Тема: «Країни АЗІЇ. загальний огляд»
Азиатський регіон — найбільший по площі і чисельності населення
Народи азії, їх традиції, культура, філософія – це феномен в західному світосприйнятті який зазначається символом «СХІД»
Країни азії дуже різні, їх відрізняють і розмір території, і природні багатства, рівні соціально-економічного розвитку, форми державного у
Азія виділяється серед інших частин світу найбільшою контрастністю рельєфу
Тектоническое строение региона обусловило разнообразие полезных ископаемых.
Уровень урбанизации в Азии значительно ниже, чем в других регионах мира, однако ее темпы возрастают.
Большой вес на мировой арене имеют «новые индустриальные» страны Азии, в первую очередь «азиатские тигры» («дальневосточные драконы») - Ре
Развитие экономики стран Азии зависит от путей сообщения, наибольшая протяженность среди которых приходится на грунтовые дороги. Такие ст
В міжнародному поділі праці країни азії виступають як:
Азія - регіон з великими природними, етнічними, соціально - економічними та іншими відмінностями; в цілому природно - ресурсний потенціал аз
4.94M
Category: geographygeography

Країни Азії. загальний огляд

1.

НОВОВОРОНЦОВСЬКА ЗОШ №2

2.

3.

4.

5.

6.

7. Тема: «Країни АЗІЇ. загальний огляд»

ТЕМА: «КРАЇНИ АЗІЇ.
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД»
• МЕТА: ОХАРАКТЕРИЗУВАТИ СКЛАД РЕГІОНУ,
ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ, РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ, ЗАГАЛЬНІ
ОЗНАКИ ГОСПОДАРСТВА КРАЇН АЗІЇ; ВИЗНАЧИТИ РОЛЬ
АЗІАТСЬКИХ КРАЇН У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ;
РОЗВИВАТИ УМІННЯ ОБҐРУНТОВУВАТИ ГАЛУЗЕВУ
СТРУКТУРУ ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ, УМІННЯ
ПРАЦЮВАТИ З КАРТАМИ АТЛАСУ, ПІДРУЧНИКОМ.

8. Азиатський регіон — найбільший по площі і чисельності населення

АЗИАТСЬКИЙ РЕГІОН — НАЙБІЛЬШИЙ
ПО ПЛОЩІ І ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Територія - 44,4 млн км2,
або третина площі суходолу
Землі.
Проживають майже 4 млрд
чол., тобто 61,2 %
населення планети.
В Азії знаходиться 48 держав
і територій. Крім того, 2/3
площі Росії теж розміщено в
Азії. 47 країн є суверенними.
Тайвань де-факто є
самостійною державою, хоча
де-юре являє собою одну з

9. Народи азії, їх традиції, культура, філософія – це феномен в західному світосприйнятті який зазначається символом «СХІД»

НАРОДИ АЗІЇ, ЇХ ТРАДИЦІЇ, КУЛЬТУРА, ФІЛОСОФІЯ – ЦЕ
ФЕНОМЕН В ЗАХІДНОМУ СВІТОСПРИЙНЯТТІ ЯКИЙ
ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ СИМВОЛОМ «СХІД»
З ЙОГО ГЛИБИН НУХАЛИСЯ В
НАПРЯМКУ ЄВРОПИ ХВИЛІ МІГРАЦІЙ
НА СХОДІ БЕРУТЬ ПОЧАТОК
ДРЕВНІ ЦИВІІЛІЗАЦІЇ
САМЕ ТУТ ЗАРОДИЛИСЬ
ТРИ СВІТОВІ РЕЛІГІЇ:
ХРИСТИЯНСТВО
БУДДИЗМ
ІСЛАМ

10. Країни азії дуже різні, їх відрізняють і розмір території, і природні багатства, рівні соціально-економічного розвитку, форми державного у

КРАЇНИ АЗІЇ ДУЖЕ РІЗНІ, ЇХ ВІДРІЗНЯЮТЬ І РОЗМІР ТЕРИТОРІЇ, І ПРИРОДНІ
БАГАТСТВА, РІВНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ФОРМИ
ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ, І БАГАТО ІНШОГО
Дуже
мініатюрна
Мальдивська
Республіка
Величезний
Китай
Одна з найдавніших
країн – Іран (Персія)
Кувейт з щорічним
доходом на душу
населення 24 тис.
долларів
Недощавно отримавші
незалежність після
розпаду СРСР
Казахстан, Узбекистан,
Туркменістан та інші.
Афганістан з
доходом 200—300
долларів

11.

Меншевигідне географічне положення
мають країни, які знаходяться в
середині континенту (Афганістан,
Монголія)
Більшість країн Аізії має вихід до морів Тихого,
Індійського та Атлантичного океанів де проходять
найважливіші торгові шляхи світу. Найбільша держава і
порт за кількістю товарообороту в Світі – Сінгапур!

