Урок 1-2 Тригонометричні функції числового аргументу.Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту.
Отже, за означенням
Перевірте:
Математичний диктант Тригонометричні функції числового аргументу.Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту.
Математичний диктант Тригонометричні функції числового аргументу.Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту.
Математичний диктант Тригонометричні функції числового аргументу.Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту.
Математичний диктант Тригонометричні функції числового аргументу.Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту.
Математичний диктант Тригонометричні функції числового аргументу.Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту.
Математичний диктант Тригонометричні функції числового аргументу.Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту.
Порахуйте загальну кількість балів та оцініть роботу відповідно таблиці
Домашнє завдання
2.75M
Category: mathematicsmathematics

Тригонометричні функції числового аргументу. Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту

1. Урок 1-2 Тригонометричні функції числового аргументу.Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту.

Алгебра і початки аналізу, 10 клас
Урок 1-2
Тригонометричні функції числового
аргументу.Означення синуса, косинуса,
тангенса і котангенса кутів повороту.
Назарівська Тетяна Миколаївна м.Київ

2.

Пригадаємо, що будь-яка точка координатної площини має дві
координати – абсцису і ординату:
y
M( x; y)
y
1
x
0 1
x – абсциса точки M
x
y – ордината точки M
(x ; y) – координати точки M

3.

Розглянемо одиничне тригонометричне коло і довільний гострий кут
повороту , який ми отримуємо в результаті повороту точки (1;0) навколо
центра кола на кут рад
y
2
sin 1
0
cos – абсциса точки повороту
cos
1
0
x
sin – ордината точки повороту

4.

Отже, маємо
залежність між дійсним
числом і абсцисою
та ординатою
відповідної точки
одиничного кола, на яку
відображується
початкова точка (1;0)
під час повороту
навколо центра кола
на кут рад
Ці залежності дістали назву
тригонометричних функцій числа, або
тригонометричних функцій числового
аргументу.

5.

Синусом числа
називається ордината точки
одиничного кола, в яку переходить
початкова точка (1;0) під час
повороту навколо центра кола на
кут рад, і позначається sin .
Косинусом числа називається абсциса точки
одиничного кола, в яку переходить початкова точка
(1;0) під час повороту навколо центра кола на
кут рад, і позначається cos .
Тангенсом числа називається відношення
а котангенсом числа відношення
, і
позначаються вони відповідно tg і ctg .

6. Отже, за означенням

2
y
0
0
3
2
2 x

7.

Прослідкуємо за координатами точки одиничного
тригонометричного кола, яку будемо отримувати в
результаті повороту на різні додатні кути від 0 до 2 :
y
0(1; 0)
2 1
cos 0 1
0
3
2
1
0
2
x
sin 0 0

8.

Прослідкуємо за координатами точки одиничного
тригонометричного кола, яку будемо отримувати в
результаті повороту на різні додатні кути від 0 до 2 :
y
2 1
3 1
;
6 2 2
1
2
6
0
0
3 1 2
x
2
3
cos
6
2
3
2
1
sin
6
2

9.

Прослідкуємо за координатами точки одиничного
тригонометричного кола, яку будемо отримувати в результаті
повороту на різні додатні кути від 0 до 2 :
2
2 2
;
4 2 2
y
1
2
2
1
2
4
6
0
2
2
0
31 2
x
2
2
cos
4
2
3
2
2
sin
4
2

10.

Прослідкуємо за координатами точки одиничного
тригонометричного кола, яку будемо отримувати в
результаті повороту на різні
додатні кути від 0 до 2 :
2 y
3 1
1 3
3
;
2
2
3
2
2
2
1
2
4
6
0
1
cos
3 2
3
2
1
2
2
2
0
31 2
x
2
3
sin
3
2

11.

Прослідкуємо за координатами точки одиничного
тригонометричного кола, яку будемо отримувати в результаті
повороту на різні додатні кути від 0 до 2 :
y
2
0;1
3
2
2
2
1
2
2
1
3
4
6
0
cos
2
0
3
2
0
1
2
2
2
x
1 2
3
2
sin
2
1

12.

Самостійно запишіть значення синуса та косинуса інших кутів
повороту:
2
3 3
4
-1
3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
5
6
y
2
4
0
2
2
-1
3
2
6
1
2
2
2
1
2
0
3 1 2
2
2 2
1
2
3
2
Визначте точки повороту для III та IV координатних чвертей.
x

13. Перевірте:

3
6 2
2 2
4 2
1
2 1 3
3 2
3
4 2
0
7 3
6 2
5 2
2
4 2
3
1
2
5
3
1
3
2
7 2
2
4 2
0 0
2
1
3
3 2 2
3
2 2 5
6 2
4 1
3
3 2
11
6
3
2

14.

15.

Проведемо промінь з
початку координатної
площини через точку
повороту .
2
y
1
0
1
0
1 0
x
3
2
Тепер проведемо числову пряму , яка є дотичною до одиничного кола
в точці 0, з тим же початком відліку і таким же одиничним відрізком
як на осі Оу.

