Лекція 7. Гіпотеза (версія)
Мета лекції – розглянути гіпотезу як форму розвитку знань, яка є обґрунтованим припущенням для з’ясування досліджуваних явищ.
Гіпотеза (гр. hypotyesis – припущення) – це форма розвитку знань, яка є обґрунтованим припущенням, що висувається для
Версія
Побудова гіпотези (версії). Побудова будь-якої гіпотези чи версії складається з трьох етапів:
Перевірка гіпотези чи версії здійснюється у два етапи:
Способи, доведення гіпотези
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
1.02M
Category: philosophyphilosophy

Гіпотеза (версія)

1. Лекція 7. Гіпотеза (версія)

2. Мета лекції – розглянути гіпотезу як форму розвитку знань, яка є обґрунтованим припущенням для з’ясування досліджуваних явищ.


Поняття і види гіпотези. Версія.
Побудова гіпотези (версії).
Перевірка гіпотези.
Способи доведення гіпотези.

3. Гіпотеза (гр. hypotyesis – припущення) – це форма розвитку знань, яка є обґрунтованим припущенням, що висувається для

з'ясування властивостей і причин
досліджуваних явищ
За функціями у пізнавальному процесі розрізняють
описову і пояснюючу

4. Версія

• Версія (лат. versio – зворот, видозміна) – одне із кількох
можливих, відмінних одне від одного пояснень чи
тлумачень якогось одного і того ж факту, події, явища. ЇЇ
можна розглядати як варіант спеціальної гіпотези

5. Побудова гіпотези (версії). Побудова будь-якої гіпотези чи версії складається з трьох етапів:

• Аналіз фактів.
• Синтез фактів
• Висунення припущення

6. Перевірка гіпотези чи версії здійснюється у два етапи:

Дедуктивне виведення наслідків. Виходячи із відомих особливостей гіпотези Н, а
також враховуючи конкретні умови її проявів, будують дедуктивний висновок: якщо
припустимо Н, то з урахуванням обставин Г повинні мати місце S1, S2,...Sn, що на
схемі набуває вигляду:
(Г + Н)
( S1, S2,...Sn)
Зіставлення наслідків з фактами. Дана операція здійснюється з метою
спростування чи підтвердження висунутої гіпотези.

7.

Зіставлення наслідків з фактами. Дана операція
здійснюється з метою спростування чи
підтвердження висунутої гіпотези.
Спростування гіпотези (версії)
Підтвердження гіпотези (версії)

8. Способи, доведення гіпотези

• В теоретичних та емпіричних дослідженнях використовуються різні
способи доведення гіпотез. Проте головними є два способи
перетворення гіпотез у демонстративне знання.
Безпосереднє виявлення шуканих фактів
Логічне доведення гіпотез (версій)

9. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

English     Русский Rules