії НАУ – pk.nau.edu.ua
Адреса: м. Київ, просп.Космонавта Комарова,1
Сторінка в ВК
Консультаційний центр НАУ
Email: [email protected]
Тел. 497-41-05, 406-70-38.
– vk.com/nau_entrant

20. Інформаційні ресурси МОН України

Основні нормативні документи і новини МОН:
mon.gov.ua
vnz.org.ua
osvita.ua
Реєстрація електронних кабінетів:
ez.osvitavsim.org.ua
Статистика за минулі роки та відслідковування результатів
abit-poisk.org.ua
http://vstup.info/
English     Русский Rules