Рельєф
Озер в Канаді, великих і малих, нараховується близько 4 мільйонів.
Клімат
Ресурси
Економіка
Промисловість
Сільське господарство
Зовнішньоекономічні зв'язки
Транспорт
Населення
Вікова структура населення Канади, станом на 2015 рік, виглядає наступним чином:
Расово-етнічний склад
Мови
Релігії
Українці в Канаді
Дякую за увагу!
1.46M
Category: geographygeography

Країна Канада

1.

Канада

2.

Канада (англ. Canada) — країна, що займає північну
частину Північної Америки та майже половину площі
континенту, простягаючись від Атлантичного океану на
сході до Тихого океану на заході. Це друга за площею
країна світу (9 976 140 км²).
Канада межує зі Сполученими Штатами Америки на
півдні та північному-заході та має морські кордони з
Францією (о-ви Сен-П'єр і Мікелон) і Ґренландією
(королівство Данія).

3.

4.

Столиця – Оттава (четверте за населенням місто країни).
Площа - 9 984 670 км²
Канада входить до складу Співдружності, очолюваної
Великобританією.
За формою правління Канада - конституційна
парламентська монархія. Згідно з Конституційним законом
1982 є главою держави Королева (Король) Великобританії,
що представляє в Канаді Генерал-губернатор. Його призначає
Королева за порадою Прем'єр-міністра. Термін його
повноважень - 5 років, але на вимогу голови Уряду він може
бути відсторонений від посади і раніше.

5.

За формою державно-територіального
устрою Канада - федерація, в складі якої 10
провінцій (в тому числі одна, Квебек з
франкомовним більшістю) і 2 території.
У кожній провінції є своя конституція,
виборна легіслатура, уряд, діє
призначається центральною владою "за
порадою провінційного уряду" лейтенантгубернатор.

6. Рельєф

Канада — друга за розміром країна світу.
Основну частину країни займають рівнини прерій
і плато Канадського щита з висотами 300—1500 м.
На захід від прерій розташовуються
континентальні низовини Британської Колумбії і
Скелясті гори (частина Кордильєр, найвища точка
— гора Лоґан, 6050 м), на сході, від півдня від
Квебеку до приморських провінцій, підносяться
Аппалачі.

7.

Канаду перетинають такі
могутні ріки, як Макензі,
Колумбія, Ніагара, ріка Св.
Лаврентія та багато інших.
Макензі є самою довгою
річкою всієї північної
частини материка: її
довжина – більше 4,5 тис.
км. Майже 2/3 всіх річок
Канади відноситься до
басейну Північного
Льодовитого океану.

8. Озер в Канаді, великих і малих, нараховується близько 4 мільйонів.

Самі великі – це
Великі озера, Велике
Невільниче, Велике
Ведмеже та ін. Озера
Канади неймовірно
красиві завдяки своїй
чистій воді та
мальовничим
скелястим берегам.
Вода в них –
прозоріша повітря.
Озера – улюблене
місце відпочинку
канадців.

9. Клімат

На території такої обширної країни, як Канада, розподіл
температур залежить не тільки від географічної широти, але і від
орографічного фактора. Прибережні райони характеризуються
невеликими коливаннями температур - морським кліматом, тоді
як внутрішнім частинам країни, особливо на півночі,
притаманний континентальний клімат з різкими коливаннями
температур.
На західному узбережжі Канади клімат м'якший, ніж на
східному. Літні температури мало відрізняються на всій території
країни, тоді як відмінності зимових температур між
прибережними і внутрішніми областями досягають майже 34°С.
Суворість континентального клімату створюється не стільки
холодними літами, скільки дуже холодними зимами.

10. Ресурси

У Канади є потужна мінерально-сировинна база, яка дозволяє
забезпечити внутрішні потреби країни в більшості корисних копалин й
експортувати їх.
Нафта і газ – у Канаді основні запаси нафти і газоконденсату
зосереджено в західних провінціях країни: Саскачеван, Альберта,
Британська Колумбія (Західно-Канадський, Віллістоунський НГБ і
інших). Найбільш великі нафтогазоносні басейни: ЗахідноКанадський, Бофорта і Свердруп, Баффіно-Лабрадорський і
Новошотландський. Загальна їх площа 7175 тис. км².
Природний газ – основна частина доведених запасів газу в Канаді
зосереджена в Західно-Канадському НГБ, де виявлено 1621 газове
родовище.

11.

