Зовнішнє незалежне оцінювання 2016
ЗНО-2016 Нормативно-правова база
Формат ЗНО-2016
Наказ МОН «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання
Умови прийому до ВНЗ України у 2016 році
Умови прийому до ВНЗ України у 2016 році
Умови прийому до ВНЗ України у 2016 році
Умови прийому до ВНЗ України у 2016 році
Умови прийому до ВНЗ України у 2016 році
Умови прийому до ВНЗ України у 2016 році
Конкурсний бал. Вигаданий приклад.
Підготовка до ЗНО 2016
Зміни в тестах (порівняно з минулим роком)
Підготовка до ЗНО-2016
Тренувальне онлайн тестування
Пробне ЗНО-2016
Учасники пробного ЗНО-2016 зможуть:
Дякую за увагу!
666.77K
Category: educationeducation

Зовнішнє незалежне оцінювання 2016

1. Зовнішнє незалежне оцінювання 2016

2. ЗНО-2016 Нормативно-правова база

Накази Міністерства освіти і науки України:
• № 923 від 14.09.2015 «Деякі питання проведення в 2016 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на
основі повної загальної середньої освіти», зареєстрований у Мін'юсті
України 28.09.2015 за №1152/27597 із змінами від 13.10.2015 №1078
• № 940 від 16.09.2015 «Про проведення державної підсумкової
атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у
2015/2016 навчальному році» із змінами від 08.10.2015 №1050
• №1085 від 15.10 2015 «Про затвердження Умов прийому до вищих
навчальних закладів України у 2016 році», зареєстрований у Мін'юсті
України 04.11.2015 за №1351/27796
• №1143 від 05.11.2015 “Про затвердження Календарного плану
підготовки та проведення в 2016 р. ЗНО результатів навчання, здобутих
на основі повної загальної середньої освіти ”

3. Формат ЗНО-2016

Терміни проведення ЗНО: з 05 травня до 10 липня 2016 р.
Предмети: українська мова і література, історія України,
математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська,
німецька, російська та французька мови.
Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного
оцінювання має право скласти тести не більш як із чотирьох
навчальних предметів.
Результати ЗНО з української мови і літератури (українська
мова), а також із математики або історії України (період ХХ –
початок ХХІ століття) зараховуються як результати державної
підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої
освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних
закладів 2016 року.

4. Наказ МОН «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих
на основі повної загальної середньої освіти»
Реєстрація на ЗНО
відбуватиметься
01.02. – 04.03.2016 р.
Українська мова і
література
05.05
Математика
11.05
Історія України
13.05
Російська мова
03.06
Іспанська мова
06.06
Англійська мова
07.06
Німецька мова
08.06
Французька мова
09.06
Біологія
10.06
Фізика
13.06
Географія
15.06
Хімія
17.06

5. Умови прийому до ВНЗ України у 2016 році

Правила прийому до вищого навчального закладу в
2016 році розробляються відповідно до законодавства
України, затверджуються вченою (педагогічною) радою
вищого навчального закладу до 15 грудня 2015 року,
розміщуються на веб-сайті вищого навчального
закладу і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому
діють протягом календарного року.

6. Умови прийому до ВНЗ України у 2016 році

Правилами прийому встановлюються:
перелік та кількість сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання (перелік конкурсних предметів);
вага середнього бала документа про повну середню освіту,
що має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала;
вага бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у
разі його проведення) має становити не більше, ніж 25
відсотків конкурсного бала;
вага бала за особливі успіхи (призерам…) та/або за успішне
закінчення підготовчих курсів ВНЗ для вступу до цього
ВНЗ на природничо-математичні та інженерно-технічні
спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків
конкурсного бала.

7. Умови прийому до ВНЗ України у 2016 році

Вступники для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра
(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного
спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти на денну форму
навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами
вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування
за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в
електронній формі.
Вступники можуть подати до 15 заяв на 5 спеціальностей
(спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного
бюджету.
Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на
яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не
обмежується.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій
формі. Вони можуть подавати до 15 заяв на 5 спеціальностей.

8. Умови прийому до ВНЗ України у 2016 році

У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію,
освітню програму, напрям підготовки), нозологію, мову тощо та
форму навчання.
Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на
денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти
за кошти державного бюджету для здобуття ступенів молодшого
бакалавра, бакалавра (магістра і спеціаліста медичного,
фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) вступник
зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно
інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1
(один) означає найвищу пріоритетність.
Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню
програму, напрям підготовки) до одного вищого навчального
закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання
однієї заяви.

