Ціноутворення та регулювання цін у сфері охорони здоров’я. Оплата постачальників медичних послуг
План лекції
Ціна-це:
Формування цін здійснювалось згідно з теоріями вартості
Функції ціни
Класифікація цін
Вільні ціни
Регульовані ціни(специфічні)
Регулювання цін
Ціноутворення
Механізм формування цін
Цінова політика
Стратегія ціноутворення включає такі етапи:
Цілі ціноутворення
Види витрат
Методи ціноутворення
Стратегія ціноутворення
В залежності від часу розрахунку фінансуючої сторони з постачальниками медечних послуг виділяють оплати:
Оплата ПМД
Ретроспективна оплата ПМД
Проспективна оплата ПМД
Подушна оплата (капітація)
Методи оплати стаціонарної допомоги
Ретроспективна оплата стаціонарної допомоги
Проспективна оплата стаціонарної допомоги
Глобальний бюджет
Заробітня плата
Функції заробітної плати
Форми і методи оплати праці медичних працівників
Види заробітної плати
127.11K
Categories: medicinemedicine financefinance

Ціноутворення та регулювання цін у сфері охорони здоров’я. Оплата постачальників медичних послуг

1. Ціноутворення та регулювання цін у сфері охорони здоров’я. Оплата постачальників медичних послуг

2. План лекції

Ціна як економічна категорія.
Теорія вартості
Функції ціни
Класифікація цін в охороні здоров’я
Ціноутворення.Особливості
ціноутворення в охороні здоров’я
Оплата первинної медичної допомоги
Оплата стаціонарної медичної
допомоги
Заробітна плата:функції,форми,види

3. Ціна-це:

Економічна категорія
Еквівалент обміну товарів
Грошове вираження вартості
товарів і послуг
Ринковий параметр
Гарант фінансової стабільності
медичного закладу

4.

Ціна як економічна
категорія з’явилась з
появою обміну та товарногрошових відносин

5. Формування цін здійснювалось згідно з теоріями вартості

Трудової вартості (вартість,створена
загальною працею).
Чинникі виробництва (вартість послуги пов’язана із затратами на її створення);
Попиту та пропозиції (вартість послуги – це
співвідношення попиту та пропозиції в
процесі обміну);

6. Функції ціни

Облікова
Вимірювальна
Регулююча
Стимулююча
Перерозподільна
Порівняльна

7. Класифікація цін

Вільні
Регульовані
Договірні

8. Вільні ціни

Ціна виробника
Ціна попиту
Ціна пропозиції

9. Регульовані ціни(специфічні)

Бюджетні оцінки
Державні(прейскурантні)
ціни
Тариф на медичні послуги
при ОМС

10. Регулювання цін

Саморегулювання
Регулювання на рівні
фірми
Державне регулювання

11. Ціноутворення

Це процес формування
цін,визначення їх рівня
та пошук їх
оптимального
сполучення

12. Механізм формування цін

Це процес аналізу
економічної ситуації та
розробка на цій основі
цінової політики

13. Цінова політика

Це комплекс заходів із
визначення:
Цін
Цінової стратегії і тактики
умов оплати
Зміни цін в залежності від
умов ринку

14. Стратегія ціноутворення включає такі етапи:

Визначення мети
Оцінка ринкової кон’юнктури
Оцінка витрат медичних послуг
Аналіз цін і медичних послуг
конкурентів
Вибір метода ціноутворення

15. Цілі ціноутворення

Максимізація доходу
Стабілізація цін
Позиціонування товару
відносно конкурентів
Отримання очікуваного
прибутку
Отримання віддачі на
інвестований капітал

16. Види витрат

Постійні
Повні
Середні
Граничні
Прямі
Непрямі

17. Методи ціноутворення

«витрати плюс націнка»
забезпечення беззбитковості та
цільового прибутку
Ціна розраховується так:
Ц=Пер+П/К,де :
Пер-змінні витрати
П-постійні витрати
К-кількість послуг

18.

На основі рівня поточних цін
(середні ціни ринку)
Закритих торгів (на основі
очікуваних найменших
цінових пропозицій
конкурентів)
Явної цінності медичної
послуги

19. Стратегія ціноутворення

«Зняття вершків»
Проникнення
Наслідування лідера
Цільової ціни
Диференційованих цін
Неокругленних цін

20. В залежності від часу розрахунку фінансуючої сторони з постачальниками медечних послуг виділяють оплати:

Репроспективну (за надану
медичну послугу)
Проспективну (попередню)

21. Оплата ПМД

Ретроспективна
-оплата кожної
послуги(гонорарна)
-0плата за закінчений
оплата
випадок
Проспективна
- оплата за
кошторисом
-подушна
(кацітація)

22. Ретроспективна оплата ПМД

Орієнтація на пацієнта
Відсутність мотивації в:
-проведенні профілактичних
заходів
-раціональному використанні
ресурсів
Відсутність міжуровневого
економічного звязку

23. Проспективна оплата ПМД

Орієнтація на групу населення
Прогнозування і стримування
витрат
Відсутність економічного
взаємозв’язку і зацікавленості
в наданні відповідного об’єму і
структури медичної допомоги

24. Подушна оплата (капітація)

Із розрахунку на одного прикріпленого до
лікаря жителя
на обєм
на об’єм АПД
на загальний
амбулаторнополіклінічної
допомоги
(АПД)
і 10-20% загального об’єма
діяльності стаціонара (часткове фондотримання)
об’єм медичної
допомоги
(повне фондотримання)

25. Методи оплати стаціонарної допомоги

Ретроспективні :
-оплата за ліжкодень
-оплата закінчених
випадків лікування
(по тарифам на основі
клініко-статистичних
груп і медико-економічних стандартів)
(КСГ та МЕС)
Проспективні:
-фінансування за
кошторисом
-глобальний
бюджет

26. Ретроспективна оплата стаціонарної допомоги

Наявність економічних
стимулів для збільшення
об’єму роботи

27. Проспективна оплата стаціонарної допомоги

Створили умови для
оптимізації об’ємів і
структури стаціонарної
допомоги
Сприяє впровадженню
стаціонарозамінних форм
медичної допомоги

28.

Фінансування за
кошторисом
Орієнтація на інтенсивний
розвиток
Відсутність стимулу до
підвищеної
результативності діяльності

29. Глобальний бюджет

Попередньо погоджений річний
бюджет під відповідний об’єм
робіт
Простота розрахунків
Зацікавленість в обмежені
медичних послуг
Передбачені витрати на
медичну допомогу

30. Заробітня плата

Це винагорода,
виплачувана
працівнику власником
чи уповноваженим ним
органом за трудовим
договором

31. Функції заробітної плати

Компенсаторна
Оцінювальна
Розподільча
Стимулююча
Відтворювальна

32. Форми і методи оплати праці медичних працівників

Погодинна
Відрядна
Аналітична оцінка
праці

33. Види заробітної плати

Номінальна (грошова
сума,отримана за
годинну,день,місяць)
Реальна (кількість товарів і
послуг,отриманих за
номінальний заробіток)

34.

Мінімальна (вартість
мінімального споживчого
кошика)
Основна (тарифна
ставка,відрядні
розцінки,штатний
оклад,надбавки,доплати)
Додаткова (за результати
роботи)
English     Русский Rules