Naposledy sme si v rámci národných dejín hovorili...
Rozdelenie Uhorska po roku 1526
8.72M
Category: historyhistory

Bitka pri Mohači

1.

Bitka pri Moháči
Bitka pri Moháči
https://www.youtube.com/watch?v=KqPJwbdafrw
Mgr. J. Štefániová

2. Naposledy sme si v rámci národných dejín hovorili...


Matej Korvín
– z rodu Huňadyovcov
– 1458 – 1490
– obrana južných hraníc Uhorska pred
Turkami
Vladislav II. – „kráľ Dobre“
– z rodu Jagelovcov
– 1490 - 1516
– ustupoval šľachte, tým oslaboval svoju
moc
– za jeho vlády sa odohralo sedliacke aj
banícke povstanie

3.

V stredoveku sa moc delila:
slabá šľachta = silný kráľ (Matej Korvín)
silná šľachta = slabý kráľ (Ľudovít II.Jagelovský)

4.

Ľudovít II. Jagelovský
uhorský kráľ(1516 – 1526)
úpadok kráľovskej moci
anarchia

5.

bitka pri Moháči r. 1526
Ľudovít II. Jagelovský
uhorský kráľ
Uhorské
kráľovstvo
SULEYMAN II.
turecký sultán
Osmanská
ríša
víťazstvo Turkov

6.

https://www.youtube.com/watch?v=7XI4KUULWAs
MOHÁČ
https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=48
pri úteku z bojiska sa v rieke utopil uhorský kráľ

7.

objavenie tela mŕtveho kráľa Ľudovíta II.
bitka pri Moháči r. 1526

8.

Dôsledky bitky pri Moháči
smrťou Ľudovíta II.
vymrela v Uhorsku dynastia Jagelovcov
po víťazstve pri Moháči
sa Turkom otvorila cesta do Uhorska
rozdelenie Uhorska na 3 časti
tureckú hrozbu si uvedomili
aj panovníci v ostatných krajinách

9.

voľba nového kráľa
FERDINAND I.
HABSBURSKÝ 1526-1564
PROTIKRÁĽ
JÁN ZÁPOĽSKÝ

10.

Rozdelenie Uhorska

11.

Ferdinand I. Habsburský
Ján Zápoľský
TURCI

12. Rozdelenie Uhorska po roku 1526

Turci
Sedmohradské
kniežatstvo
Ján Zápoľský
Uhorské kráľovstvo
Habsburgovci

13.

• Akú ríšu zničili Turci dobytím mesta Konštantinopol v
roku 1453?
• Ako Turci nazvali potom Konštantinopol?
• Ktorá bitka otvorila Turkom cestu do Uhorska?
• Ktorý uhorský panovník v nej zahynul?
• Ako sa nazýva panovník - vládca Osmanskej ríše?
• Na koľko časti sa rozdelilo Uhorsko po bitke pri Moháči?
Ktorí 2 kandidáti sa uchádzali o uhorský trón?
• Aká dynastia nastúpila definitívne na uhorský trón po
bitke pri Moháči?
English     Русский Rules