7.74M
Category: historyhistory

Európa humanistov

1.

Európa humanistov
Mgr. J. ŠTEFÁNIOVÁ

2.

- myšlienkové a spoločenské hnutie, ktoré
sa šírilo od 14.stor. z Talianska do ostatnej
Európy.
Čechy
Uhorsko
Francúzsko
humanizmus /z lat./ = ľudský .

3.

Človek – stredobod pozornosti
Výskum človeka a jeho pozemskej činnosti

4.

Feudálna
spoločnosť
v popredí Boh
veda teológia
princípy cirkvi
poriadok na Zemi
nemenný
Humanistická
spoločnosť
v popredí človek
humanistické vedy
princípy antiky
poriadok na Zemi
dá sa riadiť

5.

• hľadanie odpovede na otázku o
mieste človeka vo svete,
• dôraz na štúdium človeka a jeho
vlastností
• kritika neporiadkov politického a
cirkevného života

6.

Niccolo
Machiavelli
diplomat, filozof
„účel svätí prostriedky“
ERAZMUS ROTTERDAMSKÝ
filozof

7.

Rozvoj literatúry
William Shakespeare
spisovateľ, dramatik
florentskí básnici DANTE ALIGHIERI
FRANCESCO PETRARCA

8.

Johannes Gutenberg
– vynálezca kníhtlače
– dostupnejšie knihy = šírenie vzdelanosti

9.

Leonardo da Vinci
vynálezca

10.

Mikuláš Kopernik – autor heliocentrickej sústavy
( stredom vesmíru je Slnko nie Zem)

11.

Johanes Kepler – planéty obiehajú po elipse
Galileo Galilei – filozof, astronóm „A predsa sa točí !“
Gordiano Bruno – astronóm – tvrdil, že vesmír
je nekonečný – upálený

12.

HUMANIZMUS A RENESANCIA
https://www.youtube.com/watch?v=tCL31YOxeSk&list=PLEx
8XHAUW6ovZEQs9ZnkY1MOvI65HVTDj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TLdjAcENMlw
https://www.youtube.com/watch?v=98a0Ld5C2Ds
English     Русский Rules