Вугілля – найважливішими вугільними басейнами Канади є
Альберта (буре вугілля і лігніти) і ряд басейнів регіону Скелястих
гір. Основна вугленосність Канади приурочена до середнього і
верхнього карбону (Північні Аппалачі), верхньої крейди і
частково палеоцену (передгір'я Скелястих гір, басейн Альберта).
Уран – за розвіданими запасами уранових руд займає 1-е місце
в Півн. Америці і 3-є у світі (запаси урану на 2000 р — 433 тис. т).
Родовще уранових руд розташовані на Канадському щиті і
пов'язані з докембрійськими кварцовими конґломератами.
Залізні руди – значні родовища залізняку, за запасами яких
займає 2-е місце в Пн. Америці після США (1999). Основні
поклади пов'язані із залізистими кварцитами архею і особливо
нижньою протерозою Канадського щита — залізорудним
поясом п-ова Лабрадор і Верхнього озера залізорудного
басейну, архейські родовища.

12.

Титан – головні запаси титанових руд Канади (1-е місце в
Північній Америці) зосереджені в ільменіт-гематитових рудах.
Найбільше родовище Лак Тіо містить понад 125 млн т руд з
середнім вмістом титану 20,4 %, заліза 41 %.
Золото – запасами золота країна займає 2-е місце на
континенті після США (1999).
Мідь – Канада має 4-ті на Американському континенті
підтверджені запаси міді (після Чилі, США, Перу, 1999). Основна
частина запасів мідних руд зосереджена на Канадському щиті.
Нікель – за запасами нікелевих руд Канада займає 1-е місце в
Америці (1999) і постачає основну масу нікелю, який
виробляється у промислово розвинених країнах Заходу.
Срібло – гол. джерела срібла — поліметалічні родов.
Канадського щита і півд. частини Скелястих гір.

13.

Канада має величезні водні ресурси, що охоплюють Великі
озера та річки Св. Лаврентія, Маккензі, Юкон, Нельсон. Значні
запаси прісних вод є в центральних і особливо в північних
регіонах Канади, де багато прісноводних озер і повноводних
річок. Але слабка освоєність цих регіонів не сприяє
використанню наявних тут водних ресурсів. У Канаді багато
гірських річок, тому є великі запаси гідроресурсів.
Приблизно половина (43 %) території Канади вкрита лісами,
більша частина яких розташована у доступних для освоєння
районах. За запасами лісу (близько 20 % світових) Канада
посідає третє місце у світі після Росії та Бразилії.
Лише південні райони Канади мають сприятливі ґрунтовокліматичні умови для розвитку сільського господарства.
Стримує цей розвиток на Великих рівнинах недостатня кількість
опадів (250—500 мм на рік). На більшій частині Канади ґрунти
підзолисті, на півдні — сірі лісові, чорноземні та каштанові.

14. Економіка

У Канаді є розвинена ринкова економіка з дещо більшим
урядовим регулюванням ніж у Сполучених Штатах, проте з
набагато меншим ніж у деяких європейських країнах. Канада —
член Організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР) і Великої
Сімки (G7). За минуле десятиріччя, після періоду деякого спаду,
економіка країни зростає швидкими темпами та з низьким
рівнем безробіття і великими урядовими надлишками в
федеральному бюджеті.
Економіка Канади глибоко інтегрована в світову економіку та до
певної міри надзвичайно залежна від міжнародної торгівлі,
особливо зі своїм найбільшим торговельним партнером,
Сполученими Штатами Америки.

15. Промисловість

Виключно великі й різноманітні енергетичні ресурси Канади.
За виробництвом електроенергії країна займає 3 місце в світі. У
Канаді побудований цілий ряд великих гідроелектростанцій:
Черчіль-Фолс на річці Черчіль (5,2 млн. кВт), Боарнуа на річці
Святого Лаврентія (1,6 млн. кВт), Гордон-Шрам на річці Піс-Рівер
(2,4 млн . кВт), цілий каскад великих ГЕС на річках Манікуаган і
Утард (сумарна потужність 6,6 млн. кВт). Великі ТЕС розміщені
поблизу Торонто і Ванкувера; АЕС - у провінціях Онтаріо, Квебек,
Нью-Бленшік. Приблизно 69% одержуваної в Канаді енергії
припадає на ГЕС, 15% - на ТЕС, 16% - на АЕС.

16.

