«Загальна характеристика країн Азії»
71.00K
Category: geographygeography

Загальна характеристика країн Азії. Тест

1. «Загальна характеристика країн Азії»

1. Азія – це батьківщина таких світових релігій, як …
2. Найдавніша релігія людства, яка виникла в Азії це …
3. За площею та кількістю населення Азія займає
_______ місце.
4. В Азії розташовано _____ держав і _____ колоній (я).
5. Залежною територією в регіоні є …
6. За рівнем розвитку більшість країн Азії належать до
7. До найменш розвинених країн регіону належать…
8. Назвіть високорозвинені країни Азії.
9. Серед країн, що розвиваються найбільшими
прибутками вирізняються (підтип)…
10. У яких субрегіонах розташовані країни перехідної
економіки?

2.

11. Республіка Корея, Сінгапур, Тайвань – належать до
(підтип)…
12. Перелічіть країни планової економіки.
13. За формою правління більшість держав Азії є …
14. Яку форму правління мають Кувейт, Бахрейн,
Бруней?
15. Більшість держав Азії за формою АТУ належать до
16. Назвіть федеративні країни Південної Азії.
17. Наведіть приклади (3) міжнародних організацій,
членами яких є країни Азії.
18. Яка країна Азії належить до блоку НАТО?
19. Назвіть 2 найбільших порти Азії.
20. Про який регіон Азії кажуть, що тут «пахне нафтою
та порохом»?

3.

21. Релігійні та територіальні конфлікти відбуваються
між країнами …
22. Між ким відбувається протистояння на Кіпрі?
23. Зоною екологічної катастрофи є …
24. Назвіть не менше 3 країн Азії, які ніколи не були
колоніями.
25. В якому році та яка країна отримала останньою
незалежність?
26. Найбільші плоскогір’я Азії (3).
27. Найбільше нагір’я…
28. Послідовно перелічіть кліматичні пояси починаючи
від мису Челюскін і до мису Піай.
29. Який кліматичний пояс не займає суцільного
поширення в Азії?
30. Послідовно перелічіть кліматичні області помірного
поясу починаючи від Уральських гір.

4.

31. Під дном якого моря розміщені значні поклади
нафти?
32. Найбільше нафтове родовище ______ розташоване
у _________.
33. Карагандинський та Екібастузький кам’яновугільні
басейни розташовані у …
34. До якої тектонічної структури, в основному
приурочені поклади залізних руд?
35. До якої тектонічної структури, в основному
приурочені поклади кольорових руд?
36. Вольфрамово-оловяний пояс розташований на
________ Азії.
37. Найбільші річки Північно-льодовитого океану (3)…
38. Найбільші річки Тихого океану (3)…
39. Найбільші річки Індійського океану (3)…
40. Назвіть родючі ґрунти Азії (3).

5.

41. Для більшості країн Азії характерний _____ тип
відтворення населення.
42. За національною структурою більшість країн Азії є
43. Понад 150 націй і народностей проживає у (2) …
44. У Грузії, Вірменії, частково на Кіпрі поширене
(релігія) …
45. Які субрегіони Азії мають найбільшу густоту
населення (2)?
46. Наведіть приклади країн з найнижчим рівнем
урбанізації (3).
47. Азіатський мегаполіс?
48. Для якої країни характерний І тип відтворення
населення?
49. Який регіон Азії є найбільш однорідним за
національним складом?
50. У Пд-Сх та Східній Азії сповідують (релігія) …
51. Наведіть приклади країн з найвищим рівнем
урбанізації (3).
52. Найбільшим містом Азії є …

6.

53. Головними галузями економік більшості країн
регіону є (2) …
54. Головна ознака господарства більшості країн Азії є

55. Основні с/г культури екваторіального поясу (3)?
56. У якій країні вирощують каву-мокко?
57. Характерними рисами с/г більшості країн Азії є (2) …
58. Головні технічні культури регіону (волокниста,
цукриста, тонізуюча)…
59. Екзотичні для європейця види свійських тварин
(3)…
60. Який вид транспорту відсутній у Афганістані, Кіпрі,
Омані, Бутані?
61. 2 найбільш поширеними зерновими культурами в
регіоні є …
English     Русский Rules