12.

Політична ситуація в регіоні
нестабільна, адже
тертиоріальні претензіх
викликають воєнні
конфлікти, наприклад між
Ізраілем і Палестиною,
Сірією і Іраком та Турцією,
Індією і Пакистаном та ін.
Кордони багатьох азіатських держав
проходять по добре вираженим
приодним кордонам (наприклад
Гімалаї або великі річки) які іноді
перешкоджають розвитку
економічних і культурних звязків

13. Азія виділяється серед інших частин світу найбільшою контрастністю рельєфу

АЗІЯ ВИДІЛЯЄТЬСЯ СЕРЕД ІНШИХ ЧАСТИН СВІТУ
НАЙБІЛЬШОЮ КОНТРАСТНІСТЮ РЕЛЬЄФУ
Мертве море
(400 м).
Більша частина
поверхні регіону
приходить на гори ,
нагіря та плоскогіря,
серед яких найвищий
гірський ланцюг світу
«Дах світу» Гімалаї з
найвищої вершиною Гімалаї
Джомолунгма г.
(8848)
В Азії ж знаходиться і
найглибша впадина суші –
Мертве море
-400 м над рівнем моря

14. Тектоническое строение региона обусловило разнообразие полезных ископаемых.

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РЕГИОНА ОБУСЛОВИЛО
РАЗНООБРАЗИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.
• Месопотамський прогин і Перську затоку - одна з
найбільших в світі нафтогазоносних провінцій Країни
Малайського архіпелагу - значні запаси нафти
• Індія - родовища залізної і марганцевої руд світового
значення
• Туреччина і Філіппіни – хроміти
• М'янма , Таїланд , Індонезія - «олов'яний пояс » , багатий не
тільки оловом , але і цинком , ртуттю , свинцем , міддю,
вольфрамом та ін .
• Туреччина , Іран , Пакистан - багаті родовищами кам'яної
солі
• Іранське нагір'я - найбільше в світі родовище сірки
• Індія і Шрі - Ланка - сині сапфіри і червоні рубіни

15.

хроміти
Сірка
Найбільша в світі
нафтогазоносна
провінція
железная и
марганцевая
руда
сині сапфіри і
червоні рубіни
хроміти
запаси нафти

16.

Территорія региону
богата поверхневими
водами, які размещені
Лісовими ресурсами добре
дуже нерівномірно:
забезпечена Південнобільша частина
Східна Азія, де збереглись
припадає на Південну і
великі площі вологих
Південно-Східну Азію.
тропічних лісів.
Цей регіон
має
більш
Менш продуктині і еродовані
родючі грунти
вітровою
ерозією грути поширені
в Південно-Західні Азії

17.

В першу десятку країн світу по кількості населення
входять шість азіатських країн.
Етнічний склад
характеризується
великою
різноманістністю:
Прирордний приріст
населення в даних країнах
Азії, за виключенням Японії
В
більше
тарегіоні
Китаю, проживає
дуже високий,
що 1000
націй
і народностей,
породжує
в багатьох які говорять
на
600 мовах
(Найбільше
країнах
серйозні
соціальні в ПапуаНова
Гвінея)
проблеми.
Тому багато
В
Індіїпроводять
та Індонезії проживає
країн
демографічну
політику,
більше
ніж 150
народностей, на
направлену
зменшення
Філіпінах
– на
близько
100, в Китаї та
народжуваності.
Вєтнамі
– близько 50.

18. Уровень урбанизации в Азии значительно ниже, чем в других регионах мира, однако ее темпы возрастают.

Низький рівень урбанізації:
Високий рівень:
Страны
Азии
находятся напозиції
разныхі уровнях
социального
и экономического
Стабільно
підкріплюються
міжнародний
авторитет
соціалістичного
УРОВЕНЬ
УРБАНИЗАЦИИ
В
АЗИИ
ЗНАЧИТЕЛЬНО
НИЖЕ,
ЧЕМ
В
ДРУГИХ
развития.
лидером
является
входит
в
Китаю,
ВВПБезусловным
якого поступається
лише
США таЯпония,
Японії, которая
протягом
останніх
РЕГИОНАХ МИРА,
ОДНАКО
ЕЕ ТЕМПЫ ВОЗРАСТАЮТ.
наиболеепретендуючи
развитых стран
мира. місце в світі.
років тримаєтройку
свою позицію,
на перше

19. Большой вес на мировой арене имеют «новые индустриальные» страны Азии, в первую очередь «азиатские тигры» («дальневосточные драконы») - Ре

