Пневмонія. Етіологія. Патогенез.Клініка.Класифікація. Діагностика. Основні принципи лікування.
– Гостре інфекційне захворювання переважно бактеріальної етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респіраторних відділів л
Етіологія:
Патогенез:
Класифікація пневмоній класифікація пневмонії за МКХ-10:
Класифікація пневмонії
Класифікація
Етіологія:
пневмокок
Сприятливі фактори:
Клінічна картина
Клініка
Лівобічна сегментарна S2-S6 Бронхопневмонія
Правобічна сегментарна S3 Бронхопневмонія
Загальний огляд
Правобічна верхньодолева пневмонія
Правобічна нижньодолева пневмонія
Огляд грудної клітки
Зміни зі сторони серцево-судинної системи
Зміни зі сторони травної системи
Зміни зі сторони нервової системи
Зміни зі сторони сечовидільної системи
Лабораторні дослідження
Лабораторні дослідження
Зміни зі сторони сечі
Рентгенологічна картина (залежить від стадії пневмонії)
Рентгенологічна картина
Рентгенологічна картина
Правильний лікувальний режим
Раціональне харчування
Раціональне харчування
нормалізація тонуса бронхіальної мускулатури
Антибіотикотерапія
3.18M
Category: medicinemedicine

Пневмонія. Етіологія. Патогенез. Клініка. Класифікація. Діагностика. Основні принципи лікування

1. Пневмонія. Етіологія. Патогенез.Клініка.Класифікація. Діагностика. Основні принципи лікування.

Пневмонія. Етіологія.
Патогенез.Клініка.Класифікаці
я. Діагностика. Основні
принципи лікування.
Виконала: студентка 17 групи 6
курсу, медичного факультету
№1
Вахула Оксана

2. – Гостре інфекційне захворювання переважно бактеріальної етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респіраторних відділів л

Пневмонія (pneumonia)
– Гостре інфекційне
захворювання переважно
бактеріальної етіології, яке
характеризується
вогнищевим ураженням
респіраторних відділів легень
та обов`язковою наявністю
внутрішньоальвеолярної
ексудації

3.

4. Етіологія:

• Бактеріальна
інфекція:
грампозитивна флора (пневмокок ,
стрептокок, стафілокок).
• Грамнегативна флора (гемофільна
паличка, клебсієла, ентеробактерії,
кишкова паличка, протей, хламідії)
• Мікоплазма
• Вірусні інфекції ( вірус грипу,
парагрипу, герпесу
• Грибкова інфекція

5. Патогенез:

• Інфекція потрапляє в легені в
основному через верхні
дихальні шляхи, бронхи.
Збудники осідають і
розмножуються на слизовій
оболонці верхніх дихальних
шляхів та звідси вже
потрапляють в бронхи і легені.

6. Класифікація пневмоній класифікація пневмонії за МКХ-10:


– (J12.0) Аденовірусна пневмонія
(J12.1) Пневмонія спричинена респіраторно-синцитіальним
вірусом
(J12.2) Пневмонія спричинена вірусом парагрипу
(J12.8) Інша пневмонія
(J12.9) Вірусна пневмонія, неуточнена
(J13) Пневмонія, спричинена Streptococcus pneumoniae
(J14) Пневмонія, викликана Haemophilus influenzae
(J15) Бактеріальна пневмонія, не класифікована в інших
рубриках
(J15.0) Пневмонія спричинена Klebsiella pneumoniae
(J15.1) Пневмонія спричинена Pseudiomonas
(J15.2) Пневмонія стафілококова

7. Класифікація пневмонії

• (J15.4) Пневмонія спричинена іншими стрептококами
• (J15.5) Пневмонія спричинена Escherichia coli
• (J15.6) Пневмонія спричинена іншими аеробними
грамнегативними бактеріями
(J15.7) Пневмонія спричинена Mycoplasma
pneumoniae
(J15.8) Інша бактеріальна пневмонія
(J15.9) Бактеріальна пневмонія неуточнена

