Банківська система України
Банківська система є сукупністю взаємопов’язаних та взаємодіючих банків, кожен з яких виконує певні функції
Перший рівень- Національний банк України( НБУ)
... та державні комерційні
Банківські операції:
Банківський прибуток - різниця між процентами по кредитах і процентами по вкладах
Позабалансові операції банків:
Як банк встановлює процентну ставку по кредиту?
Серед інших фінансових посередників на ринку діють
Банки першої групи (за загальними активами станом на 1 жовтня 2015 року), тис. грн.
2.42M
Category: financefinance

Банківська система України

1. Банківська система України

2. Банківська система є сукупністю взаємопов’язаних та взаємодіючих банків, кожен з яких виконує певні функції

3.

Основними нормативно-правовими
актами, які регламентують основи
функціонування банківської системи
України є: Закон України “Про банки і
банківську діяльність” та Закон
України “Про Національний банк
України”

4.

Банківська система в Україні має
дворівневу будову:

5. Перший рівень- Національний банк України( НБУ)

6.

НБУ є центральним банком України, особливим
центральним органом державного управління.
Відповідно до Конституції України основною функцією
Національного банку є забезпечення
стабільності грошової одиниці України.
Національний банк у межах своїх повноважень сприяє
стабільності банківської системи.
НБУ визначає та проводить грошово-кредитну політику,
монопольно здійснює емісію гривні та організовує
готівковий грошовий обіг, виступає кредитором останньої
інстанції для банків і організує
систему рефінансування та ін.

7.

Функції НБУ
Проводити єдину
кредитну
політику в державі
Розробляти
напрями економічного і
соціального розвитку
Зберігає і регулює
золоті
та валютні запаси країни
Регулювати грошовий
обіг в Україні

8.

А до другого
рівня належать
усі приватні
комерційні
банки…

9. ... та державні комерційні

10. Банківські операції:

Пасивні(залучення коштів)
Активні(розміщення залучених коштів)
Комісійно-посередницькі(виконання розрахунків та
здійснення платежів)

11. Банківський прибуток - різниця між процентами по кредитах і процентами по вкладах

12. Позабалансові операції банків:

Фінансовий лізинг
Факторинг
Консалтинг
Аудит
Трастові операції
Зберігання цінностей

13. Як банк встановлює процентну ставку по кредиту?

попит на гроші
пропозиція грошей
плата за послугу
плата за обслуговування кредиту
плата за ризик банку (у випадку
неповернення грошей)
сума кредиту (депозиту)
строк кредиту (депозиту)
умови погашення кредиту
надійність позичальника, застави
й т.д.

14.

Банку
Виробництву
Кому
вигідні
кредити?
Позичальникові,
оскільки він
здійснить свою
мету
Власникові
депозиту,
він отримає
приріст по
вкладу
Торгівлі,
оскільки
більше
куплять
товару

15. Серед інших фінансових посередників на ринку діють

Страхові компанії
Пенсійні фонди
Фінансові компанії
Інвестиційні фонди
Кредитні спілки
Благодійні фонди

16.

01.01.2008 01.01.2014 01.01.2015 01.12.2015
1. Кількість банків,
які мають
банківську
ліцензію
1.1 з них: з
іноземним
капіталом
1.1. у т.ч. зі 100%
1 іноземним
капіталом
2. Частка
іноземного
капіталу у
статутному
капіталі банків,
%
175
180
163
120
47
49
51
40
17
19
19
18
35.0
34.0
32.5
35.3

17.

І. Активи банків
1. Готівкові кошти
та банківські
метали
4. Кредити надані
з них:
4.1 кредити, що
надані
суб`єктам
господарюванн
я
4.2 кредити, надані
фізичним
особам
5. Частка
простроченої
заборгованості
за кредитами у
загальній сумі
кредитів, %
6. Вкладення в
01.01.2008 01.01.2014 01.01.2015 01.12.2015
599 396
1 278 095 1 316 852 1 275 359
18 313
36 390
28 337
29 548
485 368
911 402
1 006 358
954 044
276 184
698 777
802 582
786 696
153 633
167 773
179 040
143 772
1.3
7.7
13.5
21.2
28 693
138 287
168 928
189 051

18.

