Індивідуальна робота на тему: “Стан управління у банківській системі України”
ПАТ "КРЕДОБАНК" – це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. На сьогодні у структурі акціонерного капіталу
Історія створення банку
1.41M
Categories: financefinance businessbusiness

Стан управління у банківській системі України. ПАТ "КРЕДОБАНК"

1. Індивідуальна робота на тему: “Стан управління у банківській системі України”

Дніпропетровський Національний
Університет імені Олеся Гончара
Індивідуальна робота на тему:
“Стан управління у банківській
системі України”
Виконав:
Студент групи ЕФ-14-1
Ніколаєв А.
Перевірив викладач:
Професор Семенча І. Є.
Дніпро, 2016

2. ПАТ "КРЕДОБАНК" – це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. На сьогодні у структурі акціонерного капіталу

ПАТ "КРЕДОБАНК" – це банк з найбільшою польською інвестицією у
банківську установу України. На сьогодні у структурі акціонерного
капіталу ПАТ "КРЕДОБАНК" інвестиції стратегічного акціонера PKO
Bank Polskі SA складають 99.6%. Іншими акціонерами є близько 80
українських та іноземних юридичних осіб і понад 6000 фізичних осіб

3.

ПАТ "КРЕДОБАНК" віднесений до групи "Банки іноземних
банківських
груп"
за
класифікацією
Національного
банку
України. Регіональна мережа ПАТ "КРЕДОБАНК" нараховує 110 відділень
й охоплює більшість областей України. Крім того, Банк активно розвиває
свій картковий бізнес та встановив 281 власних банкоматів. Клієнтами
Банку є понад 46 тис. юридичних осіб та підприємців та 408 тис. фізичних
осіб. Здійснюючи свою діяльність на території 22 областей України та м.
Києва, КРЕДОБАНК в той же час залишається регіональним лідером на
території Львівської області та Західної України.
Банк є стабільним та прозорим фінансовим партнером як для українських,
так і для європейських фінансових кіл.
ПАТ "КРЕДОБАНК" активно впроваджує нові банківські технології,
європейські стандарти якості обслуговування клієнтів, розширює спектр
фінансових послуг, динамічно реагує на ринкову кон'юнктуру та прагне
налагодити довгострокові, взаємовигідні ділові відносини зі своїми
клієнтами.

4. Історія створення банку

ПАТ "КРЕДОБАНК" створено у Львові та
зареєстровано у Державному банку колишнього
СРСР 14 травня 1990 р. У Національному Банку
України Банк перереєстровано 14 жовтня 1991
року. До 2002 року Банк був відомий як АТ
"Західно-Український Комерційний Банк", а з
липня 2003 р. до 1.03.2006 р. – АТ "Кредит Банк
(Україна)".

5.

Місія
Ми є надійним фінансовим партнером для наших Клієнтів і
привабливим роботодавцем для наших Працівників.
Завдяки спеціалізації і концентрації ресурсів хочемо досягти і
підтримувати довгострокову стабільність нашого бізнесу, забезпечуючи
тим самим рентабельність інвестицій наших Акціонерів.
Бачення Банку
Ефективний і безпечний банк, з яким не можна втратити, а лише здобути.

6.

Цінності Банку
1. Надійність.
2. Задоволеність клієнта
3. Постійне вдосконалення
4. Підприємливість.

7.

Стратегія Банку
Будемо банком, який керуючись істотними потребами своїх Клієнтів
пропонує
їм
сучасні
фінансові
рішення.
Використовуючи переваги професійності працівників і всебічної
підтримки потужного Акціонера, найбільшого банку Польщі,
зосередимо увагу на обслуговуванні роздрібних клієнтів та підприємств
малого
і
середнього
бізнесу.
Наша метою є місце в першій трійці найбільших банків в Західній
Україні та рентабельна діяльність в найбільших містах України.
Ми розраховуємо на довгострокову співпрацю і взаємну лояльність у
відносинах з Клієнтами і Працівниками.

8.

Структура ПАТ "Кредобанк"
Динамічні темпи розвитку Банку, вихід на нові географічні ринки, розширення
спектру послуг, застосування нових банківських технологій зумовлюють необхідність
постійних змін в організаційній структурі банку та побудову такої, яка б давала змогу
оперативно реагувати на зміни ринкової кон'юнктури.
Станом на 1 жовтня 2016 року організаційну структуру ПАТ "КРЕДОБАНК"
формують Головний Банк і 110 відділень.
У ПАТ "КРЕДОБАНК" працює близько 2 000 осіб, переважно це люди з вищою та
вищою фінансово-економічною освітою. При цьому домінує молодь віком до 35 років.
Бізнес-тренінги персоналу здійснюються з залученням міжнародних та українських
тренерів. Значну допомогу у навчанні надає PKO BP SA, у якому персонал проходить
стажування і знайомиться з досвідом роботи на польському фінансовому ринку.

9.

10.

Основні показники ПАТ “КРЕДОБАНК” станом на
01.07.2016 р.:
• чисті активи – 9 619,9 млн. грн.
• кредитний портфель (брутто) – 5 443,0 млн. грн.
• кошти фізичних осіб – 3 322,9 млн. грн.
• кошти юридичних осіб – 3 181,3 млн. грн.
• статутний капітал – 2 248,9 млн. грн.
• прибуток – 142,9 млн. грн.

11.

Нагороди та відзнаки
«Кредобанк» переміг у номінації «Банк – надійний
партнер в світі бізнесу» у рамках Всеукраїнського конкурсу
« Банк Року – 2015», організованого журналом "Банкір".
«Кредобанк» очолив рейтинг найстійкіших банків
України за підсумками ІІІ кварталу 2015 року від
фінансового порталу «Мінфін».
«Кредобанк» отримав перемогу в номінації «Кращий
банк у сфері автокредитування» у VІ всеукраїнському
конкурсі «Банк року – 2014», організованому журналом
«Банкір» за лідерство на ринку автокредитування України в
2014 році.
«Кредобанк»
вдруге
очолив
рейтинг
найжиттєздатніших банків України за версією журналу
Forbes (Україна).

12.

Згідно рейтингу Національного банку України
станом на 01.07.2016р. ПАТ "КРЕДОБАНК" займає:
• за величиною активів – 19 місце;
• за обсягом кредитів наданих фізичним особам – 13 місце;
• за обсягом коштів фізичних осіб – 19 місце;
• за обсягом коштів юридичних осіб – 20 місце;
• за величиною статутного капіталу – 15 місце;
• за величиною прибутку – 9 місце.

13.

Дякую за увагу
English     Русский Rules