8. Класифікація

• (J16) Пневмонія, спричинена іншими інфекційними
збудниками, не класифікована в інших рубриках
(J16.0) Пневмонія, спричинена хламідіями
(J16.8) Пневмонія спричинена іншими уточненими
інфекційними агентами
(J17) Пневмонія при хворобах, класифікованих в
інших рубриках
(J17.0) Пневмонія при бактеріальних хворобах
класифікованих в інших рубриках
(J17.1) Пневмонія при вірусних хворобах
класифікованих в інших рубриках
(J17.2) Пневмонія при мікозах
(J17.3) Пневмонія при паразитарних хворобах

9. Етіологія:

• грампозитивний диплокок (пневмокок)

10. пневмокок

11. Сприятливі фактори:

• забрудненість повітря
• застійні явища в легенях при
серцевій недостатності
• хронічні та гострі захворювання
верхніх дихальних шляхів
• авітамінози

12.

13. Клінічна картина

• •Гострий початок з температурою тіла >38,0 °С.
• •Частий зв’язок захворювання з простудним фактором, грипом і
парагрипом.
• •Фізикальні критерії синдрому ущільнення легеневої тканини:
вкорочення
перкуторного
звуку,
звучні
дрібночи
середньопухирчасті хрипи, бронхіальне дихання, крепітація.
• •Лабораторні критерії на наявність запального процесу: лейкоцитоз
(>10•109/л) та/або паличкоядерний зсув лейкоцитарної формули
крові вліво (>10%), підвищення ШОЕ (до 20–30 мм/год). У крові
виявляють підвищення рівня γ-, α1-глобулінів, сіалових кислот,
фібриногену, серомукоїду, появу С-реактивного білка.
• •Рентгенологічні критерії (повинні обов’язково підтверджувати
пневмонію): вогнища запальної інфільтрації в 1–2, іноді у 3–5
сегментах. Крупні та зливні вогнища запалення мають вигляд
нерівномірного плямистого і нечітко окресленого затемнення.
Вогнищеві пневмонії залежно від етіології мають свої особливості
клінічного перебігу.

14. Клініка

• Пальпаторно - локальне посилення
голосового тремтiння; аускультативно на фонi ослабленого дихання
вислуховуються дрiбномiхурцевi хрипи
або крепiтацiя.
• Ренгенологiчно виявляють вогнища
iнфiльтрацiї легеневої тканини,
посилення легеневого рисунка

15. Лівобічна сегментарна S2-S6 Бронхопневмонія

16. Правобічна сегментарна S3 Бронхопневмонія

17. Загальний огляд

• тяжкий стан хворого
хворий може бути
збуджений, деколи марить
• вимушене положення в
ліжку (на хворому боці –
що зменшує плевральний
біль)

18. Правобічна верхньодолева пневмонія

19. Правобічна нижньодолева пневмонія

20.

• гіперемія щік, більш виражена
на пошкодженій стороні
• нерідко виявляються
герпетичні висипання (herpes
lobialis et nasalis)
• акроціаноз (у людей похилого
віку з патологією серцевосудинної системи)
роздування крил носа

21.

22.

23.

24. Огляд грудної клітки

• дихання поверхневе, часте
• під час дихання відставання
пошкодженої сторони грудної
клітки.
• міжреберні проміжки із сторони
ураження згладжені
• міжреберні м’язи приймають
участь в акті дихання

25.