К странам новой
индустриализации сейчас
относят также Таиланд,
Малайзию, Филиппины,
Индонезию и Турцию,
поскольку перестройка
экономики в этих государствах
повлекла развитие таких
промышленных отраслей, как
- автомобилестроение,
-БОЛЬШОЙ
нефтепереработка,
ВЕС НА МИРОВОЙ АРЕНЕ ИМЕЮТ «НОВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ» СТРАНЫ АЗИИ, В
ОЧЕРЕДЬ «АЗИАТСКИЕ ТИГРЫ» («ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ДРАКОНЫ») - РЕСПУБЛИКА
- ПЕРВУЮ
нефтехимия,
ТАЙВАНЬ И СИНГАПУР. ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА И
-КОРЕЯ,
судостроение,
ПРОДУМАННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОЗВОЛИЛИ ИМ СОВЕРШИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ
- электротехническая
СКАЧОК, НАСТОЛЬКО иБЫСТРЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ, ЧТО ЕГО ЧАСТО НАЗЫВАЮТ
электронная промышленность.
«ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЧУДОМ».

20.

Зона Персидського залива є
однією з найбільших важливих
промислових районів світу по
видобутку:
нафти і газу
нафтохімії
Металургії ,
В Південній, Східній, і Південно-Східній
та іншими виробництвами
Азії ярко виражена рослинницька
и другими производствами.
спеціалізація сільського господарства, а в
країнах Південно-Західної Азії дефіцит
більшість
інших
країн регіону
знаходяться в перехідному від феодальних
води
і низька
продуктивність
грунтів
відносин
періоді
розвитку: вв їх
економіці переважають сільське
обумовили
переважаючим
сільському
господарство
і гірничо-добувна промисловість.
господарстві скотарства.

21. Развитие экономики стран Азии зависит от путей сообщения, наибольшая протяженность среди которых приходится на грунтовые дороги. Такие ст

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
СТРАН АЗИИ ЗАВИСИТ ОТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ,
НАИБОЛЬШАЯ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ СРЕДИ
КОТОРЫХ ПРИХОДИТСЯ НА
ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ.
ТАКИЕ СТРАНЫ, КАК
АФГАНИСТАН, КИПР, ЛАОС,
ОМАН, ОАЭ, ВООБЩЕ НЕ
ИМЕЮТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ.
Речной транспорт наиболее
развит в Китае, Индии,
Мьянме, Лаосе, Ираке,
Бангладеш.
Каботажное судоходство
играет ведущую роль в
странах, расположенных на
архипелагах: Филиппинах,
Индонезии, Японии.
В крупных нефтедобывающих странах Саудовской Аравии, Иране, Ираке - развит
трубопроводный транспорт.
Авиационный транспорт обеспечивает
связи Азии с остальными регионами мира.

22. В міжнародному поділі праці країни азії виступають як:

В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ КРАЇНИ АЗІЇ
ВИСТУПАЮТЬ ЯК:
Сільськогосподарська
продукція
продукція
Гірничо-добувної
промисловості
натуральний каучук,
чай, джут, спеції,
Субтропічні і
тропічні фрукти
Нафта, газ, марганець
Олово, хроміти
Залізна руда та ін.
Щороку підвищується роль регіону в експорті
електротехнічної, радіоелектронної,
автомобільної продукції.

23.

Особливу роль в економіках окремих країн Азії грає міжнародний туризм.
Так, високо розвинена індустрія туризму в Турції, де відпочиваючих
приваблює налагоджена курортна інфраструктура.
Індія і Китай заробляють на древніх культурних
Немалі доходи від паломництва віруючих до святих місць отримують
культових
спорудах: Таджмахал, Китайська Стіна,
Ізраїль і Саудівська Аравія. Непал обкладає податками альпіністів,
Китайські
піраміди
та Гімалаїв.
ін
які намагаються
покорити
вершини

24. Азія - регіон з великими природними, етнічними, соціально - економічними та іншими відмінностями; в цілому природно - ресурсний потенціал аз

АЗІЯ - РЕГІОН З ВЕЛИКИМИ ПРИРОДНИМИ, ЕТНІЧНИМИ,
СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИМИ ТА ІНШИМИ ВІДМІННОСТЯМИ;
В ЦІЛОМУ ПРИРОДНО - РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АЗІАТСЬКОГО
РЕГІОНУ ДОСИТЬ ЗНАЧНИЙ;
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНИЙ ПРОГРЕС В БІЛЬШІЙ
МІРІ ВЛАСТИВІ КРАЇНАМ СХІДНОЇ І ЧАСТКОВО ПІВДЕННО ЗАХІДНОЇ АЗІЇ;
РОЗВИТКУ БАГАТЬОХ КРАЇН ПІВДЕННОЇ ТА ПІВДЕННО - СХІДНОЇ
АЗІЇ СПРИЯЄ ЇХ ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ НА ЖВАВИХ
ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЯХ ІНДІЙСЬКОГО І ТИХОГО ОКЕАНІВ
English     Русский Rules