Я здав ЗНО, що далі? або вступ до ВНЗ у 2017 р.
Правила прийому http://www.vstup.npu.edu.ua/uk-ua/ вул. Пирогова, 9, каб. 133
Терміни прийому документів
Пріоритетність
Вступ до ВНЗ через Інтернет: покрокова інструкція http://osvita.ua/vnz/consultations/51775/
Побудова комплексного показника
Методика обчислення комплексного (інтегрального) показника
Визначення конкурсного бала
Визначення конкурсного бала
Визначення конкурсного бала
З 2017 року до конкурсного балу впроваджено нові коефіцієнти
Прохідний бал на спеціальність «Комп’ютерні науки» у 2016 році http://vstup.info/2016
Розрахунок шансу вступника
Документи
http://www.vstup.npu.edu.ua/uk-ua/ вул. Пирогова, 9, каб. 133  (044) 239-30-17, (044) 235-82-36
4.99M
Category: educationeducation

Вступ до університету у 2017

1. Я здав ЗНО, що далі? або вступ до ВНЗ у 2017 р.

2. Правила прийому http://www.vstup.npu.edu.ua/uk-ua/ вул. Пирогова, 9, каб. 133

Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції
вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
• претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення і
на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних
осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною
пропозицією за державним замовленням;
• претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного
замовлення;
• претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники
подають окремі заяви.

3. Терміни прийому документів

форма навчання
Терміни прийомуДенна
документів
Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронних кабінетів
вступників
Початок прийому заяв та
документів
Закінчення
документів
прийому
12 липня 2017 року
заяв
та
Проведення іспитів (для осіб, які
мають на це право)
Проведення творчих конкурсів
Оприлюднення
списку
29 червня – 25 липня 2017 року
рейтингового
20 липня 2017 року (творчі конкурси, іспити)
26 липня 2017 року
21-26 липня 2017 року
17 – 26 липня 2017 року
1 серпня 2017 року;
Виконання вимог для зарахування за державним замовленням –
до 5 серпня 2017 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб –
до 14 серпня 2017 року

4. Пріоритетність

• У 2017 році можна подати максимум 9 заяв до вищих
навчальних закладів і не більше ніж на 4 спеціальності.
Тобто всього вступник може подати 9 заяв, на кожній із
яких потрібно буде зазначити пріоритетність (1–9). Заява з
пріоритетом «1» – спеціальність, на якій абітурієнт хоче
навчатися найбільше.
• Перед поданням необхідних документів абітурієнт
повинен добре подумати, до якого вишу і на яку
спеціальність він хоче найбільше. Пріоритетність,
визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не
може бути змінена протягом вступної кампанії.

5. Вступ до ВНЗ через Інтернет: покрокова інструкція http://osvita.ua/vnz/consultations/51775/

6. Побудова комплексного показника

Процедура формування комплексного показника
(узагальненої оцінки рівня підготовки абітурієнта)
містить два етапи:
стандартизація кожної окремої оцінки;
обчислення комплексного показника.
В існуючій системі ранжування:
стандартизація оцінок здійснюється шляхом
приведення отриманих абітурієнтом тестових балів
до рейтингової шкали «100-200».
розрахунок комплексного показника здійснюється
шляхом підсумовування стандартизованих оцінок з
урахуванням вагових коефіцієнтів.
6

7. Методика обчислення комплексного (інтегрального) показника

Інтегральний показник, що характеризує узагальнений
рівень підготовки абітурієнта, обчислюється як
лінійна згортка (сума з ваговими коефіцієнтами)
відносних (стандартизованих) значень часткових
показників
5
J wi xi
i 1
де wi 0 - вагові коефіцієнти, що характеризують
відносну значущість окремих часткових показників.
При цьому всі вагові коефіцієнти мають бути
додатними и їхня сума повинна дорівнювати одиниці:
5
wi
1
i 1
7

8. Визначення конкурсного бала

Для вступу на перший курс ступеня бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних
іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього
незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з
третього предмету; А – середній бал документа про повну загальну
середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів, ОУ – бал за
успішне закінчення підготовчих курсів НПУ імені М. П. Драгоманова для
вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на природничоматематичні та інженерні спеціальності (спеціалізації).
К5 дорівнює 0,05.
Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції
має дорівнювати 1.

9. Визначення конкурсного бала

Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів,
призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року
останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при
цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Учасникам Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу
для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної
середньої освіти з природничо-математичних та інженерно-технічних
спеціальностей, які проводяться відповідно до Положення, можуть
нараховуватись за рішенням приймальної комісії додаткові бали до
сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмету при
розрахунку конкурсного балу в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200
балів за предмет.

10. Визначення конкурсного бала

11. З 2017 року до конкурсного балу впроваджено нові коефіцієнти

регіональний:
• 1,0 для Києва,
• 1,01 для Дніпра, Львова, Одеси, Харкова,
• 1,03 для Донецької та Луганської областей та переміщених
вишів,
• 1,02 в інших випадках;
галузевий:
• 1,03 для заяв з першими пріоритетами на інженерно• технічні та природничо-математичні спеціальності, які
потребують підтримки;
сільський:
• 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які
здобули середню освіту в навчальних закладах на території
сільських населених пунктів у рік вступу.

12. Прохідний бал на спеціальність «Комп’ютерні науки» у 2016 році http://vstup.info/2016

ВНЗ
Обсяг держ.
зам.
Бал
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
70
180.80
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
31
174.25
Національний університет "КиєвоМогилянська академія"
38
169.70
Київський університет імені Бориса Грінченка
10
158.70
Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова
10
157.60
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
25
155.30

13.

http://vstup.info/2016/

14.

http://abit-poisk.org.ua/

15. Розрахунок шансу вступника

16.

Офіційним повідомленням про
надання рекомендацій до
зарахування вважається
оприлюднення відповідного
рішення на сайті та стендах
Приймальної комісії ВНЗ.
Повідомлення в електронному кабінеті
вступника є інформативним.

17.

18. Документи

• документ, що посвідчує особу та громадянство;
• свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не
мають паспорта;
• військовий квиток або посвідчення про приписку –
для військовозобов’язаних;
• документ державного зразка (оригінал) про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень,
на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього;
• сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного
оцінювання (для вступників на основі повної
загальної середньої освіти);
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано
особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями,
установленими законодавством, у строки, визначені для прийому
документів.

19.

20. http://www.vstup.npu.edu.ua/uk-ua/ вул. Пирогова, 9, каб. 133  (044) 239-30-17, (044) 235-82-36

http://www.vstup.npu.edu.ua/uk-ua/
вул. Пирогова, 9, каб. 133
(044) 239-30-17, (044) 235-82-36
English     Русский Rules