26. Зміни зі сторони серцево-судинної системи

Зміни зі сторони серцевосудинної системи
• тахікардія
• деколи збільшується розмір відносної
серцевої тупості вправо за рахунок
правого передсердя і шлуночка, акцент
ІІ тону над легеневим стовбуром за
рахунок підвищеного тиску в малому
колі кровообігу
• іноді може виникнути судинний колапс
(загальне знесилення, зниження тиску,
посилення задишки, ціаноз; РS частий,
малого наповнення)

27. Зміни зі сторони травної системи

• зниження
апетиту,
нудота,
блювота, закрепи, метеоризм
• язик сухий, обкладений, живіт
здутий,
також порушується
секреторна та
екскреторна
функція шлунка

28. Зміни зі сторони нервової системи

• головний біль, порушення сну
• у тяжких випадках хворі
збуджені, з’являється марення.
Нерідко
відмічаються
менінгеальний
та
менінгоенцефальний
синдроми.

29. Зміни зі сторони сечовидільної системи

зменшення виділення сечі

30. Лабораторні дослідження

Зміни зі сторони крові
• нейтрофільний лейкоцитоз – 2030109ּ/л
і
вище
(нейтрофіли
досягають 80-90 %)
• зсув лейкоцитарної формули
вліво, зменшується вміст
еозинофілів та базофілів,
виявляється помірний моноцитоз,
лімфопенія

31. Лабораторні дослідження

• тромбоцитопенія
• значно збільшена ШОЕ
• з’являється С-реактивний білок
• змінюється
співвідношення
білкових фракцій
• підвищується вміст сіалових
кислот

32. Зміни зі сторони сечі

• нерідко
відмічається
протеїнурія
• деколи циліндрурія
• мікрогематурія

33. Рентгенологічна картина (залежить від стадії пневмонії)

• у стадії приливу видно незначне
зниження прозорості і підсилення
легеневого
малюнка
(якщо
ділянки ураження менше частки,
то
ці
зміни
виявляються
з
труднощами)

34. Рентгенологічна картина

•у
стадії
гепатизації
(червоного
та
сірого
спечінкування) відмічається
гомогенне
затемнення
(часто
утворена
тінь
відповідає частки легені)

35. Рентгенологічна картина

•у
стадії
розрішення
інтенсивність тіні знижується,
але
посилення
легеневого
малюнка на місці затемнення
зберігається ще на протязі 3-4
тижнів після розсмоктування
Динаміка рентгенологічної картини
залежить від часу
початку
лікування

36.

37. Правильний лікувальний режим

Ліжковий режим
Правильний догляд за хворими:
• просторне приміщення
• добре освітлення
• вентиляція (свіже повітря в
палаті покращує сон, стимулює
мукоціліарну
функцію
бронхіального дерева)
• догляд за порожниною рота

38. Раціональне харчування

• воду з соком лимона, фруктові
соки, вітамінні напої)
• курячі бульйони
• їжа
повинна
бути
легкозасвоюваною
• пізніше призначається дієта №
10 чи 15.

39. Раціональне харчування

40. нормалізація тонуса бронхіальної мускулатури

бронходілятатори, селективні
стимулятори β2-адренорецепторів
•Імуномодулююча терапія
•Антиоксидантна терапія
вітаміни С, А, Е
Дезінтоксикаційна терапія
Ізотонічний розчин NaCl, розчин
глюкози, та ін.

41. Антибіотикотерапія

Вік дитини
Збудник
Препарат
вибору
Альтернативні
препарати
1-6 міс
Віруси С.
trachomatis
Cучасні
макроліди per os
Еритроміцин per
os
6 міс – 6 років
S. Pneumonia
H influenza
Амоксицилін
Амоксиклав,
Цефуроксим,
еритроміцин пер
ос.
Парентерально
цефуроксим,
цефтріаксон
6 – 15 років
S pneumonica
Амоксицилін
Амоксиклав,
цефуроксим Per

42.

Санаторно-курортне
лікування
Південь України (Крим, Одеса)

43.

Кліматотерапія
Кліматотерапія
М ‫׳‬ЯКИЙ
ТЕПЛИЙ
СУХИЙ КЛІМАТ
ПРИМОРСЬКІ КУРОРТИ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ
ВОЛОГОСТІ

44.

ЯКУЮ ЗА УВАГУ
Дякую за увагу
English     Русский Rules