ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я Як наука і практика. Ціноутворення медичних послуг у стоматології.
Економічна теорія
Метою економічної теорії
Економічні закони
Критерії медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги на І, ІІ та ІІІ рівнях (амбулаторна допомога)
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ 22.11.2000 N 305
Критерії створено на базі:
Мета критеріїв медико-економічної оцінки:
Медико-економічні критерії надання стоматологічної допомоги на І, ІІ та ІІІ рівнях є основним регламентуючим документом при здійсненні ко
Опис діагностичного і лікувального забезпечення включає перелік консультацій фахівців, діагностичних досліджень, рентгенологічних та ін
Для кожної хвороби наведені терміни лікування, диференційовані залежно від стану хворого - ускладненого чи неускладненого перебігу захво
Кожен розділ закінчується переліком ускладнень і супутніх захворювань, що ускладнюють лікування. До критеріїв включено перелік захворюва
на терапевтичному, хірургічному та ортопедичному прийомі за зміну лікар повинен виконати:
На дитячому та ортодонтичному прийомі за зміну лікар повинен виконати:
Виклик на дім оцінюється в УОП за фактично витраченим часом:
Навантаження на дорослому рентгенологічному прийомі - 30 УОП за зміну
Навантаження на дитячому рентгенологічному прийомі - 21 УОП за зміну
Установи І рівня (стоматологічні кабінети) надають такі послуги:
Установи ІІ рівня
Установи ІІ рівня надають ті ж послуги, що й установи І рівня та додатково такі послуги:
Установи ІІІ рівня
Установи ІІІ рівня надають ті ж послуги, що й установи ІІ рівня та додатково такі послуги:
Напишіть, будь-ласка, які установи належать до: І рівня - від А до Й ІІ рівня - від К до П ІІІ рівня - від Р до Я Залежно від першої літери свого п
Ціна – це грошовий вираз вартості товарів і послуг. ц=собівартість +прибуток +податок
Ец = (% ΔК) / (% ΔЦ),
Вільні ціни – це ціни, які встановлюються самим виробником на основі обліку попиту та пропозиції
Ціна пропозиції
Ціна попиту
Регульовані ціни – це ціни, які встановлюються органами виконавчої влади, чи ціни, по відношенню до яких установлюються певні обмеження.
Тариф від італ. tariffa – система ставок, за якими оплачують виробничі й невиробничі послуги
Ринок чистої конкуренції
Ринок монополістичної конкуренції
Ринок олігополістичної конкуренції
Ринок чистої монополії
Шляхи визначення ціни в системі охорони здоров”я
4.20M
Categories: medicinemedicine life safetylife safety
Similar presentations:

Економіка охорони здоров'я як наука і практика. Ціноутворення медичних послуг у стоматології

1. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я Як наука і практика. Ціноутворення медичних послуг у стоматології.

ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ”Я ЯК
НАУКА І ПРАКТИКА.
ЦІНОУТВОРЕННЯ
МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У
СТОМАТОЛОГІЇ.

2.

3. Економічна теорія

4. Метою економічної теорії

5.

• Економічна
теорія
класифікує
економіку
на сектори

6. Економічні закони

7.

8. Критерії медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги на І, ІІ та ІІІ рівнях (амбулаторна допомога)

Критерії медикоекономічної оцінки
надання стоматологічної
допомоги на І, ІІ та ІІІ
рівнях (амбулаторна
допомога)

9. НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ 22.11.2000 N 305

• Про затвердження Критеріїв
медико-економічної оцінки
надання стоматологічної
допомоги на І, ІІ та ІІІ рівнях
(амбулаторна допомога)

10. Критерії створено на базі:

11. Мета критеріїв медико-економічної оцінки:

Мета критеріїв медикоекономічної оцінки:

12. Медико-економічні критерії надання стоматологічної допомоги на І, ІІ та ІІІ рівнях є основним регламентуючим документом при здійсненні ко

Медико-економічні критерії
надання стоматологічної
допомоги на І, ІІ та ІІІ рівнях є
основним регламентуючим
документом при здійсненні
контролю та нагляду за
суб’єктами різних форм
власності, що надають
стоматологічну допомогу
населенню.

13.

