799.50K
Category: physicsphysics

Қатты дененің динамикасы

1.

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
ФИЗИКА 1
Физика кафедрасы
ҚАТТЫ ДЕНЕНІҢ ДИНАМИКАСЫ
Барлық техникалық мамандықтарға
арналған мультимедиялық
презентация
Құрастырушылар: Салькеева А.К.

2.

№3 Лекция жоспары
1. Күш моменті
2. Инерция моменті.
3. Штейнер теоремасы
4.Айналмалы қозғалыс
негізгі заңы
динамикасының

3.

Қатты дененің қозғалысы:
1. Ілгерілемелі – қатты дененің кез
келген екі нүктесінің сызығы әр
уақытта өзара параллель;
2. Айналмалы- дененің барлық
нүктелері шеңбер бойымен қозғалатын
қозғалыс

4.

Жүйенің массалар центрі
Материалық N нүктелердің жүйесіндегі масса
центрінің С радиус-векторы

5.

mi элементарлық масса
ri радиус-вектор

6.

Күш моменті
Күш моменті – күштің тікелей айналдырушы
әсерін анықтайды
M F Fr sin
Кайсыбір оське қатысты күш моменті деп, күш
модулінің осы оське қатысты иініне көбейтіндісін
айтады

7.

Күш моменті
Нүктеге қатысты күш моменті
M rF
M
О
r
F

8.

Инерция моменті
О
О
О
О
Инерция моментіайналу қозғлысындағы
дененің инерция өлшемі
Материялық
нүктенің инерция
моменті
Қатты дененің
инерция моменті
I mr
2
I mi ri
i
2

9.

Пішіндері эр түрлі қатты денелердің инерция моменті
есептеулері
О
О
О
1 2
I ml
12
О
О
О
1
I mR2
2
О
1
I mR2
2
О
2
I mR2
5

10.

Айналу қозғалысы
динамикасының негізгі заңы
M I
Егер айналу осі инерция осімен сәйкес келсе:
M I

11.

Штейнер теоремасы
О
d
О1
С
О
О1
I I 0 md
2
Штейнер теоремасы: кез
келген ось арқылы өтетін
дененің инерция моменті
массалар центрі арқылы
өтетін инер ция моментінің
осьтердің
ара
қашықтықтарының квадраты
на
көбейтілген
дене
массасының
қосындысына
тең

12.

Штейнер теоремасының қолданылуы
О1
О1
О
О
I I 0 md
2
1 2
I 0 ml
12
l
d
2
1 2 1 2 1 2
I ml ml ml
12
4
3

13.

Ілгерілемелі қозғалыс Айналмалы қозғалыс
Масса
m
Инерция моменті
J
Күш
F
Күш моменті
М
Импульс
P=mv
Динамиканың негізгі
заңы
F=ma
dP
F
dt
Импульс моменті
L=Jω
Динамиканың негізгі
заңы
M=Jε
dL
M
dt

14.

Айналмалы қозғалыс кезіндегі
жұмыс пен энергия
2
A Md
жұмыс
1
Wk
m
i
i
2
I 2
Wk
2
2
i
m r
i
i
i
2
2
2
2
2
m
r
ii
i
Кинетикалық
энергия

15.

Айналмалы қозғалыс кезіндегі жұмыс
пен энергия
Егер
дене
бір
мезгілде
айналмалы және ілгерілемелі
қозғалатын болса, оның
кинетикалық энергиясы
m 2 I 2
Wk
2
2

16.

Көңіл аударғандарыңызға
рахмет!
English     Русский Rules