01.01.2008
01.01.2014
01.01.2015
01.12.2015
ПАСИВИ
ІІ. Пасиви, усього
1. Капітал
1.1 з нього: статутний
капітал
599 396
69 578
42 873
1 278 095
192 599
185 239
1 316 852
148 023
180 150
1 275 359
123 970
206 653
2.
Зобов'язання
банків
з них:
2.1 кошти суб'єктів
господарювання
529 818
1 085 496
1 168 829
1 151 389
111 995
234 948
261 372
304 508
2.1.1 з них: строкові
кошти суб'єктів
господарювання
54 189
104 722
102 527
86 104
163 482
433 726
416 371
373 119
125 625
350 779
319 121
278 108
68 185
61 565
6 620
168 888
167 452
1 436
210 201
263 167
-52 966
191 318
248 601
2.2 кошти фізичних
осіб
2.2.1 з них: строкові
кошти фізичних
осіб
3 Доходи
4 Витрати
5 Результат
діяльності
-57 283

19.

На 1 грудня 2015 у країні функціонує 120 банків, у тому
числі:
банки з приватним українським капіталом — 22%;
банки з іноземним капіталом (крім російських) — 17%;
банки з російським капіталом — 21%;
державні банки — 40%

20.

Станом на 1 січня 2016 у стані ліквідації
знаходяться 64 банки.
До трьох банків уведено тимчасову
адміністрацію.

21.

Кількість клієнтів банків — 74,8 млн, з яких 72,7 млн —
фізичні особи (резиденти і нерезиденти)
Станом на 1 жовтня 2015 року в обігу перебувало
61,81 млн платіжних карт, емітованих вітчизняними
банками, з яких майже 49% були активними

22.

Кількість структурних підрозділів банків - 11 873;
З них в Чернівецькій області - 253

23.

У 2015/2016 роках системно важливими
в Україні є:
1.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
2.АТ «Ощадбанк»
3.АТ «Укрексімбанк»
4.АТ «Дельта Банк»
5.АТ «Райффайзен Банк Аваль»
6.ПАТ «УКРСОЦБАНК»
7.ПАТ «Промінвестбанк»
8.АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»

24. Банки першої групи (за загальними активами станом на 1 жовтня 2015 року), тис. грн.

1
2
ПриватБанк
Ощадбанк
241 809 360
Приват (36.9% + 36.9%) Україна, Triantal
Investments Ltd. (16,2 %) Кіпр
156 596 306
Уряд України (100%) Україна
3
Укрексімбанк
140 192 251
Уряд України (100%) Україна
4
Промінвестбанк
55 885 485
Зовнішекономбанк (99.39%) Росія
5
Сбербанк Росії
53 748 101
Центральний банк Російської
Федерації (51%) Росія
6
Райффайзен Аваль
52 638 746
Raiffeisen Bank International
AG (96,4%) Австрія
7
UniCredit (Укрсоцбанк)
43 079 587
Альфа-Груп Росія
8
Альфа-Банк
41 903 836
Альфа-Груп Росія (ABH Holdings S.A. Росія,
ABH Ukraine Ltd. ( Кіпр))
9
УкрСиббанк
38 084 274
BNP Paribas (84,99%) Франція, ЄБРР (15%)
10
ПУМБ
35 865 288
Систем кепітал
менеджмент (100%) Україна
11
Укргазбанк
34 044 280
Держава Україна (Міністерство фінансів
України) (94.9409%) Україна
12
ВТБ Банк
25 278 527
Уряд Російської Федерації (60,9%) Росія
13
ОТП Банк
23 055 493
OTP Bank Group (100%) Угорщина
English     Русский Rules