На початку кожного розділу
наводиться перелік нозологічних
груп хвороб (відповідно до МКХ10) та класифікатор процедур
(згідно з МКП), які належать до
даного розділу стоматології.

14.

Для кожної групи хвороб
наведено необхідне
діагностичне та лікувальне
забезпечення, а також
засоби фармакотерапії.

15. Опис діагностичного і лікувального забезпечення включає перелік консультацій фахівців, діагностичних досліджень, рентгенологічних та ін

Опис діагностичного і лікувального
забезпечення включає перелік консультацій
фахівців, діагностичних досліджень,
рентгенологічних та інших методів
діагностики і лікування, оперативних
втручань та інших процедур із зазначенням
їхнього шифру за МКП, відсотка хворих,
яким дана процедура призначається,
кратності призначення процедури залежно
від перебігу захворювання (неускладнене,
ускладнене) та рівня медичного закладу, в
якому має проводитись дана процедура.

16.

17. Для кожної хвороби наведені терміни лікування, диференційовані залежно від стану хворого - ускладненого чи неускладненого перебігу захво

Для кожної хвороби наведені
терміни лікування,
диференційовані залежно
від стану хворого ускладненого чи
неускладненого перебігу
захворювання.

18.

19.

20. Кожен розділ закінчується переліком ускладнень і супутніх захворювань, що ускладнюють лікування. До критеріїв включено перелік захворюва

Кожен розділ закінчується
переліком ускладнень і супутніх
захворювань, що ускладнюють
лікування.
До критеріїв включено перелік
захворювань, при яких
надається невідкладна
стоматологічна допомога
(терапія, хірургія).

21. на терапевтичному, хірургічному та ортопедичному прийомі за зміну лікар повинен виконати:

НОРМИ НАВАНТАЖЕННЯ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА
ЗА П’ЯТИДЕННИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ ЗА ЗМІНУ
на терапевтичному, хірургічному та
ортопедичному прийомі за зміну лікар
повинен виконати:

22. На дитячому та ортодонтичному прийомі за зміну лікар повинен виконати:

НОРМИ НАВАНТАЖЕННЯ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА
ЗА П’ЯТИДЕННИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ ЗА ЗМІНУ
На дитячому та ортодонтичному
прийомі за зміну лікар повинен виконати:

23. Виклик на дім оцінюється в УОП за фактично витраченим часом:

НОРМИ НАВАНТАЖЕННЯ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА
ЗА П’ЯТИДЕННИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ ЗА ЗМІНУ
Виклик на дім оцінюється в УОП за
фактично витраченим часом:

24.

НОРМИ НАВАНТАЖЕННЯ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА
ЗА П’ЯТИДЕННИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ ЗА ЗМІНУ

25.

НОРМИ НАВАНТАЖЕННЯ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА
ЗА П’ЯТИДЕННИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ ЗА ЗМІНУ

26. Навантаження на дорослому рентгенологічному прийомі - 30 УОП за зміну

НОРМИ НАВАНТАЖЕННЯ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА
ЗА П’ЯТИДЕННИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ ЗА ЗМІНУ
Навантаження на дорослому
рентгенологічному прийомі - 30 УОП за зміну

27. Навантаження на дитячому рентгенологічному прийомі - 21 УОП за зміну

НОРМИ НАВАНТАЖЕННЯ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА
ЗА П’ЯТИДЕННИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ ЗА ЗМІНУ
Навантаження на дитячому
рентгенологічному прийомі
- 21 УОП за зміну

28. Установи І рівня (стоматологічні кабінети) надають такі послуги:

29. Установи ІІ рівня

30. Установи ІІ рівня надають ті ж послуги, що й установи І рівня та додатково такі послуги:

31. Установи ІІІ рівня

32. Установи ІІІ рівня надають ті ж послуги, що й установи ІІ рівня та додатково такі послуги:

33. Напишіть, будь-ласка, які установи належать до: І рівня - від А до Й ІІ рівня - від К до П ІІІ рівня - від Р до Я Залежно від першої літери свого п

Напишіть, будь-ласка, які
установи належать до:
І рівня - від А до Й
ІІ рівня - від К до П
ІІІ рівня - від Р до Я
Залежно від першої літери свого прізвища