Обробна промисловість Канади - найважливіша галузь
господарства країни, що дає більше половини вартості
товарної продукції. У ній зайнято понад 2 млн. чоловік.
У процесі розвитку обробної промисловості
спостерігається дві закономірності: загальна,
притаманна обробній промисловості всіх розвинених
країн (прискорений розвиток машинобудування,
особливо електротехніки) і специфічна, канадська
(розвиток кольорової металургії, деревообробної та
целюлозно-паперової промисловості).
Слід відзначити і зростаючу роль важкої індустрії
(металургії, хімії), частка якої в обробній промисловості
за вартістю наближається до 50%.

17.

Канадське машинобудування, яке в основному працює на
задоволення потреб внутрішнього ринку, дає близько 25%
вартості продукції обробної промисловості. Лише автомобільна,
авіаційна галузі і сільськогосподарське машинобудування
працюють на експорт. Провідну роль в канадському
машинобудуванні займає виробництво транспортних засобів:
автомобілів, літаків, тепловозів, суден і снігоходів. Канада
випускає в рік близько 2 млн. автомобілів і 400 тис. снігоходів.
Найважливіший центр канадського машинобудування - місто
Уїнсор. Загальне машинобудування в Канаді розвинене слабо,
практично відсутнє верстатобудування.
Добре розвинена хімічна промисловість, зокрема виробництво
сірчаної кислоти, мінеральних добрив, синтетичного каучуку,
гумових виробів, пластмас. Основні центри хімічної
промисловості - Монреаль, Торонто, Ніагара-Фолс.

18.

За виплавкою чавуну та сталі Канада займає 8 місце серед
розвинених країн світу. Головні центри - Гамільтон та Сідні.
За лісозаготівлями, лісопилянням та деревообробкою Канада
посідає 3 місце у світі після Росії та США, з виробництва целюлози
та паперової маси - на 2-му, газетного паперу - на 1-му. Канада
поставляє на світовий ринок близько 35% всіх пиломатеріалів,
целюлози та паперової маси, близько 75% газетного паперу.
Целюлозно-паперова промисловість випускає близько 9% млн. т
газетного паперу на рік. Основні її райони - Квебек і Онтаріо, де
зосереджено до 60% потужностей: фабрики орієнтуються на водні
ресурси і джерела деревної сировини.
Добре розвинені харчова, швейна і текстильна промисловість з
основними центрами в Монреалі, Торонто та Квебеку.

19. Сільське господарство

У Канаді добре розвинуте сільське господарство (дає 9 % ВВП). У
його галузевій структурі при добре розвинутому рослинництві
дещо переважає тваринництво.
Рослинництво характеризується високими зборами
продовольчого зерна, зростанням ролі фуражних і кормових
культур (ячменю, кукурудзи). Канада посідає шосте місце у світі
за збором зернових.
Головними сільськогосподарськими районами залишаються
степові провінції, які спеціалізуються на зерновому господарстві,
м'ясному скотарстві, м'ясо-вовняному вівчарстві. У провінціях
південного сходу переважає виробництво картоплі, молочне
тваринництво.
Канада здійснює вилов тріски в Атлантичному океані, у Тихому
— лосося, в озерах — окуня.

20. Зовнішньоекономічні зв'язки

Приблизно 25% промислової й сільськогосподарської
продукції держави надходить на експорт. Перш за все, це
продукція гірничовидобувної і паперової промисловості,
кольорової металургії і сільського господарства.
У структурі імпорту переважають готові промислові вироби,
вугілля, нафта, цитрусові, устаткування для деяких галузей
промисловості. У Канаді розвинута промисловість туризму, яка
поповнює державний бюджет більше ніж на 6 млрд дол. США
щорічно.
Близько 87 % канадського експорту припадає на торгівлю з
США. Іншими торговими партнерами Канади є Японія, Велика
Британія, Німеччина.

21. Транспорт

Потужний розвиток транспорту в Канаді зумовлений величезними
розмірами території, приморським положенням, експортним
характером економіки, глибокою спеціалізацією господарства
окремих районів.
Перше місце за вантажообігом посідає залізничний транспорт, аза
пасажирообігом — автомобільний. Довжина залізничної колії — 67
тис. км і має вона широтне простягання, а у районах Лабрадору,
Великого Невільничого озера — меридіональне. Довжина автодоріг
— понад 900 тис. км.
Русло річки Св. Лаврентія глибоке і океанські кораблі мають змогу
заходити в порти Великих озер. Канада має добре розвинутий
трубопровідний, а також морський транспорт. Найбільшими
портами є Ванкувер, Сеть-Уль, Монреаль, Квебек, Галіфакс
Найбільший аеропорт Канади — Монреаль.

