Презентація на тему: “Канада”
План:
Канада
1) Загальні відомості про країну
Столиця - Оттава
2) Економіко – географічне положення
Економічні райони
3) Природні умови
4)Населення :
5)Загальний огляд економіки.
6)Промисловість:
Промисловість:
7) Сільське господарство:
Сільське господарство
8) Транспорт :
9) Зовнішньоекономічна діяльність:
10)Економічні райони країни :
Дякуємо за увагу!
3.86M
Category: geographygeography

Канада. Загальні відомості про країну

1. Презентація на тему: “Канада”

2. План:

1) Загальні відомості про країну
2) Економіко – географічне положення
3) Природні умови
4) Населення
5) Загальний огляд економіки
6) Сільське господарство
7) Транспорт

3. Канада

4. 1) Загальні відомості про країну

1) назва країни = Канада, столиця = Оттава.
2) площа країни = 10 млн км2 (2-ге місце у світі, 1-ше—
в Америці).
3)форма правління = в складі Співдружності *генералгубернатор, що призначається королевою за
рекомендацією прем'єр-міністра Канади.
4)форма державного устрою = федеративна держава.
Склад території — 10 провінцій, 3 території.
5) ВВП = $47 066.
6)тип країни = високорозвинута держава Північної
Америки, велика переселенська країна = 7-ме місце
в світі за обсягом промислового виробництва.

5.

6. Столиця - Оттава

7. 2) Економіко – географічне положення

1)ТГП = а) вихід до трьох океанів, але 90 % берегів не
використовуються в господарстві.
б) біля світових транспортних шляхів прискорило освоєння
її території і розвиток економіки.
2) СГП = США — головний економічний та політичний
партнер.
3) ПГП =**найдовший кордон у світі, що не
охороняється.Сусідство з США = А)прискорило розвиток
господарства Б)) залежність від більш розвиненогo
сусіда.
В : ЕГП Канади сприяє її економічному розвитку, хоч
обширні площі кліматично несприятливих територій є
стримуючим чинником.

8. Економічні райони

9. 3) Природні умови

Природні умови Канади дуже різноманітні.
рівнини = = переважають рівнини: Лаврентійська височина та Внутрішні рівнини.
гори = на заході високі сейсмічно активні гори Кордильєри, на сході — давні низькі Аппалачі.
клімат = суворий = арктичний та субарктичний поясах = обмежена людська діяльність. Південні
території = помірний пояс. У центральній частині зими суворі, літо спекотне = головний район
землеробства Канади.
ресурси =

10.

1) мінеральні ресурси = багата на мінеральні ресурси =
визначило її сировинну спеціалізацію на світовому
ринку. На експорт – залізна руда, важкі кольорові,
легуючі і благородні метали ( мідь, свинець, нікель,
молібден, кобальт, титан, золото, срібло, платина) а
також уран; з неметалевих – кам'яне вугілля , азбест,
калійні солі і сірка .
а) паливні = великі поклади нафти і природного газу = в
Західноканадському басейні.
вугілля = значні запаси кам'яного вугілля містяться у
Західному басейні та дуже виснажені — у Східному.
б)рудні = руди чорних металів = значні запаси залізної руди
в Приозерному басейні;
руди кольорових = мідні, нікелеві, поліметалеві, уранові
руди та платини — на Лаврентійській височині; золота і
срібла — в горах на північному заході.
в)нерудні = калійна сіль у провінції Саскачеван та азбест у
провінції Квебек.
2)водні = дуже значні = 15 % прісної води світу. Річки
Лаврентійської височини та Кордильєр порожисті,
мають великий гідроенергопотенціал. * Велика частина
річок до 6 – 9 місяців на рік вкрита кригою.
3)земельні = значні площі = чорноземи — у центральній,
степовій, частині Канади. На сході та крайньому заході
переважають родючі бурі та сірі лісові ґрунти. *На
північному сході —
4) лісові = дуже багаті = лісистість 54%, цінні хвойні породи
дерев: ялиця, модрина, ялина.
Багаті рибні ресурси = океанічні узбережжя та Великі
Канадські озера.
5) рекреаційні = екологічний туризм

11.

Країна багата на різноманітну
мінеральну сировину, більшу
частину якої експортує = нафта,
природний газ, кам'яне вугілля,
залізні руди, руди кольорових
металів, калійні солі, азбест.
Вирізняється багатством лісових,
водних, земельних та рибних
ресурсів. * Велика частина її
території
розташована
на
Канадському
Арктичному
архіпелазі, непридатному для
господарського
використання
через екстремальні кліматичні
умови.