16.

Ця координатна пряма називаєтся лінією тангенсів,
бо в точці перетину променя, проведеного з центра кола через
точку повороту знаходиться значення tg .
y
2 1
1
0
3
2
1
tg
0
x
Лінія тангенсів

17.

лінія
тангенсів
2
tg 4
y
4
1
1
tg 5
0 x
1 tg0
tg 3
3
0
5
1
2
tg 2
2
tg 1

18.

Аналогічно побудуємо лінію котангенсів
y
ctg 4 2 0 ctg 3 1 ctg 2
3
1
4
2
1
x
10
0
5
ctg 5
лінія
котангенсів
ctg 1
2
Проведемо числову пряму , яка дотичною до одиничного
кола в точці , з тим же початком відліку і таким же
2
одиничним відрізком як на осі Ох.

19.

Отже, кожен з Вас у зошиті повинен отримати одиничне
(тригонометричне) коло :
y
Лінія синусів
3
1
2
3
3
2
3
3
4
3
0
3
2
3
3
1
3
4
1
2
2
1
2
5
6
Лінія тангенсів
3
2
1
1
2
1
2
2
2
7
6
5
4
4
3
3
2
3
2
1
3
3
3
2
1
2
Лінія котангенсів
6
0
2
2
0
3
1
2 Лінія косинусів
3
11
3
2
2
5
3
7
4
x
6
1
Перевірте його правильність

20.

Поясніть знаки тригонометричних функцій
у кожній з чотирьох координатних чвертей
у
у
+ +
х
1
- -
0
1
- +
+ 1
1
х
- +
+ 1
1
0
sin68 0
cos 76 0
sin 153 0
cos 236 0
sin 249 0
tg127 0
sin 315 0
ctg195 0
у
0
- +
- +
1
1
0
у
х
х

21.

Який знак має вираз :
ІІІ чверть
ІV чверть
+
ІІ чверть
+
ІІІ чверть
+
ІІ чверть
-
І чверть
+
2
y
ІІ
І
ІІІ
ІV
3
2
0
2

22.

Запишіть у градусній мірі кут:
1)
1800
Запишіть у радіанній мірі кут:
2)
180
y
У якій чверті закінчується кут?
x
3)
Відповідь:
І чверть, : ІІІ чверть, : ІІІ чверть

23.

Який знак має вираз :
4)
y
2
0
2 x
-1
5)
Знайдіть значення виразу:
3
2

24.

6)
Чи можлива рівність ?
Лінія тангенсів
Лінія синусів
Лінія котангенсів
2
y
1
Лінія косинусів
1 0
2 x
-1
3
2
- -1
-1

25. Математичний диктант Тригонометричні функції числового аргументу.Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту.

Запишіть у градусній мірі кути:
1)
а)
; б)
а)
; б)
Запишіть у радіанній мірі кути:
2)
а)
; б)
а)
У якій чверті закінчується кут?
3)
; б)

26. Математичний диктант Тригонометричні функції числового аргументу.Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту.

Який знак має вираз :
4) а)
; б)
а)
Знайдіть значення виразу:
5)
Знайдіть значення виразу:
6)
; б)

27. Математичний диктант Тригонометричні функції числового аргументу.Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту.

Знайдіть значення виразу:
7)
Кутом якої чверті є кут α, якщо відомо, що
8)
9)
Порівняйте значення виразів.
Відповідь поясніть за допомогою тригонометричного кола:

28. Математичний диктант Тригонометричні функції числового аргументу.Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту.

Взаємоперевірка
1)
2 бали
2)
а)
2 бали
3)
1 бал
IV чверть
; б)
IV чверть

29. Математичний диктант Тригонометричні функції числового аргументу.Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту.

Взаємоперевірка
4) а)
1 бал
5)
1 бал
6)
1 бал
; б)
а)
-
+
=0
; б)
-
-
= -1

30. Математичний диктант Тригонометричні функції числового аргументу.Означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів повороту.

Взаємоперевірка
7)
1 бал
8)
IІ чверть
1 бал
IV чверть
-
+
-
+
9)
2 бали
-
-1
0
-

31. Порахуйте загальну кількість балів та оцініть роботу відповідно таблиці

Кількість
балів
Оцінка
за 12бальною
шкалою
1
2-3
4
5 6-7 8 9 10 11 12
3
4
5
6
7
8 9 10 11 12
Я ВМІЮ!
Я ВМІЮ.
Я ВМІЮ?

32. Домашнє завдання

Збірник задач
Алгебра і початки аналізу 10 клас
А.Г.Мерзляк
Сторінка 26 № 114,
115,
117(1-8),
118,
124(1-4),
130

33.

Твій настрій:
САМООЦІНКА:
ОЦІНКА ВЧИТЕЛЯ:
English     Русский Rules