34. Ціна – це грошовий вираз вартості товарів і послуг. ц=собівартість +прибуток +податок

Ціна
Ціна це
це грошовий
грошовий
––
вираз
вираз вартості
вартості товарів
товарів
іі послуг.
послуг.
ц=собівартість
ц=собівартість
+прибуток
+прибуток
+податок
+податок

35. Ец = (% ΔК) / (% ΔЦ),

• Еластичність
попиту

це
процентна зміна попиту на товари в
результаті зміни ціни на цей товар на
відсоток. Позначивши кількість товару
літерою К, а ціну літерою Ц, можемо
побудувати таку математичну модель
еластичності попиту за ціною (Ец):
Ец = (% ΔК) / (% ΔЦ),

36.

37.

38. Вільні ціни – це ціни, які встановлюються самим виробником на основі обліку попиту та пропозиції

Вільні
Вільні ціни
ціни це
цеціни,
ціни, які
які
––
встановлюються
встановлюютьсясамим
самим
виробником
виробником на
на основі
основі обліку
обліку
попиту
попиту та
та пропозиц
пропозиціїії

39. Ціна пропозиції

40. Ціна попиту

41. Регульовані ціни – це ціни, які встановлюються органами виконавчої влади, чи ціни, по відношенню до яких установлюються певні обмеження.

Регульовані
Регульовані ціни
ціни це
це
––
ціни,
ціни,які
які встановлюються
встановлюються
органами
органамивиконавчої
виконавчоївлади,
влади,чи
чи
ціни,
ціни,по
по відношенню
відношенню до
дояких
яких
установлюються
установлюються певні
певні
обмеження.
обмеження.

42. Тариф від італ. tariffa – система ставок, за якими оплачують виробничі й невиробничі послуги

Тариф
Тариф від
від італ.
італ. tariffa
tariffa ––
система
система ставок,
ставок, за
за якими
якими
оплачують
оплачують виробничі
виробничі йй
невиробничі
невиробничі послуги
послуги

43.

Ціноутворення
Ціноутворення –– це
це
процес
процес формування
формування цін,
цін,
визначення
визначення їх
їх рівня
рівня іі пошук
пошук
їхнього
їхнього оптимального
оптимального
сполучення.
сполучення.

44. Ринок чистої конкуренції

45. Ринок монополістичної конкуренції

46. Ринок олігополістичної конкуренції

47. Ринок чистої монополії

48. Шляхи визначення ціни в системі охорони здоров”я

49.

50.

Витрати
виробницт
ва
Прибуто
к
Податки

51.

Забезпечення виживання
Отримання максимального
прибутку
Завоювання ринку

52.

З позицій ринкового
попиту
З позицій ринкової
пропозиції

53.

У витрати враховуємо всі
затрачені ресурси: робочу
силу, матеріальні витрати
та сировинні ресурси

54.

Аналіз цін і медичних послуг
конкурентів оцінюємо за видами
ринків та з позицій своїх
можливостей конкурувати з
існуючою ситуацією.

55.

Розрахунок ціни на основі беззбитковості
Розрахунок ціни за методом прямих
витрат плюс прибуток
Визначення ціни на основі закритих торгів
Визначення ціни на основі відчутної
цінності товару чи послуги
Визначення ціни на основі рівня існуючих цін
Визначення ціни на основі цільового
прибутку

56.

Ціна
Ціна попиту
попиту –– це
це
максимальна
максимальна ціна,
ціна, за
за яку
яку
пацієнти
пацієнти згодні
згодні
отримувати
отримувати послуги.
послуги.

57.

Ціна
Ціна пропозиції
пропозиції –– це
це
мінімальна
мінімальна ціна,
ціна, за
за якою
якою
медичні
медичні працівники
працівники ще
ще
надають
надають медичні
медичні
послуги.
послуги.

58.

Ринкова
Ринкова ціна
ціна –– це
це ціна,
ціна,
яка
яка склалася
склалася на
на ринку
ринку вв
результаті
результаті взаємодії
взаємодії
попиту
попиту іі пропозиції
пропозиції під
під
впливом
впливом конкуренції.
конкуренції.
English     Русский Rules