12. 4)Населення :

1) кількість населення країни = 34,4 млн чол. (37-ме місце у світі, 5-те — в Америці).
2)тип відтворення = І тип відтворення, ПП = 4 чол./тис. = «старіння нації». Додатне сальдо
міграцій = 1/3 приросту населення. Раніше прибували переселенці з Європи, нині з
Латинської Америки та Азії. Водночас частина канадців емігрує до США.
3) СГН = 3,4 чол./км2 = 90 % населення концентрується на кордоні із США.
4) національний = офіційні мови — англійська, французька = двонаціональна країна. 45 %
англоканадці і близько ЗО % — франкоканадці; національні меншини: німці, італійці,
китайці. Велика українська діаспора (близько 1,2 млн осіб) переважно в степових
провінціях. Корінні жителі — індіанці та ескімоси = 1,5 % населення країни = на півночі
та північному заході.
релігійний склад населення = протестанти = 47%, католики = 41%
5) рівень урбанізації = високий — 77 %. Найбільші міста = 4 міста-мільйонники: Торонто (4,3
млн чол.), Монреаль (3,3 млн чол.), Ванкувер (2 млн чол.) та Оттава (1 млн чол.).
Унаслідок субурбанізації виникли великі міські агломерації.
6) зайнятість населення ( у % ): *сфера послуг – 74% . с/г – 3%, промисловість – 23 %.

13. 5)Загальний огляд економіки.

У зв'язку з колоніальним минулим держава зберігає свою аграрносировинну спеціалізацію: вивозить на світовий ринок мінеральну,
лісову та сільськогосподарську сировину. Понад 50% національної
економіки контролюються іноземними компаніями, 80 % з яких
розташовані в США. Чинники створення ефективної ринкової економіки
:
1)багаті природні ресурси, 2)невелика кількість населення,
3)заохочувальна імміграційна політика,
4)ефективне використання іноземних інвестицій, 5)демократизація
суспільства, 6)підтримка державою малого і середнього бізнесу, 7)НТР і
розвиток сучасних виробництв, 8) розвиток видобувної промисловості
та первинної обробки.

14. 6)Промисловість:

1) гірничодобувна = посідає одне з перших місць у світі з виробництва та експорту (80 %) видобутої сировини.
Особливе значення має вивезення нікелю, свинцю, урану, цинку, азбесту, золота.
ПЕК = *базується на власних ресурсах нафти, газу і кам'яного вугілля. За виробництвом електроенергії на душу
населення країна посідає 2-ге місце в світі.
Паливна = нафтова, газова = в Західноканадському басейні; вугільна = у Західному басейні та дуже виснажені —
у Східному.
нафтопереробка = у великих портах: Монреалі, Ванкувері, поблизу місць видобування сировини — в Едмонтоні.
2) ЧМ = комбінати у містах Гамільтоні та Сідні = власні залізні руди і коксівне вугілля та імпортний марганець.
3) КМ = дуже потужна. З власної сировини = мідь, нікель, свинець, цинк, а з імпортної, біля джерел
електроенергії — алюміній (*три заводи виплавляють більше алюмінію, ніж усі заводи Західної Європи).
4)електроенергетика = ГЕС = 61%,.* «Ла Гранд» -5,3 млн. кВт, «Черчіл – Фолз» -5,2 млн. кВт., розпочалося
освоєння ресурсів рік Колумбія, Фрейзер і Піс – Рівер = АЕС = 17 % , ТЕС = 22 % електроенергії
альтернативні джерела енергії = перші припливні станції. Найбільшими споживачами електроенергії в Канаді є
такі енергоємні галузі , як кольорова металургія, включаючи алюмінієву, і целюлозо – паперову --- дало
змогу облагородити експорт : замість лісу вивозити целюлозу і папір, замість руд і концентратів – кольорові
метали .
5)машинобудування = провідна роль - автомобілебудування = Приозер'я на технології США (Торонто, Уінсор,
Оттава ); залізничне машинобудування, суднобудування, сільськогосподарське машинобудування,
електроніка. Найбільшим центром канадського машинобудування є Монреаль.*Численні заводи є
частиною американського ВПК; космічні технології
6) хімічна = використовує власну сировину = основний район = південь провінції Онтаріо = різноманітні
полімерні матеріали та вироби з них. Калійні добрива на сировину — Калгарі.
7) легка промисловість = добре розвинута; текстильна взуттєво-шкіряна = на споживача = переважає імпортна
сировина.
8) лісова промисловість = експортує багато пиломатеріалів та газетного паперу * 1-ше місце в світі. За запасами
промислової деревини поступається лише Росії і Бразилії, а за виробництвом пиломатеріалів і паперової
маси — лише США. Центри галузі зосереджено в провінціях Онтаріо, Квебек, Британська Колумбія.
* Харчова промисловість = орієнтується на споживача = борошномельна, м'ясна, рибоконсервна, лікерогорілчана = значною мірою працюють на експорт . 2/3 риби експортують .
Висновок : У галузевій структурі економіки Канади значну роль відіграє сировинна спеціалізація.

