11.34M
Category: historyhistory

Vznik Habsburskej (Rakúskej) monarchie 1526 - 1918

1.

Vznik Habsburskej
(Rakúskej) monarchie
1526 - 1918
Mgr. J. ŠTEFÁNIOVÁ

2.

Habsburgovci
♦ jeden z najstarších panovníckych rodov v Európe
♦ pôvod odvodzovali od hradu Habichtsburg (Švajčiarsko)
♦ vzostup rodu od 13. storočia, zisk titulu nemeckého
kráľa
♦ postupné zväčšovanie mocnárstva
♦ zisk španielskej, českej, uhorskej koruny a cisárskej
koruny národa nemeckého
♦ od 16. storočia sa delia
španielski Habsburgovci a rakúski Habsburgovci
♦ platila dedičnosť po meči – v mužskej línii
♦ v Uhorsku vládnu v rokoch 1526 - 1918

3.

Ferdinand I. Habsburský
vytvoril
Habsburskú (Rakúsku)
monarchiu
v roku 1526 sa stal
uhorským kráľom
začiatok centralizácie ríše

4.

Habsburská monarchia
České kráľovstvo
Rakúske
veľkovojvodstvo
Uhorské
kráľovstvo

5.

Hofburg – pôvodná rezidencia Habsburgovcov od 15. storočia

6.

Hofburg – pôvodná rezidencia Habsburgovcov od 15. storočia

7.

Schönbrunn letné sídlo Habsburgovcov pri Viedni

8.

9.

Maximilián II.
korunovaný v BA

10.

Maximilián II.
korunovaný v BA

11.

Habsburská monarchia začiatkom 18. storočia
České kráľovstvo
BRATISLAVA
Rakúske
veľkovojvodstvo
Uhorské
kráľovstvo

12.

Leopold I.
vojna o španielske dedičstvo

13.

Karol VI.
v roku 1713
vydal pragmatickú sankciu
zákon, ktorý zaručoval nástupníctvo
v habsburskom rode v ženskej línií a
nedeliteľnosť monarchie

14.

Mária Terézia
1740 - 1780
česká kráľovná
uhorská kráľovná
rakúska arcivojvodkyňa
rímsko-nemecká cisárovná
zaviedla absolutizmus

15.

Jozef II.
český kráľ
uhorský kráľ
nemecký kráľ
rímsko-nemecký cisár
osvietenský absolutizmus

16.

František Jozef I.
začal 1. svetovú vojnu

17.

Karol IV.
posledný panovník z rodu Habsburgovcov
r. 1918 pozbavený trónu

18.

Habsburgovci
v roku 1526 –nastúpili na uhorský trón
Ferdinand I. Habsburský – uhorský kráľ
vznik Habsburskej ( Rakúska) monarchie
vznikla spojením Českého kráľovstva
Uhorského kráľovstva
Rakúskeho veľkovojvodstva
♦ platila dedičnosť po meči – v mužskej línii
♦ v Uhorsku vládnu v rokoch 1526 – 1918
♦ Schönbrunn letné sídlo Habsburgovcov pri Viedni
♦ Hofburg pôvodné sídlo Habsburgovcov pri Viedni
♦ postupná centralizácia ríše
English     Русский Rules