9. Умови прийому до ВНЗ України у 2016 році

Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі
від вступників на денну форму навчання на основі базової та
повної загальної середньої освіти розпочинається 11 липня.
Прийом заяв та документів від абітурієнтів, які проходять
співбесіди, екзамени, творчі конкурси – до 20 липня, їх
проведення – 21-27 липня.
Завершення прийому заяв та документів від вступників, які
вступають на основі ЗНО відбудеться 27 липня.
Рейтинговий
список
вступників
із
зазначенням
рекомендованих до зарахування формується на основі
конкурсного бала та пріоритетності заяв за кожним вищим
навчальним закладом, ступенем, спеціальністю (спеціалізацією), з
повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права
здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету та
оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня 2016 р.

10. Умови прийому до ВНЗ України у 2016 році

Дійсні сертифікати ЗНО лише 2016 року.
Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифіката ЗНО:
З трьох предметів (для здобуття ступеня бакалавра). Один з цих
предметів може бути на вибір вступника з переліку, що визначений ВНЗ.
-
З двох предметів (для здобуття ступеня молодшого спеціаліста та
молодшого бакалавра).
-
Обов'язковим конкурсним предметом буде українська мова та
література.
ВНЗ самостійно визначає мінімальне значення кількості балів
сертифіката із загальноосвітніх предметів.
Вага середнього бала документа про повну середню освіту має становити
від 0 до 10 відсотків конкурсного бала.
Вага бала за особливі успіхи або за успішне закінчення підготовчих
курсів вищого навчального закладу може коливатися в межах від 0 до 5
відсотків конкурсного бала.

11. Конкурсний бал. Вигаданий приклад.

Спеціальність: Прикладна математика
Предмети:
1) українська мова та література
2) математика
3) фізика або іноземна мова
Вагові коефіцієнти: 1) 0,2 2) 0,4 3) 0,3 4) бал атестата 0,1
Результати абітурієнта:
1) українська мова та література 190 балів;
2) математика 180 балів;
3) фізика 170 балів;
4) бал атестата 10,5 = 185,7.
Конкурсний бал =
190*0,2+180*0,4+170*0,3+185,7*0,1=38+72+51+18,57= 179,57

12. Підготовка до ЗНО 2016

Програми ЗНО.
у 2016 році ЗНО проводитиметься за програмами, затвердженими
наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 №
1121 «Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб,
які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної
середньої освіти».
Характеристики сертифікаційних робіт
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року з
усіх предметів – на сайтах:
УЦОЯО - testportal.gov.ua
ЛРЦОЯО - lvtest.org.ua

13. Зміни в тестах (порівняно з минулим роком)

Математика – відкрита частина для усіх
абітурієнтів та відсутність поглибленого рівня.
Історія України – перша частина (період ХХ –
початок ХХІ століття) – результат ДПА; друга
частина – результат ЗНО.

14. Підготовка до ЗНО-2016

Тренувальне онлайн тестування.
Тести ЗНО минулих років.
Пробне ЗНО.

15.

16. Тренувальне онлайн тестування

Інтернет (онлайн).
На сайті ЛРЦОЯО (lvtest.org.ua).
Без реєстрації.
Без оплати.
Без обмеження кількості проходжень.
Безперервне.
Тренувальне по розділах програми (20 хв) +
підсумкове (1 год).
Понад 15 000 завдань в банку.
Понад 1 000 000 000 проходжень в рік.
16

17.

18.

19.

20.

21.

22. Пробне ЗНО-2016

Реєстрація:
з 05.01 до 30.01.2016 року
через мережу Internet на сайті ЛРЦОЯО http://www.lvtest.org.ua
Дні проведення:
02.04.2016 р. – українська мова і література;
09.04.2016 р. - англійська мова, біологія, географія,
іспанська мова, історія України, математика,
німецька мова, російська мова, фізика, французька
мова, хімія.
Участь у пробному тестуванні – платна!

23. Учасники пробного ЗНО-2016 зможуть:

Взяти участь у процедурі проведення тестування,
максимально наближеній до ЗНО-2016.
Ознайомитись із стандартизованими тестами, що
відповідають вимогам програм ЗНО та
характеристикам сертифікаційних робіт 2016 року.
Попрацювати з тестовими зошитами та бланками
відповідей.
Отримати правильні відповіді, оцінити свій рівень
знань та дізнатися результат за новою методикою
оцінювання.
Навчитись ефективно розподіляти час та бути
впевненими під час основної сесії ЗНО-2016.
English     Русский Rules