Новації Вступної кампанії 2015 року
Особливості державної підсумкової атестації у 2015 році
Особливості ЗНО 2015 року
Особливості ЗНО 2015 року
Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля проводить пробне тестування
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання
Прийом до вищих навчальних закладів
Правилами прийому до вищого навчального закладу встановлюється:
Терміни прийому заяв та документів на денну форму навчання до Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені
Терміни прийому заяв та документів на заочну форму навчання до Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені
Порядок подання заяв
Визначення пріоритетів
Визначення конкурсного бала
Визначення конкурсного балу в Кременчуцькому інституті Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
Документи, які подають вступники до Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
Вступ за вступними випробуваннями
Перелік конкурсних предметів за напрямами підготовки для вступу до Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету
2.25M
Category: educationeducation

Новації вступної кампанії 2015 року

1.  Новації Вступної кампанії 2015 року

Кременчуцький інститут
Дніпропетровського університету
імені Альфреда Нобеля
Новації
Вступної кампанії
2015 року

2. Особливості державної підсумкової атестації у 2015 році

ЗНО проводитиметься у квітні-липні.
Цього навчального року МОН України та Український центр
оцінювання якості освіти створюють єдині тести для
оцінювання знань випускників лише з української мови,
складання ж іспитів розпочнеться вже з квітня.
Для усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів
2015 року результати ЗНО з української мови і літератури
зараховуватимуться як результати ДПА.
Окрім того, ДПА вперше проходитиме не за збірниками, а
винятково за завданнями, які розроблятимуть школи.

3. Особливості ЗНО 2015 року

Абітурієнти складатимуть тести
ЗНО з української мови і
літератури та математики двох
рівнів складності – базового і
поглибленого,
обрати
який
необхідно
буде
під
час
реєстрації.
Рівень
складності
тесту,
необхідний
для
вступу
на
навчання,
визначатиметься
Правилами прийому до вищого
навчального закладу.
Кожен учасник ЗНО має право
скласти тести не більш як із
чотирьох навчальних предметів з
наступного переліку:
Українська мова і література
(поглиблений рівень)
Українська мова і література
(базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Математика (поглиблений рівень)
Історія України
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Англійська мова
Іспанська мова
Німецька мова
Російська мова
Французька мова

4. Особливості ЗНО 2015 року

Українським центром оцінювання якості освіти було прийнято
рішення про застосування у наступному році принципу «склав/не
склав» для тесту ЗНО.
Для визначення результатів ЗНО-2015 з кожного предмета буде
встановлено «пороговий бал», тобто та кількість тестових балів,
яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт.
Якщо мінімальна кількість балів не набрана, то тест
вважатиметься не складеним і сертифікат з цього предмету не
отримується.
Якщо людина набрала більшу кількість балів, ніж мінімально
встановлена, то її бали рейтингуються і переводяться в шкалу від
100 до 200, це означає, що 100 балів – це вже прохідний бал, і він
дає право вступу до ВУЗу.

5. Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля проводить пробне тестування

28 лютого 2015 року - з української мови і літератури;
14 березня 2015 року – з математики та англійської мови
Тестування проходитиме в корпусі №1, за адресою:
вул. 60 років Жовтня, 79 (зупинка “Вулиця Московська”)
Вартість одного тестування – 25 грн.

6. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання

З 1 листопада до 15 грудня 2014 року - реєстрація осіб для участі
в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні;
21 березня 2015 року
літератури;
- тестування з української мови і
28 березня 2015 року – з англійської мови, біології, географії,
іспанської мови, історії України, математики, німецької мови,
російської мови, фізики, французької мови, хімії;
кожен учасник може взяти участь
тестувань, що проводяться 28 березня;
лише
в
одному
вартість одного тестування в усіх регіонах України становить
89 грн.
із

7. Прийом до вищих навчальних закладів

1. Чітко встановлені обмеження на прийом сертифікатів ЗНО:
вузи матимуть право приймати сертифікати лише 2015 р.
2. Випускники шкіл 2007 року і раніше у 2015 році вже не
зможуть вступати за результатами вступних іспитів, а тільки
за результатами ЗНО 2015 р.
3. Прийом до вищих навчальних закладів здійснюється на
конкурсній основі.

8. Правилами прийому до вищого навчального закладу встановлюється:

Правилами прийому до вищого
закладуЗНО,
встановлюється:
перелікнавчального
та кількість сертифікатів
вага кожного з яких має
становити не менше 20% конкурсного бала;
рівень складності (базовий або поглиблений) завдань ЗНО з
української мови і літератури та математики;
вага середнього бала документа про повну середню освіту,
може становити від 0 до 10% конкурсного бала;
вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів;
призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України),
може становити від 0 до 5% конкурсного бала.

