20.53M
Category: geographygeography

Особливості господарства країн Європи

1.

ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСТВА КРАЇН
ЄВРОПИ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

2.

“ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ”
• Особливості економіки країн Європи
• Про розвиток сільського та лісового
господарства
• Про проблеми добувної
промисловості

3.

4.

Пригадайте
• Що відносять до
первинного
сектору
економіки?

5.

Економіка країн Європи
• Чотири представниці Європи — ФРН, Італія, Франція та
Великобританія є членами "великої сімки". Це лідери не лише Європи,
а й усього світу.
• Завдання. 1. Назвіть країни, які входять до “великої сімки” крім
європейських? 2. Які особливості економіки країн Європи?

6.

Лісове господарство
• Лісова промисловість розвинена у країнах, де
багато лісів (Скандинавія, Альпи тощо).
• Завдання. За допомогою карт атласу визначте, які
країни є лідерами за запасами та заготівлею
деревини.

7.

• Європа
характеризується
середньою
лісозабезпеченістю.
• Лісові масиви
розміщені
нерівномірно.
• Найбільша лісистість
мають країни:
Фінляндія, Швеція,
Росія, Австрія,
Швейцарія, Україна,
Румунія, Словенія

8.

• Рибальство - один з
найдавніших промислів
людства.
• В Європі здавна відомі
два головних
риболовних районів :
Північно-західний та
Середземноморський
• Країни-лідери: Норвегія,
Ісландія, Данія, ФРН,
Великобританія, Росія,
Франція, Італія, Іспанія.

9.

Особливості розвитку сільського
господарства
1.Високоінтенсивне сільське господарство.
2.Характерна зональна спеціалізація,
яка залежить від природних умов.

10.

Сільське господарство
• В Європі склалися три основні типи
сільського господарства — північно-,
середньо- та південноєвропейський.

11.

Сільське господарство
• У північно-європейському переважає інтенсивне молочне
тваринництво.
• Завдання. Використовуючи карти атласу, інформацію
підручника, назвіть країни, які відносяться до цього типу.

12.

Сільське господарство
• У середньо-європейському, крім вирощування великої рогатої
худоби, важливу роль також відіграють свинарство, птахівництво і
рослинництво.
• Завдання. Використовуючи карти атласу, інформацію підручника,
назвіть країни, які відносяться до цього типу.

13.

Тваринництво

14.

Сільське господарство
• У південноєвропейському типі рослинництво переважає
над гірсько-пасовищним тваринництвом.
• Завдання. Використовуючи карти атласу, інформацію
підручника, назвіть країни, які відносяться до цього типу.

15.

КАРТА: РОСЛИННИЦТВО

16.

Рослинництво. Картопля

17.

Добувна промисловість
Різноманітність
корисних копалин
Європи як рудної, так і
нерудної групи, досить
широко. Але в
рідкісних випадках
поклади мають
загальноєвропейське
або світове значення. В
середньому тут
зосереджено не
більше 12% від
загального числа
мінеральної сировини в
світі.

18.

Необроблений кварц

19.

Запаси мінеральних ресурсів
За останніми даними, відсоткова частка від
світових запасів така:
Вугілля – 20%;
Цинк – 18%;
Свинець – 14%;
Мідь – 7%.
На частку нафти в Європі в сукупності з
бокситами, газом та рудою припадає не більш
6%.
Інші ресурси характеризуються незначною
кількістю.

20.

Запаси мінеральних ресурсів
• Особливість ресурсної бази регіону полягає в тому, що основні
басейни Європи використовуються протягом багатьох років і
десятиліть, зважаючи чого родовища дуже виснажені. Тому
потреба в імпорті на сьогоднішній день висока.
• Основні родовища кам’яного вугілля знаходяться в Німеччині, а
також у Польщі.
• Буре вугілля зосереджено переважно в басейнах на території
Німеччини, хоча є ряд великих родовищ в Чехії та Болгарії.

21.

Запаси мінеральних ресурсів
• Нафту і природний газ в цьому регіоні розташовані переважно в
Норвегії і Великобританії, а також на території Нідерландів.
• На сьогоднішній день в регіоні діє 21 великий нафтогазовий
басейн у країнах Європи.
• Незважаючи на невеликі газові і нафтові запаси Франція лідирує
за покладами бокситів і залізної руди.
• Польща і Болгарія багаті міддю, як і Фінляндія.

22.

Запаси мінеральних ресурсів
• Істотними поки
залишаються запаси
рудних копалин.
• Видобуток руди
сьогодні ведеться на
Балканському
півострові, на
території Франції та
Швеції.
• Присутні на
європейській
території деякі запаси
поліметалів.
Зосереджені вони
переважно в Іспанії та
в зоні
Скандинавського
півострова.

23.

Завдання
• Використовуючи карти атласу визначте,
які корисні копалини найбільш поширені в
Україні.
• Покажіть на карті регіони з найбільшими
запасами нафти та газу.
• Поясніть, від чого залежить формування
родовищ корисних копалин.

24.

Домашнє завдання
• Опрацювати текст параграфа
• Теми для дослідження:
1. Відновна електроенергетика в
країнах Європи.
2. Структура та просторова організація
виробництва чорних металів у
країнах Європи.
English     Русский Rules