15. Промисловість:

16. 7) Сільське господарство:

переважають великі фермерські господарства = 70 % с/г угідь,
1) рівень розвитку = високоінтенсивне сільське господарство, високий
технологічний рівень, новітні розробки науки і техніки та застосування
висококваліфікованої праці == 50 % продукції експортує.
2) співвідношення: = переважає тваринництво
3)с/г рослини = головні площі = пшеничний пояс = прерії (провінції
Манітоба, Саскачеван, Альберта, за експортом поступається тільки
США. Садівництво та картоплярство = східні частини країни.
4)с/г тварини = тваринництво: м'ясо-молочне скотарство, свинарство та
птахівництво на півдні центральних провінцій. У приатлантичних та
західній провінціях важливу роль відіграє рибальство.
Природні пасовища та значні обсяги виробництва зернової продукції
сприяють розвитку тваринництва. Традиційним для країни є хутровий
промисел (норки, шиншили, лисиці, нутрії. На півночі розводять
оленів, пушне звідництво.

17. Сільське господарство

18. 8) Транспорт :

У вантажопотоках = залізниці, в пасажиропотоках — автомобільний транспорт.
Майже всі магістралі проходять паралельно із кордоном США * Високий
ступінь розвитку трубопровідного (одного з найдовших у світі) і водного
транспорту.
Зовнішні зв'язки забезпечуються морським та повітряним транспортом. Через
усю країну побудовано швидкісні автостради; шосе «Макензі» та дороги за
програмою «Дорога до ресурсів». Найбільший аеропорт країни — Монреаль.
Найбільшим універсальним морським портом Канади є Ванкувер. Дуже
велика роль системи Великих озер і річки Св. Лаврентія = 3700 км.

19. 9) Зовнішньоекономічна діяльність:

1)експорт = 30 % вартості = мінеральна сировина (нафта, природний газ, кам'яне вугілля,
руди металів, калійні солі, азбест). Вивозить багато лісу, пиломатеріалів, паперу,
пшениці, а також машини та обладнання.
2)імпорт = машини та обладнання, тропічні фрукти, глинозем тощо.
3) основні країни - партнери = США = 70 % товарообігу = інтеграція канадського господарства
з американським. Величезна роль в економіці Канади належить капіталу США = провідні
позиції в канадському автомобілебудуванні та нафтохімії. Зростають економічні зв'язки
країни з Японією та Мексикою. *Обсяг торгівлі між Канадою і США найбільший в світі (
до 400 млрд. дол.). 1989 р. – Угода про вільну торгівлю – НАФТА .
* Головні інвестори = США, Велика Британія, Японія, Німеччина, Франція, Швейцарія =
головним чином у промисловість та у сферу послуг. Зростають канадські зарубіжні
капіталовкладення: близько 60 % розміщено в США, що знову підтверджує глибоке
взаємопроникнення економік двох країн.
В: На світовий ринок країна постачає мінеральну, лісову та сільськогосподарську сировину.
Основним торговельним партнером країни є Сполучені Штати Америки.

20. 10)Економічні райони країни :

Майже вся господарська діяльність зосереджена на півдні
країни. Найбільш розвинутими є центральні провінції —
Онтаріо та Квебек. Північні території лише починають
освоювати = розпочато видобування корисних копалин.

21. Дякуємо за увагу!

Виконали:
Учениці 10-А класу
ЗОШ №8 м. Житомир
Павленко Анна,
Андрущенко Анастасія
English     Русский Rules