9. Терміни прийому заяв та документів на денну форму навчання до Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені

Альфреда Нобеля
10 липня 2015 р
01 серпня о 12.00 годині
02 серпня
не пізніше 12.00 години
06 серпня до 18.00 години
08 серпня
не пізніше 12.00 години
14 серпня
початок прийому заяв та документів у
паперовій або електронній формі
закінчення прийому заяв та документів у
паперовій або електронній формі
термін
оприлюднення
рейтингового
списку вступників
вибір випускниками місця навчання
здійснюється відповідно до зазначених
пріоритетів
зарахування вступників за державним
замовленням
зарахування вступників за кошти
фізичних та юридичних осіб

10. Терміни прийому заяв та документів на заочну форму навчання до Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені

Альфреда Нобеля
З 16 липня 2015 р
14 серпня
до 12.00 години
початок прийому заяв та документів
у паперовій або електронній формі
за результатами ЗНО
закінчення прийому заяв та
документів у паперовій або
електронній формі
З 16 липня по 09 серпня 2015 р. початок прийому заяв та документів
до 12.00 години
у паперовій за вступними
випробуваннями (лише з причин
захворювань)
З 10 по 14 серпня 2015 р
проведення вступних випробувань
15 серпня до 12.00 години
оприлюднення рейтингового списку
вступників
27 серпня 2015 р
зарахування вступників

11. Порядок подання заяв

Вступник може подати заяву в паперовій або електронній
формі не більше ніж до 5 ВНЗ та не більше ніж на 3 напрями
підготовки у кожному із них.
Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі
вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви
по відношенню до інших поданих їм заяв, при цьому "1"
позначає найвищу пріоритетність.
Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у
конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.

12. Визначення пріоритетів

1. Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований до
зарахування на навчання за відповідним пріоритетом, із зазначених в його
заявах, до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб,
рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення,
зобов’язаний подати оригінали документів.
2. У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання
відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі
у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними
пріоритетами.
3. За рішенням Приймальної комісії в ЄДЕБО вилучаються його заяви з
рейтингових списків за наступними, обраними ним пріоритетами.
4. У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання
відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі
у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступним пріоритетом,
при цьому зберігається його право участі у конкурсі за першим пріоритетом.

13. Визначення конкурсного бала

Конкурсний бал визначається як:
сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього
незалежного оцінювання;
середнього бала документа про повну загальну середню
освіту;
бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його
проведення), що помножені на вагові коефіцієнти сума,
яких дорівнює одиниці.

14. Визначення конкурсного балу в Кременчуцькому інституті Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Перелік предметів, із яких потрібно пройти ЗНО, формується
самими вузами. Залежно від того, який предмет є пріоритетом для
вступу на ту чи іншу спеціальність, визначаються різні коефіцієнти.
При цьому сума коефіцієнтів, які присвоюються кожній складовій,
повинна бути не більша одиниці.
Обов’язковим конкурсним
література - предмет №1
предметом
Сертифікат з предмету №1 – 0,3
Сертифікат з предмету №2 – 0,4
Сертифікат з предмету №3 – 0,2
Середній бал атестату – 0,1
Бал за особливі успіхи – 0,05
1,0
є
українська
мова
та

15.

Формула розрахунку конкурсного балу:
КБ = (П1*К1+П2*К2+П3*К3+А*К4)+БОУ,
де КБ – конкурсний бал,
П1, П2, П3 – результати складання ЗНО за трьома предметами;
А – середній бал документа;
К1, К2, К3, К4 – вагові коефіцієнти;
БОУ – бал за особливі успіхи
Розрахунок конкурсного балу для вступу до Кременчуцького
інституту Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля:
КБ = (П1*0,3+П2*0,4+П3*0,2+А*0,1)+БОУ,
К1 = 0,3 - ваговий коефіцієнт з предмету №1
К2 = 0,4 - ваговий коефіцієнт з предмету №2
К3 = 0,2 - ваговий коефіцієнт з предмету №3
К4=0,1 - ваговий коефіцієнт середнього балу атестату

16. Документи, які подають вступники до Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток
до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) 2015 року відповідного рівня зовнішнього
незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної
середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
*З переліку документів, які вступник повинен подавати для вступу
вилучена медична довідка за формою 086-У.

17. Вступ за вступними випробуваннями

1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних
випробувань з конкурсних предметів у ВНЗ в разі їх неучасті у рік вступу в
незалежному зовнішньому оцінюванні мають особи, які мають
захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження
громадянами ЗНО.
2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра можуть прийматися особи,
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за
умови вступу на споріднений напрям підготовки. Прийом на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття
ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань.
3. Особа може вступати до ВНЗ для здобуття ступеня спеціаліста на основі
ступеня бакалавра здобутого за іншою спеціальністю за умови
успішного
проходження
додаткових
вступних
випробувань
з
урахуванням середнього бала документу про вищу освіту бакалавра.

18. Перелік конкурсних предметів за напрямами підготовки для вступу до Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету

імені Альфреда Нобеля
Фінанси і кредит
Економіка підприємства
Економічна кібернетика
Облік і аудит
Менеджмент
Міжнародна економіка
українська мова і література
математика
історія України
українська мова і література
математика
іноземна мова
Філологія
українська мова і література
іноземна мова (англійська)
історія України
Соціальна робота
українська мова і література
історія України
біологія
Маркетинг
українська мова і література
математика
географія

19.

Запрошуємо на навчання до
Кременчуцького інституту
Дніпропетровського університету
імені Альфреда Нобеля
і Ви станете студентами престижного
інституту європейського рівня
Чекаємо за адресою:
вул. 60 років Жовтня,79
тел. 77-35-81, www.ki-duep.com
English     Русский Rules