22. Населення

Чисельність населення країни 2015 року становила 35,099 млн
осіб (39-те місце у світі).
Народжуваність у Канаді, станом на 2015 рік, дорівнює 10,28 ‰
(190-те місце у світі). Коефіцієнт потенційної народжуваності 2015
року становив 1,59 дитини на одну жінку (184-те місце у світі).
Середній вік матері при народженні першої дитини становив 28,1
року (оцінка на 2011 рік).
Смертність у Канаді 2015 року становила 8,42 ‰ (81-ше місце у
світі).
Густота населення країни 2015 року становила 4 особи/км² (228ме місце у світі). Більшість населення країни тяжіє до смуги
завтовшки 300-км вздовж американського кордону.

23. Вікова структура населення Канади, станом на 2015 рік, виглядає наступним чином:

діти віком до 14 років — 15,46 % (2 781 043 чоловіка, 2 644 008
жінок);
молодь віком 15-24 роки — 12,39 % (2 236 425 чоловіків, 2 111
681 жінка);
дорослі віком 25-54 роки — 40,69 % (7 239 027 чоловіків, 7 041
886 жінок);
особи передпохилого віку (55-64 роки) — 13,74 % (2 389 423
чоловіка, 2 433 621 жінка);
особи похилого віку (65 років і старіші) — 17,73 % (2 766 909
чоловіків, 3 455 813 жінок).

24.

Канада надзвичайно урбанізована країна. Рівень
урбанізованості становить 81,8 % населення країни (станом
на 2015 рік), темпи зростання частки міського населення —
1,22 % (оцінка тренду за 2010—2015 роки).
Головні міста держави: Торонто — 5,993 млн осіб,
Монреаль — 3,981 млн осіб, Ванкувер — 2,485 млн осіб,
Калгарі — 1,337 млн осіб, Оттава (столиця) — 1,326 млн
осіб, Едмонтон — 1,272 млн осіб (дані за 2015 рік).
Річний рівень імміграції 2015 року становив 5,66 ‰ (22-ге
місце у світі). Цей показник не враховує різниці між
законними і незаконними мігрантами, між біженцями,
трудовими мігрантами та іншими.

25. Расово-етнічний склад

Головні етноси країни: канадці — 32,2 %, британці
— 19,8 %, французи — 15,5 %, шотландці — 14,4 %,
ірландці — 13,8 %, німці — 9,8 %, італійці — 4,5 %,
китайці — 4,5 %, індіанці — 4,2 %, українці — 3,8
%[6], інші — 47,1 % населення (оціночні дані за
2011 рік)[1]. Загальна сума більше 100 % через те,
що багато респондентів відносять себе до
декількох етносів.

26. Мови

Офіційні мови: англійська — розмовляє 58,7 %
населення країни, французька — 22 %. Інші
поширені мови: пенджабська — 1,4 %, італійська —
1,3 %, іспанська — 1,3 %, німецька — 1,3 %,
китайська — 1,2 %, тагальська мова — 1,2 %,
арабська — 1,1 %, інші мови — 10,5 % (дані 2011
року).

27. Релігії

Головні релігії й вірування, які сповідує, і конфесії та
церковні організації, до яких відносить себе населення
країни: католицтво — 39 % (римо-католицтво — 38,8 %, інші
гілки католицтва — 0,2 %), протестантизм — 20,3 %
(Об'єднана церква Канади — 6,1 %, англіканство — 5 %,
баптизм — 1,9 %, лютеранство — 1,5 %, п'ятидесятництво —
1,5 %, пресвітеріанство — 1,4 %, інші — протестантизм — 2,9
%), православ'я — 1,6 %, інші течії християнства — 6,3 %,
іслам — 3,2 %, індуїзм — 1,5 %, сікхізм — 1,4 %, буддизм —
1,1 %, юдаїзм — 1 %, інші — 0,6 %, не сповідують жодної —
23,9 % (станом на 2011 рік).

28. Українці в Канаді

Канадські українці (за даними 2011) — 9-та за чисельністю
мовно-етнічна група — 1 251 170 осіб.
Українці Канади — складова української діаспори; сама
Канада — третя країна за кількістю етнічних українців (після
України та Російської Федерації). Канадські українці —
найбільша слов'янська діаспора на території Канади.
На Сході Канади живе більше українців ніж на Заході,
оскільки українці Західної Канади проживають більш
компактно та у відсотковому відношенні значніші, то їхній
вплив на політичне і культурне життя заходу країни
визначніший.

29. Дякую за увагу!

English     Русский Rules